kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym -tabela zajęcia komorniczego z konta

Kwota wolna od zajęcia komorniczego konta bankowego w roku 2023

4.7
(83)

Kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego 2023

Zajęcie komornicze konta w 2023 roku – ile zabierze komornik z rachunku bankowego po przekroczeniu kwoty wolnej od egzekucji komorniczej? Ile wynosi kwota wolna od komornika i kwota, którą komornik może zająć. W roku 2023 są dwie różne kwoty wolne, w zależności od miesiąca, w którym komornik zajął konto. Odpowiednio 2617.50 zł i 2700 zł. Szukasz informacji o kwocie wolnej od egzekucji komorniczej z wynagrodzenia – przełącz się.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego w 2023 roku?
Wolna od zajęcia kwota zależy od rodzaju egzekucji komorniczej:

Długi niealimentacyjne:

2617.50 zł w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2023

2700 zł w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2023

Długi alimentacyjne:

brak kwoty wolnej, komornik zabiera każdą kwotę z rachunku bankowego przez cały rok 2023

Konta bezpieczne od komornika (konta, których komornik nie może zająć):

Fintechy Revolut i Paysera (szczegóły poznasz w tym miejscu)

Polski bank tradycyjny (przechytrz komornika)

Konta socjalne, których nigdy nie zajmie komornik

100% środków przekazywanych na konto socjalne jest wolnych od komornika pod warunkiem wpływu na specjalne konto socjalne wolne od egzekucji komorniczej – kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Ile zabierze komornik z konta bankowego w roku 2023 (lipiec – grudzień)

W pierwszej kolumnie prezentowana jest suma wpływów na rachunek w banku. Kolejne kolumny pokazują, ile zajmie komornik w zależności od sumy wpływów i rodzaju egzekucji komorniczej.

Suma obrotów na koncie bankowym (w złotówkach)Wysokość zajęcia w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach)Wysokość zajęcia w przypadku długów alimentacyjnychWysokość zajęcia u posiadaczy konta bankowego wolnego od komornika
50005000 zł (sprawdź, kto może mieć konto bezpieczne od komornika)
1000010000 zł
1500015000 zł
1950019500 zł
2000020000 zł
2200022000 zł
2300023000 zł
2500024000 zł
2700027000 zł
300030030000 zł
3900120039000 zł
5000230050000 zł
Ile zajmie komornik z rachunku bankowego w 2023 roku?
Przykład z życia, czyli jak czytać tabelę:

Jan Kowalski ma zajęcie konta bankowego. W marcu otrzymał na konto wynagrodzenie za 1/2 etatu wysokości 2200 zł, następnie 500 zł przelała mu córka z Anglii i 300 zł sklep internetowy, do którego Jan Kowalski zwrócił kupioną maszynkę do mięsa. Suma wpływów na jego konto to 3000 zł. Kwota wolna od komornika w 2023 roku 2700 zł. 3000 zł wpływów przekroczy zatem kwotę ustawowo wolną od zajęcia w tym okresie. Zatem bank zablokuje, a następnie przekaże komornikowi 300 zł. Jest to różnica pomiędzy sumą wpływów na konto bankowe, a obowiązującą wolną od zajęcia kwotą.

Ile zajmie komornik na koncie bankowym w 2023 roku?
Przykład z życia nr 2, czyli praktyczne wykorzystanie tabeli.

Anna Nowak na swoje konta bankowe otrzymuje wynagrodzenie w wysokości kwoty 2784 zł. Egzekucja komornicza z wynagrodzenia nie jest możliwe, gdyż Anna zarabia najniższą krajową. Ale wpływ jej wynagrodzenia na konto bankowe powoduje automatyczne przekroczenia kwoty wolnej na rachunku. O 84 zł. I tyle zabierze Annie komornik. Komornik może zająć również wszystko, co dodatkowo na konto wpłynie. W tej sytuacji Anna Nowak praktycznie nie może korzystać ze swojego konta. W jej przypadku rozwiązaniem jest konto bezpieczne od komornika, które Anna może wykorzystać do przelewania wynagrodzenia i przyjmowania innych wpłat.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w banku w małym palcu

Skąd bierze się wysokość kwoty wolnej od egzekucji komorniczej na rachunku bankowym i jak się ją oblicza?

Kwota wolna od egzekucji komorniczej konta bankowego w roku 2023 (od lipca) wynosi 2700 zł. Wolna od komornika na koncie bankowym kwota to zawsze 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. W 2023 roku najniższa krajowa wynosi brutto 3600 zł, a co za tym idzie kwota wolna od egzekucji komorniczej konta bankowego to 2700 zł. Obowiązuje od 1 lipca.

Jak sprawdzić wykorzystanie kwoty wolnej od zajęcia w banku w danym miesiącu?

Wiele banków posiada licznik kwoty wolnej. Dzięki niemu na bieżąco widzisz, ile z kwoty wolnej, czyli 2700 zł, możesz jeszcze wykorzystać.

Co zrobić, gdy komornik zajął konto, a Twój bank nie posiada licznika? Zmienić bank na taki, który posiada licznik kwoty wolnej od egzekucji komorniczej rachunku bankowego. Dzięki licznikowi masz pełną kontrolę nad kontem i nie przekroczysz ustawowej wolnej kwoty. Sprawdź, które banki nie posiadają liczników, a które oferują je klientom. Pamiętaj, ze posiadanie komornika na koncie nie jest przeszkodą w zamknięciu rachunku i założeniu nowego

Kwota wolna od egzekucji komorniczej konta bankowego w przypadku dłużników alimentacyjnych

Tak zwani alimenciarze nie mają łatwego życia. Z jednego prostego powodu – polskie prawo nie chroni ich w żaden sposób przed egzekucją. Co oznacza, że kwota wolna od egzekucji komorniczej na koncie bankowym dłużnika alimentacyjnego nie występuje. Egzekucja komornicza sprawia, że komornik ma prawo zabrać wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym.

Kwota wolna od komornika na zajętym rachunku bankowym odnawia się co miesiąc. Zawsze pierwszego dnia miesiąca.

Już w pierwszych minutach nowego miesiąca kwota wolna od egzekucji komorniczej na bankowym koncie zeruje się. I dłużnik ma prawo wykorzystywać na nowo swój przywilej wpływów do kwoty 2700, czyli aktualnie obowiązującej kwoty wolnej od komornika na koncie bankowym. Czy 2700 zł to mało czy dużo – wszystko zależy od indywidualnych potrzeb dłużnika i ilości przyjmowanych przez niego pieniędzy. Nawet zarabiający minimalną krajową dłużnik wykorzysta ustawowy limit już w momencie otrzymania wynagrodzenia.

Dobrze, jeśli tylko wykorzysta. Gdyż jeśli przekroczy, to nadwyżka zostanie przekazana komornikowi.

Przykład: Jak Kowalski zarabia w swoim zakładzie pracy 6000 zł netto. Ma komornika, który zajmuje mu połowę wynagrodzenia. Drugą połowę, czyli 3 tysiące złotych zakład pracy przelewa na konto bankowe Jana Kowalskiego, które to konto jest – rzecz jasna – zajęte przez komornika.

