Adwokat chwali się wygraną sprawą z Profi Creit

Jak wygrać z Profi Credit w sądzie? A wcześniej zabić śmiechem windykację?

4.5
(81)

Wygrana z Profi Credit  w sądzie nie jest, wbrew pozorom, jakimś specjalnym kłopotem. Pokusić się można wręcz o stwierdzenie, że trudno jest nie wygrać z Profi Credit na drodze sądowej. Dlaczego wypowiedzenie umowy pożyczki jest dla Ciebie szansą na jej umorzenie? Czemu windykator Profi Credit nie jest dla Ciebie groźny? Tego wszystkiego dowiesz się czytając nasz artykuł o tym, jak wygrać z Profi Credit w sądzie.

Profi Credit – pożyczka na zamknięcie wieka kredytowej trumny

U wielu kredytobiorców tak to właśnie wygląda. Podążając za głosem rozpaczy, w myśl zasady – bankrutujący lichwy się chwyta – podpisują umowę z Profi Credit widząc tylko jedną w niej pozycję. Tę z kwotą, która spłynie im na konto. Nie widząc pozostałych składowych umowy pożyczki, czyli całkowitej kwoty do spłaty. Ona się w tym momencie nie liczy. I nie ma znaczenia, że jest niejednokrotnie trzy razy wyższa.

Paradoksalnie, właśnie to koszty pożyczki, stanowią dla kredytobiorców ratunek przed sądem i dają podstawę do wygranej z Profi Credit w sądzie.

Czy Profi Credit to pożyczka lichwiarska?

Na to pytanie odpowiada sąd, który wydaje wyrok. Ponieważ lichwa jest pojęciem policzalnym (wzór znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim), sąd kieruje się również takimi kryteriami jak wyzysk trudnej sytuacji pożyczkobiorcy czy też złamanie zasad współżycia społecznego.

I na tej podstawie ocenia, czy pożyczka udzielona przez Profi Credit jest uczciwa. Czy niekoniecznie.

Licznik rat pożyczki Profi Credit pozwala na obliczenie kosztów pożyczki
Zdj. 1 Tak wygląda realny koszt pożyczki w Profi Credit

Rzut oka na licznik rat i pomnożenie kwoty raty przez ilość miesięcy pozwala zauważyć, że pożyczkobiorca zapłaci ponad 15.000 zł kosztów pożyczenia na 3 lata kwoty 9.000 zł. Ale czy na pewno będzie musiał tyle zapłacić?

Jeśli zdecyduje się na rozstrzygnięcie przed sądem – raczej na pewno nie! Dlatego też informacja, że

Profi Credit składa pozew w sądzie

nie powinna wywoływać w Tobie żadnego poczucia dyskomfortu. Wręcz przeciwnie – pozew otwiera dla Ciebie drzwi do wygranej z Profi Credit w sądzie i całkowitego umorzenia długu pozostałego do spłaty.

Pozew do sądu - tak wygląda pozew złożony przez Profi Credit
Zdj. 2 Pozew o zapłatę – tak się zaczyna wygrana walka w sądzie z Profi Credit

Co niespotykanie wysokie koszty pożyczki oznaczają dla pożyczkobiorcy?

Oznaczają dobre wieści, że w ogromnej większości przypadków zwrócić musi tyle, ile pożyczył i ani złotówki więcej. Dotyczy to oczywiście tych pożyczkobiorców, którzy nie przestraszyli się windykacji Profi Credit i zdecydowali się oddać sprawy swego zadłużenia w ręce sądu.

W przypadku pożyczki, w której koszty wskazują na wyzysk, sąd w olbrzymiej większości przypadków je unieważnia w całości. A pożyczkobiorca spłaca tyle, ile pożyczył
Wyrok sądy rejonowego pokazuje jak wygrać w sądzie z Profi Credit
Zdj. 3 Wygrana w sądzie z Profi Credit – pożyczka przestaje istnieć, pożyczkobiorca nie musi nic spłacać

Jak nie spłacać ogromnych kosztów pożyczki w Profi Credit? Czy da się tego uniknąć?

Pożyczkobiorców firmy Profi Credit podzielić możemy na dwie grupy. Tych, którzy spłacili kapitał, ale nie spłacili olbrzymich kosztów dodatkowych i tych, którzy mają niespłacony kapitał.

