NSFIZ Intrum nakaz zapłaty
||

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NSFIZ Intrum

4
(4)

Twój dług został kupiony przez NSFIZ Intrum, nazwa powszechna Intrum? Dowiedz się, co możesz zrobić, gdy pierwotny wierzyciel sprzedał Twój dług Funduszowi Sekurytyzacyjnemu. Teraz to właśnie ta firma – w tym przypadku NSFIZ Intrum – zyskała prawo do dochodzenia roszczeń, zarówno polubownie, jak i przed sądem.

Czym jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Niejeden dłużnik mógłby przestraszyć się pisma od NSFIZ już ze względu na samą nazwę: długą, niezrozumiałą i groźnie brzmiącą. Tymczasem z samego skrótu możemy się wiele o Intrum dowiedzieć. Po pierwsze, Twój dług został kupiony przez Fundusz Inwestycyjny, który stanowi formę zbiorowego pomnażania kapitału. Mówiąc krótko: ma przynosić zyski. Po drugie, główną częścią jego działalności jest sekurytyzacja, czyli obrót wierzytelnościami. Intrum skupuje zobowiązania od pierwotnych wierzycieli w pakietach wartych miliony złotych, a potem dąży do odzyskania zainwestowanych pieniędzy od poszczególnych dłużników.

Co to oznacza dla Ciebie, jeśli posiadasz zadłużenie wobec NSFIZ Intrum?

Przede wszystkim zauważ, że Fundusz Sekurytyzacyjny nabył Twój dług za ułamek jego wartości, jako jedno z mnóstwa zobowiązań. Wynika z tego, że Intrum wychodzi na plus nawet wtedy, gdy otrzyma jedynie część zapożyczonej u pierwotnego wierzyciela kwoty (chociaż, jeśli na to pozwolisz, bez mrugnięcia okiem odzyska od Ciebie całość zadłużenia, a nawet zaległe odsetki). W takiej sytuacji łatwiej o ugodę korzystną dla obu stron.

Z kolei przy odrobinie szczęścia może się okazać, że Twojemu nowemu wierzycielowi brakuje dokumentów związanych z długiem. Przekazanych mu zostało przecież setki czy tysiące podobnych zobowiązań jednocześnie! Przy takich operacjach zwyczajnie nie opłaca się kontrolować każdej wierzytelności z osobna; łatwiej wpisać w straty fakt, że niektóre z nich będą niepełnowartościowe. Dla wielkiej firmy to jedynie część biznesowej kalkulacji, dla Ciebie szansa na oddłużenie.

Wpis Intrum do BIG Infomonitor
il. 1. O długu w Intrum można dowiedzieć się z raportu BIK, a dokładniej z jego części poświęcone BIG Infomonitor

Jak zatem zareagować na pismo od Intrum?

W przypadku, kiedy żądanie spłaty zostało wysłane zwykłym listem ekonomicznym, a dowody na istnienie zobowiązania są, nazwijmy je eufemistycznie – wątpliwej jakości – nie musisz robić nic. Takie pismo nie ma żadnej mocy prawnej. Dzwonienie, listowna lub mailowa odpowiedź (lub, co gorsza, przelew!) w sprawie domniemanego długu będzie jedynie sygnałem dla wierzyciela, że uznajesz istnienie długu. A tegoż długu istnienie jest nierzadko łatwe do podważenia. NSFIZ-om zdarza się skupować wierzytelności przedawnione. Lub takie, których dochodzenie jest w inny sposób utrudnione. Ze względu na mniejsze lub większe dysfunkcje natury prawnej.

Intrum i sąd, najczęściej e-sąd

Zupełnie inaczej należy potraktować pozew lub nakaz zapłaty. Tutaj potrzebne będą działania szybkie i zdecydowane, ponieważ bez wniesionego sprzeciwu nakaz zapłaty nabiera mocy prawnej w ciągu 14 dni. Natomiast aby odpowiedzieć na pozew, masz czas do dnia pierwszej rozprawy lub terminu wyznaczonego przez sąd. Wkroczenie na ścieżkę zdecydowanych kroków pranych nie oznacza jednak, że jesteś na przegranej pozycji i „wszystko stracone”. Decydując się na fachową pomoc prawną, możesz skutecznie oddalić od siebie wizję komornika, a w czasie rozprawy – masz szansę na całkowite lub częściowe oddłużenie (ze względu na formalne braki po stronie Intrum Justitia), bądź anulowanie części odsetkowej (jeśli sąd uzna warunki pożyczki za lichwę).

W każdej z omówionych sytuacji, działanie na własną rękę jest obarczone niemałym ryzykiem; nieopatrznym ruchem możesz przywrócić do życia dług przedawniony lub taki, którego Intrum nie byłoby w stanie udowodnić.

Co jednak w sytuacji, gdy żądanie zapłaty jest zupełnie zasadne i nie do podważenia?

Negocjacje z NSFIZ Intrum

Fakt, że Fundusz Sekurytyzacyjny zapłacił za wierzytelność jedynie ułamek jej nominalnej wartości, jest dla Ciebie okolicznością niewątpliwie przychylną. Łatwiej w tym momencie o ugodę naprawdę korzystną dla obu stron.

