0
(0)

Umorzenie długów to marzenie każdej osoby, która posiada niezapłacone wierzytelności, a więc jest czymś dłużnikiem. Wielu dłużników nie wie, że marzenia te mogą się spełniać. I że umorzenia długów są czymś rzeczywistym i realnym.

Umorzenie długów następuje w sytuacji, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje

Czym jest w praktyce

Umorzenie długu to fakt stwierdzenia jego nieistnienia. Potwierdzony pisemnie. W praktyce dług może zostać umorzony przez wierzyciela lub przez sąd. Są to dwie możliwości umorzenia długu. Obydwie realne dla każdego dłużnika. Prawie każdego, gdyż dłużnik bierny, czekający z założonymi rękami na to, co los przyniesie, raczej nie doczeka chwili, gdy jego dług zostanie umorzony. Za to dłużnik, który bierze sprawy zadłużenia w swoje ręce i do tego korzysta z pomocy fachowców od umorzeń, ma szansę na zrealizowanie planów i częściowej lub całkowitej redukcji długów, czyli ich umorzenia.

Całkowite umorzenie długu

Wygrana sprawa z wierzycielem i prawomocny wyrok sądu oznacza dokładnie to, że dług przestał istnieć. Dłużnicy z reguły boją się sądów, gdyż operują pewnego rodzaju stereotypami myślowymi. Na przykład takimi, że jako dłużnicy nie mają żadnego prawa. Co sprawia, że nie widzą dla siebie szans na wygraną, która daje morzenie długów.

Ci dłużnicy, którzy decydują się na profesjonalną pomoc w wychodzeniu z długów, mają zadanie znacznie ułatwione. Dzięki wiedzy opiekuna procesu oddłużania mają świadomość, które sprawy w sądzie dają im znaczną szansę na umorzenie długu. A dzięki indywidualnej opiece adwokata reprezentowani są w sądzie przez prawnika, który zna ich sprawy, gdyż prowadzi je od samego początku:

Wyrok sądu - oddalenie powództwa Profi Credit powoduje - po uprawomocnieniu się wyroku - umorzenie długu

Umorzenie długu w sądzie jest zatem jak najbardziej możliwe. Ważne, dla osoby zadłużonej, aby wiedziała, w jakich przypadkach warto próbować umorzyć dług przed sądem. A w jakich lepsza jest ugoda z wierzycielem, która daje częściowe anulowanie zadłużenia na wniosek wierzyciela.

Czy możliwe jest całkowite umorzenie długu bankowego przed sądem?

Oczywiście jest. Są to głośne z reguły sprawy medialne, których echo słychać w całym kraju. Unieważnienie umowy kredytowej (np. ze względu na klauzule abuzywne, czyli niedozwolone zapisy niekorzystne dla dłużnika) jest jednak bardzo rzadkie. I wymaga ze strony dłużnika sporej odwagi. Gdyż przegrana w sądzie powoduje, że dług stanie się wymagalny natychmiast, a brak spłaty spowoduje wszczęcie przez komornika postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela.

Jest wiele kancelarii, które namawiają dłużników do rozwiązania sprawy spornego kredytu przed sądem. Mamiąc wizją umorzenia długów bankowych. Jednak często wygląda to różowo wyłącznie w opowieściach firmy, która oferuje swoją pomoc prawną w sądzie. I kreśleniu wizji, w której potencjalny klient po umorzeniu długów staje się wolny od zobowiązań wobec banków. Do takich obietnic, szczególnie gdy firma nie może pochwalić się udokumentowanymi sukcesami w umorzeniu długów bankowych, podchodzić trzeba bardzo ostrożnie. Dlaczego? Z prostego powodu – przegrana w sądzie powoduje, że dłużnik może liczyć wyłącznie na siebie. I samodzielnie ponosi konsekwencję tej porażki. Która wiąże się z płatnością całości zobowiązania zadłużenia w terminie 14 dni od wydania nakazu zapłaty.