Dłużnicy Profi Credit, którzy mają spłacony kapitał, mogą spokojnie oczekiwać na wyrok sądu. Ten w olbrzymiej większości przypadków uzna, że pożyczkodawca spłacił swoje zobowiązanie w całości
Wyrok sądu w Legnicy pokazuje jak wygrać z Profi Credit
Zdj. 4 Spłacony kapitał to pierwszy krok do wygranej z Profi Credit w sądzie rejonowym

Co to znaczy spłacony kapitał pożyczki?

Warto w tym miejscu zatrzymać opowieść o tym, jak wygrać w sądzie z Profi Credit, gdyż wielu czytelników nie do końca może rozumieć pojęcie „spłacony kapitał pożyczki”. Nie jest to trudne, więc szybko wyjaśnimy. Oczywiście na przykładach.

Kapitał pożyczki - to inaczej kwota, która została Ci realnie pożyczona
Kilka przykładów pokazujących istotę rzeczy:

 • Profi Credit pożyczyło Ci 4500 zł, do spłaty masz 11.500 zł. Rata miesięczna wynosi 398 zł. Płaciłeś solidnie przez rok. W tym momencie spłaciłeś 398 zł x 12 miesięcy spłaty = 4776 zł. Kapitał pożyczki (czyli kwota, którą otrzymałeś od Profi Credit na konto) została spłacona. W tym momencie możesz zaprzestać płacenie czegoś, czego nie pożyczałeś.
 • Twoja pożyczka w Profi Credit to 3000 zł. Płacisz nieregularnie, choć raty nie są wysokie, bo tylko 150 zł miesięcznie. Do tej pory udało Ci się spłacić rat 15. W tym przypadku nie spłaciłeś kapitału pożyczki w Profi Credit. 15 rat po 150 zł to 2250 zł. Do spłaty kapitału brakuje Ci jeszcze 750 zł.
 • Początek artykułu zilustrowaliśmy screenem obrazującym koszty pożyczki na kwotę 9000 zł. Pożyczkobiorca ma spłacać owe 9000 zł (czyli kapitał pożyczki) przez 36 miesięcy w ratach po 681 zł. Kiedy spłaci kapitał pożyczki i będzie mógł zaprzestać dalszej spłaty? Już po zapłaceniu 14 rat z wyznaczonych przez Profi Credit rat 36. Spłacając 14 rat po 681 zł przekroczy kwotę kapitału pożyczki – przypomnijmy, jest to 9000 zł. Zapłacenie 14 rat oznaczać będzie bowiem oddanie Profi Credit środków w wysokości 9534 zł. Pożyczka zostanie więc uznana za spłaconą.

Proszę pamiętać, że zatrzymanie spłaty po zwróceniu kapitału nie oznacza dla Profi Credit straty. Odzyskują oni bowiem pożyczoną kwotę w całości. Po prostu nie zarabiają na tym pożyczkodawcy, który jest świadomy swoich praw. Z nawiązką zarobią na innych, którzy nie wierzą, że z Profi Credit można wygrać w sądzie.

Czy z Profi Credit można wygrać w przypadku niespłacenia kapitału pożyczki?

Owszem, jak najbardziej. Tyle tylko, że będzie to wygrana niepełna. Sąd nakaże (wyda nakaz) zapłaty brakującej kwoty kapitału. Co dla dłużnika oznaczać będzie, że ma 14 dni na zapłatę. Dodatkowo będzie musiał pokryć koszty zastępstwa procesowego, co sprawia, że jest to wariant nieopłacalny. Oczywiście sąd uwolni go (najprawdopodobniej) z  obowiązku spłaty innych składowych pożyczki, ograniczając spłatę do kwoty, którą faktycznie od Profi Credit pożyczył.

Niemniej jednak niespłacony kapitał daje dużo ograniczeń i sprawia, że sytuacja pożyczkobiorcy jest znacznie mniej komfortowa w stosunku do tych, którzy pożyczone pieniądze oddali.

Mający pożyczkę w Profi Credit powinni przeliczyć swój budżet w taki sposób, aby jak najszybciej spłacić kapitał, np. kosztem przesunięcia spłaty innych zobowiązań, co pozwoli im na spokojnie oczekiwanie na działania adwokata w sądzie

W przypadku pętli kredytowej, która u dłużników Profi Credit jest nagminna, warto skonsultować plan oddłużanie ze specjalistą. W większości przypadków środki na spłatę kapitału są możliwe wykorzystania choćby dlatego, że spłatę pożyczek 30-dniowych (czyli chwilówek) każdy zadłużony w chwilówkach może przesunąć o rok. Piszemy o tym rozwiązaniu w innym artykule, opisującym na czym polega pierwsza pomoc zadłużonym.

