Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?
||

Krajowy Rejestr Zadłużonych – wiele hałasu o nic

5
(3)

Krajowy Rejestr Zadłużonych z pewnością będzie latami mylony z listami dłużników lub biurami informacji gospodarczych. A jest to zupełnie inny rejestr. Dodajmy, jedyny taki w Polsce.

 • Jakie długi i jakie dane znajdziemy w KRZ?
 • Co ciekawego dłużnik znajdzie o sobie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?
 • Kto sprawdza KRZ?

Niniejszy artykuł to jedynie wprowadzenie do tematu jakim jest Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). To najnowszy rejestr, w dodatku państwowy.

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy państwowy rejestr dłużników. KRZ w praktyce rozminie się z wyobrażeniami wielu osób i nagłówków prasowych. Gdybyśmy na nich się skupili, można by spodziewać się jakiegoś super rejestru dłużników, na dodatek pod kontrolą Państwa. W praktyce jest to kolejny rejestr dostępny on-line, zawierający specyficzne rodzaje długów.

Aby przyjrzeć się rejestrowi KRZ bliżej, zejdźmy do podstaw, a jak niektórzy pewnie to określą – jądra ciemności. Polskie ustawodawstwo bowiem do najklarowniejszych nie należy.

Tak oto 6 grudnia 2018 r. nasz ustawodawca wyprodukował ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Od tej pory wiele się słyszało, ale niewiele konkretnego. Co istotne rejestr ma być jawny, a dostęp do niego powszechny. Ustawa o KRZ przewiduje bowiem, że każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w tym rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet.

Do kogo należy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Najogólniej mówiąc – KRZ administruje ministerstwo, czyli Państwo Polskie. A jak to ujmuje ustawa:

Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych (…)

Krajowy Rejestr Zadłużonych i wpisy o długach

Skoro już wiemy, co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych, zastanówmy się kto, kiedy i na ile może trafić do zestawienia sporządzanego pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kto może trafić do KRZ?

Można powiedzieć, ze do rejestru może trafić niemal każdy:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Długi, za które zostaniesz wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych

Wpisy w KRZ niekoniecznie można postrzegać jako wpisy o długach (no może poza alimentacyjnymi). Bowiem w zależności od tego, kogo dotyczą wpisy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, mogą to być wpisy o:

 • prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • postępowaniu upadłościowym lub wtórnym postępowaniu upadłościowym,
 • prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,
 • umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego,
 • umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • toczącej się egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
O co chodzi z tym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności, który publikuje Krajowy Rejestr Zadłużonych? Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia

Przykładowy wpis, jaki pokazuje Krajowy Rejestr Zadłużonych, wygląda następująco:

Krajowy Rejestr Zadłużonych - wpis o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej

Jakie informacje o dłużniku udostępni Krajowy Rejestr Zadłużonych

W kontekście jawności i powszechności dostępu do rejestru wiele emocji budzi to, jakie dane są tam ujawniane. A lista jest imponująca, dla przykładu:

 • imię i nazwisko albo nazwa,
 • miejsce zamieszkania albo siedziba,
 • numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika,
 • informacja o postępowaniu upadłościowym,
 • nazwa sądu prowadzącego postępowanie,
 • sygnatura akt sprawy,
 • informacja o składzie i stanie masy upadłości,
 • informacja o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,

W sumie ustawa przewiduje kilkadziesiąt pozycji, w zależności od tego, jakiego długu, jakiego postępowania i kogo dotyczy wpis. Pełną listę znajdziesz w samej ustawie. Dla przykładu pokazujemy to, co najbardziej interesuje dłużników.

Krajowy Rejestr Zadłużonych umożliwia sprawdzenie umorzonych egzekucji komorniczych

I to bez ukrywania żadnych danych dłużnika. Są one jawne i znając PESEL osoby, której życie chcemy prześwietlić, możemy to zrobić z wykorzystaniem systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Jeśli osoba, której PESEL wpisaliśmy, ma umorzoną egzekucję prowadzoną przez komornika sądowego, oznacza to, że jest osobą komorniczo nieściągalną.

Krajowy Rejestr Zadłużonych - informacja o umorzonej egzekucji komorniczej

Jak wykorzystać informację, serwowaną przez Krajowy Rejestr Zadłużonych, o umorzonych egzekucjach komorniczych? Na przykład do weryfikacji kandydata na partnera życiowego.

Wiele osób może, znając tylko PESEL kandydata, sprawdzić jego przeszłość. I uniknąć w ten sposób rozczarowań, gdy czarujący absztyfikant ciągnie za sobą ogon niespłaconych długów i egzekucji komorniczych. Do których niespecjalnie się przyznaje w trakcie zdobywania serca i zaufania nowego partnera.

Lista osób, które ogłosiły upadłość konsumencką

Dzięki istnieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych nikt nie jest w stanie ukryć tak istotnego faktu, jak ogłoszenie upadłości, czyli konsumenckie bankructwo.

