Sprzedaż nieruchomości po wszczęciu egzekucji cz. 3

5.0 01 Co może zrobić dłużnik i jakie są jego prawa do nieruchomości po wszczęciu egzekucji? Czy wolno mu ją sprzedać, darować? Oczywiście. Jednak nie jest to luka w prawie, które taką sytuację przewiduje. Wróćmy na chwilę do poprzedniej części cyklu opisującej proces egzekucji z nieruchomości. Moment zajęcia nieruchomości – od kiedy prawnie nieruchomość jest […]