Co dzieje się, gdy środki trafią na taki rachunek? Z 3 tysięcy wynagrodzenia, pozostałego po zajęciu wynagrodzenia, bank przelewa komornikowi wszystko, co przekracza kwotę wyłączoną z egzekucji komorniczej rachunku bankowego Jana Kowalskiego,. Czyli oddaje komornikowi 300 zł, dłużnikowi – zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem – bank pozostawia na koncie 2700 zł, gdyż jest to kwota wyłączona z egzekucji komorniczej rachunku bankowego.

Niebezpieczeństwo pomyłki przy zarządzaniu kontem w egzekucji – kwoty wolne przyczyną pomyłek

Przez taką drobną pomyłkę wiele osób każdego miesiąca traci pieniądze z konta. Bank musi je przekazać komornikowi, gdyż przekroczona została kwota wolna od egzekucji komorniczej.

Wielu dłużników nie wie, co się stało i dlaczego pieniądze zostały im zabrane. A wszystkiemu winna jest pomyłka. Niewielka, ale bolesna. Chodzi o wykonywanie przelewów na przełomie miesiąca. Jeśli powiedzmy w ostatnim dniu miesiąca ma spory zapas kwoty wolnej od zajęcia na koncie bankowym, zleca przelew na swoje konto. Wie bowiem, że wolna od zajęcia kwota odnowi się następnego dnia. Tyle tylko, że właśnie następnego dnia zaksięguje się zlecony przelew, a ponieważ będzie to pierwszy dzień miesiąca, transfer środków poważnie zredukuje kwoty wolne na koncie bankowym dłużnika. Nieświadomy niczego dłużnik, mający poczucie bezpieczeństwa, zleci kolejny przelew, a konsekwencją tego będzie zajęcie komornicze kwoty ponad kwotę wolną od egzekucji na rachunku bankowym.

Wolna od egzekucji komorniczej konta bankowego kwota w roku 2023 wynosi zaledwie 2700 zł. Dlatego trzeba pamiętać, że przekroczenie jej jest równoznaczne z przelaniem przez bank nadwyżki do komornika sądowego.

Masz komornika na koncie? Zeruj stan konta bankowego na koniec miesiąca

Mała porada dla posiadaczy kont bankowych zajętych przez komornika. Bardzo ważna w kontekście świadomości większości dłużników.

Jeśli pozostawisz na swoim koncie środki na koniec miesiąca, to kwota pozostawiona na rachunku zmniejszy kwotę wolną od egzekucji komorniczej w miesiącu przyszłym. Przykładowo: jeśli na koniec sierpnia na koncie pozostawisz sobie 350 zł, to we wrześniu do wykorzystania będziesz mieć nie 2700 zł, a 2350 zł. Mało kto wie o tym, co powoduje rozpacz z powodu egzekucji komorniczej.

Jak wygląda blokada konta bankowego przez komornika?

Egzekucja komornicza polegająca na blokadzie kont bankowych w pełni zautomatyzowana i odbywa się zdalnie. Komornik wysyła, poprzez aplikację systemu Ognivo, zapytanie o dłużnika, którego rachunków bankowym poszukuje. System Ognivo, za pomocą aplikacji, łączy się z bankami i pobiera od nich odpowiedź na zapytanie komornika:

Czy osoba x ma w tym banku rachunek?

Kilka chwil później komornik ma już odpowiedzi zwrotne z każdego polskiego banku i SKOK-u. I listę wszystkich rachunków bankowych poszukiwanego dłużnika. Pozostaje mu tylko zająć konta dłużnika. Komornik wysyła więc zdalnie do każdego z banków, prowadzącego konto dłużnika, informacje o zajęciu rachunku. System Ognivo sprawia, że zajęcie rachunku bankowego jest dla komornika bardzo proste i szybkie.

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od zajęcia konta dłużnika bez ostrzeżenia. Komornik dopiero zajęciu konta bankowego wysyła do dłużnika informacje o wszczęciu egzekucji. Dzięki temu zabiegowi komornik może zabrać z konta osoby zadłużonej wszystkie pieniądze poza kwoty wolne od egzekucji z rachunku bankowego. Jednym słowem – wyczyścić konto dłużnika prawie całkowicie.

Do systemu Ognivo należą wszystkie banki i SKOK-i prowadzące w Polsce działalność. W związku z tym nie ma możliwości założenia rachunku, którego nie będzie widział komornik korzystający z Ognivo. Jednakże egzekucja komornicza z rachunku może być dla komornika niemożliwa, jeśli dłużnik będzie sprytniejszy od niego. Zatem, jeśli komornik zajął Ci konto w banku, przechytrz go.

Dlaczego komornik sądowy ma w ogóle prawo zająć konto dłużnika w banku?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zacząć trzeba od ustalenia kim jest komornik, jakie ma prawa i co może zrobić w ramach postępowania egzekucyjnego.

Kim jest komornik sądowy?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Podlega prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik jest jednocześnie  organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym. Oraz zabezpieczającym. Do głównych zadań komornika sądowego należy wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń. W tym właśnie zajmowanie rachunków bankowych dłużników.

Prowadzący egzekucję komornik sądowy jest chroniony jak każdy funkcjonariusz publiczny.

Kto może być komornikiem w Polsce?

Komornikiem może być każda osoba w wieku lat minimum 28, która jest obywatelem Polski i spełnia wymagania ustawy o komornikach sądowych, czyli:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra prawa
 • następnie odbyła aplikację komorniczą i złożyła egzamin
 • a potem pracowała w charakterze asesora przez okres minimum 2 lat

a jednocześnie stan zdrowia pozwala jej wykonywać zawód komornika, ma nieposzlakowaną opinię i nie była karana za przestępstwo oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Ile komornik sądowy może zając z konta bankowego – najczęściej zadawane pytania

Te pytania pojawiają się przez cały rok w mailach dłużników. Są to najczęściej zadawane pytania dotyczące tematyki egzekucji z konta w banku. Zebraliśmy je w jednym miejscu, aby zainteresowania tym, jak wygląda egzekucja komornicza z rachunków bankowych, mogli znaleźć wiele odpowiedzi na swoje pytania o działania komornika w bankach. Artykuł ma charakter informacyjny i nie jest poradą prawną.

Czy jeśli mam już zajęcie wynagrodzenia to komornik może zająć mi konto w banku?

Jak najbardziej. Zajęcie wynagrodzenia nie jest przeszkodą w zajęciu konta. Rolą komornika jest odzyskanie pieniędzy i temu służy egzekucja komornicza. Ale, co ważne, przy skutecznym zajęciu wynagrodzenia można wnioskować o wyłączenie konta bankowego spod zajęcia.

Egzekucja komornicza, choć w teorii odbywa się z całego majątku dłużnika, w przypadku znalezienia przez prowadzącego postępowanie egzekucyjne, źródła zaspokojenia roszczeń, może ograniczyć się wyłącznie do niego.

Ograniczenie egzekucji do np. wynagrodzenia za pracę następuje na wniosek dłużnika o wyłączenie np. rachunku bankowego spod egzekucji.

Założę sobie 10 kont i będę mieć 10 kwot wolnych od zajęcia w banku. Na forach internetowych piszą, że tak się da.

