Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
4.8 (95.56%) 18 głos[ów]

Jeśli masz długi, których suma przekracza wartość Twojego majątku, prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Słyszałeś o niej różne rzeczy. Również to, że jest to trudne i udaje się nielicznym. To prawda. Głównie dlatego, że dłużnicy wnioskują u upadłość konsumencką bez odpowiedniego wsparcia.

Co kończy się odrzuceniem przez sąd wniosku i ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się niemożliwe.

Ponieważ trafiłeś do nas, masz niepowtarzalną szansę na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej w procesie upadłościowym już od 399 zł. Dzięki temu unikniesz wielu błędów innych dłużników, którym ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie udało się.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – oferta pomocy dla zadłużonych

Nasza oferta pomocy dla zadłużonych to kompleksowa pomoc i opieka prawna od pomysłu na ogłoszenie upadłości konsumenckiej do finału sądowego procesu upadłościowego.

Rolą klienta jest jedynie przygotowanie wskazanych przez pełnomocnika dokumentów związanych z posiadanym majątkiem i wierzytelnościami.

Wszystkim kompleksowo zajmować się będzie pełnomocnik prawny. W tym przypadku – co niezmiernie istotne dla jakości i skuteczności działań – doktor nauk prawnych.

Wiemy wszak, że ofert pomocy w przejściu procesu upadłości jest wiele. Ale wiemy, że różnica w obsłudze spraw tego typu przez “zwykłego” prawnika a doktora nauk prawnych to właśnie ta subtelna różnica, która decyduje o końcowym sukcesie lub jego braku.

Wiele osób podejmuje działania zmierzające do umorzenia przez sąd długów i ogłoszenia upadłości. Udaje się nielicznym. Z reguły tym, którzy mają lepsze wsparcie prawne i skutecznego pełnomocnika.

Na czym polega pomoc pełnomocnika prawnego?

Zaczyna się ona od oceny sytuacji i sprawdzeniu kryteriów upadłościowych, którymi będzie kierował się sąd. Następnie pełnomocnik prawny zajmie się przygotowaniem i złożeniem do sądu wniosku i dokumentacji. Przez cały okres trwania umowy będzie również służył wsparciem i doradztwem w zakresie samej upadłości.

Ramowy program pomocy wygląda następująco:

 1. ocena sytuacji finansowej w zakresie zobowiązań;
 2. sprawdzenie kryteriów upadłościowych w odniesieniu do aktualnej sytuacji dłużnika;
 3. sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 4. doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego.

Ile kosztuje pomoc prawnika?

Ponieważ wiemy, iż osoby chcące ogłosić upadłość konsumencką są z reguły w trudnej sytuacji finansowej, opłatę z tytułu pracy prawnika podzieliśmy na 3 transze. Pozwoli to na opłacenie usługi w ratach w zależności od aktualnych możliwości finansowych.

Co najważniejsze – osoba starająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie ponosi opłat z góry bez względu na powodzenie procesu upadłościowego.

Transza I to opłata za sprawdzenie przez prawnika sytuacji finansowej i historii zadłużeń w odniesieniu do kryteriów ustawy „Prawo upadłościowe”. Wynosi ona 399 zł brutto i płatna jest po podpisaniu umowy.

Transza II to opłata za sporządzenie i wysłanie do sądu poprawnie i zgodnie z wymaganiami Ustawy wypełnionego wniosku. Opłata ta jest wnoszona dopiero wówczas, gdy prawnik uzna, że postępowanie upadłościowe ma realne szanse powodzenia i złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest zasadne.

Opłata z tego tytuły wynosi 499 zł brutto i obejmuje kompleksową korespondencję z sądem po złożeniu wniosku.

Transza III to wynagrodzenie prawnika za skutecznie przeprowadzony proces upadłościowy. Co istotne – wynagrodzenie za wykonaną pracę wypłacane jest prawnikowi wyłącznie po postanowieniu przez Sąd o upadłości dłużnika. Wynagrodzenie wynosi 1800 zł brutto (własny adwokat w cenie obrońcy z urzędu!) i płatne jest w terminie 30 dni od daty wydania przez sąd upragnionej decyzji.

Kto może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Każdy,  którego długi przekroczyły wartość majątku i stał się niewypłacalny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, czy możesz starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami. Pozwolą one zaznajomić się z kryteriami, jakie musi spełnić dłużnik, który chciałby umorzenia długów po ogłoszeniu przez sąd jego upadłości.

Artykuły na temat upadłości konsumenckiej:

Upadłość konsumencka osób fizycznych oraz Umorzenie długów przez sąd

Jak zamówić usługę pomocy w procesie upadłości konsumenckiej?

Nic prostszego wystarczy zgłosić się do nas pisząc na adres kontakt@mamdlugi.pl. Oczywiście na początek prosimy zapoznać się z cennikiem zamieszonym powyżej.

3 komentujących “Ogłoszenie upadłości konsumenckiej”

 1. Witam
  Chyba jedna z nielicznych firm prawniczych – z poczuciem taktu.
  Chodzi mi w szczególności o zastosowane formy rozliczania należności za usługi.
  Gratuluję
  Pozdrawiam

 2. Transza III czyli po ogłoszeniu upadłości stajecie się wierzycielem i nawet jak wam upadły zapłaci to syndyk wezwie do zwrotu.

  1. Najogólniej mówiąc transza jest płatna dobrowolnie przez klienta. Dlatego też nie ma
   konieczności zgłaszania wierzytelności do syndyka.

Dodaj komentarz