BTE wyrok
|||||||

Bankowy tytuł egzekucyjny oraz przedawnienie przy cesji z BTE

5
(1)

W temacie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) oraz cesji z nim związanych od 1 sierpnia 2016 roku zaszły bardzo ważne i korzystne dla kredytobiorców zmiany.

Zacznijmy jednak od tego…

co to jest BTE?

BTE, czyli bankowy tytuł egzekucyjny. Był to zwykły dokument mówiący o tym że dłużnik „Kowalski” jest winny bankowi kwotę X określoną w tym dokumencie. Dokument ten był wystawiany przez osobę uprawnioną do tego przez bank. Sąd sprawdzał ten dokument jedynie formalnie, po czym nadawał mu klauzulę wykonalności. To wystarczyło, aby bank od razu mógł skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Co najciekawsze, my sami wsadziliśmy do rąk bankowi tą broń, podpisując wymagany przy kredytach dokument ukrywający się pod nazwą „Oświadczenie o poddaniu się egzekucji” .

Do czego służył BTE ?

Na podstawie tegoż kawałka papieru banki miały prawo wystawić tytuł egzekucyjny i rozpocząć ściąganie długu poprzez windykację. Bank w swej nieomylności sam sobie był sędzią decydując o tym czy dług istnieje i jakiej jest on wysokości. Klient nie mając prawa głosu – płacił i płakał. albo odwrotnie. Płakał i płacił.

Co się zmieniło od 1 sierpnia 2016r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że BTE jest niekonstytucyjny i uchylił uprawnienia bankom do jego wystawiania.

Art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

TK, wyrok z dn. 14 kwietnia 2015, sygn. akt P 45/12

Cesja wierzytelności. Cóż to takiego ?

Cesja wierzytelności to nic innego jak sprzedanie naszego długu np. firmie windykacyjnej prowadzącej fundusz sekurytyzacyjny. Warunkiem zawarcie umowy cesji jest powiadomienie dłużnika o jej zawarciu oraz wskazanie, kto ten dług nabył.

Jak wyglądała cesja z BTE?

Bank po otrzymaniu od sądu klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny i po przeprowadzeniu bezskutecznej egzekucji tegoż długu, stwierdzał, że nie chce mu się dalej go egzekwować i sprzedawał go np. firmie windykacyjnej. Nabywca długu korzystał z przerwania biegu przedawnienia przez próby odzyskania go przez bank.

Sąd Najwyższy (Uchwała z dnia 29 czerwca 2016 roku, sygn. akt III CZP 29/16) uznał jednak, że nabywca wierzytelności, nie będący bankiem, nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia , które zostało wszczęte postępowaniem egzekucyjnym na mocy BTE z klauzulą wykonalności. Z przerwania biegu przedawnienia skorzystać mogli tylko Ci cesjonariusze, którzy sami mogli posłużyć się BTE. Czyli jeżeli bank wierzytelność sprzedał drugiemu bankowi, co w praktyce nigdy się nie zdarzało.

Bankowy tytuł egzekucyjny oraz przedawnienie przy cesji z BTE

Bankowy Tytuł Egzekucyjny a Twoje długi dziś

Ten akapit jest dla Ciebie, szanowny czytelniku, najważniejszy. Do dziś setki tysięcy długów, kupionych przez fundusze od banków, jest w ciągłej obsłudze. Czytaj: windykacji. Malo który z dłużników wie jednak, że wiele z nich, dzięki zmianom w 2016 roku jest przedawnionych. A to oznacza, że fundusz sekurytyzacyjny, który nabył taki dług, trzyma w swoim portfelu wierzytelność przedawnioną.

Co pozwala Ci spłacić dług płacąc za niego mniej niż 2/3 wartości księgowej. Pozostała część długu zostanie Ci umorzona.

To pozwoli Ci wyjść z długów, które choć wyglądają na papierze bardzo poważnie, wcale nie są duże. Chcesz to sprawdzić bez finansowego ryzyka ze swojej strony? Zobacz, w jaki sposób możesz umorzyć swoje długi.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...