Zasady egzekucji komorniczej z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości „Krok po kroku” cz. 1

Egzekucja z nieruchomości jest tym sposobem egzekwowania długów, który zasadniczo winien być stosowany przez komornika w ostateczności. Jej skomplikowana procedura i wysoki stopień uciążliwości dla dłużnika, rodzą przede wszystkim konieczność stałego nadzoru ze strony sądu oraz znajomość przez dłużnika przysługujących mu praw.