Jak wygląda sprawa w sądzie z Profi Credit, gdy masz adwokata?

Aby uspokoić lęki tych, którzy boją się sądów, postaramy się opisać przebieg spraw krok po kroku. Najważniejsze, aby zapamiętać jedno:

Dłużnik Profi Credit nie bierze udziału w rozprawie sądowej na żadnym etapie. Wszystko rozgrywa się poza nim. Wszystkim zajmuje się adwokat.

Zaprzestanie spłaty pożyczki Profi Credit (po spłaceniu kapitału, czyli pożyczonej kwoty), wywoła w firmie pożyczkowej chęć uzyskania nakazu w sądzie. Zostanie zatem skierowany do sądu stosowny pozew.

Profi Credit programowo omija EPU, czyli e-sąd. Pozew zostanie złożony w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika – zgodnie z adresem podanym w umowie pożyczki

Złożenie przez Profi Credit pozwu nie spowoduje, że sprawa trafi na wokandę od razu. Będzie musiała swoje odczekać. W zależności od sądu i jego lokalizacja, zajmie to od kilku do kilkunastu miesięcy.

Po upływie tego czasu dłużnik otrzyma z sądu zawiadomienie o wyznaczonym terminie rozprawy. Jest to czas na

wynajęcie adwokata wyspecjalizowanego w sądowej walce z lichwą

Wynajęcie adwokata to podpisanie  z nim umowy i pełnomocnictwa do reprezentacji. Wybór adwokata jest sprawą indywidualną, jednak z doświadczenia zawodowego odradzamy sięganie po adwokatów polecanych przez znajomych czy najtańszych w okolicy.

Nie zawsze bowiem adwokat, który świetnie rozwiódł Twoją znajomą, poradzi sobie w sądzie z Profi Credit. Podobnie najtańszy z okolicy, który nie ma doświadczenia w sprawach związanych z lichwą, nie zagwarantuje Ci wygranej w sądzie z Profi Credit.

Wygranie w sądzie z Profi Credit Polska jest łatwe dla prawnika, który ma za sobą pasmo udokumentowanych sukcesów. Pamiętaj, że choć rozprawa odbywa się w sądzie rejonowym właściwym dla Twego miejsca zamieszkania, to adwokat Cię reprezentujący może uczestniczyć w niej zdalnie. Dlatego też lokalizacja kancelarii adwokackiej nie ma znaczenia. Znaczenie ma jej skuteczność. Artykuł ten ilustrowany jest realnymi wyrokami sądów mecenas, która może reprezentować i Ciebie. Gdy Profi Credit pozwało Cię do sądu – zarezerwuj sobie miejsce w kolejce po sukces: prawnicy@mamdlugi.pl

Czy jest ktoś, kto wygrał w sądzie z Profi Credit?

Mało, bardzo mało jest w Polsce sądów, w których koszty pożyczek Profi Credit uznane zostają za zgodne z normami współżycia społecznego, a nie próbą wyzysku pożyczkobiorcy. Olbrzymia większość polskich sędziów patrzy na umowę pożyczki Profi Credit przez pryzmat uczciwości. W myśl zasady

co za dużo, to niezdrowo

uwalnia pożyczkobiorcę od konieczności zapłaty kwot trzykrotnie przewyższających wartość udzielonej pożyczki.

Jest więc wielu, którzy wygrali w sprawach przeciwko Profi Credit. Nie tylko w sądzie rejonowym, ale także, co widać poniżej, w sądzie okręgowym:

Wyrok sądu okręgowego unieważniający pożyczkę Profi Credit
Zdj. 5 Profi Credit przegrywa również w sądach wyższej instancji. Sąd Okręgowy oddala apelację, dług jest prawomocnie umorzony

Co daje pożyczkodawcy prawomocny wyrok sądu i wygranie z Profi Credit?

Po uprawomocnieniu wyroku wierzyciel, czyli Profi Credit, przestaje mieć prawo do kierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do byłego już pożyczkobiorcy. Skierowanie do niego żądań o zapłatę staje się niemożliwe.

