||

Kain, Abel i komornik, czyli o grzywnie za nieujawnienie majątku

5
(2)

W historii tej nie będzie zabójstwa brata, choć tytuł na to wskazywałby, będzie jednak o tym, jak bratu może wyrządzić niedźwiedzią przysługę. I co może zrobić komornik, gdy się o niej dowie, a także o tym, jak mieć komornika…nie mając długów. I co zrobić, gdy komornik nałoży grzywnę na osobę, w stosunku do której nie prowadzi egzekucji.

Dwaj bracia w jednym stali domu

Niewielka wioska na Podlasiu. Niewielka chatka, a w niej dwóch braci i ich matka, którą bracia się opiekują. Bracia, jak to często bywa, różnią się od siebie charakterami. Starszy Staszek jest ułożony i spokojny. Żyje skromnie, ale uczciwie. Mirek, młodszy z braci, to jego przeciwieństwo. Choć zarabiają podobnie, Mirek chciałby dorównywać tym miastowym chłopakom, co to ich na dyskotekach widuje, gdy uda mu się czasami w sobotę pojechać do miasta.

Chciałby mieć tak i oni nowoczesne samochody, a nie starą Vectrę. Iphona a nie Myphona. I ubrania modne, a nie z bazarku, na który chodzą z mamą (która, jak twierdzi, musi im wybierać ciuchy, aby wyglądali porządnie).

Z pensji swej Mirek niewiele ze swoich marzeń może zrealizować. Ale przecież marzenia nie lubią czekać, a wokół tyle

ofert szybkich pożyczek pozabankowych

Zatem Mirek skwapliwie z nich korzysta. I może wreszcie realizować swoje marzenia. Kupuje samochód, nowoczesny telefon, dla matki i brata telewizor na całą ścianę, a dla siebie porządny zestaw muzyczny, aby wszystkie panny idąc po wsi  (Mirek jest kawalerem i ma wielką ochotę na żeniaczkę) już z daleka słyszały, jak pięknie u Mirka śpiewa Zenek. Kupił sobie też ubrania, nowy zegarek, wszystko po to, aby kandydatki „czuły w nim piniądz”.

3 miesiące Mirek żył jak w transie. I faktycznie były to najszczęśliwsze 3 miesiące jego życia. Podsumowuje je lista długów, jakie zaciągnął w tym czasie Mirek:

 1. VIVUS – 4840 zł
 2. MDP FINANCE – 8000 zł
 3. Kancelaria Lex Actum SMARTPOŻYCZKA – 7900 zł
 4. VIA SMS – 1390 zł
 5. SOLVEN/POLO – 1530 zł
 6. KUKI.PL  – 3000 zł
 7. ALFAKREDYT – 4500 zł
 8. NETCREDIT – 2220 zł
 9. SZYBKA GOTÓWKA – 3400 zł
 10. PROVEMA – 1800 zł
 11. POŻYCZKA PLUS  – 3610 zł 
 12. FENIKO – 2510 zł
 13. FINBO – 5850 zł
 14. Provident – 7800 zł
 15. Profi Credit – 15.000 zł
 16. Axa – 4000 zł
 17. Zaplo – 5500 zł

Zapytacie, jak to możliwe, żeby w tak krótkim czasie tak się zadłużyć? I czy firmy pożyczkowe nie weryfikowały Mirka? Oczywiście, że nie. Spirala długów pozabankowych jest właśnie dlatego tak niebezpieczna, że łatwo się w nią wpada przez brak odpowiedzialnej kontroli. Proszę zauważyć, że pracujący kawaler to dobry kandydat na kredytobiorcę. Więc firmy pożyczkowe chętnie inwestowały w spełnianie marzeń Mirka.

Grzywna za nieujawnienie majątku

Z nieba do piekła

Oczywiście, gdyby Mirek był dłużnikiem świadomym, bez problemu wyszedłby z tych długów za pomocą rozwiązań zawartych w programie oddłużeniowym dla chwilówkowiczów. Ale Mirek taki nie był. Listów z wezwaniami do zapłaty nie otwierał, bo nie chciał się denerwować. A i prawdę mówiąc – z czytaniem u niego na bakier, odkąd skończył podstawówkę, stracił kontakt ze słowem pisanym. A w dodatku w tych listach trudne słowa, nieznane Mirkowi: komornik, refinansowanie, windykacja, e-sąd.

