Jaka jest kolejność zajmowania majątku przez komornika i ile czasu ten proces trwa?

3.3
(3)

To w jakiej kolejności komornik zajmuje poszczególne elementy majątku budzi częste pytania i wątpliwości. Dosyć sporo miał ich jeden z naszych czytelników, a w zasadzie czytelniczka. Ale po kolei.

Witam. Jaka jest kolejność zajmowania majątku przez komornika i ile czasu ten proces trwa? Czyli, powiedzmy „dług” 5000,- pln.

 1. Urząd Gminy nie może zająć konta tylko Urząd Miasta tak? (pytam, bo ten „dług” to dla mnie kradzież jest i się odwołuję, ale muszę się przygotować jak przegram)
 2. Najpierw komornik wchodzi na konta bankowe, a tam jest razem 1545 zł – czyli nie może zabrać tak? Sumujemy tę kwotę, czyli na wszystkich kontach np zostawiamy 4 x 380 złotych?
 3. Potem co? Samochód? Po jakim czasie? A jeśli mam starego grata 1999r, który może wart jest właśnie te 5 tysi – to ten komornik na pewno zajmie to auto i zacznie sprzedawać, bo to nawet fajne rozwiązanie by było dla mnie
 4. Czy może wejść komornik do domu prywatnego i zająć np. komputer za 10 tysi?
 5. Czy mogę sama coś zaproponować komornikowi np. lampę nową za 1tyś plus jakiś stół za 2 tysie plus np TV plazme za 2 tysie – razem 5 – niech se bierze idzie na bazar i sprzedaje?
 6. Kiedy komornik i jaka jest procedura czasowa może wejść na nieruchomość (działka, mieszkanie)? Oczywiście najbardziej boję się tej nieruchomości i tego nie chcę – dlatego to jest najważniejsze pytanie – czyli czas od momentu nie ma forsy w banku – do zajęcia nieruchomości – Czy może pominąć auto i od razu wejść na Księgę Wieczystą?
 7. Czy komornik ma obowiązek jakiejś kolejności?
 8. Jest jakieś prawo komornika, uchwała gdzie to wszystko jest napisane?

Serdecznie pozdrawiam i wierzę, że dobrodziej, który odpowie na te zawiłe pytania przysłuży się wielu osobom

Dzień dobry!

#1 Urząd miasta i gminy a postępowanie egzekucyjne

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, urząd miasta (w zakresie egzekucji własnych należności pieniężnych) ma możliwość samodzielnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W imieniu pozostałych gmin, egzekucje prowadzić będzie Naczelnik urzędu skarbowego. Jednocześnie urząd miasta w odróżnieniu od skarbówki, nie jest uprawniony do stosowania środka egzekucyjnego w postaci egzekucji z nieruchomości. W tym przypadku będzie musiał przekazać postępowanie fiskusowi.

#2 Zajęcie konta bankowego

Zgodnie z ustawą prawo bankowe, konto bankowe jest wolne od wszelkich zajęć sądowych i administracyjnych (niezależnie od ilości podpisanych umów) do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Obecnie wskazana kwota wynosi 1 687,50 zł. Więcej o zajęciu rachunku przeczyta Pani tutaj: https://www.bank-komornik.pl/ile-moze-zabrac-komornik-z-konta/

#3 Zajęcie pojazdu

Jeżeli egzekucja z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego czy też innych mniej uciążliwych sposobów egzekucji okaże się bezskuteczna, zazwyczaj wtedy komornik przystępuje do egzekucji z ruchomości. Jednocześnie na miejscu egzekutor musi zadecydować, czy Pani pojazd posiada wartość handlową i czy w razie ewentualnej licytacji, znajdzie on nabywców. W przypadku pojazdu z 1999 roku może się to okazać niemożliwe, jednakże nie posiadając bardziej szczegółowych informacji na temat tego konkretnego samochodu, trudno jest nam wyrokować w tej kwestii.

#4 Zajęcie innych ruchomości

Komornicy sądowi i skarbowi są uprawnieni do wejścia do domu dłużnika, przeszukania pomieszczeń i schowków oraz dokonania zajęcia ruchomości. Oczywiście można nie wyrazić zgody, by odwiedzający Panią egzekutor przekraczał próg mieszkania, ale:

 • może skończyć się to interwencją policji, lub
 • w bardziej drastycznych przypadkach przymusowym otwarciem drzwi przez ślusarza.

Uspokajamy jednak, że w 99% przypadków egzekutorzy jednak odpuszczają, gdyż czynności takie wiążą się ze zbyt dużym nakładem pracy. Ich efekty są zazwyczaj mizerne i nazbyt często wierzyciele nie chcą płacić stosownych zaliczek pokrywających należności osób powołanych do udziału w czynnościach.