Były dłużnik Profi Credit, który – tak jak wielu to czytających – miał w perspektywie kilkanaście miesięcy spłacania prowizji, ubezpieczeń i wszystkiego, w co opakowane są koszty parabankowej pożyczki – dzięki jednej sprawie w sądzie staje się człowiekiem wolnym od długu, I firmy Profi Credit

Każdy jest kowalem swojego losu. Nie namawiamy nikogo do tego, aby za wszelką cenę walczył w sądzie o unieważnienie kosztów pożyczki. Informujemy jedynie, że taka możliwość istnieje. Wiemy jednakże, że są dłużnicy, którzy wolą płakać nad swoim losem i kosztami pożyczki, ale płacić. I szanujemy ich. Wiemy wszak, że

dłużnicy panicznie boją się spraw sądowych

i nie mają wiary w wygraną. Wszak straszenie sądem i komornikiem jest domeną firm pożyczkowych. I to pożyczkobiorca ma się bać sądu. A nie pożyczający pieniądze.

Jest to tak głęboko osiadły archetyp, że dla wielu psychicznie nie do przeskoczenia. W dużej mierze związane jest z psychologiczną przewagą Profi Credit, osiągniętą w czasie, gdy dłużnik przestał terminowo regulować zadłużenie i windykowany pożyczkobiorca myślał tylko o tym

jak dogadać się z Profi Credit

A to, jak powszechnie wiadomo, jest niemożliwe. Windykatorzy Profi Credit, choć poprawniej byłoby napisać, osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonujące na podstawie umowy z Profi Credit zlecenia windykacji terenowych, nie są od „dogadywania się”, a od motywowania dłużników do szybkiej spłaty. Za pomocą mało wysublimowanych metod nacisku. Czyli w większości przypadków straszenia konsekwencjami.

Jesteśmy jedynym w Polsce serwisem, który opisał działania windykacji terenowej Profi Credit od kuchni i z detalami. Boisz się, że windykator Profi Credit przyjedzie do Ciebie? Za chwilę możesz się z niej tylko śmiać. Koniecznie przeczytaj nasz, pełen oryginalnych zdjęć, materiał (znajdziesz tam i zdjęcie windykatora wyprowadzanego z posesji dłużnika) obnażający niemoc i amatorszczyznę windykacji terenowej Profi Credit

Kontakt z mało przyjazną windykacją terenową Profi Credit wyzwala w dłużniku lęk przed tą firmą, który przekłada się na postrzeganie (niskie) własnych szans w walce na drodze sądowej. Wszak windykator terenowy Profi Credit nie powie nigdy: „jeśli uda się wierzycielowi uzyskać sądowy nakaz zapłaty, to będzie mógł rozpocząć egzekucję”. Zamiast tego dłużnik usłyszy raczej:

jeśli nie zapłacisz, to pójdziemy do sądu po nakaz zapłaty, a to oznacza ogromne koszty i komornika

Przez taki przekaz dłużnik z góry przyjmuje, że w sądzie jest skazany na porażkę. No i jeszcze dodatkowe koszty.

Co skutecznie zabija w nim racjonalne myślenie o tym, jak wygrać z Profi Credit w sądzie. Automatycznie uznaje to za coś nierealnego. Szczególnie, że pamięta o tym, iż zaciągając w Profi Credit pożyczkę, podpisał weksel.

Czy podpisany weksel ma wpływ na wyrok sądu i wygraną z Profi Credit?

Nie ma żadnego znaczenia. Dla dłużnika weksel to rodzaj dodatkowej bariery strachu przed niewiadomym. Podobnym do oświadczenia o dobrowolnym przekazywaniu przekazywaniu wynagrodzenia na konto Profi Credit, które też podpisywał.

Wpływ na decyzję sądu ma tylko i wyłącznie stosunek kapitału pożyczki do końcowej całkowitej kwoty do spłaty. Ponieważ w przypadku Profi Credit osiąga on wymiary patologiczne, pożyczka ta jest przez prawie wszystkie sądy w Polsce unieważniana w części pozakapitałowej i redukowana do poziomu kapitału. Czyli realnie otrzymanej przez pożyczkobiorcę kwoty.