Mirek nie miał więc ani ochoty, ani czasu na jakieś pisma. Przecież miał tyle gadżetów, że ledwie wytrzymywał w pracy do końca zmiany, aby biec do domu słuchać swoich ulubionych zespołów i grać na nowym komputerze.

Raj nie trwał jednak długo. Przerwało go przysłanie pierwszego nakazu zapłaty z e-sądu, który wylądował tam, gdzie cała reszta korespondencji: w piecu. Tyle tylko, że kilka tygodni później do Mirkowego pracodawcy odezwał się komornik.

I zajął Mirkowi wynagrodzenie

Mirek wpadł w panikę. Ponad 800 zł wypłaty mniej? Jak to zrobić – myślał sobie – żeby się od tego komornika uwolnić. I co tu zrobić, żeby nie zabierał mu pieniędzy z wypłaty. Oczywiście, jako dłużnik świadomy mógł sięgnąć po sposób na komornika, z którego każdego miesiąca korzysta kilkuset nowych dłużników, ale to przecież Mirek. Kombinował więc po swojemu.

Staszek – rzekł do brata – a może ja bym podał w robocie Twoje konto i tam by mi szef przelewał pieniądze? A Ty byś je dla mnie oddawał?

Staszek to człowiek spokojny. Zgodził się dla świętego spokoju, szczególnie, że przecież z dobrobytu Mirkowego też korzystał. Razem z matką spędzali długie godziny na śledzeniu rozmaitych perypetii bohaterów Trudnych Spraw i innych Ukrytych Prawd – teraz tak dobrze widocznych na 70 calach.

Komornik zaczyna węszyć

Mirek w swej prawnej indolencji nie widział, że podanie konta brata nie ma wpływu na zajęcie wynagrodzenia. To wszak zajmowane jest w zakładzie pracy, a nie w banku. Więc pensji nie uratował. Za to ściągnął na siebie kłopoty. Komornik porównał bowiem numer rachunku bankowego otrzymany od pracodawcy z posiadanym przez Mirka rachunkiem, który wyświetlił mu się w systemie OGNIVO.

I już wiedział, że Mirek kombinuje.  Wezwał go więc do stawiennictwa i złożenia wykazu majątku , a jednocześnie zajął konto wskazane przez pracodawcę.

Gniew komornika i Staszka dotyka

Jak łatwo się domyślić,  bank odmówił zajęcia konta, informując, że należy do innej osoby niż dłużnik wskazany w zajęciu . Reakcji Mirka też się nie doczekał. Wezwanie do niego wysłane bowiem spłonęło od razu pod kuchnią. Jak wszystkie listy związane z długami.

Komornik się wściekł. Bardzo szybko ustalił, do kogo należy konta wskazane przez Mirka do wypłaty.

I nałożył na Staszka 2000 zł grzywny.

Taką samą grzywnę nałożył na Mirka.

Dodajmy, że komornik obdarzył ich szczodrze. 2000 zł to maksymalna grzywna, jaką komornik może nałożyć w tej sytuacji.

Wielu zapewne zada sobie pytanie: jak komornik może nakładać finansowe grzywny na osobę, która nie jest dłużnikiem? Czy Staszka? Najlepiej wyjaśni to ekspert:

Uprawnienia komornika w zakresie ujawniania majątku

Jeśli zainteresowała Cię tematyka ujawniania majątku i konsekwencji jego ukrywania, dzięki uprzejmości pani mecenas, niegdyś asesora komorniczego, przygotowaliśmy niewielkie, ale przydatne kompendium wiedzy.

Czy Komornik może ukarać grzywną dłużnika za niewyjawienie majątku?

Owszem, może, ale nie musi. To jego dobra wola.

Zacznijmy jednak od początku.  Sprawa trafia do Komornika, Wierzyciel nie ma wiedzy na temat majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenia świadczenia. Zdaje się zatem na Komornika prowadzącego egzekucję, aby ten majątek dłużnika ustalił.

Co w takiej sytuacji może zrobić Komornik?

Organ egzekucyjny nie tylko może, ale i musi:

 1. ustalić majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;
 2. wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Z jakich źródeł Komornik czerpie wiedzę o majątku dłużnika?