Bank to nie jest bowiem chwilówka. Banki to nie są firmy pożyczkowe. Umowę kredytu przygotowywał dla instytucji bankowej sztab prawników. Dlatego też niezwykle trudno jest podważyć ją w sądzie. Umorzenie długu bankowego jest teoretycznie możliwe, ale w praktyce niezwykle trudne. Choć, jak widać po dokumencie prezentowanym poniżej, całkiem realne:

Wyrok sądu powodujący umorzenie długów wobec banku Santander

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy

bank sprzedał dług do funduszu sekurytyzacyjnego

Umorzenie długów sprzedanych funduszom sekurytyzacyjnym (najbardziej znane to Kruk, Ultimo, Intrum) przez sąd to zjawisko częste. Wpływ na to ma fakt, że sprzedaż zadłużenia bankowego następuje w wyniku cesji. Cesja to dość skomplikowany proces, wymagający staranności. I łatwo przy niej o popełnienie błędu. A każdy, najmniejszy nawet błąd, może być przez doświadczonego adwokata wykorzystany do unieważnienia umowy cesji. Sytuacja ta powoduje, że dług zostaje umorzony. Innymi słowy – w efekcie wyroku sądowego przestaje istnieć.

Dochodzi bowiem do przedziwnej sytuacji. Bank sprzedaje dług funduszowi, a więc przestaje być wierzycielem. Fundusz, który kupi dług, aby żądać od dłużnika zapłaty i móc nazywać się wierzycielem, musi uzyskać nakaz zapłaty. Jeśli tego nie zrobi, gdyż decyzja sądu jest taka, że unieważnia on umowę zakupu od banku wierzytelności, dług automatycznie przestaje istnieć. Postępowanie sądowe w praktyce kończy żywot wierzytelności kupionej, co równa się jej umorzeniu.

Wyrok sądu w sprawie długu kupionego przez Ultimo od banku - sąd umarza postępowanie, dług jest umorzony

Wyrok taki jak powyżej pokazany sprawia, że Ultimo nie ma już możliwości żądania od dłużnika spłaty zadłużenia, ba, jakiejkolwiek spłaty. Wyrok sądu jest jednoznaczny. I w praktyce oznacza umorzenie długu przez sąd.

Częściowe umorzenie długu wymagające spłaty pozostałej kwoty roszczenia – umorzenie polubowne, ugodowe

Ten rodzaj umorzenia jest najczęściej spotykany i największa liczba dłużników ma z tym do czynienia. Możemy mówić o umorzeniu długu w jego części u wierzyciela pierwotnego (banku, parabanku) lub u wierzycie wtórnego (czyli firmy, która dług odkupiła od pierwotnego wierzyciela) Możliwość umorzenia długu przez pierwotnego wierzyciela jest realna wówczas, gdy wierzyciel ów sam uzna, że jest to dla niego sytuacja korzystna. I zdecyduje się umorzyć dług w części przez siebie zaproponowanej.

Czy warto umorzyć dług w części proponowanej przez wierzyciela?

Na pewno warto to przemyśleć, a najlepiej skonsultować ze specjalistą. Są bowiem umorzenia korzystne i takie, które są pułapką zastawioną na dłużnika. Prezentowana propozycja częściowego umorzenia zadłużenia w chwilówce Szybka Gotówka jest dla zadłużonego klienta tej firmy pożyczkowej bardzo korzystne. Umorzenie to sięga bowiem aż 75% wartości pożyczki. Co więcej, umorzenie długu w chwilówce nie wymaga spłaty pozostałej kwoty (czyli tej, którą dłużnik musi zapłacić) jednorazowo, a w ciągu 5 miesięcy:

Propozycja ugody z częściowym umorzeniem wysłana przez chwilówkę Szybka Gotówka - 75% wartości pożyczki może zostać umorzone, jeśli dłużnik spłaci pozostałe 25% zadłużenia w pięciu ratach

Dlaczego dłużnik otrzymał taką propozycję? Zapewne był to zbieg kilku okoliczności. Na pewno propozycja taka nie zostanie przedstawiona tym, którzy myślą, że wystarczy złożyć wniosek o umorzenie długu. W całości lub części. Umorzenie długu nigdy nie jest prezentem dla dłużnika. I z reguły proponowane jest wówczas, gdy wierzyciel ma w tym interes. Dokładnie na tym samym opiera się

częściowe umorzenie długu kupionego przez fundusz

Bo to, że długi kupione umorzyć można, wie chyba każdy dłużnik. Jeśli nie – warto wiedzę uzupełnić i przeczytać o tychże umorzeniach w kontekście negocjacji z firmami windykacyjnymi długi kupione obsługującymi.