I znów, jak w przypadku pokazywania przez Krajowy Rejestr Zadłużonych umorzonych egzekucji, wystarczy znajomość numeru PESEL, aby zweryfikować dowolną osobę pod kątem tego, czy nie jest osobą upadłą.

Z kolei jeśli chcesz sprawdzić, ile osób w danym dniu ogłosiło upadłość, możesz to zrobić jednym ruchem, w panelu udostępnionym przez Krajowy Rejestr Zadłużonych wpisując dowolną datę. Jak na zdjęciu:

Krajowy Rejestr Zadłużonych publikuje listę osób, które w danym dniu ogłosiły upadłość konsumencką.

Jak widać w Polsce ogłoszenie upadłości jest jawne. I fakt ten jest, dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych, podawany do publicznej wiadomości. Kogo to może interesować? Na przykład potencjalnego pracodawcę, szczególnie w przypadku bardziej odpowiedzialnych stanowisk.

Krajowy Rejestr Zadłużonych w służbie przedsiębiorcom

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest nieocenionym narzędziem w rękach przedsiębiorców. Pozwala na prześwietlenie potencjalnego kontrahenta w kilka sekund. I to, w przeciwieństwie do komercyjnych biur informacji gospodarczej, bezpłatnie i bez pobierania raportów. Może być zatem głównym źródłem wiedzy, ale też uzupełnieniem tej wiedzy z biur informacji, która nie jest zawarta w ich raportach.

Ciekawostką jest również to, że przedsiębiorca potrzebujący restrukturyzacji, może szybko, poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych, znaleźć najbliższego doradcę restrukturyzacyjnego.

Krajowy Rejestr Zadłużonych pozwala wyszukać doradcę restrukturyzacyjnego

O tym, jak restrukturyzacja w nowej odsłonie, może pomóc przezwyciężyć chwilowy problem finansowy w firmie, przeczytasz w artykule poświęconym restrukturyzacji przedsiębiorców.

Jak długo widnieje wpis w KRZ?

Generalnie zasada ma być taka, że wpis zniknie automatycznie po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczy.

To pokrywałoby się z kolei z czasem, przez jaki informacja o ogłoszeniu upadłości, wykazywana jest w rejestrze BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Tu, w omawianym akcie prawnym, pojawia się nam magiczna formułka „chyba, że ustawa stanowi inaczej”. Pozwala ona popuścić parlamentarzystom wodze fantazji i kreatywności; kto, za co i ile. Znowu można by pisać doktorat i będzie problem z interpretacją. Bowiem finalnie wpis w KRZ może widnieć 3 – 10 lat.

Krajowy Rejestr Zadłużonych powstał na mocy ustawy Sejmu RP
zdj. 1. Sejm obraduje nad kolejną ustawą, fot. Kancelaria Sejmu – Rafał Zambrzycki

KRZ i nieprawidłowe wpisy

Jeśli wpis w KRZ zawiera dane, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistości, to wówczas, z urzędu lub na wniosek dłużnika, wpisy usuwa lub zmienia:

 • Komornik,
 • Szef KAS (Krajowej Administracji Skarbowej),
 • właściwy naczelnik urzędu skarbowego,
 • właściwy dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sąd.

Czy po tym okresie Krajowy Rejestr Zadłużonych zostanie wyczyszczony z Twoich danych? Otóż nie do końca. Zastosowano bowiem rozwiązanie znane z BIK-u, które nazywa się sekcją statystyczną. Zatem zgromadzone w rejestrze dane mogą być, po pozbawieniu tych danych cech identyfikujących osobę, udostępniane i wykorzystywane do badań naukowych, a także do celów statystycznych. Jak podsumowuje ustawa, „udostępnione dane można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione”.

Kto może wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Wpisu do Krajowego Rejestru Zadłużonych może dokonać zarówno komornik jak i sąd. Ale też naczelnik dowolnego Urzędu Skarbowego czy dyrektor każdego z oddziałów ZUS.

Jeden akapit o pieniądzach

Odejdźmy na chwilę od długów i odpowiedzmy sobie, kto za to wszystko zapłaci. Można by powiedzieć: Państwo, a skoro Państwo to my wszyscy. Ile? Skromne kilkadziesiąt milionów polskich złotych. Sama ustawa zakłada, że na jej realizację, czyli wdrożenie i utrzymanie, w latach 2021–2030 pójdzie maksymalnie 72,12 mln zł.

Coś odchodzi, coś przychodzi

„Likwiduje się Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości”. To jedno zdanie z ustawy mówi nam, że Krajowy Rejestr Zadłużonych po prostu zastąpi jakiś inny rejestr. Szkoda, że nie myśli się o oszczędnościach i nie wykorzystano okazji do redukcji różnych bytów, np. przez włączenie do KRZ informacji z Rejestru Należności Publicznoprawnych.

źródło: Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. 2019 poz. 55)

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...