Pamiętaj też, że Intrum jest teraz właścicielem długu, nie jedynie zewnętrzną firmą windykacyjną. Może, nie rozliczając się z nikim, rozłożyć spłatę na raty czy zgodzić się na wysokie umorzenie. Naprawdę dobrych warunków ugody trudno jednak uzyskać samemu, bez doświadczenia w podobnych rozmowach. Powierzając negocjacje naszemu przedstawicielowi, masz gwarancję sukcesu (w innym wypadku zwracamy zaliczkę) . W grę wchodzą dwie formy ugody: rozłożenia na wygodne bezodsetkowe raty lub częściowe umorzenie (w przypadku jednorazowej spłaty).

O szczegółach możesz przeczytać w tym miejscu:

Mam dług w Intrum, chcę ugody z umorzeniem

O Intrum

Intrum, a właściwie Intrum Justitia, jest międzynarodową firmą z siedzibą w Sztokholmie. Zajmuje się windykacją i skupem wierzytelności – w Polsce robi to od ponad 30 lat jako Intrum S.A. i Intrum Sp.zo.o. Główne krajowe biuro mieści się w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 48, natomiast call center – w Białymstoku.

Jest jeszcze biuro Intrum we Wrocławiu, ale obsługuje sprawy bieżące, zatem dla przeciętnego dłużnika NSFIZ Intrum jest ono nieistotne.

Czy należy się bać przejęcia długu przez Intrum?

Strach nigdy nie jest dobrym doradcą, a sprzedaż długu nie oznacza jeszcze końca świata. Wręcz przeciwnie – dobrze wykorzystana, może stać się prawdziwą szansą: na oddłużenie lub zawarcie korzystnej ugody. Od Ciebie zależy, czy z niej skorzystasz. Pozostawienie sprawy samej sobie z pewnością nie przyniesie dobrych rezultatów, natomiast skorzystanie z fachowej pomocy może stać się przepustką do wolności od długów.

Co zatem zrobić, gdy staniesz się dłużnikiem Funduszu Sekurytyzacyjnego, a dokładnie NSFIZ Intrum?

W Intrum windykacja możesz liczyć, że problem rozwiąże się sam; możesz też wziąć sprawy w swoje ręce. Podjąć negocjacje polubowne czy stanąć przed sądem w obronie swoich racji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile możesz zyskać dzięki ugodzie z NSFIZ Intrum (usługa objęta jest gwarancją skuteczności, dlatego nie ryzykujesz nawet złotówki), zamów negocjacje przez pełnomocnika:

Zawieram umowę i dokonuję wpłaty zaliczki na delegację pełnomocnika w wysokości 150 złotych

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia oraz korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Intrum i dług egzekwowany przez komornika

Jeśli ignorowałeś Intrum, jako wierzyciela, a jednocześnie podchodziłeś do sprawy długów lekceważąco, Intrum zapewne wykorzystało Twoją postawę i bez przeszkód uzyskało nakaz zapłaty, a następnie uruchomiło komornika.

Jeśli dopiero w tym momencie dotarło do Ciebie, że żarty się skończyły, zapewne w ślad za uświadomieniem sobie swojej sytuacji pojawiło się pytanie:

czy w przypadku zajęcia komorniczego wynagrodzenia, konta bankowego czy ruchomości ugoda z Intrum jest możliwa?

Poniższy screen z realizacji sprzed kilku dni jest najlepszą odpowiedzią. Aby był on zrozumiały, opiszę go obrazowo.

Dług w Intrum można w znacznej części umorzyć - ugoda z częściowym umorzeniem

Ugoda i umorzenie długu kupionego przez NSFIZ Intrum pomimo zajęcia komorniczego

Kwota zadłużenia to około 32 700 zł. Na sprawie jest komornik, więc dług powiększony jest dodatkowo o jego koszty. Pomimo tego dłużnik otrzymuje od Intrum ugodę, na mocy której wpłacenie przez dłużnika kwoty 16.500 zł powoduje umorzenie pozostałego zadłużenia i pokrycie przez Intrum kosztów egzekucji.

Jak wynika z pisma, Intrum zadowoli się kwotą 15.085 zł. co stanowi 46% wartości zadłużenia. Umorzenie to zatem 54%. I to pomimo czynnej egzekucji komorniczej.

Wiele osób, w momencie wejścia im komornika na wynagrodzenie czy konto bankowe, poddaje się i nie walczy. Jak widać na przykładzie znajdującym się kilka wersów wyżej – jest to postawa urągająca zdrowemu rozsądkowi.

Szczególnie w sytuacji, gdy zlecenie negocjacji z Intrum objęte jest gwarancją, dzięki której odbywa się bez jakiegokolwiek ryzyka dla dłużnika. Gwarantowane umorzenie pozwala oczekiwać na wyniki negocjacji ze spokojem. W przypadku braku sukcesu wpłacona zaliczka zostanie zwrócona – tak działa bowiem nasza gwarancja skuteczności.

Zamów zatem usługę negocjacji długu kupionego przez NSFIZ Intrum bez ryzyka:

Zawieram umowę i dokonuję wpłaty zaliczki na delegację pełnomocnika w wysokości 150 złotych

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia oraz korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4 / 5. Liczba głosów: 4

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...