Na forach często można spotkać informacje nieprawdziwe. Tak jest i w tym przypadku. Kwota wyłączona od egzekucji komorniczej jest jedna, niezależnie od ilości posiadanych kont. Osoby, które wierzą w jej wielokrotność mogą przekonać się same, że zjawisko takie nie występuje. Tylko po co tracić czas i  pieniądze na testy czegoś, co jest z góry skazane na niepowodzenie?

Mam konto z zagranicznym banku. Czy komornik sądowy może zająć mi to konto?

Nie. Komornik ograniczony jest w swoich kompetencjach do zajmowania rachunków widocznych w systemie OGNIVO. I tylko tych. Zatem konta bankowego w instytucji zagranicznej nie znajdzie, o ile wierzyciel nie zleci egzekucji komornikowi z kraju, w którym to konto zostało utworzone. Ale to nie występuje w przypadku egzekucji  komorniczych masowych, czyli wówczas, gdy mamy długi w bankach, parabankach itp. A te – posiadając tytuł wykonawczy – rozpoczęły windykację komorniczą.

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Zajęciu konta towarzyszy cisza. Egzekucja komornicza rozpoczyna się od zajęcia konta, ale nie bez powiadomienia dłużnika. Bo dłużnik musi zostać powiadomiony o zajęciu rachunku. Komornik wykorzystuje tutaj pewien trick. Powiadamia dłużnika o zajęciu konto niezwłocznie po nałożonej na konto blokadzie egzekucyjnej.  Jest to działanie komornika sądowego z zaskoczenia, co pozwala na zajęcie rachunku bankowego i wszystkich środków na nim, zanim dłużnik dowie o prowadzonej egzekucji. Dzięki takiemu manewrowi taktycznemu zajęcie komornicze jest efektywne, gdyż dłużnik nie zdąży ukryć przez egzekutorem pieniędzy. A dłużnikowi ze wszystkich środków, zgromadzonych na koncie, zostanie jedynie wolna od zajęcia komorniczego.

Zgodnie z prawem komornik nie może zająć konta bez powiadomienia dłużnika. Samo jednak powiadomienia zostaje zawsze wysłanej już po fakcie dokonania blokady na koncie. Dłużnik nie może z tego powodu złożyć skutecznej skargi na komornika.

Czy komornik może zająć konto członka rodziny?

Nie, nie jest to możliwe. Jeśli zatem obawiasz się, że Twój mąż ma długi, a komornik sądowy za długi męża zajmie Twoje konto w banku – nie musisz się już martwić. Egzekucja komornicza, prowadzona  z rachunku dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, jednoznacznie wskazuje osobę oznaczoną  w tym tytule z imienia i nazwiska, dodatkowo identyfikowaną numerem PESEL. Zajęcie rachunku bankowego innej osoby, której nie dotyczy tytuł wykonawczy, jest prawnie niemożliwe. I nie ma znaczenia, że jest to osoba dłużnikowi bliska. Zatem zajęcie rachunku bankowego np. żony za długi męża nigdy nie nastąpi. W tytule wykonawczym są bowiem dane wyłącznie męża. I dlatego też komornik może zająć wyłącznie konto dłużnika, czyli męża. A konto bankowe żony pozostanie bezpieczne od potrąceń komorniczych. Jego egzekucja komornicza nie dotyczy.

Czy komornik może zając konto i wynagrodzenie za pracę jednocześnie?

Egzekucja komornicza oznacza, że komornik może zająć wierzytelności zarówno z wynagrodzenia jak z konta dłużnika. Jedyne, co go ogranicza, to limit zajęcia komorniczego, czyli maksymalne kwoty zajęć. W przypadku zajętej pensji dłużnika jest to 50% jej wysokości. Przy zajęciu konta bankowego kwota wolna od egzekucji, a więc równowartość 3/4 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, jakie obowiązuje w okresie egzekucji komorniczej.

Osoba, której komornik sądowy zajął wynagrodzenie za pracę i jednocześnie zajął konto, może starać się o wyłączenie tegoż konta spod zajęcia. Starania te wymagają wysłania do komornika wniosku o zwolnienie konta bankowego spod egzekucji.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku spowoduje, że zwolnione spod egzekucji konto dłużnika stanie się wolne od potrąceń komorniczych. W tym części otrzymywanego wynagrodzenia dłużnika.

Czy bank może przelać pieniądze komornikowi?

Sam z siebie nie zrobi tego. Ale gdy nastąpi zajęcie konta bankowego, na wniosek komornika bank zablokuje dłużnikowi dostęp do jego pieniędzy powyżej kwoty wolnej od egzekucji z rachunku bankowego. Konto dłużnika będzie wciąż czynne, jednakże każdy wpływ powyżej kwoty wolnej od komornika, będzie przelewany przez bank na konto egzekutora. Będzie to działo się do momentu, aż postępowanie egzekucyjne z konta dłużnika nie zostanie zakończone.

Nie ma miesięcznego limitu kwoty pieniędzy, jaką bank może przelać komornikowi z konta zajętego w ramach egzekucji komorniczej

Bank przeleje do komornika każdą kwotę, która przekroczy próg kwoty wolnej od zajęcia, która jest równa 3/4 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.

Tak wygląda egzekucja komornicza z konta dłużnika.

Jak odblokować konto bankowe zablokowane przez komornika?

Zajęcie konta bankowego, z którego komornik może zabrać wszystko, co przekracza  wolną od egzekucji kwotę, jest bardzo frustrujące dla osób, które pracują i których wynagrodzenie jest podwójnie zajmowane. Nawet jeśli ich wypłata jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia, to i tak po przelaniu na konto bankowe przekracza granicę wolnej od zajęcia kwoty, a w efekcie lekką nadwyżkę w świetle prawa może zabrać komornik. Konto bankowe zablokowane przez komornika można starać się uwolnić spod egzekucji. Poprzez złożenie specjalnego wniosku. Uniknięcie zajęcia komorniczego wynagrodzenia i rachunku jest możliwe, gdy dłużnik:

 • ma zajęte wynagrodzenie za pracę etatową lub z umowy zlecenia
 • jest to jedyne źródło dochodu dłużnika pozwalające na zapewnienie utrzymania
 • zajęcie wynagrodzenia równa się skutecznemu potrąceniu z niego i zaspokojeniu egzekucji
 • postępowanie egzekucyjne ma na celu pokrycie należności niealimentacyjnych
Większe szanse na odblokowanie konta zajętego przez komornika konta ma dłużnik, którego wynagrodzenie jest potrącane. Dużo mniejsze ma ten, którego pensja jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia i komornik, pomimo zajęcia wynagrodzenia, nie dokonuje potrąceń, gdyż dłużnika chroni przepis o kwocie wolnej od egzekucji z wynagrodzenia równej wysokości minimalnej pensji netto z tytułu umowy o pracę.

Czy mogę wypłacić pieniądze z konta zajętego przez komornika?

Egzekucja komornicza z konta dłużnika nie oznacza, że traci on dostęp do pieniędzy na rachunku czy też konta jako takiego. Zajęcie konta w banku oznacza tak naprawdę zajęcie każdej kwoty, ponad tę, która jest wolną od egzekucji i stanowi limit zajęcia komorniczego. Kwoty, którą komornik musi zostawić dłużnikowi w jego dyspozycji. Co oznacza, że dłużnik może nią swobodnie dysponować. A więc bezproblemowo wypłacić z konta zajętego przez komornika.

