Komornik sądowy opróżnił kieszenie dłużnika

Kim jest komornik – kto to właściwie jest?

4.8
(33)

Kim jest komornik? To zawód ściśle uregulowany, a mimo tego często mylony z funkcją windykatora terenowego. W sposób zrozumiały dla każdego opowiem Ci:

 • kim jest właściwie komornik sądowy
 • jak opóźnić pojawienie się komornika aż o 2 lata
 • co może komornik, a czego mu nie wolno
 • ile może zabrać dłużnikowi z wynagrodzenia i konta bankowego

Tylko praktyczne porady. Wiedza o komorniku, której potrzebujesz i której nie musisz już szukać – masz ją w jednym artykule.

Kto to jest komornik?

Komornik to działający przy sądzie funkcjonariusz publiczny. Jednym z zadań, jakie ma komornik sądowy jest  realizacja tych wyroków sądowych, w których zapadł obowiązek zapłaty, a dłużnik pomimo sądowego wyroku lub nakazu zapłaty nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty na rzecz wierzyciela.

W takiej sytuacji wierzyciel zwraca się do kancelarii komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Zwanego powszechnie zajęciem komorniczym. A komornik sądowy, korzystając z posiadanych uprawnień, wszczyna i prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec wskazanego dłużnika.

Jeśli obawiasz się komornika w postępowaniu egzekucyjnym, a wierzyciele straszą Cię nim bezustannie, pamiętaj o tym, że komornik możesz prowadzić postępowanie komornicze tylko i wyłącznie wówczas, gdy sąd wyda nakaz zapłaty. Ponieważ wydanie nakazu zapłaty możesz opóźniać w świetle prawa, od momentu przekroczenia terminu zapłaty komornika możesz mieć najwcześniej za 2 lata – jak to zrobić, opowiem Ci nieco później)

Na czym polega zajęcie komornicze?

Zajęcie komornicze to postępowanie egzekucyjne zmierzające do zaspokojenia wierzyciela z majątku dłużnika. Zajęcie komornicze ma charakter przymusowy, a więc zajętym przez komornika majątkiem dłużnik nie może dysponować swobodnie.

Co w praktyce robi komornik dłużnikowi? Jak wygląda zajęcie komornicze?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się od zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Dłużnik nie jest ostrzegany przed tym. Dopiero po zajęciu konta w banku otrzymuje od komornika pismo, informujące o prowadzonej egzekucji.

Jak wygląda pismo od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego?

pISMO OD komornika sądowego do dłużnika informujące o wszczęciu egzekucji

W ślad za komorniczym zajęciem konta bankowego komornik może zająć:

 • zwrot podatku w Urzędzie Skarbowym,
 • wynagrodzenie dłużnika,
 • emeryturę lub rentę,
 • ruchomości (w praktyce samochód)

Niezależnie od rodzaju wierzyciela i wysokości długów komornik nie zajmie nigdy świadczeń socjalnych i alimentów. Świadczenia te nie są bowiem traktowane jako wynagrodzenie dłużnika i postępowanie egzekucyjne nie obejmuje ich.

Z tych 5 źródeł zajęcia komorniczego dłużnik nie ma wpływu tylko na zajęcie podatku oraz świadczeń emerytalno – rentowych. Pozostałych zajęć komorniczych może bez większych przeszkód uniknąć. Nie jest zatem tak, że wszczęcie egzekucji przez komornika sądowego oznacza, że dłużnik jest owieczką do strzyżenia.

Co widzi komornik?

Komornik bez wychodzenia ze swojej kancelarii widzi bardzo dużo na temat dłużnika, w sprawie którego wszczyna postępowanie egzekucyjne. Jego komputer, podłączony do systemów i baz urzędowych, po wpisaniu numeru PESEL dłużnika, wyświetli sporo o nim informacji. Co widzi komornik w efekcie poszukiwań majątku dłużnika?

