HOIST POLSKA - ugoda jest możliwa, gdy otrzymasz wezwanie do zapłaty
|

Hoist Polska ugoda

4.8
(24)

Masz długi w firmie Hoist Polska i chciałbyś zawrzeć ugodę na warunkach dla siebie korzystnych? Powierz negocjacje w ręce specjalistów, a zagwarantujemy Ci umorzenie minimum 30% wartości długu. Lub – jeśli masz takie życzenie – korzystny układ ratalny z zatrzymaniem odsetek i usunięciem wpisu o zadłużeniu z BIG.

 • Jak zawrzeć korzystną ugodę z HOIST?
 • Lepsza ugoda czy sąd?
 • Jaką część zadłużenia HOIST może umorzyć?

HOIST Polska windykacja

Firma HOIST Polska to oddział międzynarodowej spółki obecnej w kilkunastu krajach. Spółka zajmuje się nabywaniem i obsługą (serwisowaniem) wierzytelności masowych. Choć serwisowanie może kojarzyć się z czymś innym, tak naprawdę chodzi o windykację długów. Innymi słowy: Hoist kupuje trudne do ściągnięcia długi np. od banków i odzyskuje pieniądze.

Jeśli zdarzyło się, że firma HOIST Polska kupiła właśnie Twój dług, możesz skorzystać z niepowtarzalnej okazji umorzenia jego części.

Pomoc zadłużonym w HOIST Polska – ugoda z zyskiem dla dłużnika

Nasza oferta kierowana do dłużników firmy HOIST, którzy szukają możliwości spłaty zadłużenia na korzystnych dla siebie warunkach. Zakłada ona negocjacje z firmą HOIST w celu doprowadzenia do ugody wg wskazań dłużnika. Ugoda z HOIST Polska może przybrać dwie postacie:

 • Minimum 30% umorzenia przy spłacie jednorazowej zadłużenia (termin wymagalności do 30 dni),
 • Układ ratalny z zatrzymaniem biegu odsetek i usunięciem wpisu w BIG.

Zlecenie realizowane jest w ciągu maksymalnie 48 godzin od zamówienia. Najczęściej w ciągu 24 godzin. Do realizacji zlecenia niezbędne jest podpisanie pełnomocnictwa.

Długi w HOIST Polska ugoda dla dłużnika
il. 2. Jeśli są ku temu warunki, Hoist przyjmuje racjonalną postawę

Komu pomagamy wyjść z długów w HOIST?

Oferujemy realną pomoc zadłużonym. Sytuacja materialna nie ma tutaj znaczenia, ponieważ nawet osoby o słabej kondycji finansowej mogą skorzystać z możliwości jaką daje długoterminowy układ ratalny. I uniknąć w ten sposób komornika.

Dłużnicy mający pieniądze na spłatę jednorazową mogą wykorzystać to do realizacji ugody z gwarantowanym umorzeniem. I oszczędzić w ten sposób minimum 30% wartości swojego zadłużenia.

Umorzenie 54% długu w HOIST - ugoda dla klienta

Jak zamówić pomoc w negocjacjach z HOIST Finance?

Procedura uproszczona jest do granic możliwości i wygody klienta. Wystarczy kliknąć w przycisk służący do zamówienia usługi i uiścić opłatę stanowiącą zaliczkę zwrotną do zlecenia.

Zaliczka jest wymagana ze względu na bezpieczeństwo zlecenia. Daje ona pewność, że klient nie zleca negocjacji dla zabawy, Chroni nas również przez pomyleniem nazw wierzyciel, np. HOIST z Kredyt Inkaso. Zaliczka jest w 100% zwrotna, co gwarantuje pisemna umowa podpisywana z każdym klientem.

Zawieram umowę i dokonuję wpłaty zaliczki na delegację pełnomocnika w wysokości 150 złotych

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia oraz korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Po złożeniu zamówienia przysyłamy drogą mailową umowę oraz pełnomocnictwo do podpisania i odesłania (również w formie elektronicznej). Na tym kończą się formalności i przystępujemy do bezpośrednich negocjacji w centrali wierzyciela, Których celem jest ugoda z HOIST.

