Czy komornik może zająć komputer dłużnika?

5
(4)

Wiele osób z zajęciem komorniczym odczuwa strach przed niespodziewaną wizytą komornika w domu i zajęciem cennych przedmiotów, w związku z tym zadaje sobie nieśmiertelne pytanie: czy komornik może zająć komputer? O ile założyć można z dużą dozą prawdopodobieństwa, że kilkuletnie meble i używany sprzęt AGD nie zainteresuje komornika, to na przykład nowy laptop już jak najbardziej.

Czy komornik może zająć komputer dłużnika?

Art. 829 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego wyłącza spod egzekucji “narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej”. Dla wielu brzmi to zagadkowo i nie rozwiązuje dylematu czy komornik może zająć komputer dłużnika.

W wielu przypadkach interpretacja należy do komornika. Jest ona zatem zależna od jego widzimisię, ponieważ komputer może jednocześnie służyć do pracy lub zabawy. W jednym przypadku nie podlegałby zatem egzekucji. W drugiej – potraktowany jako konsola do gier – wyłączony byłby spod jakiejkolwiek ochrony.

Oddając interpretację w ręce komornika narażamy się na utratę sprzętu komputerowego, gdyż ten może być w sposób przez komornika dowolny zaliczony jako narzędzie służące do uprawiania hobby.

Jak zabezpieczyć komputer przed komornikiem?

Najprościej byłoby taki komputer schować i nie przyznawać się do jego posiadania, ale byłoby to złamaniem prawa. Obowiązkiem dłużnika jest bowiem pod odpowiedzialnością karną taki majątek komornikowi wyjawić. W sytuacji znalezienia przez komornika komputera warto zatem zastosować argumenty, jakich użył jeden z dłużników, któremu komornik zabrał komputer.

Dłużnik argumentował komornikowi, iż komputer ten służy mu do pracy – został zignorowany. Sprawa trafiła do sądu, który uznał rację komornika. W ocenie tegoż sądu dłużnik nie może mówić o pracy zarobkowej z wykorzystaniem komputera. Jest bowiem osobą bezrobotną. Nie uznał argumentów dłużnika, iż praca z wykorzystaniem komputera świadczona jest mocno dorywczo. I nie nosi znamion stałej, regularnej pracy.

Dłużnik nie poddał się i po sprawiedliwość udał się do Sądu Okręgowego, do którego to złożył odwołanie od niekorzystnego wyroku. I nagle sprawy przybrały zgoła inny obrót.

 

Komornik nie może zająć komputera

Dla osób zastanawiających się , czy komornik może zająć komputer dłużnika, interpretacja sądu powinna dać zielone światło do bronienia swoich racji w przypadku starcia z komornikiem.

Zgodnie z treścią przepisu art. 829 pkt 4 nie podlegają egzekucji m. in. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika. Przepis nie pozostawia tu wątpliwości, że przewidziane w nim wyłącznie będzie mieć zastosowanie tylko wobec tych narzędzi i innych przedmiotów, które są niezbędne do pracy świadczonej przez dłużnika osobiście (bez udziału osób trzecich) oraz zarobkowo (a nie np. jako hobby). Przepis art. 829 pkt 4 nie zawiera natomiast żadnych dalszych warunków, jakim ma odpowiadać praca dłużnika. W szczególności nie ma tu mowy o stałej pracy zarobkowej, ani też tym bardziej o rodzaju zatrudnienia. Należy wobec powyższego przyjąć, że chodzi tu o każdą pracę zarobkową niezależnie od tego, czy jest ona świadczona w ramach stosunku pracy, czy prowadzenia działalności gospodarczej, jak też jako tzw. „praca wolna” (tak Komentarz do art. 829 pkt 4 kpc – Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, [red.] Jan Jankowski, LexOmega 2013). Dla oceny zatem zasadności skorzystania z wyłączenia z egzekucji na zasadzie art. 829 pkt 4 kpc wystarczające jest przesądzenie czy dane narzędzie (inny przedmiot) jest niezbędny dłużnikowi do świadczenia pracy osobistej i czy praca ta wykonywana jest zarobkowo. Narzędzie niezbędne do osobistej pracy zarobkowej, to niewątpliwie takie, bez którego wykonywanie pracy byłoby poważnie utrudnione, bądź też niemożliwe. W okolicznościach przedmiotowej sprawy wręcz nie do wyobrażenia jest pisanie przez dłużnika zleconych tekstów ręcznie i przesyłanie ich w takiej formie do wydawnictwa. Co najmniej poważnym utrudnieniem w wykonywaniu pracy dla dłużnika byłoby też korzystanie z komputera publicznego. Przede wszystkim należy tu zauważyć, że specyfika pracy wykonywanej przez dłużnika wymaga dostępu do szeregu informacji zawartych w Internecie, potrzeba uzyskania których nierzadko powstaje już podczas samego pisania. W sytuacji pozbawienia dłużnika komputera nie miałby on dostępu do potrzebnych informacji, natomiast trudno sobie wyobrazić przerywanie za każdym razem pracy z powodu konieczności skorzystania z komputera publicznego. Należy tu również zwrócić uwagę, że osoba, która wykonuje pracę na własny rachunek sama jej poszukuje, natomiast nie ma lepszego i szybszego sposobu komunikowania się niż drogą elektroniczną. W tym też sensie narzędzie będzie niezbędne do wykonywania pracy osobistej dla osób, które wykonują ją samodzielnie, kiedy będzie służyło im do uzyskania pracy. Tym samym można zasadnie przyjąć, że pozbawienie dłużnika komputera wraz z monitorem uniemożliwi mu świadczenie pracy.

W świetle powyższych uwag w ocenie Sądu Okręgowego nie znalazło potwierdzenia wnioskowanie Sądu Rejonowego o tym, że przedmiotowy komputer nie jest niezbędny do wykonywania osobistej pracy przez dłużnika. Decydującego znaczenia nie może mieć tu bowiem okoliczność, że dłużnik nie świadczy pracy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, ani tym bardziej, że w chwili zajęcia akurat nie wykonywał pracy na komputerze. Nie wyklucza to bowiem potencjalnych możliwości zarobkowania dłużnika, wszak pracę na własny rachunek w obecnych realiach cechuje niejednokrotnie właśnie brak ciągłości jej świadczenia.

VIII Cz 445/13 – postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-08-02

Przekładając na język bardziej zrozumiały treść orzeczenia, każdy posiadacz komputera może użyć argumentu wykorzystywania go do pracy bez konieczności posiadania w danym momencie dowodów na wykorzystanie sprzętu do celów zarobkowych. W ocenie sądu sam fakt posiadania możliwości zarobkowania dłużnika z wykorzystaniem komputera jest przesłanką wystarczającą, aby sprzęt takowy wyłączyć spod egzekucji.

Na cytowane postanowienie sądu można powoływać się zawsze w sytuacji, gdy trafi się na upartego komornika mającego chrapkę na komputer i głuchego na argumenty, że komputer ten służy do pracy. Powinno to wystarczyć do przekonania komornika, iż komputer należy wyłączyć spod prowadzonej egzekucji. I rozwiązać dylemat, czy komornik może zająć komputer czy też nie….

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Jeden komentarz

  1. Jeżeli komornik zająłby komputer czy laptopa służącego do pracy zarobkowej byłoby to łamanie prawa wbrew przepisom Kodeksu Pracy. A jeśli dojdzie do takiego łamania prawa sprawa poszłaby na wokandę do Najwyższego Sądu Administracyjnego

Zostaw swój komentarz...