alimenty w walce z komornikiem
||||||

Alimenty u notariusza jako sposób na komornika

3.3
(3)

Większość czytających wie doskonale, że alimenty to skuteczny sposób na komornika. Ale wielu nie wie, że istnieje coś takiego jak alimenty u notariusza.

Czy akt notarialny może być wykorzystany jako sposób na komornika? Tak! Ale…. pod pewnymi warunkami.

Jak pewnie wiadomo naszym czytelnikom, w przypadku, gdy przeciwko temu samemu dłużnikowi toczy się kilka spraw egzekucyjnych, to o kolejności w której poszczególne długi zostaną zaspokojone przez komornika decyduje art. 1025 k.p.c.

Zaległości alimentacyjne przeciw zajęciu komorniczemu

Z uwagi na szeroko rozumiany interes społeczny, na szczycie hierarchii (poza kosztami egzekucji) znajdują się zaległości alimentacyjne i to one w pierwszej kolejności winny zostać zapłacone wierzycielom. Wobec tak skonstruowanego przepisu, pojawiła się luka, dzięki której można w prosty i co najważniejsze legalny sposób, zatrzymać, lub przynajmniej ograniczyć działania egzekucyjne skierowane przeciwko nam.

Sposób ten jest w szczególności dedykowanym małżeństwom, w których tylko jeden z małżonków pracuje, a egzekucja komornicza rujnuje ich wspólny domowy budżet.

Alimenty nie tylko w sądzie, również u notariusza

Na wstępie przypomnijmy, że alimenty mogą zostać ustalone na różne sposoby, m.in.:

  1. w wyroku i ugodzie sądowej,
  2. ugodzie przed mediatorem,
  3. w akcie notarialnym.

Wskazane wyżej dokumenty stanowią tytuły egzekucyjne, które po zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności stanowią podstawę do wszczęcia egzekucji. Co najważniejsze, komornik nie może badać zasadności takich tytułów i po otrzymaniu ww. dokumentów, zobowiązany jest do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Nie komplikować sobie życia

Przechodząc do następnej kwestii radzimy, by zrezygnować z „usług” długiej i mocno sformalizowanej procedury sądowej, w której by uzyskać korzystne orzeczenie, należy przed sędzią złożyć obszerne wyjaśnienia, przedstawiać niezbędne dokumenty, a także rachunki, paragony, czy też wyzwać na posiedzenie świadków, a zamiast tego, ustalić alimenty dyskretnie w cichym gabinecie notariusza.

Korzystając z tej ostatniej możliwości, szybko i co najważniejsze za niewielkie pieniądze uzyskamy w pełni legalny tytuł egzekucyjny, który będzie niezbędny w celu obrony naszego domowego budżetu. Niezbędnym elementem takiego aktu notarialnego, będzie oświadczenie dłużnika o poddanie się egzekucji. Tak sformułowany dokument należy następnie przekazać do sądu, by ten nadał niezbędną klauzulę, a na koniec złożyć pełnowartościowy dokument w kancelarii komornika. Dzięki temu, środki zamiast zasilać kieszenie wierzycieli, pieniądze pozostaną do użytku domowego.

alimenty u notariusza

Z prawa do alimentów u notariusza korzystać trzeba z głową

Pamiętać jednak należy, że najważniejszą zasadą w korzystaniu z tej możliwości jest umiar. W tym trzeba miejscu przytoczyć tezę z orzeczenia Sądu Najwyższego sprzed sześciu lat, w którym zawarto wskazówkę dla sądów powszechnych przy nadawaniu klauzuli wykonalności w takich sytuacjach:

Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych; sąd może oddalić wniosek o nadanie takiemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, jeżeli z jego treści oraz oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w sposób oczywisty wynika, że zostało złożone w celu obejścia prawa. (III CZP 85/13)

Sędziowie rzecz jasna byli coraz bardziej świadomi tego, że w wielu przypadkach akt notarialny stał się instrumentem używanym jedynie w celu pozbawienia możliwości zaspokojenia pozostałych wierzycieli. Liczne i głośne medialnie przypadki, gdzie małżonkowie dłużników wnosili o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym, w których tamci zobowiązywali się do zapłaty wielomilionowych kwot, stanowią prawdopodobnie najbardziej jaskrawy przykład tego typu praktyk. Pomimo jednak braku ustawowych podstaw do merytorycznego badania treści aktu notarialnego, to w wyjątkowych przypadkach zezwolono sądom do użycia tzw. „klauzuli porządku prawnego”. Zgodnie z tym akt notarialny, który ewidentnie został stworzony jedynie w celu uniknięcia egzekucji, nie zostanie w sądzie zatwierdzony.

Alimenty u notariusza, zajęcie komornicze i 500+

Pragniemy również uczulić osoby, które po przeczytaniu tego artykułu chciałyby skorzystać z aktu notarialnego wyłącznie dla wygody, są beneficjentami programu 500+ i mają zamiar złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dziecko nie będzie przysługiwało, jeżeli świadczenie alimentacyjne nie zostało ustalone na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd. Akt notarialny nie zostanie zaś zatwierdzony przez sąd, jeżeli alimenty ustalone w akcie notarialnym są na bieżąco regulowane przez dłużnika.

Na koniec należy wskazać, że tego typu praktyka nie zawsze musi się państwo opłacać i zatrzymanie egzekucji z jednego składnika majątku, może w konsekwencji spowodować „atak” na inne, bardziej cenne aktywa. Wierzyciel który do tej pory zaspokajał się z wynagrodzenia za pracę, czy świadczenia ZUS, może złożyć wniosek o egzekucję z pozostałych składników państwa majątku – tj. z ruchomości a nawet w ostateczności z nieruchomość. Kalkulację w tym zakresie pozostawiamy państwu.

Alimenty u notariusza, czyli sposób na komornika w praktyce

Jeśli zasygnalizowane tutaj korzyści z alimentów zainspirowały Cię do działania, zapewne zadajesz sobie pytania:

  • czy u każdego notariusza mogę ustalić alimenty?
  • ile kosztuje usługa notariusza związana z alimentami?
  • jak długo trwa przyznanie alimentów ustalanych u notariusza?
  • jakie dokumenty muszę mieć, aby skorzystać z opcji alimentów u notariusza?

Na te pytania oraz szereg innych, które Cię nurtują, znajdziesz odpowiedź w trakcie konsultacji oddłużeniowych, na które zapraszamy każdego zadłużonego. Wiemy bowiem, że długi w większości przypadków biorą się z braku wiedzy. Cząstkową wiedzę, pozwalającą na zdobycie przewagi nad wierzycielem, znajdziesz w naszym serwisie.

Wiedzę, którą w praktyce przekujesz na swoje realne zyski (np. umorzenie długów) uzyskasz wyłącznie bezpośrednio. Na przykład poprzez indywidualne konsultacje oddłużeniowe.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 3.3 / 5. Liczba głosów: 3

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...