Dłużnik, posiadający konto w banku, które jest przez komornika zajęte, ma prawo do wypłaty swoich pieniędzy pozostawionych przez egzekutora w ramach wolnej od zajęcia kwoty odnawianej co miesiąc. Przykładowo: jeśli pierwszego dnia miesiąca właściciel konta otrzyma przelew, którego wysokość nie przekroczy ustalonej wolnej od zajęcia kwoty, może ją w całości wypłacić z konta.

Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe?

Zajęcie rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) i klasycznych kont oszczędnościowych nie różni się technicznie niczym. Komornik może zająć bowiem każdy rodzaj konta bankowego, który należy do dłużnika wskazanego w tytule wykonawczym. Na podstawie którego prowadzona jest egzekucja komornicza. Komornik ma prawo zająć każdy rachunek (w tym oczywiście konto oszczędnościowe) i każdą lokatę należące do dłużnika. Wyjątkiem jest konto socjalne w dowolnym banku, które z racji swojej swojej specyfiki jest wyłączone z egzekucji. Jeśli więc dłużnik posiada konto socjalne, które traktuje jako oszczędnościowe, komornik nie może zająć pieniędzy na tym koncie zgromadzonych.

Przykład: Teresa ma komornika. Więc jej konta bankowe są zajęte. Ale posiada również dwójkę dzieci, na które pobiera 500+. W związku z tym wpływem natury socjalnej, Teresa założyła specjalne konto socjalne wolne od zajęcie komorniczego, na które przyjmuje pieniądze przeznaczone dla dzieci. Pieniędzy tych nie rusza, gdyż są przeznaczone na studia potomstwa. Konto socjalne pełni więc rolę oszczędnościowego konta. I choć nalezy formalnie do Teresy, to komornik nie może zająć jej tego konta i zgromadzonych na nim kilkudziesięciu tysięcy złotych, gdyż konta socjalne nie podlegają egzekucji komorniczej.

Czy konto Dipocket jest w pełni bezpieczne od komornika?

Konto w fintechu Dipocket nie podlega zajęciu komorniczemu. Zajęciu podlegają bowiem tylko te konta bankowe, które komornik może znaleźć poprzez system Ognivo. A konta w Dipocket komornik nie znajdzie w tym systemie z prostego powodu:

Właścicielem rachunku w polskim banku jest Dipocket. Nie dłużnik. Więc komornik nie zajmie konta, które nie należy do dłużnika, a do fintechu. Dipocket w ramach usługi daje swoim klientom dostęp do rachunków (swoich) w celu umożliwienia klientom korzystania z ich usług. Co oznacza, że osoba zadłużona i z komornikiem na karku korzysta z polskiego konta zupełnie bezpiecznie. Gdyż konto formalnie nie jest jej, a fintechu Dipocket. Na identycznych zasadach funkcjonują inne fintechy, które oferują Polakom konta wolne od komornika: Revolut i Paysera.

Konto walutowe a komornik – czy może je zająć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik sądowy może dokonać zajęcia środków finansowych zdeponowanych na koncie walutowym dłużnika. Rachunek bankowy prowadzony w obcej walucie, czyli konto walutowe dłużnika, jest traktowany identycznie złotówkowe konta. A zatem komornik zajmuje konto walutowe jak każdy inny rachunek. Czyli wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika i pozostawił znajdujące się na rachunku środki do dyspozycji komornika.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego konta bankowego walutowego jest taka sama jak dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych. I wynosi 75% tego, ile minimalna krajowa brutto w danym roku. oszczędnościowo rozliczeniowych.

Zgodnie z prawem komornik może zabrać z konta walutowego wszystko powyżej kwoty od egzekucji wolnej. W przypadku konta walutowego przeliczenia na złotówki bank dokonuje na podstawie kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Kurs obowiązuje na dzień przekazania przez bank pieniędzy z konta walutowego komornikowi.

Konto walutowe nie chroni przed komornikiem. O ile jest to rachunek prowadzony na terenie Polski. Konto walutowe prowadzone za granicą jest bezpieczne od polskiego komornika.

Czy komornik może zająć pieniądze z konta oszczędnościowego dłużnika?

Komornik w toku prowadzonej egzekucji nie odróżnia kont oszczędnościowo rozliczeniowych a typowo oszczędnościowych. Rodzaj rachunku ma bowiem wyłącznie charakter informacyjny. Dokonując zajęcia w banku, komornik automatycznie zajmuje wszystkie rachunki dłużnika: ROR, konto oszczędnościowe czy walutowe.

Niezależnie od tego, ile rodzajów kont prowadzi dłużnik w danym banku. Blokada konta bankowego o charakterze oszczędnościowym następuje wg takich samych przepisów jak każdego innego rachunku bankowego. Zgodnie z prawem komornik musi zostawić na koncie kwoty wolne od egzekucji, czyli 75 proc. pensji minimalnej brutto. Kwota ta jest wspólna dla wszystkich rachunków, a nie osobna dla każdego. 

Przykładowo: dłużnik posiada kwotę 5500 zł na ROR, równowartość 7000 zł na koncie walutowym i 9000 zł na koncie oszczędnościowym. Ale posiada też długi. Jeśli jego wierzyciel, posługujący się tytułem wykonawczym na 20.000 zł, zleci egzekucje, komornik w pierwszej kolejności zajmie wszystkie rachunki bankowe dłużnika. Suma znalezionych na kontach dłużnika aktywów to 21.500 zł, gdyż zajęciu podlegają wszystkie konta dłużnika. Kwoty wolne nie sumują się. Dlatego też komornik może zabrać wszystko, co na rachunkach się znajduje, z obowiązkiem pozostawienia do dyspozycji dłużnika kwoty od egzekucji wolnej. Jeśli wynosi na np. 2700 zł, wówczas ze wszystkich kont dłużnika komornik może zabrać 18.800 zł.

Czy komornik może zająć konto żony za długi alimentacyjne męża?

Egzekucja komornicza odbywa się wyłącznie z rachunku dłużnika. Odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności dla wskazanego w niej dłużnika. Identyfikowanego imieniem, nazwiskiem i nr PESEL. Zatem nawet za długi alimentacyjne komornik może zająć wyłącznie konto tego dłużnika, którego dane są identyczne z tytułem wykonawczym.

Żona dłużnika ma inne dane i inny PESEL. A więc jej konta komornik nie może zająć. Czy to za długi alimentacyjne męża, czy gdy egzekucja komornicza ma na celu  pokrycie należności niealimentacyjnych.

Posiadanie męża, który w ramach posagu wniósł ze sobą długi alimentacyjne, nie wywołuje zagrożenia zajęciem konta żony za zobowiązania męża. I nawet, gdy są to długi szczególnego rodzaju, a do takich należą wszak długi za alimenty, komornik nie może zająć konta żony. A także konta dziecka czy jakiekogolwiek innego członka rodziny.

Ile trwa blokada środków na koncie w banku zajętym przez komornika?