 1. Wszystkie jego konta bankowe (wbrew potocznym mitom również konta w bankach spółdzielczych i SKOK) – daje dostarcza system KIR (Ognivo)
 2. Miejsce zatrudnienia dłużnika – dane z systemu ZUS
 3. Dane jego działalności gospodarczej, jeśli taką prowadzi – tutaj konfidentem jest US i ZUS (nie dotyczy spółki z o.o. w której dłużnik ma udziały) lub CEiDG
 4. Informacje o zarejestrowanych na dłużnika pojazdach mechanicznych – udostępnia je baza CEPiK
 5. Nieruchomości dłużnika – jeśli wierzyciel zaznaczy i opłaci ich poszukiwanie w bazie ksiąg wieczystych (obowiązkowo jednak w sprawach o alimenty)

Po jakim czasie komornik przychodzi do domu dłużnika?

Wizyta komornika sądowego w domu dłużnika to rzadkość. Sam z siebie nie jest zainteresowany odwiedzinami dłużnika w jego domu. W przypadku znalezienia źródła zaspokojenia roszczenia komornik w ogóle nie kontaktuje się bezpośrednio z dłużnikiem w jego miejscu zamieszkania. Może to zrobić tylko wówczas, gdy nie ma czego zająć lub na wyraźny wniosek wierzyciela.

Czy komornik przychodzi do domu dłużnika i dlaczego nie?

Najczęściej jest tak, że wszczęcie przez komornika sądowego egzekucji skutkuje zajęciem. A więc komornik nie ma powodu, aby odwiedzać dłużnika pod adresem. Ma bowiem spełniony cel egzekucji – realizuje zajęcie i odzyskuje środki.

To, czemu komornik sądowy nie chodzi po domach dłużników, związane jest również z bezpieczeństwem i przepisami.

Komornik nigdy nie wie, do kogo zastuka – każda zatem wizyta komornika w domu dłużnika to loteria i ryzyko natrafienia na głęboką patologię, która może sprawić, że będzie to ostatnia komornicza w życiu pechowego egzekutora.

Komornik na mocy aktualnie obowiązujących przepisów nie może zabrać z domu dłużnika praktycznie niczego. Poza sprzętem służącym tylko i wyłącznie rozrywce. Zatem czas i koszt dojazdu do dłużnika w sytuacji, gdy komornik wie, że nic cennego mu z domu nie zabierze, nie mają ekonomicznego sensu i uzasadnienia.

Przykłady bezsensowności odwiedzin dłużnika w domu najlepiej oprzeć o realia. W domu Kowalskiego komornik zajmie używaną konsolę do gier (to akurat może) o wartości 500 zł. Jeśli uda mu się ją sprzedać (a na to przecież też musi poświęcić czas i energię) zarobi 10% swojej prowizji, czyli 50 zł. Czy możesz sobie wyobrazić kogoś, kto zarabiając miesięcznie kilka średnich krajowych zł gania po domach dłużników, aby potem sprzedawać konsole dla zysku 50 zł?

W domu Nowaka nabierze chrapki na telewizor 65 cali. Ale co z tego? Weźmie go na plecy i będzie targał po schodach do samochodu, ryzykując jego uszkodzenie w transporcie? Następnie zagraci sobie kancelarię wielkim pudłem licząc na to, że ktoś kupi używany telewizor właśnie od niego? Po to, aby zarobić 10% jego wartości? Nie, po prostu komornika nie będzie coś takiego interesować.

Z czego komornik może ściągnąć dług?

Z każdego składnika majątku dłużnika. W praktyce działania egzekucyjne prowadzone przez komornika ograniczają się do zajęcia wynagrodzenia dłużnika i jego rachunku bankowego. Lub też świadczenia emerytalno – rentowego. Egzekucja z nieruchomości jest możliwa tylko na specjalny wniosek wierzyciela i tylko po spełnieniu warunków co do stosunku wysokości długu do wartości nieruchomości.

Egzekucja z ruchomości ogranicza się, z powodów wymienionych w akapicie o konsoli i telewizorze, do rzadkiej próby licytacji pojazdu mechanicznego. I to tylko wówczas, gdy własność dłużnika przedstawia wartość dla komornika atrakcyjną, a dłużnik przegapił moment, w którym – spodziewając się egzekucji komorniczej – mógł bezkarnie samochód sprzedać przysłowiowemu szwagrowi.

Po jakim czasie komornik, gdy nie spłacam pożyczki?

