co się zmieni w przedwanieniach

Przedawnienia długów – planowane zmiany

Przedawnienia długów – planowane zmiany
4.7 (93.33%) 3 głos[ów]

W obecnym porządku prawnym rolą dłużnika jest pilnowanie terminów przedawnień. W tym oczywiście terminu podniesienia zarzutu przedawnienia, aby wyrok czy nakaz nie mogły zdążyć się uprawomocnić. Być może niebawem wszystkiego pilnować będzie sąd.

Byłby to  dla dłużników niespodziewany prezent z kapelusza…..

Przedawnienia w sądzie

Warto przybliżyć  propozycje zmian w instytucji przedawnienia napływające od początku 2017r. z Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Tym bardziej, że mają one charakter małej rewolucji. Wg projektu niezbędna stała się modyfikacja zasad, z uwagi na występujący w Polsce obrót przedawnionymi wierzytelnościami. Starymi, przedawnionymi długami które po latach wielokrotnie (a w majestacie prawa) przekraczają kwoty pierwotnego zobowiązania.

W myśl proponowanych przepisów sąd będzie musiał z urzędu ustalić, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, oddali powództwo. Żadna czynność dłużnika nie będzie do tego potrzebna. Propozycja tej zmiany dotyczy wszelkiego rodzaju roszczeń – zarówno w obrocie powszechnym, jak i gospodarczym. Dla zwiększenia pewności i stabilności stosunków prawnych projekt przewiduje również skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych. W szczególności proponuje się skrócenie podstawowego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych (np. czynsz najmu i dzierżawy) wynosiłby on jednak, tak jak dotychczas, 3 lata.

Krótszy okres egzekucji

Nadto “W projekcie proponuje się skrócenie terminu egzekucji roszczenia do 3 lat. Kolejna propozycja zmiany dotyczy przerwy przedawnienia, wskutek której przedawnienie zaczyna biec od początku.

Podjęcie dodatkowych czynności przed sądem nie prowadziłoby do przerwy w przedawnieniu, lecz do wstrzymania zakończenia jego biegu – termin przedawnienia toczyłby się normalnym torem, nie mógłby jednak upłynąć wcześniej niż 6 miesięcy od prawomocnego zakończenia postępowania wszczętego wskutek tych czynności.”

PrzedawnieniaPonadto “Zgodnie z projektem, początkiem biegu przedawnień będzie dzień, w którym wierzyciel dowiedział się nie tylko o roszczeniu, lecz także o osobie zobowiązanej z tytułu tego roszczenia. Jako koniec biegu przedawnienia projekt przyjmuje natomiast ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.
Czas pokaże, a praktyka zweryfikuje w jakim zakresie przedawnienie (od strony przepisów) ulegnie zmianie, niewątpliwie jednak projektowane zmiany są korzystniejsze dla dłużników (zobowiązanych).
Szczególnie tych bezbronnych, którzy bezwzględnie wykorzystywani są przez silne firmy windykacyjne i zmuszane do spłaty długów sprzed kilkunastu lat, których często nawet nie kojarzą.

Po zmianach firma windykacyjna działająca na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego nie otrzyma nakazu na bezbronną staruszkę – sąd z urzędu odrzuci pozew, jeśli kupiony rzekomy dług staruszki będzie przedawniony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.