jak oglosic upadlosc

Jak ogłosić upadłość ?

4.8
(5)

Gdy długi stały się tak duże, że nie ma już od kogo pożyczać, wielu dłużników wprowadza do wyszukiwarki hasło: Jak ogłosić upadłość?

Jeśli jesteś jednym z nim przeczytaj koniecznie serię naszych artykułów na temat upadłości, aby sprawdzić jak ogłosić upadłość i co musisz zrobić, aby zacząć działania w tym kierunku.

Zapoznaj się również koniecznie z ofertą przygotowaną dla Ciebie przeprowadzenia postępowania zmierzającego do ogłoszenia upadłości. Znajdziesz ją na naszej stronie.

Ile trwa postępowanie zmierzającego do ogłoszenia upadłości?

Niezmiernie trudno jest określić czas trwania postępowania upadłościowego. Każdy przypadek jest inny i każdy jest indywidualnie przez Sąd analizowany i przeprowadzany.

Z pewną dozą przybliżenia można jednakowoż z praktyki sądowej stwierdzić, że samo postępowanie przed sądem w przedmiocie upadłości trwa obecnie 3-5 miesięcy. Warto dodać, iż w przypadku gdy osoba fizyczna ogłaszająca upadłość nie posiada żadnego majątku trwałego, postępowanie właściwe powinno trwać najwyżej około 6 miesięcy.

Plan spłaty wierzycieli natomiast może być realizowany maksymalnie 3 lata i kończy się umorzeniem zobowiązań (po spłacie ich w całości, części lub w przypadku stwierdzenia osobistej sytuacji dłużnika, która wskazuje na jego brak zdolności do jakichkolwiek spłat).

Co oznacza dla dłużnika ogłoszenie upadłości?

Dłużnik przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej powinien wiedzieć, że skuteczne wniesienie wniosku oraz ogłoszenie jego upadłości przez Sąd pociąga za sobą istotne konsekwencje. Oto lista przykładowych zmian w życiu dłużnika po ogłoszeniu przez sąd upadłości.
Wraz z ogłoszeniem upadłości całym majątkiem dłużnika zarządza wyznaczony przez Sąd syndyk Oznacza to, że dłużnik nie może swobodnie rozporządzać (sprzedać, zamienić, zastawić, darować) składnikami swojego majątku.
Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję.
Niemożliwe staje się skorzystanie przez dłużnika z możliwości oddłużenia w przeciągu następnych 10 lat.
W skład majątku zarządzanego przez syndyka wchodzi także wynagrodzenie za pracę dłużnika w części niepodlegającej zajęciu. Co oznacza, że to, czego nie może zabrać komornik może zabrać syndyk.
Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku dłużnika, a następnie
przystępuje do sprzedaży majątku dłużnika, prócz wyłączonych spod egzekucji, Syndyk będzie więc sprzedawał wszystkie wartościowe przedmioty.
Wraz z ogłoszeniem upadłości natychmiastowo do zapłaty stają się pieniężne i niepieniężne zobowiązania dłużnika,
Wraz z ogłoszeniem upadłości dłużnik będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego, które pokrywane będą z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka.
Po ogłoszeniu upadłości działania podejmowane przez dłużnika mogą mieć wpływ na decyzję Sądu odnośnie prowadzenia postępowania. Co to oznacza w praktyce? Na przykład bezpodstawne zwolnienie się z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i utraty szansy na oddłużenie.
Ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi – jego interesy reprezentuje syndyk.

Upadłość konsumencka to nowe życie dla dłużnika

Obowiązujące aktualnie przepisy odnośnie upadłości osoby fizycznej nie są cudownym remedium na uwolnienie się od długów. Są natomiast narzędziem dla dłużnika, aby ustalić rozsądne warunki porozumienia się z wierzycielami, gdzie obie strony dokonują ustępstw kosztem swojego obecnego lub przyszłego majątku, dla osiągnięcia rozsądnej ugody. Ma ono pomóc dłużnikom, którzy nie z własnej winy znaleźli się w trudnej lub beznadziejnej nawet sytuacji finansowej. Postępowanie upadłościowe ma jednocześnie chronić wierzycieli i ich interesy. Prawidłowo przeprowadzone umożliwia dłużnikom nowy start ekonomiczny, bez obciążenia długami.

Jak ogłosić upadłość?

Postępowanie upadłościowe możliwe jest w przypadku wielu dłużników. Niewielu jednak otrzymuje możliwość umorzenia długów i startu od nowa.

Przyczyną są błędy popełnione na etapie przygotowania do złożenia wniosku i brak profesjonalnego wsparcia prawnego.

Aby uniknąć kosztownych błędów już na etapie myślenia jak ogłosić upadłość powinieneś zadać sobie również pytanie: Kto pomoże mi w uzyskaniu umorzenia długów przez sąd?

Jeśli chcesz podejść do tematu upadłości profesjonalnie nie możesz powierzyć jej przypadkowemu prawnikowi. W naszym serwisie znajdziesz ofertę przeprowadzenia procesu upadłości konsumenckiej przez doktora nauk prawnych. Jest to gwarancja, że będzie reprezentował Cię ktoś, kto zna prawo znacznie lepiej od większości prawników świadczących tego typu usługi.

Ze względu na swoją wiedzę, a co za tym idzie skuteczność, wynagrodzenie zasadnicze pobiera dopiero po skutecznych doprowadzeniu do finału. Czyli po ogłoszeniu przez sąd upadłości.

Porównaj z ofertami tych prawników, którzy każą Ci płacić z góry bez względu na efekt. I pamiętaj – oszczędzanie na czymś, co może zmienić Twoje życie może być najbardziej kosztownym błędem….

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 5

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

1 komentujący “Jak ogłosić upadłość ?”

Zostaw swój komentarz...