Powództwo przeciwegzekucyjne – roszczenie alimentacyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne – roszczenie alimentacyjne Wzór powództwa przydatnego w przypadku osób objętych egzekucją komorniczą z tytułu alimentów. Pobierz wzór powództwa przeciwegzekucyjnego i wykorzystaj w sytuacji, gdy płacisz alimenty bezpośrednio na ręce byłego partnera, a ten próbuje dodatkowo egzekwować je przez komornika. Powództwo przeciwegzekucyjne w przypadku alimentów – co Ci daje? Powództwo jest najważniejszym środkiem obrony…