Po wynegocjowaniu ugody rozliczamy się za jej efekt. Należymy bowiem do bardzo wąskiego grona firm, których standardem jest rozliczenie za faktyczny sukces, a nie za jego obiecanie. Wówczas rozliczamy również wspomnianą wcześniej zaliczkę.

Opłaty za umorzenie lub wynegocjowanie układu ratalnego zgodnego z oczekiwaniem klienta kształtują się następująco:

Negocjacje umorzenia długów

Opłata stała – negocjacje150 zł
Umorzenie (po podpisaniu ugody)10% wartości umorzenia
Układ ratalny (po podpisaniu ugody) 
zadłużenie do 9999 zł280 zł
zadłużenie od 10000 zł do 19999 zł370 zł
zadłużenie od 20000 zł do 49999 zł450 zł
zadłużenie od 50000 zł do 99999 zł640 zł
zadłużenie powyżej 100000 zł800 zł
Siedziba HOIST Polska - ugoda negocjowana jest w obiekcie widocznym na zdjęciu.
il. 2. aktualna siedziba HOIST Finance

Hoist Polska ugoda przykładowa z opisem

Zastanawiasz się zapewne, jak wygląda ugoda z Hoist Polska sp. z o.o. i co możesz zyskać dzięki takiej ugodzie. Oraz jak wygląda współpraca z nami, jako firmą gwarantującą zarówno umorzenie jak i dogodne raty. Zatem po kolei. Trafiasz do nas, gdyż otrzymałeś pismo, że firma windykacyjna kupiła dług i obawiasz się nakazu zapłaty. Interesuje Cię ugoda z Hoist Polska. Ale wiesz, że samodzielnie możesz sobie zaszkodzić z kilku powodów:

 • uznać przedawniony dług (Hoist Polska zaproponuje Ci świetne warunki ugody, jeśli wierzytelność jest przedawniona – np. jest to prastara wierzytelność kupiona od firm telekomunikacyjnych lub równie stara bankowa wymagalna na podstawie BTE)
 • złożyć deklarację spłaty, dzięki której dla HOIST Polska ugoda na warunkach negocjatora będzie nieakceptowalna. Firma windykacyjna bazować będzie na tej jednej Twojej deklaracji i trzymać się jej przez wiele miesięcy
 • powiedzieć za dużo w trakcie rozmowy z firmą windykacyjną – im więcej wiedzy ma wierzyciel, tym gorzej dla Ciebie. Jeśli podasz informacje, że pracujesz w budżetówce i zarabiasz powyżej średniej krajowej, wierzyciel dążyć będzie do odzyskania pełnej kwoty zadłużenia, szczególnie jeśli uzyskanie nakazu zapłaty nie będzie stanowiło dla niej problemu. W ten sposób sam sobie ograniczasz kwotę oszczędności, gdyż dla HOIST Polska ugoda z osobą tak łatwą do zwindykowania w trakcie postępowania komorniczego nie jest korzystna, gdy w grę wchodzi duże umorzenie. Którego firma windykacyjna nie musi oferować, wiedząc, że postępowanie egzekucyjne pozwoli na odzyskanie 100% wartości wierzytelności.
Jeśli chcesz mieć pewność, że dla HOIST Polska ugoda z Tobą wyda się korzystna, nie sprzedawaj żadnej wiedzy o sobie. Firma windykacyjna wykorzysta dane zbierane w rozmowach z Tobą bez wahania – a Ty na dzień dobry pozbawisz się możliwości zawarcia korzystnej ugody. Rozmowy z firmą windykacyjną Hoist Polska powierz zawodowemu negocjatorowi – dla dobra swojego i swojego portfela.

Przygotowanie do negocjacji z HOIST Polska, ugoda zaczyna się tworzyć

Przygotowania do negocjacji z firmą windykacyjną zaczynamy od rozmowy z dłużnikiem HOIST Polska zainteresowanym ugodą. Zaczynamy od bezpłatnej analizy, w której (bez podania przyczyny zadłużenia, bo to nie ma znaczenia) rozmawiamy o tym:

 • jaka wysokość rat satysfakcjonować będzie zainteresowanego ugodą z Hoist Polska
 • jaką kwotą „na dzień dobry” dysponuje dłużnik, aby dla Hoist Polska ugoda z umorzeniem była łakomym kąskiem
 • czy dłużnik kiedykolwiek odpowiedział na przysłane pismo i kontaktował się z firmą windykacyjną
 • czy w sprawie został wydany nakaz zapłaty na rzecz Hoist Polska, ugoda wówczas będzie pod dyktando firmy windykacyjnej i dłużnik wiedzieć o tym
 • od kiedy firma windykacyjna HOIST przysyła pisma i czy proponowała sama z siebie jakieś ugody

Cała rozmowa o ugodzie z firmą windykacyjną trwa w większości przypadków zaledwie kilka minut.