 1. prowadzone już wcześniej przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjne,
 2. system elektroniczny Ognivo – umożliwia uzyskanie informacji dotyczących rachunków bankowych,
 3. Elektroniczne Księgi Wieczyste,
 4. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
 5. elektroniczna platforma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 6. Internet,
 7. czynności terenowe.

Niektóre zapytania wiążą się z wydatkami (np. ZUS, EKW). Komornik wykona czynności generujące koszty dopiero po otrzymaniu od Wierzyciela zaliczki na wydatki.

Pomimo wykonania powyższych zapytań,  Komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności po rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dłużnik może złożyć wykaz i oświadczenie na piśmie albo ustnie do protokołu.

Uwaga: wezwanie przez Komornika do złożenia wykazu majątku to nie to samo co wyjawienie majątku przed sądem.

Co stanie się, gdy dłużnik pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie złoży wykazu majątku?

Komornik może, ale nie musi, nałożyć na dłużnika grzywnę,

Wierzyciel może zwrócić się do Komornika z wnioskiem o nakazanie przez sąd przymusowego doprowadzenia dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności. Taki wniosek wierzyciel może złożyć dopiero wtedy, gdy dłużnik mimo ukarania go grzywną. nie złożył wykazu majątku wraz ze stosownym oświadczeniem.

Jak doszło do ukarania grzywną przez Komornika osoby niebędącej dłużnikiem?

Komornik może żądać udzielenia informacji od podmiotów, instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu, dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych, ale jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Ważnym jest, że od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie, np. odmówić może:

 • małżonek,
 • rodzice,
 • dzieci,
 • rodzeństwo.

Kiedy Komornik może nałożyć grzywnę?

 • za nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień lub informacji
 • za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych

Czy wierzyciel może domagać się nałożenia grzywny?

Tak, komornik może nałożyć grzywnę na wniosek wierzyciela lub z urzędu

Czy wysokość grzywny jest ustalona przepisami prawa?

 • grzywna może być nałożona do wysokości dwóch tysięcy złotych
 • o wysokości grzywny decyduje Komornik

Co zrobić, gdy Komornik wymierzy grzywnę?

Można złożyć skargę na czynność komornika. To jedyna forma obrony, jaka przysługuje osobie, na którą komornik nałożył grzywnę

Jak i gdzie złożyć skargę?

 • skargę składa się do sądu rejonowego, ale uwaga – za pośrednictwem Komornika
 • skarga podlega opłacie sądowej w wysokości 50,00 zł
 • skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika
 • w skardze należy określić zaskarżoną czynność, tj. wskazać postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną wraz z datą jego wydania,
 • skarga powinna zawierać wniosek o uchylenie postanowienia,
 • skarga powinna zawierać uzasadnienie

Jak uzasadnić skargę na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną?

 • żądanie Komornika nie dotyczy stanu majątkowego dłużnika,
 • żądania Komornika nie dotycza udzielenia informacji umożliwiających identyfikację składników majątku dłużnika,
 • żądanie Komornika nie dotyczy udzielenia informacji umożliwiających identyfikację danych adresowych dłużnika,
 • żądane informacje dotyczą stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiają identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych, ale przekraczają zakres niezbędny do zapewnienia prawidłowego toku postępowania
 • wykazać stopień pokrewieństwa z dłużnikiem

Reasumując:

Komornik może, ale nie musi wymierzyć dłużnikowi grzywnę za niezłożenie wykazu majątku,

Prowadzący egzekucję może, ale nie musi wymierzyć grzywnę za nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień lub informacji albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych, przy czym Komornik może żądać udzielenia informacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

 1. informacje dotyczą stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiają identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych,
 2. informacje są niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

od wykonania żądania udzielenia informacji można uchylić się np. małżonek dłużnika, jego rodzice, dzieci i rodzeństwo, przy czym należy pamiętać, że Komornik nie posiada informacji o ewentualnym stopniu pokrewieństwa.

Uprawnienia komornika - komentarz do artykułu
Komornik ukarał brata bohatera opowieści grzywną za nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień lub informacji, które zdaniem komornika były niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Zdaniem komornika brat miał obowiązek odpowiedzieć na pismo. Oczywiście jeden i drugi może zaskarżyć nałożoną grzywnę. Autor komentarza: adwokat Justyna Kozioł, www.adwokat-justynakoziol.pl, niegdyś asesor komorniczy

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...