Jak dowiedzieć się dlaczego mam komornika?

5
(4)

Jak mam się dowiedzieć dlaczego mam komornika? Czemu zajął mi pensję? Z jakiego powodu zabrał mi pieniądze z konta? Takie pytania często przewijają się w pytaniach od naszych czytelników. To pokazuje, że problem zajęcia komorniczego u osób, które nie wiedzą, za co komornika mają, jest spory.

Gdy pewnego dnia znienacka otrzymasz pismo od komornika i stwierdzisz, że zupełnie nie wiesz, z jakiego powodu będzie się toczyć egzekucja.pierwszą podstawową rzeczą będzie odpowiedzieć na pytanie:

Za jaki dług ściga mnie komornik?

Ustalenie ile żąda komornik, za co i kto jest wierzycielem to podstawowe kroki w tej sytuacji. Jak już wspomniałem jeśli brak Ci konceptu, z jakiego powodu objęto Cię tą niemiłą procedurą, pierwszym naturalnym źródłem informacji będzie komornik. Ten sam, który wszczął postępowanie.

Jak dowiedzieć się od komornika jaki dług egzekwuje?

Można się do niego zwrócić osobiście. Jeśli z jakiegoś względu komornik nie chce udzielić takich informacji lub mamy do niego po prostu daleko warto zwrócić się do niego na piśmie. Komornik ma obowiązek udzielić nam informacji. I zrobi to. Zatem zamiast zastanawiać się, dlaczego masz komornika i bić z myślami, po prostu sprawdź to.

Pismo do komornika o ujawnienie wierzyciela

……………………………………………………………..

data, miejscowość

………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko

……………………………………………………………………….

Adres

sygnatura Km ………./………………………….………..

Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w ……………………………………..

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z dnia ……………………………. (data odebrania …………………………….) wnoszę o bezzwłoczne przesłanie na mój adres domowy informacji zawierającej wszelkie dane teleadresowe wierzyciela oraz jego pełnomocnika, a w szczególności numery telefonów, adres korespondencyjny oraz ich sygnaturę sprawy. Ponadto wnoszę o wskazanie (jeżeli zawarto we wniosku egzekucyjnym) osoby wierzyciela pierwotnego.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu …………………………… otrzymałem z państwa kancelarii zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wraz z kserokopią tytułu wykonawczego w postaci Nakazu zapłaty ………………………………………………………………………………………………. sygn. Akt ……………………………………………….
W odpowiedzi na powyższe, uprzejmie zawiadamiam kancelarię, że nie jest mi znana osoba wierzyciela, a ponadto według mojej najlepszej wiedzy nie posiadam żadnych wymagalnych zobowiązań / kwoty widniejące na tytule wykonawczym nie pozwalają mi na jednoznaczną identyfikację zobowiązania*. Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mogłem paść ofiarą oszustwa lub próby wyłudzenia, bądź też roszczenie, którego domaga się wierzyciel, jest już od dłuższego czasu przedawnione. Jednocześnie zdając sobie sprawę z treści art. 804 k.p.c., zgodnie z którym komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, wnoszę o podanie wszelkich informacji, które pomogą mi zidentyfikować roszczenie, które było podstawą wydania przeciwko mnie tytułu wykonawczego.

Na koniec zawiadamiam, że z ostrożności procesowej, złożyłem w trybie art. 795 k.p.c. zażalenie do sądu na nadanie klauzuli wykonalności wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego zażalenia.

Z poważaniem

………………………………………….…………
Imię i Nazwisko

* Niepotrzebne skreślić

Pismo do komornika w wersji do pobrania

Powyższe pismo w wersji do druku możesz pobrać naciskając poniższy przycisk:

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Zapraszamy do skorzystania z bazy pism do komornika, którą znajdziesz na naszej stronie. Jest i będzie ona zawsze darmowa.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...