Czy dłużnik jest przestępcą?

5
(3)

Podobno sugerowanie, że dłużnik jest przestępcą i w przypadku niespełnienia świadczenia grozi mu odpowiedzialność karna, jest niedopuszczalne. To stałe stanowisko Federacji Konsumentów.

FK jest jednak dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem konsumentów, samodzielnie określającym swoje cele, program i struktury organizacyjne – czyli Stowarzyszeniem pozostającym poza strukturą administracyjną lub samorządową.

Firm windykacyjnych nie nadzoruje minister sprawiedliwości….

Jest nawet oficjalne stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości z 2017 r. Vide: Odpowiedź na interpelację nr 13816 w sprawie propozycji dotyczącej prawnego uregulowania działalności firm windykacyjnych.

Ale! Minister Sprawiedliwości nie sprawuje nadzoru nad działalnością firm windykacyjnych. Warto przypomnieć, iż wg MS obecnie istniejące uregulowania prawne w obszarze właściwości MS, tj. w prawie cywilnym i karnym stwarzają dostateczne podstawy i środki do zwalczania i obrony przed niezgodnymi z prawem działaniami firm windykacyjnych. Od 2017 r. i na przyszłość ustawodawca zaplanował zmiany wyłącznie w instytucji przedawnienia (cywilnego). Wdrożone od 9 lipca 2018r.

….ale nadzoruje UOKiK

Jak już wspominałem narzędziem dyscyplinowania firm windykacyjnych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dla przykładu DECYZJA NR 20/2005 przeciwko P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o.:

  1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje, że działania P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegające na:
    zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów informacji dotyczących możliwości złożenia do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika,
  2. tytułowaniu pism kierowanych do konsumentów „informacja o wszczęciu procedury egzekucyjnej” oraz wysyłaniu konsumentom wypełnionych, ale nie wysłanych do sądu formularzy pozwów, naruszają obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej i pełnej informacji oraz obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz.1807 ze zm.) i jako takie stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazuje jej zaniechania.

W przypadku „sugerowania” argumentacja jest taka, iż spory wynikające ze stosunków prawnych między wierzycielem, a dłużnikami, są cywilnoprawne i podlegają przede wszystkim jurysdykcji sądów cywilnych. O przestępstwie popełnionym przez dłużnika można mówić w wyjątkowych przypadkach.

Wierzyciel akurat nie bada przesłanek popełnienia przez dłużnika przestępstwa zawartych w art. 286 § 1 Kk. Nie można zatem mówić o usprawiedliwionym poinformowaniu o możliwości spowodowania postępowania karnego.

Za to za sugerowanie, że dłużnik jest przestępcą, można otrzymać surową karę od UOKiK.

Złamanie zasad dobrych praktyk windykacyjnych

Co ciekawe w powyżej sprawie wierzyciel, jako sygnatariusz Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – traktując w swoich pismach dłużnika jako przestępcę stosuje nieuczciwe praktyki zdefiniowane w tym dokumencie – które zakazują przekazywania nieprawdziwych informacji o konsekwencjach niezapłacenia długu (areszt, pozbawienie wolności, konfiskata majątku, itp.) oraz zakazują wyrażania w kontaktach z dłużnikiem lub osobami trzecimi sugestii, że dłużnik jest przestępcą.

Co zrobić, gdy windykacja w swoich pismach straszy zawiadomieniem do prokuratury?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że za długi odpowiada się przed sądem cywilnym. I niespłacanie zobowiązań na skutek pogorszenia się sytuacji materialnej, choroby, wypadku losowego czy nawet wpadnięcia w pętlę długów nie powoduje, że dłużnik jest przestępcą.

A sugerowanie tego jest prawnie zabronione. Na przykład w taki sposób, w jaki robi to jedna z firm windykacyjnych zastraszającą dłużników takimi prymitywnymi mailami:

Dzień dobry,
Sz. P. SYLWESTER SZUŚCIK jestem kierownikiem departamentu ds. wyłudzeń. Dziś upływa ostateczny termin na spłatę długu, który wynika z niespłaconej pożyczki zawartej na portalu: www.smartpozyczka.pl.
Wierzyciel zgodnie z treścią art. 297§1 K.K może zawiadomić policję o możliwości popełnienie przestępstwa tj. wyłudzenia kredytu.
Dokumenty w Pana sprawię pozostawiam na biurku do godz. 16. W przypadku braku spłaty do tej godziny, podejmę samodzielnie decyzję w sprawie.
Dane do wpłaty:
Kwota: 6276.77 zł
Bank: PKO BP 25 1020 1332 0000 1402 0889 3382
tytułem: pesel

Z poważaniem,
Kierownik Departamentu ds. Wyłudzeń
Tel. 799630903 lub 122123540

Co zatem zrobić, gdy dłużnik przeczyta w piśmie, SMS-ie czy mailu, że może odpowiadać za swoje długi przed prokuratorem?

Nie ignorować, gdyż bezczynność jest paliwem dla firm łamiących prawo. Ba, pozwala im na rozwinięcie kreatywności. I dalszą nielegalną działalność na tym polu.

Zatem działaniem dłużnika powinno być niezwłoczne zawiadomienie UOKiK o działaniach firmy windykacyjnej. Zrobimy to w sposób niezwykle prosty.

czy dłużnik jest przestępcą

Za straszenie Cię prokuraturą skuteczna skarga do UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest instytucją, której jak ognia boją się firmy windykacyjne. To Ty decydujesz, czy dana firma otrzyma karę, która w wielu przypadkach może oznaczać jej koniec.

Zatem obudź się dłużniku. Bo jeśli firma windykacyjna może Cię tylko straszyć, Ty możesz realnie jej coś zrobić, Proszę spojrzeć, jakie kary potrafi nałożyć UOKIK:

Kary dla firm windykacyjnych

Miej świadomość, że kary te zostały nałożone właśnie dlatego, że kilka osób zamiast dawać pomiatać sobą firmie windykacyjnej, wysłało skargę do UOKiK. A ten wziął i …pozamiatał.

Skarga na firmę windykacyjną do UOKiK – gotowy do wysłania wzór

Podjąłeś decyzję. Zastanawiasz się nie czy ale jak się składa skargę do Urzędu Ochrony Klienta u Konkurencji? Zobacz jak napisać skargę do UOKiK na firmę windykacyjną.

Pamiętaj, że jeśli nie reagujesz na łamanie prawa przez firmę windykacyjna, to tylko do siebie możesz mieć pretensje, że w kolejnym mailu zostaniesz nazwany właśnie tak:

Informujemy, iż umowa 100/580111/3, która była zawarta pomiędzy firmą szybkagotowka.pl i Sylwester Szuścik ma moc prawną. Celowe uchylanie się od spłaty zobowiązania finansowego noże zostać potraktowane jako wyłudzenie. Takie działania z naszej strony mogą bardzo negatywnie wpłynąć na Pana(i) relację z rodziną, czy też na reputację w pracy. Kliencie, zastanów się, czy potrzebna Ci jest opinia – oszust finansowy!

Na własne życzenie. Gdyż nie zareagowałeś przy poprzednim mailu i firma poczuła się bezkarna.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...