Weksel nie ma tutaj znaczenia dla decyzji sądu i nakaz zapłaty. Za to mieć może i to niebagatelne znaczenie

kara nałożona na Profi Credit przez UOKiK w wysokości 4 milionów złotych

Profi Credit zostało ukarane przez prezesa UOKiK w styczniu 2021 roku. To nie jedyne postępowanie, ale to akurat może mieć wpływ na wyrok sądu. UOKiK ukarał bowiem Profi Credit za zbyt wysokie koszty pożyczki w stosunku do kapitału pożyczki.

Zatem każdy w Polsce sąd ma podstawy, aby zakwestionować te koszty. Podkładkę do tego daje bowiem kara UOKiK, która nie wzięła się z powietrza. A została nałożona za to, że Profi Credit Polska pobierała opłaty, które bardzo często przewyższały wysokość pożyczki.

Czyli zapewne tak, jak u Ciebie. Powołanie się przez adwokata na karę UOKiK daje sądom wytyczne do tego, aby ich wyrok był spójny z tym, co organ państwowy dokładnie zbadał i za co firmę pożyczkową ukarał.

Czy w przypadku wykazania tego samego w Twojej umowie sąd może wydać wyrok sprzeczny z decyzją UOKiK? Nie wydaje się to realne. I na szczęście dla dłużników Profi Credit nie jest.

Jak wygrać w sądzie z Profi Credit – rady dla spłacających pożyczkę

Kilka porad praktycznych, pozwalających wygrać z Profi Credit. Dla każdego. Bez znaczenia, ile pożyczył od Profi Credit. I ile ma zwrócić firmie pożyczkowej. Sposób na wygraną z Profi Credit znajdziesz w tym miejscu.

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Informacja tym, że umowa pożyczki została wypowiedziana, przesłana listem poleconym lub w wiadomości mailowej, może brzmi groźnie, ale tylko dla nieświadomych dłużników. Ty musisz wiedzieć, że wypowiedzenie umowy pożyczki Profi Credit to nie jest nakaz zapłaty i nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych. Jest za to informacją, że będziesz potrzebować pomocy doświadczonych prawników. Którzy sprawią, że to, co ma znaczenie, czyli nakaz zapłaty wydany przez sąd, utraci. A powództwo Profi Credit zostanie oddalone. Czyli wygrasz z Profi Credit w sądzie.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy pożyczki – musisz je zrozumieć, aby oswoić

Dla wielu dłużników wypowiedzenie pożyczki oznacza niemiłe konsekwencje. Czas zrozumieć, co one oznaczają dla Ciebie.

 • Profi Credit wpisze Cię na listę dłużników – owszem, ma prawo to zrobić. Od tego się nie umiera. Poza tym czy skorzystanie z oferty pożyczki na tak nieprzyjaznych warunkach nie było konsekwencją tego, że nikt inny nie chciał Ci pożyczyć i musiałem udać się do Profi Credit? Wpis na BIG nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia, gdyż Twoja zdolność kredytowa prawdopodobnie nie istnieje. Ponadto Profi Credit wpis usunie zaraz po przegranej w sądzie. Więc będzie on tymczasowy.
 • Pojawi się windykacja Profi Credit – owszem, tak będzie. Jednak dzięki wiedzy, którą Ci dajemy, możesz za chwilę zrozumieć, że windykator Profi Credit to nie jest dla Ciebie przeciwnik. A dzięki dostępowi do jego danych możesz szybko w relacji windykator terenowy – dłużnik stać się stroną dominującą. Windykator Profi Credit dla świadomego dłużnika jest kompletnie niegroźny. Jeśli windykacja Profi Credit nie daje Ci spać, musisz uzupełnić wiedzę. W tym materiale znajdziesz stosowne linki do artykułu, który wiedzę tę Ci da w sposób możliwie wyczerpując.
 • Firma pożyczkowa pójdzie do sądu po nakaz zapłaty – owszem, niechybnie to zrobi. Tyle tylko, że złożenie pozwu przez Profi Credit jest Twoim celem. Gdyż aby Twój dług w Profi Credit przestał istnieć, musisz mieć korzystny dla siebie wyrok sądu. Zatem nie możesz stresować się tym, że Profi Credit pójdzie do sądu, gdyż pójdzie tak po swoją klęskę. Oczywiście gdy w przegranej pomożesz, wynajmując do sprawy sądowej z Profi Credit doświadczonych prawników, np, z naszej kancelarii.

