Wolni od długów na polsacie
|||

Rejestr Należności Publicznoprawnych

4
(1)

Rejestr Należności Publicznoprawnych to rejestr zadłużeń. Znaleźć tam jednak można długi, których nie uświadczysz w BIK-u czy BIG-u. Poznaj miejsce, w którym lądują dane dłużników skarbu państwa.

Są rejestry dłużników, znane w miarę powszechnie, jak BIK i część BIG-ów. Są też te mniej znane. jak Bankowy Rejestr i Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP). Ten ostatni nie jest powszechnie znany ze względu na to, że po pierwsze rzadko się doń trafia, po drugie dostęp do niego ma zawężone grono wierzycieli.

Co to jest Rejestr Należności Publicznoprawnych?

RNP, czyli Rejestr Należności Publicznoprawnych, to rejestr zawierający informacje o długach podlegających egzekucji administracyjnej prowadzonej przez US (Urzędy Skarbowe) lub JST (jednostki samorządu terytorialnego). Dostęp do niego już jest, jednak wciąż system jest w fazie dziecięcej. Np. dopiero testuje się dostęp do tej bazy za pośrednictwem BIG-ów. Wrócę do tego jeszcze pod koniec tego artykułu.

Kto może wpisać dług do RNP?

Jak już wyżej wspomniałem, ze względu na specyfikę rejestru, wpisy umieszczają tam Urzędy Skarbowe i JST. Co to jest urząd skarbowy wie każdy dorosły obywatel i obywatelka RP. A JST? Czym jest jednostka samorządu terytorialnego? Posłużmy się informacją znalezioną w popularnym źródle wiedzy:

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego:

 • samorząd gminny,
 • powiatowy,
 • samorząd województwa.

Czyli to gmina, powiat czy województwo może wpisać dług i dłużnika do RNP.

Jakie długi znajdziesz w Rejestrze Należności Publicznoprawnych?

To, kto może wpisać informację do RNP definiuje, jakie długi znajdziesz w tym rejestrze. Zatem są to długi wynikające z:

 • zobowiązań podatkowych,
 • mandatów skarbowych,
 • ceł.

Gdy jednak przyjrzymy się bliżej okazuje się, że również te długi muszą spełnić pewne wymagania. W rejestrze mogą się znaleźć długi dotyczące:

 • osób fizycznych,
 • prowadzących działalność gospodarczą,
 • osób prawnych (czyli np spółek z o.o.),
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną (np. spółka jawna, stowarzyszenie zwykłe),
 • nierezydentów (w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego) należących do którejkolwiek z wymienionych powyżej grup.

Sam dług, aby mógł zostać wpisany do Rejestru Należności Publicznoprawnych musi wynosić min. 5 tys. PLN. (należności wraz z odsetkami)

O długu w RNP musisz zostać poinformowany

Tutaj lekkie podobieństwo do BIG. Tak jak w przypadku wpisów do BIG, wierzyciel ma obowiązek doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze RNP. Od od dnia doręczenia takiego zawiadomienia masz 30 dni aby zapobiec takiemu wpisowi. Jak można to zrobić:

 • dobrowolnie zapłacić należność,
 • wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do istnienia długu, jego wysokości lub wymagalności,
 • wnieść sprzeciw.

Jak sprawdzić Rejestr Należności Publicznoprawnych

Dane z RNP powinny być udostępniane każdemu, kto chce sprawdzić dłużnika i samym dłużnikom na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp). Tutaj ciekawostka, ten odnośnik, chociaż pochodzi ze stron rządowych, prowadzi na manowce.

Adres pod którym prosto sprawdzisz wpisy jakie zawiera Rejestr Należności Publicznoprawnych to https://ppuslugi.mf.gov.pl/

RNP krok po kroku

Krótka instrukcja jak sprawdzić Rejestr Należności Publicznoprawnych przez Internet bez ponoszenia żadnych kosztów.

1. Przejdź na stronę Portalu Podatkowego i zarejestruj nowe konto

Rejestracja w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
il.1. Zaloguj się lub utwórz profil
Warunki korzystania z RNP
il. 2. Garść warunków do zaakceptowania

2. Do weryfikacji danych wykorzystaj Profil Zaufany

rejestracja w Rejestrze Należności Publicznoprawnych z wykorzystaniem ePUAP
il. 3. Darmowy Profil Zaufany umożliwia rejestrację on-line

3. W otrzymanym mailu znajdziesz link do weryfikacji konta oraz kod autoryzujący, który możesz wykorzystać, gdyby nie zadziałał odnośnik.

Mail z Portalu Podatkowego
il. 4. Potwierdzenie rejestracji w Portalu Podatkowym

4. Odnośnik do rejestru znajdziesz w menu po prawej, potem to już w zasadzie formalność

Rejestr Należności Publicznoprawnych w Portalu Podatkowym
il. 4. RNP gdzieś w kąciku

5. Po zalogowaniu do Portalu Podatkowego możesz przystąpić do sprawdzenia wpisów Rejestru Należności Publicznoprawnych

Ustawienia Rejestru Należności Publicznoprawnych
il. 5. Przechodzimy do sprawdzenia RNP

 

6. Podaj niezbędne do sprawdzenia dane.

Szukamy danych dłużnika
il. 6. Tu sprawdzisz Rejestr Należności Publicznoprawnych konkretnego dłużnika

7. Zobacz czy w RNP są jakieś wpisy.

Rejestr Należności Publicznoprawnych bez wpisów o długach
il. 7. Brak danych – brak zadłużeń.

