||

Wykaz majątku – odpowiedz dokładnie bez wyjątku

4.2
(5)

Wykaz majątku to narzędzie w rękach komornika, z którym dłużnicy zderzają się dosyć nagle. A zderzenie to jest dla nich szokujące i niepokojące. Okazuje się bowiem, że to nie komornik szuka majątku dłużnika, ale zrzuca na dłużnika obowiązek wyłożenia jak na tacy wykazu swojego majątku. Aktualnego i właśnie upłynnionego.

Nasza Czytelniczka nadesłała do nas następujące pytanie:

„Wraz ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego otrzymałam formularz „wykazu majątku”, wraz ze zobowiązaniem do złożenia w kancelarii tego dokumentu w terminie 7 dni pod rygorem grzywny. Czy jestem zobowiązana do udzielenia komornikowi takiej odpowiedzi?”

Wykaz majątku w teorii wczoraj i dziś

Bardzo często odpowiadając na pytania naszych czytelników, informujemy o różnicach w tym, jak powinno być, a jak w praktyce jest. Nie inaczej będzie też dzisiaj.

Na wstępie należy przypomnieć, że instytucja „wykazu majątku” weszła do polskiego porządku prawnego z dniem 08.09.2016 r. Aktualna wersja przepisu weszła w życie 01.01.2019 r. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem, dłużnik musiał złożyć wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedzał go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Pouczał również, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.

Aktualnie zaś, dłużnik nie musi składać wykazu majątku bezpośrednio w kancelarii, ale może zostać wezwany do nadesłania stosownego pisma pocztą.

W wezwaniu komornik zobowiązany jest uprzedzić dłużnika o możliwości odpowiedzialności karnej w przypadku złożenie fałszywego oświadczenia. Dotyczy to sytuacji, gdyby stan faktyczny okazał się inny niż zadeklarowany przez dłużnika. Na przykład wbrew pisemnemu oświadczeniu, dłużnik był właścicielem nieruchomości.

Ponadto w wezwaniu musi istnieć pouczenie, że w sytuacji braku złożenia wykazu majątku, wierzyciel jest uprawniony do zlecenia komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Sankcja w tym przypadku polega na podwyższeniu kosztów postępowania o 100 zł. Nie należy jednak oczekiwać, że egzekutor będzie się mocniej starał odzyskać dług.

wykaz majątku w rękach komornika

Wykaz majątku w praktyce

Przechodząc do meritum pytania, komornik jest uprawniony do udzielenia grzywny dłużnikowi. Zarówno, gdy ten:

  1. bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności,
  2. oraz gdy nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie.
Zgodnie z opiniami prawników, oznacza to, że komornik jest uprawniony do udzielenia grzywny zarówno w przypadku, gdy dłużnik kolokwialnie mówiąc, wyrzuci pismo komornika do kosza, jak i wtedy, gdy nie odpowie na pytania wystarczająco konkretnie. Np. można otrzymać karę grzywny, gdy zamiast wskazać np. markę samochodu, nr rej. oraz jego położenie, wpisze się w rubryce ruchomości: Samochód – Tak.

Pytanie zasadnicze: czy komornicy w każdym przypadku udzielają grzywny?

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Komornicy raczej starają się ograniczać udzielanie grzywien za niezłożony wykaz majątku. Po pierwsze – nie mają na to czasu. A po drugie, zazwyczaj dłużnik zmuszony do złożenia wykazu i tak nie posiada żadnego majątku. W rozmowie z komornikami (w trakcie przygotowywania niniejszego artykułu) ustaliłem, że większość grzywien dotyczy dwóch kategorii dłużników:

  1. prezesów spółek,
  2. tych dłużników, gdzie na nakładanie sankcji bezpośrednio naciska wierzyciel (grozi komornikowi skargą).

Pamiętać należy, że udzielenie grzywny rodzi również dla dłużnika nowe konsekwencje. W sytuacji niezłożenia wykazu majątku po ukaraniu go grzywną, komornik właściwości ogólnej dłużnika, na wniosek wierzyciela, może złożyć do sądu wniosek o nakazanie przymusowego doprowadzenia dłużnika w celu złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności (art. 8011 § 3 k.p.c.).

W sytuacji zaś, gdy naszą sprawę prowadzi komornik spoza rewiru, a wierzyciel złoży taki wniosek, uważa się, że stanowi to polecenie przekazania sprawy do komornika miejscowo właściwego (art. 8011 § 3 k.p.c.).

Reasumując, w Pani konkretnej sytuacji szansę, że komornik udzieli Pani grzywnę, uważam za niewielką. Jednak nie mógłbym dać gwarancji, że tak w istocie będzie.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.2 / 5. Liczba głosów: 5

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...