W świetle prawa nie ma przepisów, które wskazują, ile trwa blokada środków na koncie bankowym. I nie ma tutaj  znaczenia, czy chodzi o długi alimentacyjne czy pokrycie należności niealimentacyjnych. Blokada środków na koncie trwa tak długo, jak długo trwa egzekucja komornicza. Czyli do jej zakończenia z powodu spłaty zadłużenia przez dłużnika. Lub umorzenia przez komornika z powodu nieściągalności.

Blokadę środków na koncie można zakończyć również na wniosek dłużnika. Pod warunkiem, że zostanie od przez komornika pozytywnie rozpatrzony, a do tego musi być spełnionych kilka warunków. Z których najważniejszym jest to, że komornik skutecznie odzyskuje długi na poziomie pracodawcy dłużnika. A dokonywane potrącenia satysfakcjonują go. Wówczas egzekutor może skoncentrować się na zajęciu komorniczym z wynagrodzenia i dokonywać potrąceń wyłącznie z pensji dłużnika. A odpuścić zajęcie konta osoby zadłużonej. W takiej sytuacji komornik może zwolnić blokadę konta bankowego i wyłączyć to konto spod egzekucji komorniczej.

Czy komornik może zabrać całą wypłatę z konta?

Gdy egzekucja komornicza sprowadza się do potrąceń realizowanych za pośrednictwem pracodawcy dłużnika, zajęcie wynagrodzenia odbywa się nie na koncie bankowym, a w zakładzie pracy. Zatem komornik nie może zająć całej wypłaty z konta bankowego, gdyż potrąceń z wynagrodzenia dokonał już na poziomie pracodawcy. Jedyna sytuacja, w której komornik może zająć całą wypłatę z konta, jest możliwa w wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności. Lub błędu pracodawcy.

Przykładowo: dłużnik za zajęcie komornicze wynagrodzenia. Pracodawca przesyła na konto (na którym jest prowadzona egzekucja komornicza) wolną od zajęcia kwotę wynagrodzenia – równą płacy minimalnej – do 3. dnia każdego miesiąca. Każdy wpływ tego wynagrodzenia na konto wyczerpuje kwotę od egzekucji wolną. Co oznacza, że komornik może zająć każdą dodatkową złotówkę w danym miejscu na konto przelaną. Gdy pracodawca z dobroci serca uzna, że np. w grudniu przyśpieszy realizację wypłat, aby pracownicy mieli wypłatę przed sylwestrem, dojdzie do nieszczęścia. Dłużnik otrzyma bowiem na konto dwa wpływy wynagrodzenia. O ile pierwszy wpływ będzie bezpieczny od zajęcia z powodu kwoty wolnej od zajęcia, o tyle drugi – zrealizowany w tym samym miesiącu – komornik zajmie natychmiast. W takiej sytuacji komornik może bowiem zająć całą wypłatę z konta. Gdyż konto ma już przekroczony limit ochronny.

Dlatego też w przypadku dłużników, którzy mają zajęcie wynagrodzenia i konta bankowego, ważne jest, aby konto wyłączyć spod egzekucji komorniczej.

Czy można zamknąć konto zajęte przez komornika?

Wielu klientów instytucji bankowych, mających problem zajęcia komorniczego rachunku dłużnika, zastanawia się na tym, czy aktywna egzekucja komornicza jest przeszkodą w zamknięciu konta. A konta używać nie chcą, gdyż boją się, że komornik może zająć wszystkie pieniądze ponad tę kwotę, która jest wyłączona z zajęcia rachunku dłużnika. I na czas, gdy trwa egzekucja komornicza, wolą korzystać wyłącznie z gotówki.

Czy zatem zajęcie przez komornika konta w banku jest przeszkodą w jego zamknięciu? Kodeks postępowania cywilnego nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.

W związku z tym dłużnik, z którego rachunku bankowego prowadzona jest czynna egzekucja komornicza, może w dowolnym momencie konto w banku zamknąć. A bank nie ma prawa odmówić mu tego.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 83

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

 1. W tekście jest błąd: „Anna Nowak na swoje konta bankowe otrzymuje wynagrodzenie w wysokości kwoty 2784 zł. Egzekucja komornicza z wynagrodzenia nie jest możliwe, gdyż Anna zarabia najniższą krajową. <<>

  Nie można zająć kwoty uprzednio już zajętej, a minimalne wynagrodzenie jest chronione prawem i nie traci swojego przymiotu, mimo przelewu na rachunek bankowy (to samo dotyczy jakiejkolwiek zajętej pensji, w wysokości po potrąceniu wyższej,niż minimalna). Komornik powinien zostać te 84 zł, natomiast jeśli tak nie będzie, to należy złozyć do komornika wniosek o ograniczenie zajęcia rachunku bankowego o wpłaty wynagrodzenia (wraz z zaświadczeniem od pracodawcy, że na dane konto bankowe wpływa wynagrodzenie).

  1. W tekście nie ma błędu. Błąd jest w Pańskiej interpretacji. Otóż jeśli środki z tytułu wynagrodzenia wpływają na konto, to tracą one swój charakter wynagrodzenia i stają się wierzytelnością z rachunku bankowego. Bank nie ma możliwości ani obowiązku weryfikowania skąd są wpływy. I właśnie dlatego trzeba napisać wniosek o zwolnienie środków wpływających na konto z tytułu wynagrodzenia, bez tego będą automatycznie potrącane przez bank.

   1. Mam pytanie. Jeśli mam zajęte konto w banku A i otowrzę rachunek w banku B tylko aby otrzymać przelew to czy ten bank widzi, że w innych bankach mam zajęcia i zablokuje mi kwotę?

 2. Mam taką sytuację na konto wpłynęło minimalne wynagrodzenie netto 2363zl zgodnie z kodeksem pracy komornik nie może zabrać ani złotówki. Ale według prawa bankowego bank blokuje wszystko powyżej 75% kwoty minimalnej brutto (3100) czyli 2257.50. Czy komornik w takim wypadku może pobrać te niecałe 100zl pomimo że jest to sprzeczne z kodeksem pracy?

  1. Też mam komornika i moim zdaniem kwota wolna powinna wynosić na koncie bankowym 2363.Nie wiem kto i jakim prawem zabiera te pieniądze z najniższej krajowej pensji.

   1. Ja zabieram i takim prawem, że masz długi, czyli dostałeś od kogoś pieniądze i ich nie oddałeś. To oczywiście, hipokryto, jest cacy, ale że ja odbieram ukradzione przez ciebie pieniądze jest be. Ogarnij się, człowieku, bo daleko nie zajedziesz na tak spaczonym systemie norm moralnych i uczciwości.

    1. Komornik, zajmij się lepiej swoją moralnością i nie umoralniaj innych ludzi. To przecież jasne jak słońce latem, że każdy zaciąga kredyt albo pożyczkę, aby potem jej nie spłacać i żebyś ty miał z czego żyć. Porażka. Sam się ogarnij, bo chyba przemoc systemowa za bardzo ci się udzieliła.

    2. Jak to wygląda z drugiej strony – masz trzy konta i zadłużenie na przykład 500 zł. Wszystkie trzy konta blokują po wpływie tą kwotę? Co się dzieje, gdy wszystkie trzy wysyłają do komornika, sam zwraca nadpłatę czy trzeba prosić się o swoje pieniądze?

