Prawa komornika

0
(0)

Prawa komornika i zakres jego uprawnień – to dla wielu osób otwarta furtka do wejścia w świat bezkarności. Nowelizacja ustawy otwiera ową furtkę jeszcze szerzej….

Prawa komornika – nowe uprawnienia

Wchodzą w życie nowe dyrektywy w sprawie egzekucji komorniczych. Od teraz, gdy jesteśmy zadłużeni np. zaciągniętym kredytem i ociągamy się ze spłaceniem rat, służby będą mogły poprzez drogę elektroniczną zająć rachunek bankowy dłużnika. Spowoduje to zablokowanie możliwości wypłaty pieniędzy. Następnie, komornik może pod groźba grzywny zmusić do samodzielnego ujawnienia majątku. Nie będzie już możliwości sprzedania rzeczy przed uprawomocnieniem decyzji o zajęciu. Co ciekawe, dotyczy to wyłącznie rachunków bankowych, a nie SKOK-ów. Nowe przepisy weszły w życie 8 września 2016 roku.

– Przede wszystkim zmienia się wykorzystanie nowych technologii, zmienia się kwestia zbiegów egzekucji, sposobu jej wszczęcia i działań komornika zaraz po wszczęciu, jak również zmieniają się przepisy, które regulują poszczególne sposoby egzekucji – tak to skomentował prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek, podczas konferencji prasowej poprzedzającej wejście w życie nowych przepisów. Dodał do tego również, że wprowadzone rozwiązania umożliwiają prowadzenie właściwie każdego rodzaju postępowania komorniczego poprzez drogę elektroniczną.

Główną zmianą jest właśnie możliwość zajęcia rachunku bankowego. Wystarczy kilka kliknięć, by pieniądze zostały zablokowane. Okazuje się jednak, że możliwość ta ma swoje granice. Dotyczy ona wyłącznie rachunków bankowych, a nie SKOK-ów, które są regulowane innymi przepisami. W ich przypadku obowiązywać będą dotychczasowe postępowania. Oznacza to, że dłużnik, będący klientem SKOK-u, ma zdecydowanie większe szanse na ucieczkę ze swoimi pieniędzmi przed komornikiem. Dokładnie tak samo jest w przypadku dłużnika, który posiada rachunek w banku bez OGNIVO.

Choć tutaj nowa ustawa może zmienić wiele na niekorzyść dłużnika, to pozostanie bezsilna wobec magicznej karty z rachunkiem Viabuy. Bezsilni pozostaną również komornicy, którzy tej karty po prostu w Ognivo nie znajdą. Nie ma ona bowiem nic wspólnego z tym systemem. A dzięki posiadaniu własnego indywidualnego rachunku pozwoli ona na przyjmowanie na przykład wypłat. Więcej o karcie Viabuy i koncie, którego nie znajdzie żaden komornik.

Tego typu rozwiązania systemu elektronicznego pozwoli obciąć wydatki, które spadają na wierzyciela. Obecnie koszt jednego listu od komornika to około 4,50 zł, natomiast za każde zajęcie Krajowa Izba Rozliczeniowa otrzymuje 50 groszy. Opłaty egzekucyjne same w sobie nie ulegają zmianie, a w przypadku rachunku bankowego jest to 8 procent wartości wyegzekwowanego długu. W tym zakresie prawa komornika pozostają bez zmian.

Prawa komornika – kwota wolna od zajęcia na koncie bankowym

Zwolnione z tego typu zabiegu będą konta, na których środki wynoszą mniej niż ¾ minimalnego wynagrodzenia z tytułu pracy, czyli ok. 1400 zł. Komornicy mogą zażądać ponadto informacji o wszelkich operacjach dokonywanych na rachunku.

Dotychczas, w przypadku egzekucji długu z ruchomości, komornik mógł sprzedać rzecz pomimo tego, że dłużnik złożył skargę do sądu. Ta rzecz uległa zmianie i od teraz jej sprzedaż będzie możliwa tylko po uprawomocnieniu się zajęcia.

Przepisy te, uchwalone w lipcu 2015 roku, były konsekwencją głośnych przypadków zajęcia przez komorników niewłaściwych rzeczy, np. nienależących do dłużników. Czyli jawnym nadużywaniem prawa przez komornika, a raczej wielu komorników – negatywnych bohaterów afer.

Prawa komornika przy egzekucji z nieruchomości

Zwiększone również będą kompetencje w przypadku egzekucji z nieruchomości. Sytuacja, kiedy konieczne będzie sporządzanie planu podziału nieruchomości nie jest już dłużej wyłącznie w gestii sądów, ale to właśnie komornicy będą mogli je tworzyć, a w następnej kolejności wykonywać. Podobne rozwiązania w tym zakresie obowiązywały już wcześniej.

Od wejścia w życie nowych przepisów, komornicy w celu skrócenia czasu postępowania będą komunikowali się z urzędami wyłącznie poprzez drogę elektroniczną. Przyspieszeniu ma też ulec zbieg egzekucji pomiędzy komornikiem sądowym a organami administracji. Również doprowadzi to do końca dublowania opłat egzekucyjnych. Wierzyciel nie będzie musiał już pomagać organom ścigającym długi poprzez np. proponowanie sposobu prowadzenia egzekucji, choć wciąż będzie miał wpływ na ich stopień.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...