Poziom umorzenia zależy od kilku stałych czynników. Należą do nich:

  • polityka firmy, która dług kupiła

  • wysokość i wiek wierzytelności

  • pochodzenie długu

  • sytuacja prawna wierzytelności

  • status zawodowy dłużnika

  • możliwości spłaty pozostałej części wierzytelności

W niektórych przypadkach częściowe umorzenie będzie więc symboliczne, a innych znaczące. Nie sposób przewidzieć poziomu umorzenia przed rozpoczęciem negocjacji. Dlatego też dla osób, które szukają pomocy w umorzeniu długów, niezbędna jest fachowa pomoc dająca gwarancję skuteczności.

Umorzenie minimum 30% wartości zadłużenia bez ryzyka – w razie niepowodzenia nie ponosisz żadnych kosztów. To szansa dla każdego dłużnika, chętnego do uregulowania swojego zadłużenia z częściowym umorzeniem. Na decyzję oczekuje się zaledwie kilka – kilkanaście dni. Potwierdzenie umorzenia długu otrzymuje się na piśmie. Sprawdź:

umorzenie długu w KRUKU

co zrobić, aby umorzyć dług w Ultimo?

ugoda z umorzeniem w Intrum

Przy znaczących wierzytelnościach każdy dodatkowy procent umorzonej kwoty zadłużenia to wymierny zysk finansowy. Najlepiej obrazuje to ugoda z Ultimo, zawierająca zapis o umorzeniu aż 70% wierzytelności. Czyli ugoda z częściowym umorzenie długu. W tym przypadku większej jego części:

Dokument potwierdzenia zawarcia ugody z częściowym umorzeniem długu. Wierzyciel Ultimo, umorzenie 70%

Oczywiście zawsze to wierzyciel zdecyduje o wysokości umorzenia. Jednak strona negocjująca ma w tym kolosalne znaczenie (zupełnie inne wyniki osiąga sam dłużnik w stosunku do reprezentującego go zawodowego negocjatora). Warto pamiętać o tym, że w wielu przypadkach umorzenie długu niesie ze sobą skutki podatkowe. Wiąże się to z interpretacją przepisów, w myśl których umorzenie części długu jest równoznaczne z powstaniem przychodu. Od którego należy odprowadzić podatek i leży to po stronie dłużnika. Umorzenie zatem podlega opodatkowaniu, a wierzyciel wystawia stosowny PIT. Niektóre firmy (Kruk, Ultimo) nie stosują jednak ze strony wierzyciela przepisów o umorzeniu długów w sposób nakazujący obligatoryjnie obdarowanemu umorzeniem płacić od umorzenia długu podatek. Jest to związane ze zmianą nomenklatury i zmiana leksemu „umorzenie długu” na „zaniechanie” czy „odstąpienie”. W takich przypadkach nie ma obowiązku płacenia podatku.

Umorzenie długu alimentacyjnego – kiedy może nastąpić?

Z umorzeniem długu alimentacyjnego mamy do czynienia w dwóch przypadkach. Pierwszy ma miejsce wówczas, gdy umorzenia dokonuje sam beneficjent alimentów. Czyli na przykład dorosłe dziecko, które decyduje o sobie, zwalnia rodzica objętego obowiązkiem alimentacyjnym z dalszego ich płacenia. Jeśli rodzic miał zaległości płatnicze, dziecko może zrzec się roszczeń, powodując, że dług alimentacyjny rodzica przestaje istnieć. Drugi przypadek jest nieco bardziej skomplikowany, gdyż mamy do czynienia z sytuacją, w której u umorzeniu długu decydują szczególne okoliczności. Ma to miejsce wówczas, gdy ma dojść do

umorzenia na prośbę dłużnika zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego

Dłużnik alimentacyjny, który uchylał się od płacenia zasądzonych zobowiązań wobec dziecka, ma szansę na umorzenie swoich długów wobec funduszu, który przejął jego rolę jako płatnika. Umorzyć dług alimentacyjny, który powstał wobec funduszu, może jednakże tylko dłużnik nawrócony, czyli taki, który przez określony czas regularnie spłaca powstały wobec funduszu alimentacyjnego dług. O tego, jak i w jakiej wysokości są to spłaty, zależy wysokość umorzenia.