     1. Komornicy to nie, ludzie powinno się ich izolować od społeczeństwa. Jakim psycholem trzeba być i wybrać taką pracę

    3. Ok .Też mam komornika bo z powodu utraty pracy nie spłaciłam 2 kredytów.Wszystko byli by ok gdyby komornicy z potracanych kwot dłużnikowi 90%przekazywali wierzycielowi a 10%sobie.Jak dostaję zestawienie ile komornik przekazuje wierzycielowi z 680 zł które mi potraca a ile zostawia sobie to można nazwać rozbój w biały dzień.Dziwię się że ten proceder nie został jeszcze ukrócony.I tym sposobem dłużnicy spłacają swoje zobowiązania latami bo w pierwszej kolejności płacą za obsługę komornika.

     1. Czy komornik może zająć wypłatę męża wpływającą na konto żony jeśli to żona ma dług. Mąż podał w pracy moje konto i ta wypłata wpływa do mnie a okazało się że mam do spłacenia 380 zł za telefon nie mam z czego zapłacić bo nie pracuje jestem przewlekle chora wypłaty mamy tylko 2500 plus 500zł dzieck

   1. Ja mam w banku ING długi na 149tys.i kilku komorników i boję się, że teraz gdy przyjdą na konto bankowe ING pieniądze to mi bank zablokuje wszystkie pieniądze.Co mam zrobić i czy można zablokować mi całe wynagrodzenie

    1. Utrzymywanie konta w banku, w którym ma się długi, to jak pożyczenie pieniędzy koledze, któremu nie oddało się wcześniej kasy. Czyli delikatnie mówiąc, lekka nieroztropność. A mnie delikatnie – skrajny brak wyobraźni. Oczywiście, że bank je zablokuje na poczet długów.

 3. Co przypadku, gdy wcześniej przed decyzją o zajęciu powiedzmy 1 stycznia wypłaciłam kwotę równą kwocie wolnej, pozostawiając na koncie 1000 zł a 11 stycznia moje konto zostało zablokowane ? czy te pieniądze zostaną przesłane do US jako, że w miesiącu styczniu wcześniej wypłaciłam już kwotę wolną? Czy może kwota wolna musi być na moim rachunku od momentu zajęcia ?

 4. jeżeli mam konta w dwóch bankach to w każdym banku mam kwotę wolną od zajęć? pytam bo ostatnio zrobiłam próbę i w jednym koncie miałam wpływy dokładnie w kwocie wolnej od zajęć a do drugiego banku przelałam 100 zł i nikt ich nie zajął mimo ,że łącznie przekroczyłam limit

  1. Kwota jest jedna niezależnie od ilości kont bankowych. Raz czy drugi się uda, ale za trzecim testy tego typu zakończą się zabraniem pieniędzy. Oczywiście nie jest tajemnicą, że bank po zablokowaniu konta w banku więcej z reguły nie interesuje się bankowością, zatem założenie konta w innym banku (już po blokadzie konta w pierwotnym) może sprawić, że konto to dotrwa nieruszone do końca egzekucji.

 5. A co jeżeli bank przekazał całe wynagrodzenie komornikowi. Nie uwzględniając kwoty wolnej. I pozbawił wszystkich pieniędzy. Co robić gdzie pisać zażalenie do komornika czy banku?

  1. Należy do banku pisać skargę i domaganie się natychmiastowego zwrotu kwoty 2100 PLN. Polecam konta w których bank automatycznie zwalnia taką kwotę wolną i można także korzystać z karty. Przykładowo Bank Millenium, Santander, Bank Pocztowy!

 6. witam. czy jest unormowana prawnie sytuacja w której do 15tego dnia miesiąca korzystam sobie swobodnie z konta bankowego wydając przykładowo 5000zl. 16tego dnia miesiąca do banku wpływa informacja o zajęciu komorniczym, saldo na ten dzień wynosi 1000zl. bank od razu zabiera te 1000zl czy dopiero od tego dnia jest liczona kwota wolna 2100z więc pozostaje mi jeszcze do wykorzystania 1100zl limitu?

 7. Witam. Mam na koncie zajęcie egzekucyjne w wysokości 7000 zł. Na konto wpłynie mi ubezpieczenie w wysokości 13000 zł. Czy bank zablokuje tylko kwotę zajęcia czy cały wpływ zostawiając tylko kwotę wolna od zajęcia?

  1. Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi, gdyż tak naprawdę wszystko w rękach danego banku. Wiemy, że banki z zajęciami komorniczymi i przepisami z nimi związaymi radzą sobie bardzo różnie….

  2. Mi zablokował wyrównanie renty rodzinnej.Niestety całą kwotę gdyż w danym miesiącu już pobrałem kwotę wolną od potrąceń.I nie obchodziło komornika ,że są to pieniądze po moim byłym mężu na nieletnie dzieci.

 8. Witam serdecznie. Mam pytanie komornik zajal mi już cześć pieniędzy jeszcze teraz mają wplynac świadczenia na syna i zasilek czy będę mogła wybrac te pieniądze? Dodam ze w banku powiedziano mi ze 2100 mogę korzystać a z tymi świadczeniami i zasiłkiem przekroczy 2100 zl . Proszę o odpowiedź

 9. Dzień dobry
  Moje wpływy na konto bankowe w tym miesiąc wyniosły 2060 zl
  Na dzień 1 kwietnia 2021 na koncie miałam 372 zł z poprzedniego miesiąca wpływ z dnia 25 marca.
  W dniu dzisiejszym zobaczyłam na moim koncie zdjęcie na kwotę 330 zł a następnie zwrot 56 zł.
  Czy kwota na rachunku będąca wpływem z poprzedniego miesiąca
  może się zsumować z wpływem z bieżąco miesiąca?

 10. Komornik ustawił mi blokadę na ponad 20.000 złotych. Miałam na koncie 100 zł,poszły jako dług pod blokadę. Jutro wpłynie mi 100 zł od córki, wysłała mi żebym miała coś na jedzenie. Nie mam dochodu, nie pracuję. Muszę się opiekować mamą sparaliżowaną po wylewie. Dopiero będę załatwiać zasiłek pielęgnacyjny itd. Czy komornik może mi zabrać jedyne środki na jedzenie?

   1. czy mogę zamknąć konto na którym są pieniądze zablokowane pod zajęcie komornicze ale nie przekazane komornikowi? bank interpretuje, że kwota wolna jest od kwoty która wpływa i nie zeruje się co miesiąc i nie chce uwolnić mi 2100 zł, więc chcę wypowiedzieć umowę bo po co mi takie konto?

 11. Czy mogę zlikwidować konto z zajęciem komorniczym, na którym są pieniądze nie odesłane do komornika? Bo jest kilka zajęć, które przekraczają tę nędzną ilość pieniędzy, jakie tam posiadam?

 12. Witam. Dzisiaj dostałam przelew 2000 tys i komornik wziął 400 zł. Po godzinie przyszło 1000 zł i wziął mi całość czy komornik może dwa razy w ciągu dnia ściągnąć z konta jeżeli środki zostały wypłacone z banku ?

  1. Blokady środków na rachunku dokonuje bank nie komornik. Zajmowane są wszystkie środki które przekroczyły kwotą wolną od zajęcia.