Windykacja Profi Credit – jak poradzić sobie z windykatorem terenowym?

Dla wielu zadanie nie do przeskoczenia. Bariera psychiczna nie pozwala myśleć dłużnikom, że windykator Profi Credit to ktoś, kogo można spacyfikować niezwykle prosto. Pamiętaj więc, że odwiedzający Cię windykator terenowy to amator, który najprawdopodobniej dorabia sobie odwiedzinami dłużników. Pamiętaj, że masz prawo go wylegitymować. I wreszcie – nie zapomnij sprawdzić, czy prowadzi działalność gospodarczą. Wiedza ta pozwoli Ci na błyskawiczne zneutralizowanie windykatora – amatora. Jak? Wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak poradzić sobie z terenowym przedstawicielem firmy pożyczkowej, opisaliśmy w tym obszernym artykule:

Profi Credit – pełnomocnictwo windykatora terenowego

Sprawdź poziom spłaty, czyli kapitał pożyczki. To kluczowe

Na tym etapie musisz już przygotować się do tego, co Cię czeka, czyli sprawy w sądzie. Ponieważ odbędzie się ona dopiero za kilka – kilkanaście miesięcy, masz czas. Ale on musi pracować dla Ciebie. Zatem sprawdź, czy spłaciłeś kapitał pożyczki. A jeśli nie, rozpocznij odkładanie środków na ten cel. Jeśli bowiem nie spłaciłeś kapitału, będziesz musiał to zrobić po wygranej sprawie z Profi Credit. Jeśli kapitał pożyczki jest spłacony, możesz spać spokojnie. Nakaz zapłaty, na mocy którego sąd zobowiąże Cię do spłaty pozostałej części kapitału pożyczki (czyli kwoty pożyczki) nie zostanie wydany.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co trzeba zrobić, aby móc wygrać z Profi Credit w sądzie?

Otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu? To kluczowy moment, aby podjąć działania. Jeśli sąd wydał nakaz zapłaty, masz 14 dni na złożenie sprzeciwu. Sprzeciw w postępowaniu nakazowym powinien stworzyć prawnik, który może się pochwalić dużą ilością wygranych spraw w sądzie z Profi Credit. W ramach pomocy prawnej sprzeciw taki zostanie dla Ciebie przygotowany w naszej kancelarii. Zamówić możesz go kontaktując się z działem prawnym pod adresem: prawnicy@mamdlugi.pl.

 

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 81

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

 1. Szanowni Państwo czy wygraliście kiedykolwiek w SR/SO w Radomiu, że dajecie Państwo gwarancję, że sąd nie wyda nakazu zapłaty w przypadku spłaconego kapitału?

  1. Szanowny Panie, proszę wskazać fragment, w którym nasza firma daje rzekomą gwarancję na pozytywny wyrok sądu. Oczywiście nie znajdzie Pan takiego fragmentu, gdyż dawanie gwarancji tego typu byłoby ferowaniem wyroków i byłoby skrajnie niepoważnie. Proszę zatem dokładnie raz jeszcze przeczytać artykuł, bez doszukiwania się gwarancji, których żaden szanujący się adwokat dać nie może. Bo decyzja jest zawsze w rękach sądu. Owszem, od kilku lat nie żaden z naszych klientów nie przegrał sprawy z Profi Credit w sądach w całym kraju, ale to nie jest żadna gwarancja. To tylko informacja, że warto się sądzić o swoje pieniądze. I przede wszystkim uwolnienie definitywne od „kompana życiowego” w postaci Profi Credit.

 2. Wszystko pięknie,ładnie ale niestety Profi credit zawsze składa apelację i niestety zdaża się że po wygranej sprawie w sądzie rejonowym sąd apelacyjny wydaje wyrok korzystny dla Profi credit.Sad zawsze jest ryzykiem ,tego w tym artykule nie uświadamiacie, a niestety ryzyko istnieje i w momencie przegranej dłużnik zostaje z olbrzymią kwotą do zapłaty jednorazowo,bo ugoda z Profi to czysta fikcja.
  I jeszcze jedno ,jakoś ciężko zaufać komuś kto twierdząc że jest specjalistą od tego typu spraw myli pojęcia pożyczkobiorca i pożyczkodawca

  1. Chyba każdy rozsądny pożyczkobiorca ma świadomość tego, iż w sądzie pracują ludzie, a nie roboty. I wyrok sądu nie jest z góry przesądzony. W artykule pokazujemy, w jaki sposób wygrać w sądzie z Profi Credit, a nie obiecujemy, że w każdym sądzie na pewno wygramy. Choć, odpukać, nie zdarzyło się od wielu lat przegrać. Leksem „zdarzyło” nie jest, Panie Czepialski, użyty przypadkowo. To dla Pana w prezencie, aby przyswoił Pan sobie poprawną pisownię. Wytykanie „czeskiego błędu” przez kogoś, kto takie ortograficznie karaczany wysmaża, jest nieco nie na miejscu, nie uważa Pan?