Jeśli dłużnik alimentacyjny spłaca regularnie i nieprzerwanie zadłużenia wobec funduszu od 3 lat, może wnioskować o umorzenie 30% długu wobec rzeczonego funduszu. Gdy czyni to od 5 lat, umorzenie długu alimentacyjnego wyniesie połowę długu. W przypadku, kiedy spłaca 7 lat lub więcej – może wnioskować o umorzenie długu w całości. Warunkiem umorzenia długu powstałego w wyniku niepłacenia alimentów jest, oprócz okresu spłaty, również wysokość – nie może być ona niższa niż zasądzona wysokość miesięcznych alimentów. Oraz, co ważne, złożenie w formie pisemnej wniosku o udzielenie zgody na umorzenie długu wobec funduszu. Gdyż ta forma dla wsparcia dla dłużnika alimentacyjnego udzielana jest wyłącznie na pisemny wniosek dłużnika.

Czy dług przedawniony ulega umorzeniu?

Nic bardziej błędnego, choć jest to jedno z najczęściej pokutujących wśród dłużników przekłamań.

Mój dług się przedawnił, więc i umorzył

takie stwierdzenia odnotowują masowo fora poświęcone długom czy egzekucji komorniczej. Oczywiście jest to stwierdzenie, które nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Umorzenie długów – co do zasady – następuje za zgodą wierzyciela lub w wyniku stwierdzenia nieistnienia długu przez sąd. Niedbałość wierzyciela o pilnowanie terminów, co sprawia, że bieg przedawnienia nie jest przerwany, doprowadza do tego, co w kodeksie cywilnym określone jest jako

przedawnienie długu nie oznacza umorzenia i zakazu żądania jego zwrotu.

Dla osób, które wciąż mylą przedawnienie z umorzeniem, krótka informacja. Która być może pozwoli na zapamiętanie różnicy. Dług przedawniony nie przestaje istnieć jako dług, wierzyciel ma prawo dochodzenia roszczenia na gruncie polubownym. Przedawnienie długu sprawia, że dłużnik bezpieczny jest od strony czysto prawnej: złożenie pozwu przez wierzyciela będzie bezcelowe, nie uzyska on nakazu zapłaty i nie będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa postępowania egzekucyjnego. Jednak jest on wciąż wierzycielem i dopóki nie zwolni dłużnika z długu, o umorzeniu nie ma mowy. Przedawnienie nie oznacza, że wierzyciel jest zmuszony anulować dług.

Wzór wniosku o umorzenie długu – uniwersalny do banku i firmy pożyczkowej

Wniosek o umorzenie długu musi zawierać kilka elementów, które sprawią, że będzie on podstawą do spełnienia prośby osoby zadłużonej. Musi zawierać dane samego dłużnika, ale też uzasadnienie, na podstawie którego wierzyciel uzna, że anulowanie długu dobre rozwiązanie sytuacji. Wniosek o umorzenie długu oprócz właściwej formy, musi nieść argumenty. To od nich zależy, czy wierzyciel zgodzi się umorzyć dług w całości lub częściowym zakresie. Należy zatem starać się zawrzeć w nim tylko istotne argumenty, wskazać przyczyny lub opisać, co takiego nastąpiło w życiu, co pozwala prosić o umorzenie i liczyć na pozytywne odpowiedzi. . Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa przykładowy wzór wniosku o umorzenie w dwóch wersjach do pobrania:

Wzór wniosku u umorzenie długu - pismo do wierzyciela w dwóch wersjach

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...