Kodeks - przepisy prawa

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego zmienia terminy przedawnienia

5
(2)

Dnia 9 lipca 2018r. w życie weszła nowelizacja kodeksu cywilnego która zmienia terminy przedawnienia roszczeń oraz zasady uwzględniania ich przez sąd.

Jakie są nowe terminy przedawnienia roszczeń?

Zmiana dotyczy skróceniu podstawowego terminu przedawnienia roszczeń majątkowych z 10 lat na 6 lat. Nie obejmie ona terminu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz świadczeń okresowych. Tu nadal pozostają 3 lata. Należy jednak pamiętać, że bieg przedawnienia może być przerwany, ale o tym przeczytacie dalej.

Kiedy nadejdzie wyczekany czas końca terminu przedawnienia?

Do tej pory był to kolejny dzień po upływie terminu przedawnienia, jednak i tu zaszły pewne zmiany. Po wejściu nowelizacji w życie, termin ten upływać będzie z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Chyba, że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przykład
Jan Kowalski dnia 15 czerwca 2017r. wziął kredyt w banku na okres 24 miesięcy. Termin wymagalności ostatniej raty wynikającej z umowy pożyczki przypadał na 15 czerwca 2019r. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem 16 czerwca 2019r. i wynosi 3 lata. Podstawowy termin 3 lat upływa 16 czerwca 2022r., jednak termin ten ulegnie wydłużeniu do ostatniego dnia roku kalendarzowego, a wiec do 31 grudnia 2022r.

3 sposoby przerwania biegu terminu przedawnienia

  1. Jeżeli przyznamy się osobiście np. telefonicznie, że zalegamy ze zapłatą naszego długu, chcemy rozłożyć go na raty bądź odroczyć jego spłatę. Zapłata nawet jednej z rat może być potraktowana jako przyznanie się do długu.
  2. Gdy w sprawę zostanie zaangażowany Sąd lub komornik np. wydany jest nakaz zapłaty.
  3. Jeśli wszczęta jest mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

W sytuacji, gdydy bieg terminu przedawniania zostaje przerwany poprzez wyżej wymienione sytuacje z chwilą zakończenia tych czynności np. postępowania, liczony jest od nowa, czyli np. kolejne 6 lat.

Egzekucja długów, które się przedawniły

Do tej pory firmy windykacyjne próbowały z dłużnika ściągnąć długi, które się przedawniły, żerując jak hieny na tych, którzy nie do końca wiedzieli co z takim długiem zrobić. Był to efekt treści art.117 § 2 k.c. zgodnie z którym to dłużnik musiał podnieść zarzut przedawnienia, aby uwolnić się od obowiązku zapłaty.

Od teraz i ta praktyka została takim firmom utrudniona. Nowe przepisy zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione, a jeśli takim się okaże, sąd automatycznie oddali takie powództwo. Tylko wyjątkowo. ze względów słusznościowych , nie uzna przedawnienia. Dodatkowo wierzyciel powinien w składanym do sądu pozwie o zasądzenie roszczenia podać datę jego wymagalności. Pomimo tych zmian, udowodnienie przez dłużnika, że dług jest przedawniony na pewno ułatwi jego umorzenie.

Czy ta nowelizacja będzie stosowana do istniejących już zobowiązań?

Oczywiście. Będzie ona miała również zastosowanie do roszczeń powstałych i jeszcze nie przedawnionych przed jej wejściem w życie. A także tych które powstały przed nowelizacją, a wymagalne stały się już po niej. Jeśli więc termin przedawniania długu biegł od dnia 27 stycznia 2017r., a skończyć miał się 27 stycznia 2027r. to po nowelizacji zakończy się on 31 grudnia 2024r.

Czy dług przedawniny przestaje być długiem?

To pytanie jest o tyle istotne, że dla wielu dłużników fakt przedawnienienia mylnie oznacza, że przestali być dłużnikami. Dochodzi wówczas do wielu nieporozumień. Wyjaśnimy to na przykładzie.

Przykład
Janina Kowalska miała dług w Orange. Nie płaciła, więc telekom sprzedał dług KRUKOWI. Stało się to w 2009 roku. KRUK uzyskał sądowy nakaz zapłaty i przekazał sprawę do komornika. Ponieważ Janina Kowalska ostatnie 10 lat spędziała w Niemczech, komornik był nieskuteczny. Ale raz do roku egzekucja była wznawiana, co z automatu przerywało bieg przedawnienia. Janina wróciła na stałe do kraju i otrzymała pismo z KRUKA, informujące ją o zadłużeniu z 2009 roku. Janina wpadła w szał, zaczęła wyzywać firmę KRUK od złodziei, którzy ściągają przedawnioen długi bezprawnie. Gdyż w jej mniemaniu dług z 2009 roku już dawno się przedawnił. Nic z tych rzeczy. Każda wszczęta egzekucja komornicza powodowała, że termin przedawnienia biegł od nowa. Prawo w tym przypadku stoi po stronie KRUKA

Jeśli zatem wydaje Ci się, że firma windykacyjna ściąga długi przedawnione, warto sprawdzić, czy tak naprawdę jest. Służymy pomocą w sprawdzeniu tego, jak również negocjacjach umorzeń długów kupionych przez KRUKA. Oraz kilka innych czołowyc firm windykacyjnych….

 

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...