|

Ograniczenie egzekucji komorniczej + wzór pisma

4.5
(4)

Kiedy można, a kiedy wręcz trzeba ubiegać się o ograniczenie egzekucji komorniczej? Jednym z takich przypadków jest regulowanie zaległości w alimentach.

U podstaw egzekucji komorniczej alimentów mogą leżeć różne przyczyny. Oprócz tej bezpośredniej – nieregulowania zasądzonych alimentów. Co jednak kiedy dłużnik odzyska zdolność lub wolę płacenia alimentów, na dodatek zechce nadpłacać? Powinien zachować ostrożność.

Poniższe pytanie jest dobrym przykładem na to, że nie zawsze dobra wola płacącego alimenty wychodzi mu na zdrowie. Przynajmniej finansowo.

„Witam serdecznie. Mam pytanie. Mam zajęcie komornicze z tytułu alimentacji. Oprócz tego wpłacam dobrowolnie pieniądze wierzycielowi jakim jest moja żona reprezentująca moje córki. To nie są banalne wpłaty ale ponad 1200 zł. Wierzyciel nie zgłasza tego faktu komornikowi. Pytanie brzmi, czy wierzyciel jest zobowiązany poinformować komornika o dobrowolnych wpłatach. Jeśli tak to jakie może ponieść konsekwencje wierzyciel w przypadku nie informowania komornika. Dziękuję”

Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem to wierzyciel jest gospodarzem postępowania egzekucyjnego i to on decyduje o jego przebiegu i zakresie. To na jego polecenie komornik dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego. I co do zasady jest tym wnioskiem związany. W opisanym przez Pana przypadku możliwe są dwie drogi.

#1 Ograniczenie egzekucji komorniczej za porozumieniem.

Po pierwsze winien Pan okazać komornikowi niebudzący wątpliwości dokument na piśmie, że obowiązek alimentacyjny został spełniony. Takim dokumentem może m.in.: pokwitowanie odbioru gotówki przez wierzyciela, pocztowe polecenie przelewu lub wyciąg z rachunku bankowego.

W odpowiedzi na Pana wniosek, organ egzekucyjny winien wstrzymać się z dokonaniem czynności we wskazanym zakresie, tj. przeliczyć istniejącą zaległość i ewentualne wyegzekwowane środki przekazać na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Następnie zaś winien bezzwłocznie wysłać do wierzyciela pismo, w którym żąda ustosunkowania się co do Pana zarzutów.

Na tak otrzymane pismo wierzyciel może odpowiedzieć pozytywnie i potwierdzić fakt otrzymania powyższych kwot. W tej sytuacji komornik dokona ograniczenia egzekucji o kwoty bezpośrednio przekazane wierzycielowi.

W ten sposób Pana sprawa zostanie rozwiązana.

#2 Wierzyciel idzie w zaparte, starania o ograniczenie egzekucji komorniczej

Co jeżeli jednak wierzyciel nie potwierdzi Pana oświadczenia? Oznajmi komornikowi, że żadne środki ze strony dłużnika, poza tymi wyegzekwowanymi przez organ egzekucyjny, nie wpływały do niego? W takim przypadku zgodnie z prawem, postępowanie będzie prowadzone zgodnie z oświadczeniem byłej małżonki. Co warto zaznaczyć, komornik zareaguje podobnie w ten sam sposób, gdy adresatka zignoruje wysłane do niej pisma lub go po prostu nie odbierze.

Ograniczenie egzekucji komorniczej

Gdzie złożyć powództwo przeciwegzekucyjne?

W tej sytuacji pozostaje Panu drugie rozwiązanie, jakim jest złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego do sądu. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego dłużnik jest uprawniony do złożenia wniosku o umorzenie postępowania w takim zakresie, w jakim spełnił świadczenie do rąk wierzyciela, a ten mimo wszystko zażądał wszczęcia egzekucji co do otrzymanych uprzednio kwot.

Powództwo wytacza się przed sądem rzeczowo właściwym, w okręgu którego prowadzi się egzekucję (w omawianym przypadku będzie to sąd rejonowy znajdujący się w Pana miejscowości). Od powództwa przeciwegzekucyjnego pobierana opłata stosunkowa, która wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Jak napisać powództwo przeciwegzekucyjne

Dla dociekliwych udostępniamy darmowy wzór powództwa przeciwegzekucyjnego. Wystarczy kliknąć poniższy guzik aby pobrać gotowy szablon powództwa.

Jeśli takie rozwiązanie jest dla Ciebie nie wystarczające przypominamy, że oferujemy przygotowanie takiego wniosku na indywidualne zlecenie.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 4

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...