Kilku komorników na pensji i rachunku bankowym

2.8
(5)

Czasem bywa tak, że dłużnik posiada jednocześnie kilku komorników na pensji i rachunku bankowym. Co zatem w sytuacji, gdy jeden komornik opanował pensję, a drugi sięga po środki na koncie w banku?

Jeden z naszych czytelników przedstawił nam następujące zagadnienie:

Pracuję na umowę o pracę i «na papierze» zarabiam 3 600 zł, z czego od czterech miesięcy komornik pobiera połowę mojej pensji, czyli 1 800,00 zł. Pozostała część mojej wypłaty wpływa na moje konto i do tej pory w całości była do mojej dyspozycji. Przedwczoraj dowiedziałem się, że rachunek bankowy, na który wpływa reszta mojego wynagrodzenia został zajęty przez innego komornika z drugiego końca Polski. Abank ze wspomnianej sumy przelał na jego rachunek kwotę 112,50 zł. W związku z tym, że jestem jedynym żywicielem czteroosobowej rodziny i każdy grosz w naszej rodzinie się liczy, proszę o udzielenie informacji czy komornik ma prawo zająć te środki? Proszę też o podpowiedź, co powinienem w tej sytuacji zrobić?”

Czy komornik ma prawo zająć te środki?

Na pierwsze z zadanych pytań należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Proszę pamiętać, że zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie rachunku bankowego to dwa odrębne sposoby egzekucji, które co do zasady się nie łączą. Konsekwencją tego może być sytuacja, gdy wynagrodzenie obciążone zajęciem komorniczym zostanie na rachunku bankowym uszczuplone po raz drugi. Co ważne, ustawodawca nie zabronił tego typu praktyk. Natomiast, by nie pozbawić dłużnika całkowicie środków do życia, w dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja art. 54 prawa bankowego, zgodnie z którą komornik powinien w każdym miesiącu na koncie dłużnika pozostawić do dyspozycji kwotę wolną od zajęcia rachunku bankowego w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia brutto (obecnie jest to 1 687,50 zł). Pozostałe środki mogą być zaś zajęte na poczet egzekucji.

Komornik nie wie, skąd są pieniądze na koncie dłużnika

Jednocześnie należy podkreślić, że komornik nie posiada wiedzy co do źródła pochodzenia znajdujących się na rachunku środków, wobec czego w skrajnych sytuacjach może nawet nie być świadomym, że przeciwko dłużnikowi prowadzona jest egzekucja z innych składników majątku. Jeżeli jednak został on poinformowany przez dłużnika o zaistniałej sytuacji, a mimo to nie zamierza zwalniać/ograniczać rachunku, to powstaje pytanie jak można rozwiązać problem „podwójnego zajęcia”?

Prawa dłużnika względem komornika

Po pierwsze należy pamiętać, że podstawowym uprawnieniem dłużnika jest możliwość złożenia skargi do sądu rejonowego. Należy tutaj położyć nacisk na obowiązek prowadzenia przez komornika egzekucji w sposób jak najmniej uciążliwy. Mając na uwadze, że jednoczesne prowadzenie postępowania przez dwa organy egzekucyjne, ponad wszelką wątpliwość stanowi dla dłużnika dokuczliwość i w konsekwencji wymaga interwencji sądu. Przy użyciu dobrej argumentacji sędzia może nakazać drugiemu komornikowi zwolnienie rachunku bądź przekazanie sprawy. Komornik jest zaś związany jego poleceniem.

Jeżeli jednak organ sądowy uzna, że obie egzekucje prowadzone są w sposób prawidłowy, najprostszym rozwiązaniem będzie likwidacja rachunku bankowego i złożenie wniosku do firmy o wypłatę wynagrodzenia w gotówce. W tej okoliczności znika całkowicie zagrożenie zajęcia naszych pieniędzy. Rozwiązanie te rekomendujemy w szczególności dłużnikom, którzy posiadają wiele zajęć komorniczych.

Kilku komorników na pensji i rachunku bankowym – lepszy jeden

Problem pojawia się wtedy, gdy pracodawca w regulaminie pracy wymaga od zatrudnionego podania numeru rachunku bankowego. W tych okolicznościach można np. założyć nowy rachunek w innym banku i o tym fakcie bezzwłocznie poinformować komornika, który prowadzi egzekucję z wynagrodzenia za pracę, by to on jako pierwszy zajął konto. Wraz z podaniem takiej informacji należy złożyć wniosek o ograniczenie zajęcia rachunku bankowego o kwoty wpływające na to konto. Komornik, który co miesiąc otrzymuje z tytułu wynagrodzenia niemałą kwotę, zapewne zrozumie sytuację, w której znalazł się dłużnik i powinien przychylić się do powyższego wniosku. Jednocześnie, gdy drugi z komorników poweźmie informację o nowym rachunku i również dokona jego zajęcia, to zgodnie z art. 7731 k.p.c. nastąpi zbieg egzekucji i będzie on zobligowany do przekazania akt.

Na koniec, gdy wszystkie wyżej wymienione rady zawiodą, sugerujemy kontakt z wierzycielem, celem opisania swojej sytuacji. W przypadku, gdy z wynagrodzenia egzekwowana jest znacznie większa kwota, to w interesie wierzyciela leży złożenie wniosku o przekazanie akt. Wniosek ten na prośbę dłużnika może zawierać również dyspozycję zwolnienia rachunku bankowego.

Sposób na komornika na koncie bankowym

Najprostszym, acz powszechnie nieznanym sposobem uniknięcia kilku komorników na pensji i rachunku bankowym jest posiadanie konta bezpiecznego od komornika. Wbrew temu, co można usłyszeć, konto bezpieczne od komornika jest dostępne dla każdego dłużnika. O tym, w jaki sposób założyć konto, którego nie zajmie komornik, piszemy w naszym serwisie od dawna.
Przepisy prawa

Art. 54. Ochrona środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem

  1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.
  2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Dz.U.2018.0.2187 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

Art. 7731. Zbieg egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw

§ 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu.

§ 2. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 2.8 / 5. Liczba głosów: 5

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

3 komentujących “Kilku komorników na pensji i rachunku bankowym”

  1. Wszystko ladnie piékniejsze,ale zgodnie z prawem bankowym kwota wolna od zajécia za 2020 to 1950 pln a od stycznia wzrasta.
    Natomiast warto dodac,ze rozliczana jest ona w miesiécy kalendarzowym czyli osoby otrzymujàce pensjé 30 tego muszà szybko wyplacic z konta gdyz jezeli pozostanie cos na rachunku to ta kwota umniejsza limit na miesiac kolejny.I zostanie odjéta od nastépne wyplaty.Placenie karta ostatniego moze skutkowac komplikacjami bo odejmowane sà z opóznieniem a dzial zajmujacy sié przesylaniem nadwyzek wierzycielowi moze zakwalifikowac takie teoretyczne srodki klienta jako przekroczenie kwoty wolnej od zajécia.No i potem trzeba skladac reklamacje i czekac na zwrot.

Zostaw swój komentarz...