   1. „Jeśli kapitał pożyczki jest spłacony, możesz spać spokojnie. Nakaz zapłaty, na mocy którego sąd zobowiąże Cię do spłaty pozostałej części kapitału pożyczki (czyli kwoty pożyczki) nie zostanie wydany.”
    Wprowadzanie w błąd bo jak sami stwierdzacie w komentarzu powyżej takiej pewności nie ma.
    Czepiacie się błędów ortograficznych a z merytoryką kiepsko .
    Do tego od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie składa się sprzeciwu tylko zarzuty i po nowych przepisach nie w ciągu 14 dni a w ciągu miesiąca .Takich kwiatków jest więcej.Bląd ortograficzny nikomu szkody nie przyniesie, ale wprowadzanie w błąd już jak najbardziej tak .

    1. Słuszna uwaga – tego typu uproszczenia są jednak zabiegiem zamierzonym. Mamy świadomość tego, że nasz czytelnik operuje nomenklaturą uproszczoną i zna termin „nakaz zapłaty” i „sprzeciw”. Dlatego trzymamy się ich, aby opisać problem w sposób zrozumiały dla większości osób i chodzi o pewne zasady, a nie precyzyjne określenia, które dla przeciętnego czytelnika są jedynie bełkotem…przez który przestaje rozumieć treść. Pan jest innego rodzaju czytelnikiem, którego to razi. Trudno. Nie zmienimy dla Pana wydźwięku artykułów, które mogą wyglądać np. tak jak zacytowany fragment artykułu o egzekucji komorniczej:

     „Konsekwencją powyższych norm, są również fundamentalne zasady: kierowania wniosku o
     wszczęcie egzekucji przez wierzyciela lub jego pełnomocnika wyłącznie do sądu lub komornika (art.
     796§1 Kodeksu postępowania cywilnego), prowadzenia egzekucji z ruchomości (lub zwierząt) wyłącznie
     przez komornika (art. 844 i 8441 Kodeksu postępowania cywilnego), egzekucji z wynagrodzenia za pracę
     jedynie przez komornika (art. 880 Kodeksu postępowania cywilnego) oraz przekazanie egzekucji z
     nieruchomości wyłącznie komornikowi działającemu przy sądzie, w którego okręgu (zakresie
     terytorialnym działania) nieruchomość jest położona (art. 921§1 Kodeksu postępowania cywilnego).”

     Ta treść zostanie w toku obróbki uproszczona i sprowadzona do poziomu rozumienia przeciętnego czytelnika. Kosztem uproszczeń, które jednak dla niego samego nie mają znaczenia, jeśli nawet nie są precyzyjne. Coś za coś. Dla czytelnika liczy się to, że jest w stanie wreszcie przeczytać coś w sposób zrozumiały. W rzeczonym przypadku celem tłumaczącego tekst o Profi Credit z prawniczego na polski było pokazanie czytelnikowi, że Profi Credit jest niezwykle prostym do pokonania przeciwnikiem w sądzie. I kluczowym dla zrozumienia jest pojawienie się w tekście wyrażeń mu znanych „sprzeciw od nakazu zapłaty” zamiast „zarzuty od nakazu zapłaty” – dla przeciętnego Kowalskiego różnica jest kompletnie nieistotna. Ale przynajmniej nie musi się zastanawiać o co chodzi w obcobrzmiących dla niego wyrażeniach. Dostosowanie tekstu do poziomu przyjętego przez wydawcę tekstu kosztem nieistotnych uproszczeń nie przynosi szkody nikomu. Wręcz przeciwnie. Oczywiście może Pan mieć inne zdanie, podobnie jak my mamy inne na temat szkód wyrządzanych przez błędy ortograficzne.

Zostaw swój komentarz...