Negocjacje z HOIST Polska – ugoda gotowa do podpisania

W procesie negocjacji dłużnik nie bierze żadnego udziału. Wszystko odbywa się na pomiędzy pełnomocnikiem prawnym dłużnika a firmą windykacyjną. Dłużnik dostaje do oceny finalny efekt negocjacji z Hoist Polska – ugodę do akceptacji. Przykładowa z HOIST Polska ugoda wygląda następująco:

Hoist Polska ugoda z umorzeniem - oryginalna ugoda z firmą windykacyjną HOIST
il. 2 Przykładowa (realna) ugoda z Hoist Polska

Dłużnik posiadał w Hoist Polska Sp. z o.o. zobowiązanie potwierdzone prawomocnym nakazem zapłaty. Sprawa została skierowana na drogę egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego. Kwota zadłużenia to 29.643 zł (w kółku na ugodzie). W wyniku negocjacji, przeprowadzonych z przedstawicielem firmy windykacyjnej Hoist Polska ugoda wynegocjowana obejmuje umorzenie 11.720 zł (czerwony obrys).

Dłużnik w wyniku negocjacji pozbywa się komornika sądowego i oszczędza 11.720 zł (pomniejszone o prowizję dla pełnomocnika prawnego). Umorzenie na poziomie 40% kwoty zadłużenia jest dla dłużnika satysfakcjonujące, zapala więc zielone światło, aby ugodę wdrożyć w życie.

Ugoda po zatwierdzeniu przez negocjatora wysyłana jest do dłużnika w formie pisemnej. Zawiera kwoty zadłużenia oraz oczywiście datę płatności. Po analizie ponownej dłużnik ma możliwość złożenia podpisu i akceptacji ugody. Jest to również czas na cofnięcie zgody na ugody i wycofanie się z niej. Dopiero bowiem, gdy do Hoist Polska ugoda podpisana przez dłużnika dotrze, uważa się ją za zawartą.

Bezpieczeństwo zawierania ugód przez pełnomocnika na przykładzie firmy windykacyjnej HOIST

W przeciwieństwie do samodzielnych działań, dłużnik działający przez pełnomocnika nie musi uruchamiać żadnych emocji. Wszystko dzieje się poza nim, a on skupia się na analizie warunków ugody dopiero wówczas, gdy pismo otrzymane od pełnomocnika trafi w jego ręce.

Ma sporo czasu, aby przemyśleć warunki ugody. Zupełnie inaczej, gdyby działał sam – wówczas pracownik firmy windykacyjnej wywierałby presję, dając kilka minut na decyzję. Dzięki obecności pełnomocnika może sprawdzić ugodę na wszystkie sposoby, przeliczyć umorzenia czy ilość rat i podjąć decyzję, czy Hoist Polska ugoda się należy czy nie.

Windykacja HOIST Polska – co musisz wiedzieć

HOIST Polska windykuje poprzez dział telefoniczny oraz własną windykację terenową. Tak, jeśli interesuje Cię to, firma HOIST posiada windykację terenową. Oczywiście wizyta windykatora terenowego z HOIST nie wiąże się z jakimkolwiek powodem do niepokoju, gdyż pracownicy są osobami kulturalnymi i zachowują się zgodnie ze standardami etycznymi, jakie windykacja HOIST im narzuca.

Niebezpieczeństwem dla Ciebie może być wizyta windykatora terenowego HOIST i wzięcie Cię z zaskoczenia. A następnie zaproponowanie dobrych warunków ugody. Którą podpiszesz bez czytania, gdyż będziesz chciał jak najszybciej pozbyć się niezapowiedzianego gościa.

