Czy komornik sprawdza długi – art. 804 k.p.c.?

0
(0)

Czy komornik sprawdza długi? Ustala czy zostały spłacone? Często dłużnicy mają właśnie taką nadzieję, a w praktyce należy wciąż pamiętać, że nie do tego została stworzona instytucja komornika.

Pan Adam przesłał Nam następujące pytanie:

„Witam! Nazywam się Adam i mam do państwa takie pytanie. Komornik przysłał mi papiery dotyczące jakiegoś długu. Jest tam nakaz zapłaty, gdzie wierzycielem jest jakaś firma windykacyjna i nie jest napisane za co to jest! Dzwoniłem do komornika i też nie wiedzą z czego to!!!??? Czy komornik nie ma obowiązku informować za co jest dług? A może ja go już spłaciłem? Też urzędnik nie ma obowiązku sprawdzać czy dług jest spłacony? Dziękuję za odpowiedź”.

Prosta odpowiedź na pytanie czy komornik sprawdza długi?

Niestety, w tym przypadku komornik ma rację. Podstawą jego twierdzeń był zapewne art. 804 k.p.c. zgodnie z którym

organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Przepis ten kategorycznie zabrania komornikowi wchodzenia w rolę sądu, a co za tym idzie decydowania czy orzeczone tytułem wykonawczym świadczenie jest należne, czy też nie. Nawet gdyby ze strony komornika zachodziło przypuszczenie graniczące z pewnością, że orzeczony dług nie powinien być egzekwowany, to bez wyraźnego polecenia sądu egzekutor ma, niestety, związane ręce.

Zatem co komornik sprawdza w sprawie długu?

Do obowiązków komornika należy weryfikowanie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym. Wobec tego egzekutor przed wszczęciem egzekucji powinien sprawdzić m.in. czy:

  • otrzymany tytuł spełnia wymogi tytułu egzekucyjnego,
  • na tytule egzekucyjnym umieszczona jest klauzula wykonalności,
  • tytuł został podpisany,
  • na tytule umieszczona jest pieczęć sądowa,
  • data na tytule jest prawidłowa,
  • tytuł nadaje się do wykonania,
  • wniosek egzekucyjny został prawidłowo sporządzony,
  • czy dołączone do wniosku pełnomocnictwo jest prawidłowe.

Ponadto w sprawach wszczętych na podstawie nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik jest zobowiązany do weryfikacji otrzymanego tytułu i dokonania stosownych odznaczeń.

Komornik nie ustala, czy dług został spłacony

Podobnie wygląda kwestia tzw. „spłaconego długu”, gdzie komornik podejmuje czynności, mimo że zaległość została przez nas już wcześniej uiszczona (w całości lub w części) do rąk wierzyciela. Komornik nie ma ani obowiązku, ani możliwości sprawdzenia, czy wierzyciel otrzymał już kiedyś od nas należne pieniądze. Z jednej strony godziłoby to w prawo wierzyciela do sądu, z drugiej strony prowadziłoby do kuriozalnych sytuacji.

Przykład
Przeciwko Pani Katarzynie wierzyciel (największa forma windykacyjna w Polsce) złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Gdyby zlikwidować art. 804 k.p.c., komornik przed wszczęciem egzekucji, musiałby wezwać ową firmę windykacyjną oraz wierzyciela pierwotnego, od którego odkupiono dług o przesłanie wszystkich wyciągów bankowych oraz ksiąg rachunkowych od początku istnienia firmy, a następnie jej gruntownej analizy celem sprawdzenia, czy wśród tych setek tysięcy pozycji, nie znajduje się gdzieś wpłata dłużnika. Nie ma chyba żadnych wątpliwości, że owa konieczność całkowicie sparaliżowałaby pracę egzekucji w Polsce.

Czy komornik sprawdza długi

Wstrzymanie egzekucji nieistniejącego długu

W przypadku zaś, gdy posiadamy niebudzący wątpliwości dokument, że żądany dług został już przez nas kiedyś (w całości lub w części) spłacony, to po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, możemy z takim dokumentem udać się do komornika i żądać wstrzymania czynności. Takim dokumentem może być np. potwierdzenie z poczty, wyciąg z rachunku bankowego, pokwitowanie wystawione przez wierzyciela. Po otrzymaniu naszego wniosku komornik winien wstrzymać się w określonym zakresie z czynnościami (art. 822 k.p.c.), a następnie niezwłocznie przesłać stosowną informację do wierzyciela wraz z kserokopią ww. pokwitowania. W sytuacji, gdy wierzyciel uzna nasz dokument, sprawa zostanie bezzwłocznie umorzona, lub żądane roszczenie zostanie ograniczone. W przypadku zaś, gdy wierzyciel bądź to nie uzna ww. dokumentu, bądź też pismo komornika zignoruje, to egzekucja będzie kontynuowana w dotychczasowym zakresie. Nam w tej sytuacji przysługuje bądź to zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności (art. 795 k.p.c.), bądź też powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 k.p.c.). Przeciwko nieuczciwemu wierzycielowi możemy zaś założyć sprawę sądową o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie (art. 415 k.c.), gdyż zgodne z obowiązującym prawem, egzekucja toczy się na jego ryzyko.

Jeśli zastanawiasz się, jaką masz możliwość obrony przed zajęciem komorniczym wystarczy indywidualna konsultacja z fachowcem

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...