Warto zauważyć, że w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń w sprawdzaniu osób trzecich. Powinieneś mieć pełnomocnictwo, ale w zasadzie tylko oświadczasz, że je masz. Kiedy i czy ktokolwiek będzie to weryfikował, to już inna rzecz. Zabezpieczenie czyichś danych checkboxem uważam za pewne niedociągnięcie tego systemu. Pełnomocnictwo obowiązuje nawet w przypadku sprawdzania firm. To z kolei inaczej niż w przypadku informacji z BIG-ów, w których informacje o przedsiębiorcach i firmach są dostępne bez żadnych zgód.

Czy firmy sprawdzają RNP?

Nie spotkałem się z taką praktyką na większą skalę, ale można zauważyć, że dopiero teraz Rejestr Należności Publicznoprawnych otwiera się na podmioty, które hurtowo i systematycznie, chciałyby korzystać z tego rejestru. Zwróćmy bowiem uwagę, że sprawdzenie jakiejś osoby nie odbywa się automatycznie, ktoś musi „wklepać” jej dane na stronach rządowych. Jeśli takich zapytań miałyby być dziesiątki, czy setki dziennie. to osobiście nie dziwię się, że rejestr pozostaje nie używanym ugorem.

Nadchodzą lepsze czasy

Tak jak napisałem, RNP będzie łatwiej dostępny, a to np. dzięki specjalnym uprawnieniom nadanym dla Grupy BIK. Przedsiębiorca zamiast się męczyć, może zadać hurtowo takie pytania, a to dzięki np. BIG Infomonitor i w ramach tego doskonale znanego systemu, dokonywać zbiorczych zapytań do RNP. Trwa wprawdzie dopiero pilotaż usługi, jednak zapewne kwestią czasu pozostaje, gdy wdrożona zostanie jego w pełni komercyjna i bardziej funkcjonalna wersja.

Jak sprawdzić Rejestr Należności Publicznoprawnych przez BIG Infomonitor

Pilotaż oznacza bowiem, że jest to wersja testowa i na dzień powstania tego artykułu, każda firma która zawarła stosowną umowę z Infomonitorem może sprawdzić:

 1. jedynie osoby fizyczne,
 2. w trybie off-line, raz w tygodniu w elektronicznej formie przez Portal Korporacyjny (dot. BIK) lub zaszyfrowany plik wysyłany na dedykowany adres mailowy (dot. BIK/BIG).

Oczywiście są pewne wymogi. Firma chcąca przetestować taki dostęp musi podpisać z BiG Infomonitor odpowiednią umowę, a następnie

 • Uzyskać od klienta elektroniczne pełnomocnictwo do podpisania Upoważnienia przez Bank w imieniu klienta, pozwalające zapytać o PESEL klienta lub
 • Uzyskać pisemne Upoważnienie od klienta, pozwalające zapytać o PESEL klienta (ważne jest ono 60 dni).

Czy RNP daje firmom korzyści?

Kolejny rejestr to zazwyczaj mnożenie bytów, jednak RNP jest wyjątkowa i zawiera unikalne informacje, tak jak rejestr BIK. Zatem firma może osiągnąć pewne korzyści, korzystając z weryfikacji tego rejestru. To już w zasadzie klasyczne profity:

 1. Ograniczenie ryzyka finansowania osób fizycznych (a w przyszłości firm) poprzez wykorzystanie nowego źródła danych.
 2. Możliwość wykorzystania danych do zaplanowania działań monitoringowych i odzyskiwania należności.
 3. Optymalizacja działań marketingowych i sprzedażowych w oparciu o wyniki zapytań z bazy.

Kto jest uprzywilejowany w korzystaniu z RNP?

BIK i BIG to podmioty, które są w pewien sposób uprzywilejowane w dostępie do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Ale to uprzywilejowanie „odsprzedają” dalej. Grupa takich podmiotów jest zdecydowanie większa, jednak będą one korzystać z RNP dla własnego użytku. Zatem uproszczony dostęp przewidziany jest dla:

 • urzędów skarbowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • komorników sądowych,
 • organów gminy o statusie miasta,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego,
 • sądów,
 • organów Prokuratury,
 • Centralnego Biuro Antykorupcyjnego,

Rejestr Należności Publicznoprawnych – kolejna pozycja na liście rejestrów dłużników

RNP to jednak nie jedyna rejestrowa nowinka przygotowana przez nasze władze. Już bowiem w lipcu br. ma rozpocząć działalność Krajowy Rejestr Zadłużonych. Chociaż kto wie, miał on już funkcjonować od grudnia 2020. Nie zanosi się jednak by nowy rejestr miał być rozbudowaną wersją RNP. Zatem w tym roku dłużnicy będą musieli opanować dwie nowe nazwy.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...