Komornik nie pojawi się nigdy wcześniej, niż wierzyciel nie uzyska w sądzie nakazu zapłaty. W praktyce masz około 2 lat od momentu zaprzestania spłaty do wizji pojawienia się komornika i postępowania egzekucyjnego.

To, po jakim czasie pojawi się komornik, zależne jest wyłącznie od Ciebie. A tak naprawdę od tego, jak długo będziesz uniemożliwiać wierzycielowi uzyskanie tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Mówiąc prościej – sądowego nakazu zapłaty lub wyroku nakazującego spłacenie zobowiązania.

Ile zabiera komornik?

Egzekucja komornicza jest regulowania – to, ile zabiera komornik z renty, konta bankowego czy też wynagrodzenia za pracę, określają ustawy. Komornik nie może zabrać więcej, niż przewiduje ustawa. Jeśli jednak chcesz poznać dokładnie, ile zabiera komornik, sprawdź tabele zajęć egzekucyjnych:

Jak sprawić, aby nie mieć szybko komornika?

Wystarczy Ci drobna pomoc prawna i niewielkie wydatki na nią. Pierwszym krokiem wierzyciela jest skierowanie pozwu do e-sądu w Lublinie.

W zależności od rodzaju wierzyciela pozew do e-sądu składany jest po 3 do 12 miesięcy od upłynięcia terminu spłaty lub wypowiedzenia umowy. Na tym etapie wystarczy elektroniczny sprzeciw od nakazu zapłaty, aby orzeczenie referendarza zablokować. I aby wierzyciel mógł porzucić marzenia o drodze egzekucji sądowej.

Ryzyko egzekucji komorniczej załatwiasz więc prostym sprzeciwem. Następnym krokiem wierzyciela jest złożenie pozwu do sądu rejonowego i szukanie szansy na możliwość egzekucji komorniczej właśnie tam. Zajmuje mu to, wliczając czas zmarnowany przez niego w e-sądzie, od 1 do 1.5 roku licząc od dnia, w którym wypowiedział Ci umowę pożyczki czy kredytu

Niekorzystne dla siebie orzeczenie sądu rejonowego, które normalnie zmienia się w tytuł egzekucyjny, możesz zaskarżyć poprzez złożenie apelacji. Do czasu zbadania sprawy przez sąd apelacyjny tytuł wykonawczy nie ma mocy prawnej, a postępowanie komornicze jest możliwe. Nadal śpisz spokojnie. Bo na apelację czekasz od 6 do 12 miesięcy.

Gdy Twoja apelacja zostaje odrzucona, wierzyciel może wreszcie ruszyć do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dzieje się to dopiero po minimum 2 latach od momentu, gdy przestałeś spłacać zobowiązanie.

Widzisz więc, że komornik to nie jest natychmiastowa konsekwencja kłopotów ze spłatą zadłużenia. Masz możliwość oddalić od siebie egzekucji sądowej o minimum 2 lata. Przez ten czas możesz bardzo wiele w swoim życiu zmienić? Jak wiele – sprawdź to w ramach naszej pomocy dla zadłużonych.

Dzięki programowi wychodzenia z długów bez egzekucji komorniczej Twój proces oddłużania będzie koordynowany przez osobistego opiekuna oraz adwokata, który zajmie się tym, abyś przez dwa lata nie musiał stresować się wizją zajęcia komorniczego.

Jak działa komornik sądowy?

Komornik – zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, pełni służbę jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach egzekucyjnych i zabezpieczających. Pomimo tego, że działa pod sądem rejonowym, to nie jest on pracownikiem sądu i dla realizacji wskazanych wyżej zadań, prowadzi na własny rachunek kancelarię komorniczą. Jednocześnie jest on zobowiązany do rejestracji działalności gospodarczej, uiszczania składek na ZUS oraz do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Skarb Państwa nie partycypuje w żadnym stopniu w utrzymaniu kancelarii. Całość ciężarów związanych z organizacją oraz utrzymaniem systemu egzekucji sądowej w Polsce spoczywa na komornikach.

Zatem komornicy nie utrzymują się z pieniędzy podatników, ale z opłat egzekucyjnych wpłaconych przez wierzycieli lub wyegzekwowanych od dłużników.