W ten sposób możesz uznać przedawniony dług, który – poprzez podpisanie się pod klauzulą uznania – stanie się wymagalny.

Windykacja HOIST dysponuje bardzo dużymi pakietami wierzytelności kupionymi od upadłej firmy Getback i wierzytelności te w większości mają wartość makulatury. Dlatego ważne jest, aby nie dać się zaskoczyć i nie uznać pochopnie długu, którego nie musisz wcale spłacać.

Wizyta windykatora terenowego HOIST – jak się zachować?

Jeśli windykacja HOIST wyśle do Ciebie pracownika terenowego, a ten będzie na siłę starał się wcisnąć dokumenty do podpisania, powiedz mu grzecznie, że dokumenty musisz skonsultować z prawnikiem. I odezwiesz się do niego, gdy będą podpisane, aby podjechał i odebrał.

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa zmuszać Cię do podpisywania ugody w trakcie wizyty windykatora terenowego HOIST.

Jeśli jednak popełniłeś błąd, gdyż windykacja terenowa HOIST okazała się sprytniejsza, masz 14 dni na odstąpienie od podpisanej ugody. Twoje uznanie długu stanie się wówczas nieważne.

HOIST Polska sp. z o.o. kontakt i telefon

Hoist Polska sp. z o.o.

Al. Sląska 1

54-118 Wrocław

Polska

Tel +48 71 725 48 88

office@hoistfinance.pl

Uwaga: jeśli Twój dług w HOIST Polska jest mocno przeterminowany, musisz pamiętać, iż wierzyciel nazywał się wcześniej Kancelaria Navi Lex Sp. z o.o. i pod taką nazwą występuje w dokumentach wysyłanych do Ciebie przed 2015 rokiem.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 24

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

7 komentarzy

 1. Nie do końca rozumiem w jaki sposób miałoby mi to pomóc w spłaceniu długu. Ja się z nimi dogadałem i już dług jest praktycznie spłacony.

  1. Gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. A dokładnie te pieniądze, które mógł Pan zaoszczędzić spłacając x% mniej, niż wynosi wartość księgowa zadłużenia.

 2. z Hoistem idzie się dogadać w porównaniu do ich konkurencji z którą wcześniej miałem styczność. o wiele lepsze propozycje rat.

  1. zgadzam się, nie wszyscy z nich są tacy nachalni i co najważniejsze podchodzą z kulturą. również trafiłam na lepsze warunki, niżeli nawet sam bank proponował.

   1. UWAGA! Seria komentarzy edukacyjnych dla dłużników.

    Drodzy komentujący umieszczanie komentarzy z wykorzystywaniem VPN-ów, które wcześniej używano m.in. do SPAM-owania budzi pewne wątpliwości co do intencji osób ich używających.

    Zatem kolejny taki wpis nie przejdzie. Dotychczasowe zostały dopuszczone do publikacji tylko w jednym celu. Uważamy, że nie ma jak nauka na przykładzie. Drodzy czytelnicy, na własne oczy mogliście zobaczyć, jak pracuje marketing na rzecz firmy skupującej czy ściągającej długi. Kamka, Garfield, tomek i zbyszek elegancko obrazują to swoimi wpisami. Takich wpisów pełne są komentarze pod artykułami czy forach dyskusyjnych, ale tam najczęściej o tym Wam nikt nie powie.

    Pozdrawiamy

 3. mi się udało dogadać z nimi bez żadnej pomocy innych firm zewnętrznych. trafiłem na dobrego człowieka po drugiej stronie, który zaproponował mi bardzo korzystne warunki. pozdrawiam

  1. Gratulujemy zatem. Ale jest druga strona medalu. Zakładając, że Pan i kolega macie po 100.000 zł zadłużenia w HOIST. Pan działa sam, negocjuje sobie umorzenie 30.000 zł i jest zadowolony. A kolega oddaje sprawę negocjatorowi. Otrzymuje propozycje 50.000 zł umorzenia i finalnie (po zapłacie wynagrodzenia) jest 15.000 zł „do przodu”. Nie może Pan zatem uznać a priori, że samodzielne negocjacje są korzystniejsze w sytuacji, gdy nie ma Pan porównania.

Zostaw swój komentarz...