Pół etatu i umowa zlecenie jednocześnie, a przy tym zajęcie komornicze

5
(3)

Przebieg zajęcia komorniczego wynagrodzenia, czy to z tytułu umowy o pracę czy też z umów cywilnoprawnych, gdy rozpatrujemy pojedyncze przypadki, nie wydaje się nasuwać wątpliwości. Ciekawiej robi się gdy mamy do czynienia z mieszanką takich dochodów.

Witam, mam wydaje mi się ciekawe pytanie.

Pracuje w firmie na pół etatu za minimalne wynagrodzenie. Czyli ok 850,39PLN netto.

Od pewnego czasu mam sporadycznie (raz na miesiąc do raz na trzy miesiące) dodatkowe zajęcie, za każdym razem jest to umowa cywilnoprawna na wykonanie pracy przez 40h za stawkę wynoszącą obecnie 22,50 PLN/h brutto czyli 900 PLN brutto/umowa. Komornik wysłał pismo o zajęcie wynagrodzenia oraz potencjalnie przyszłych. Czy mogę ten dochód ochronić jako mniejszy od ustawowej minimalnej krajowej? Ewentualnie jak to uzasadnić w piśmie? Pozdrawiam serdecznie 🙂

Zasady zajęcia wynagrodzenia

Po pierwsze komornik winien wystawić dwa pisma, tj. zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie wierzytelności z tytułu umowy cywilnoprawnej. Jeżeli nawet komornik dopełnił tej formalności, to i tak istnieje furtka, dzięki której możliwa jest ochrona Pana pieniędzy.

Zanim jednak przejdziemy do meritum, po pierwsze należy przypomnieć, że zgodnie z kodesem pracy, wolną od zajęcia pozostaje kwota stanowiąca minimalną pensję. Jeżeli zaś dłużnik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, kwota ta obniżana jest proporcjonalnie. W omawianym przypadku organ egzekucyjny musi obejść się smakiem, gdyż wysokość Pana wypłaty nie pozwala pracodawcy na realizację zajęcia. Jednocześnie w przypadku gdy dłużnik zatrudniony jest na umowę o pracę, to jego pozostałe dochody z umów cywilnoprawnych nie posiadają żadnej ochrony i komornik może je legalnie zająć do wysokości 100%.

Sporadycznie osiągane dochody z umowy zlecenia, drobna furtka.

Co do Pana umowy cywilnoprawnej informujemy, że zasadniczo kodeks postępowania cywilnego mówi o zajęciu wierzytelności już istniejącej. Znaczy to mniej więcej tyle, że w chwili dojścia do naszego kontrahenta pisma z kancelarii komornika, informującego o zajęciu środków, musi istnieć np. wystawiona faktura. W innym przypadku taki kontrahent winien odpisać komornikowi, że brak jest wymagalnych środków. Istnieją zaś wyjątki, przy których egzekutorzy nie muszą za każdym razem dokonywać nowych zajęć. Zalicza się do nich egzekucja z wierzytelności periodycznych (np. zajęcie czynszu wypłacanego w określonych odstępach czasu; comiesięcznej umowy zlecenia etc.) i od 08.09.2016 r. nadpłata podatku w urzędzie skarbowym.

W przedstawionym stanie faktycznym, nie mamy do czynienia z wierzytelnością przysługującą periodycznie, wobec czego komornik winien dokonywać zajęcia za każdym razem, gdy przysługiwać będą Panu jakieś środki. Tutaj więc pojawia się szansa, gdyż z uwagi na braki kadrowe w kancelariach komornika i koszt listów poleconych wątpliwe jest, by egzekutor codziennie ponawiał zajęcia. Sugerujemy więc tak dogadać się z pracodawcą, aby rachunki z tytułu umowy cywilnoprawnej wystawiał w różnych dniach miesiąca. W ten sposób komornik prawdopodobnie nigdy nie dosięgnie Pana pieniędzy.

Zajęcia komornicze – kompendium wiedzy

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o komornikach, polecamy kompendium pod tytułem Zajęcia Komornicze.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...