#5 Własne propozycje dla komornika

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogła Pani sama wskazać takie ruchomości komornikowi. Podkreślamy jednak, że organy egzekucyjne nie są tymi sugestiami w żaden sposób związane. Osoba dokonująca zajęcia sama z doświadczenia posiada wiedzę, jakiego typu przedmioty mogą w toku licytacji znaleźć kupca. W tym miejscu obawiamy się, że komornik sądowy może nie dokonać zajęcia stołu i lampy. Po prostu takie przedmioty bardzo rzadko znajdują chętnych do zakupu.

Jednocześnie przypominamy, że komornik nie sprzedaje rzeczy „na bazarze”, a najpopularniejszym trybem sprzedaży, jest sprzedaż licytacyjna. W toku pierwszej licytacji organ egzekucyjny (zarówno ten sądowy jak i administracyjny) sprzedaje przedmioty po cenie wywołania wynoszącej 3/4 ceny oszacowania. Jeżeli więc dokonano zajęcia przedmiotów o łącznej wartości szacunkowej 5 000,00 zł, to na pierwszym przetargu wystawi te ruchomości po cenie wywołania wynoszącej razem 3 750,00 zł. W przypadku sprzedaży, z uzyskanej sumy potrącone zostaną w pierwszej kolejności koszty postępowania i opłata egzekucyjna. Może się zatem okazać, że Pani dług nie zostanie spłacony w całości.

Jeżeli w toku pierwszej licytacji, ruchomości nie znajdą nabywców, to komornik przeprowadzi kolejną licytację – w tym przypadku cena wywołania wyniesie zaledwie 1/2 sumy oszacowania tj. w Pani przypadku 2 500,00 zł. Gdyby jednak i w tym trybie rzecz nie znalazła nabywcy, a wierzyciel nie przejął zajętych rzeczy na własność, to w przypadku egzekucji sądowej, egzekucja z ruchomości zostaje umorzona.

Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku egzekucji administracyjnej. W tym trybie, gdy rzecz nie znajdzie nabywcy na drugiej licytacji, komornik skarbowy sprzedaje zajęte ruchomości z wolnej ręki po cenie którą sam określi, jednak nie niższą od 1/3 ich wartości szacunkowej. Gdyby jednak i to okazało się nieskuteczne, komornik skarbowy dokona zbycia ww. ruchomości po cenie stosowanej przy skupie rzeczy używanych lub skupie złomu. Taka sprzedaż jest możliwa m.in. szpitalom, jednostkom pomocy społecznej, szkołom, czy też organizacjom charytatywnym.

Kolejność zajmowania majątku przez dłużnika - terminy

#6 Terminy na przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości

Co do zasady nie ma tutaj przedziału czasowego. Zajęcie nieruchomości może zostać dokonane w każdej chwili, na wniosek wierzyciela i po pokryciu przez niego stosownych zaliczek. Z uwagi jednak na wysokie koszty takiej egzekucji, jak i na dość skomplikowaną procedurę, ma ona miejsce zazwyczaj gdy, albo:

 1. mamy do czynienia z wysokim zadłużeniem,
 2. jest to jedyny składnik majątku dłużnika,
 3. potrącenia z innych składników majątku dłużnika są niewielkie i nie zapewniają szybkiego pokrycia długu.

#7 Kolejność zajmowania majątku czyli przeprowadzania egzekucji komorniczej

Polskie prawo nie przewiduje „sztywnej” kolejności zajmowania majątku dłużników. Jedyną wskazówką, jaką przepisy daje komornikom sądowym i skarbowym, jest obowiązek stosowania środków egzekucyjnych jak najmniej uciążliwych dla zobowiązanych. W związku z tym, w pierwszej kolejności organ egzekucyjny zazwyczaj dokona zajęcia nadpłaty podatku w urzędzie skarbowym, rachunku bankowego, świadczenia ZUS, czy też wynagrodzenia za pracę.

Od tego jakie środki egzekucyjne będą zastosowane przeciwko konkretnej osobie decyduje kilka czynników, takich jak np. łączna wysokość zadłużenia, czy też jej stan majątkowy. Trudno bowiem oczekiwać od komornika, że nie dokona zajęcia ruchomości w Pani mieszkaniu, jeżeli dług wynosi np. 9 000,00 zł a miesięcznie z wynagrodzenia za pracę przekazywana będzie kwota 150 zł.

#8 Przepisy regulujące egzekucję komorniczą

Przepisy regulujące egzekucje sądową znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego od art. 758 do 1088. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późń. zm.); zaś przepisy regulujące egzekucję administracyjną znajdziemy w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 z późń. zm.).

Jednocześnie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie wyjaśniamy zawiłości polskiego prawa egzekucyjnego! Zachęcamy do lektury!

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 3.3 / 5. Liczba głosów: 3

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...