 13. Witam . Pytanie moje brzmi :
  Dostaje co miesiąc równo no 2100 zl. Ale nie koszrystam z tych pieniędzy. Rocznie daje to 25200 co oznacza że jeśli zrobie to przez 4 lata to mam na koncie 100 tys zł.
  Czy te 100 tys jest w jakimś stopnie zagrożona. Walczę w sądzie , ale komornik i tak sciga ale jak wygram to pewnie latami bedę kase odzyskiwał.
  Chodzi mi o to ze np zbieram od 10 stycznia 2021 i czy w styczniu 2022 mogę wypłacić te 25000 tys .

  1. Niestety. Kwota wolna nie przechodzi na kolejny miesiąc. Oznacza to, że jeśli 1 dnia miesiąca będziesz mieć na koncie 2100 zł (niewykorzystane z poprzedniego miesiąca) to każdy następny wpływ na rachunek w bieżącym miesiącu zostanie przekazany komornikowi. Reasumując, na koncie możesz mieć tylko 2100 zł w każdym miesiącu do swojej dyspozycji (zakładając, że nie masz długów alimentacyjnych). Jak wszystkiego nie wykorzystasz, to reszta przepada. Jak bardzo nie chcesz wydawać tych pieniędzy, to wypłacaj całość co miesiąc i odkładaj do przysłowiowej „skarpety”, tyle że jak komornik będzie uparty, to i tak znajdzie te pieniądze. Pewnym rozwiązaniem może być poproszenie kogoś zaufanego (kto nie ma długów) aby otworzył konto na siebie i zrobił Ciebie pełnomocnikiem (tylko nie współwłaścicielem) i zamówił dla Ciebie kartę do bankomatu.

  2. Niestety, tak to nie działa. Kwota wolna nie przechodzi na kolejny miesiąc. Jak nie wykorzystasz, to reszta przepada. Zakładając, że nie masz długów alimentacyjnych, w 2021 roku nie możesz mieć „do swojej dyspozycji” na koncie więcej niż 2100 zł

 14. Witam mam pytanie czy jezeli mam zajecie komornicze na koncie to czy moge wolna kwote wyplacic z bankomatu czy tylko u pani w okienku ?

 15. Piotr Mam z żoną jedno konto bankowa oboje mamy dostęp do konta .Zona otrzymuje emeryturę w kwocie 1200 zł ja z tytułu wypłaty 1600zł.Mamy zajęcie komornicze ale nie przekraczaliśmy kwoty 1950 każdy.W miesiącu pażdzierniku bank PKO zsumował kwotę 1200 i 1600 i kwotę 850 zł zatrzymał na rzecz zajęcia komorniczego twierdząc że zajęte jest konto w całości choć zajęcie dotyczyło tylko żony.

 16. Mam taki problem jeśli z wypłaty zostaly mi potrącone pieniądze dla komornika po potrąceniu ,zakład przelał mi na konto 1756 zł z którego zablokowano mi 500 zł i mogłam wybrać tylko 1266 zł .Pytałam dlaczego nie mogę wypłacić 1756 a pani powiedziała że system zablokował i nie potrafi mi powiedzieć dlaczego i gdzie mam się tego dowiedzieć oczywiście był to 9 październik a limit się odnawia co miesiąc

 17. Niestety kwota wolna od zajęcia to fikcja. Mam dwóch komorników, jeden zajmuje wynagrodzenie, drugi konto bankowe. Na konto wpłynęło minimalne wynagrodzenie po potrąceniu z wynagrodzenia, a mimo to bank przekazał komornikowi moje pieniądze, i w efekcie z minimalnego na cały miesiąc zostało mi 700 zł.

 18. Dzień dobry. Pytanie. Mam 2 konta. No i komornika. Oba banki wiedzą o zajeciu. Kwota wolna od zajęcia 1950.pensja wpływa na 1 konto.czy na drugim, rozumiem jest 1950 ale jeśli wykorzystam w pierwszym banku to mogę korzystać do tej kwoty w drugim?

   1. W zeszłym roku na infolinii ing dowiedziałam się, że nie ma oprogramowania które sprawdza na którym koncie została wykorzystana kwota wolna i można wykorzystać na wszystkich posiadanych – w różnych bankach.

 19. Tylko trochę to nieprawda. Bo Komornik po zajęciu wynagrodzenia, powinien wysłać do banku informację o ograniczeniu zajęcia co do środków wpływających z wynagrodzenia. Bo dwa razy z wynagrodzenia potrącić nie wolno.

  1. Bardzo proszę nie zarzucać nikomu nawet odrobiny nieprawdy w sytuacji, gdy nie jest się ekspertem w temacie. A jeśli czuje się Pan/Pani ekspertem, proszę o wskazanie podstawy prawnej, która nakazuje komornikowi wysłanie do banku informacji o ograniczeniu. Lub też, wobec braku możliwości obronienia swojej racji, przyznania się do błędu niewiedzy i przepraszanie autora artykułu za zarzucenie mu pisania „trochę nieprawdy” w kolejnym komentarzu. Na reakcję czekamy 3 dni.

  2. Trochę nieprawda. Bo środki które wpływają na konto zajęte przez Komornika tracą swoją tożsamość z chwilą wpłynięcia na to konto. Komornik nic nie musi-może, na wniosek dłużnika.

   1. A to ciekawostka. Pierwszy raz mam styczność z komornikiem, za dług męża w dodatku i taka menda, że twierdzi iż nic nie może do póki całości długu nie spłacę. Istny, prawdziwy debil

 20. Ja mam takie pytanie na koncie mi pozostalo 0.30gr wyslalem to bratu zeby zapisac sobie jego konto. Po czym na koncie pokazala mi sie kwota -1450zl. Skad ta kwota sie zrobila jak na koncie mialem tylko 30gr. Wiek ze mam komornika. I czy na nowy misiac to sie wyzeruje i dostene swoja wyplate 1950zl?? Ten minus to zajecie jakie jest na koncie pokazuje mi?

  1. To wie tylko Pana bank, a przynajmniej powinien. Kwestie informowania o zajęciach komorniczych w różnych bankach są różnie rozwiązywane. Zatem sugeruję telefon do banku i poproszenie ich o wyjaśnienie.

 21. Nie wiem jak rozumieć określenie „wykorzysta kwotę wolną”. Rozumiem, że jeżeli na koncie nie ma nic na początku miesiąca, wpłynie 2000 zł, to bank prześle 50 zł komornikowi a resztą dysponuję, mogę wypłacić w gotówce lub przelać np. za rachunek za prąd. W kolejnym miesiącu podobnie. Co jednak, gdy na koniec miesiąca zostanie np. 100 zł na koncie. Czy w następnym miesiącu, gdy wpłynie 2000 bank przekaże komornikowi 50 zł a na koncie pozostanie 2050 zł do mojej dyspozycji czy też bank przekaże komornikowi 150 zł? Czy jeżeli przed wpływem tych 2000, ale już w kolejnym miesiącu wypłacę te 100 zł to coś to zmieni?

  1. A ja mam pytanie takie. W marcu wolna kwota od zajęcia została przekroczona o 2 tys. Niczego nie świadoma wypłaciłam te pieniążki. Bank nie zablokował środków. W połowie kwietnia dostałam przelew z alimentami plus inny i pyk nie ma 2 tys. Teraz blokada za marzec. To tak działa? Nawet alimenty mi moga zabrać?