Opłaty te, w zależności od wykonywanych czynności mogą być stałe (np. zlecenie poszukiwania majątku) lub też stosunkowe (opłata pobrana od wyegzekwowanych kwot). W obecnym stanie prawnym opłaty egzekucyjne stanowią własność Skarbu Państwa, a komornik jedynie pobiera od nich prowizje. Prowizje mają charakter progresywny, a ich wysokość zależy od kwoty opłat pobranych w danym roku (od 99% do 60%).

Warto zapamiętać kim jest komornik. Komornik nie jest pracownikiem sądu. Prowadzi działalność gospodarczą i utrzymuje kancelarię z własnych środków. Nie otrzymuje ich od Skarbu Państwa.

Ile zarabia komornik sądowy w Polsce?

Z informacji podanych przez Krajową Radę Komorniczą, a także z własnego mego doświadczenia wynika, że znakomita część z nich uzyskuje przychody między pierwszym a drugim progiem. W kancelarii komorniczej może być tylko jeden komornik sądowy, ustawa nie przewiduje tak jak w innych zawodach prawniczych, możliwości prowadzenia działalności pod spółką cywilną, jawną czy też partnerską.

Egzekutor dla celów sprawniejszej obsługi biura, może zatrudniać pracowników (w tym w charakterze asesora komorniczego i praktykantów)

Komornik nie wydaje wyroków za sąd – uczestniczy wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym

Komornik sądowy w swojej kancelarii przegląda dokumenty

Egzekutor, chociaż podlega prezesowi sądu rejonowego, to nie jest władzą sądowniczą. Wobec powyższego, nie odpowiada on za treść tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 804 k.p.c. organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, a w związku z tym, nie może decydować o tym, czy wyrok/nakaz zapłaty został wydany słusznie, czy też nie. Komornik, by sprawnie wykonać tytuł wykonawczy, uprawniony jest z jednej strony do dokonywania czynności egzekucyjnych, takich jak np. wydawanie postanowień, dokonywanie zajęć, odbieranie ruchomości. Z drugiej strony, gdy wskazane wyżej środki okażą się niewystarczające, ma on możliwość zastosowania środków przymusu (art. 814 k.p.c.). W odpowiedzi na głośne przypadki medialne, w tym zajęcie osławionego „ciągnika z Mławy”, ustawodawca w nowej ustawie o komornikach, zdecydował się w znacznym stopniu rozbudować nadzór nad kancelariami komorniczymi.

Kto pilnuje działalności kancelarii komorniczych?

Kancelaria komornicza kontrolowana jest przez samorząd komorniczy, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości. Co warto zauważyć, w nowej ustawie znacząco wzrósł udział Ministerstwa Sprawiedliwości w pracach kancelarii komornika. Dość powiedzieć, że „Minister Sprawiedliwości” oraz „Ministerstwo Sprawiedliwości”, odmieniane przez różne przypadki, pojawiają się tam aż 249 razy!

Głównymi aktami prawnymi regulującymi działalność ustrojową komorników są:

 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771)
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. 2018 poz. 770)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. 2018 poz. 2517)

Wiesz już kim jest komornik i chcesz więcej?

Jeśli szukasz wiedzy o komorniku, gdyż jesteś dłużnikiem, zapewne zainteresuje Cię wiedza praktyczna. Nasz serwis zawiera bardzo dużo materiałów o komornikach, zatem trudno samodzielnie wyłowić najcenniejsze. Osobom z zajęciem komorniczym na pewno przyda się artykuł o tym, czy warto ukrywać majątek przed komornikiem.

Natomiast pobierający świadczenia socjalne chętnie przeczytają o tym, czy komornik zabiera 500+ lub alimenty na dzieci.

A wszyscy bez wyjątku o tym, czy można uchronić się przed zajęciem komorniczym? Odpowiedź pozytywna ucieszy każdego dłużnika, ale to, że wymaga to pewnych poświęceń, już mniej. O tym, jak zablokować komornika na wynagrodzeniu przeczytasz dokładnie w naszym artykule po kliknięciu w link.

 

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 33

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...