   1. Nikt nie zabierze Pani ani grosza alimentów, rodzinnego, 500+ i innych świadczeń socjalnych, jeśli tylko zadba Pani o to. Od wielu lat prowadzimy akcję informującą o tym, że środki pochodzące ze świadczeń socjalnych nie mogą być przelewane na konto inne niż socjalne. Czyli konto, którego żaden komornik w tym kraju nie ruszy, niezależnie od kwoty wpływów na takie konto: https://mamdlugi.pl/socjalne-konto-rodzinne

  2. W następnym miesiącu masz nowe 1950zł do dyspozycji. Więc jeśli zostawisz 100zł na następny miesiąc, to gdy wpłynie 2000zł np. wynagrodzenia, bank zablokuje 150zł i przekaże komornikowi.
   Bez znaczenia jest, czy wypłacisz te stówę na początku miesiąca, przed wpływem 2000zł czy nie, ponieważ dopiero po tym wpływie 2000zł przekroczysz kwotę wolną – i wówczas bank zabierze w/w 150zł.

 22. Dzień dobry mam pytanie mam najniższą krajową komornik zablokował mi konto i nie chce mi.odblokowc czy może to zrobić..

  1. Zablokował konto, ale w jakim sensie?
   Nie może Pani korzystać ze swojego konta bankowego czy egzekutor po prostu dokonał zajęcia rachunku bankowego?

 23. Mam zajęcie komornicze na koncie o którym się dowiedziałem dopiero od banku. W miesiącu styczniu komornik wysłał pismo do banku o zwolnienie do kwoty 1800zl z zajęcia miesięcznie.(kwota wolna od zajęcia to 1950zl ) a konto mam firmowe. Na to konto wpływa mi wynagrodzenie za pracę (umowa o pracę) i jest to kwota nie większą niż kwota wolna od zajęcia. W styczniu wykorzystałem limit 1600zl i ostatniego stycznia miałem wpływ wynagrodzenia w kwocie 1200zl gdzie prawie 1000zl bank przekazał komornikowi. I teraz moje pytanie. Czy bank może przekazać mój wpływ z tytułu wynagrodzenia komornikowi po przekroczeniu kwoty wolnej.

  1. Oczywiście, że może. Skoro przekroczył Pan limit kwoty wolnej od zajęcia na koncie bankowym, to bank z automatu wysyła nadwyżkę komornikowi. Wyjątkiem byłoby konto socjalne, zgłoszone jako takie, gdzie matka pięciorga dzieci może dostać nawet 10.000 świadczeń socjalnych i alimentacyjnych, a bank nie przekaże komornikowi złotówki.
   Wynagrodzenie za pracę nie jest świadczeniem socjalnym i nie podlega na koncie żadnej ochronie.

 24. Witam. Wiadomo że w 2020 kwota wolna od zajęcia to 1950 zł, ale mam następujące pytanie. Dłużnik posiada trzy konta w różnych bankach, które zajmuje komornik (wszystkie trzy). Na każde konto w miesiącu wpływa 2000 zł czyli razem 6000 zł. Ile zajmie komornik ? Czy tylko po 50 zł z konta czyli 150 zł w miesiącu. Czy też zostawi w sumie 1950 zł, a zabierze 4050 zł.

  1. Kwota wolna obejmuje sumę wszystkich wpływów na konta bankowe (niezależnie czy to wynagrodzenie, wpłata od ciotki czy cokolwiek innego). Jest ona jedna, nie zmienia się wraz z ilością posiadanych kont bankowych. Zatem komornik zostawi w sumie 1950 zł.

 25. Witam. W tym artykule wszystko jest dobrze wyjaśnione. Zastanawia mnie jedno. Co w sytuacji jeśli pracodawca wypłaca pieniądze do ręki pracownika? Pracuję na umowę zlecenie, zarabiam najniższą krajową. Jak obronić swoje zarobki?

  1. W sytuacji wypłaty wynagrodzenia do ręki nie dochodzi (co oczywiste) do możliwości zajęcia ich na koncie bankowym. Pozostaje kwestia zajęcia wynagrodzenia z umowy zlecenia bezpośrednio w zakładzie pracy. Jest to temat, który opisywany jest bardzo szeroko i dokładnie (wraz z darmowymi wzorami pisma do komornika) na naszych stronach.

  2. Witam. Ja mam problem takiej treści. Dostaję wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca i cała te kwotę zabral mi komornik. System wynagradzania u nas w pracy Jest taki,że wypłatę dostajemy ostatniego dnia miesiąca. Czy komornik może zostawić mnie bez środków do życia?

   1. Jeśli od 1 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowe wykorzysta Pani kwotę wolną od komornika na koncie bankowym, to siłą rzeczy wpływ wynagrodzenia będzie dla banku nadwyżką dla komornika.
    To nie jest tak, że komornik pozbawia Panią środków do życia, gdyż on nie ma żadnego wpływu na to, ile bank mu przekaże.
    Taki wpływ ma tylko i wyłącznie Pani, zarządzając swoją kwotą wolną od zajęcia na koncie bankowym. I przede wszystkim – mając komornika – przekazując wynagrodzenie na zwykły ROR a nie konto od komornika bezpieczne.

    1. U mnie wplynelo wynagrodzenie na konto w styczniu czyli 30stycznia 1920 zl. wykorzystalam je robiac oplaty i wyplacajac.W lutym wplynelo mi wynagrodzenie znow 1920 zl a bank przelal je konto komornika twierdzac ze wyplacajac poprzednia pensje mialam obrot 1915 zl i musial cala pensje przelac komornikowi .czylu mam rozumiec ze bede distawala co druga pensje i zyla powietrzem bo bank wymyslil sobie jakis obrot chce zlozyc skarge na bank i nie wiem gdzie poniewaz zostawil mnie bez srodkow do zycia i pytanie czy mogl to zrobic?

     1. Tu filozofii nie ma. Błąd popełnił bank lub Pani. Jak pisaliśmy w artykule, działania na styku miesięcy są ultraniebezpieczne, gdyż mamy dwie różne daty: wpływu i księgowania. Wystarczą godziny, aby powstał problem. Dlatego dziwię się, że nie korzysta Pani z prostych rozwiązań ochronnych, czyli konta, którego nie może zająć komornik.
      Co do zaistniałej sytuacji – musi Pani wysłać oficjalną reklamację, aby bank wytłumaczył, na jakiej podstawie dokonał zajęcia. Bez wiedzy pozyskanej od banku można tylko dywagować i snuć teorie.

    2. To jak to właściwie z tymi kontami jest bo w komentarzu z marca piszecie cyt:”Wynagrodzenie za pracę nie jest świadczeniem socjalnym i nie podlega na koncie żadnej ochronie”
     A w tym wcześniejszym jednak że jakaś ochrona jest.
     To jest czy nie?

     1. Dzień dobry, proszę na spokojnie jeszcze raz przeczytać całą odpowiedź, której fragment Pani przytacza. Odpowiedź znajdzie Pani zaraz na samym jej początku – jest. Oczywiście w takim zakresie jaki dotyczy konkretnego przypadku, do którego się odnosiliśmy.

Zostaw swój komentarz...