Na jakiej podstawie komornik zajmuje...

Zajęcia z tytułu alimentów – numery znienawidzone

5
(1)

Każdy, którego dosięgły zajęcia z tytułu alimentów prędzej czy później zaczyna przeklinać niektóre numery. Numery przepisów w ustawach.

Zajęcie komornicze samo w sobie dostarcza wątpliwych przyjemności. Jednak zajęcie alimentacyjne potrafi dzięki kilku przepisom dać w kość szczególnie mocno.

Dłużnik Alimentacyjny – gorszy sort

Nieważne, celowo czy nie, gdy popadasz w długi alimentacyjne jesteś poddawany szczególnym represjom. Wiadomo presja opinii społecznej i głosy wyborców sprawiają, że pewne grupy idealnie nadają się na kozły ofiarne. Dzięki nim prawodawca może powiedzieć „patrzcie jak my tępimy tych łotrów”.

Stąd w przepisach regulujących co, jak i ile może zabrać komornik upartemu dłużnikowi, długi alimentacyjne są lubianym powodem do tworzenia wyjątków.

#1 Art. 1083. KPC Ograniczenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Niech Cię nie zwiedzie miłą nazwa i słowo ograniczenie. Bo jedyne ograniczenia będą dotyczyć Twoich praw.

Artykuł zawiera dwa paragrafy, które mogą odmienić życie dłużnika.

„§ 1. Dochody wymienione w art. 831 wyłączenia spod egzekucji § 1 pkt 2 podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części.”

Mowa tu o możliwości egzekucji długów alimentacyjnych ze świadczeń przyznanych przez Skarb Państwa (przez państwo jak wolą niektórzy) na specjalne cele. Oznacza, że komornik może zająć do 3/5 takich świadczeń jak np. stypendia, czy mające na celu inne wsparcie.

„§ 2. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.”

Tego już chyba tłumaczyć nie trzeba. Konto bankowe osoby nie płacącej alimentów może zostać wyczyszczone do przysłowiowego zera. Co część komorników robi bez mrugnięcia okiem i bez refleksji czy za 0 złotych można przeżyć tydzień.

#2 USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Kto nie słyszał o PPK. Wizje solidnej emerytury są niemal takie jakie roztaczano gdy pojawiało się OFE. Tak jak w OFE pieniądze w PPK miały być zabezpieczone przed komornikiem. Ktoś zapomniał jednak wspomnieć, że i w tym wypadku niepłacone alimenty pozbawiają dłużnika przywileju spokojnej starości.

„Art. 95. [Środki wyłączone spod egzekucji]

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.”

To samo Państwo, które mówi, że PPK jest takie bezpieczne nie będzie miało litości gdy ktoś uszczupli zasoby Funduszu Alimentacyjnego.

Zajęcia z tytułu alimentów - numery znienawidzone

Ciężko się jest wyrwać z sideł komornika. Nawet jeśli chcesz wyrównać zaległości.

W życiu większości dłużników często pojawia się ten moment gdy odbijają się od dna. Pojawiaj się pieniądze i możliwość regulowania długów. Przed zwykłym dłużnikiem w takiej chwili otwierają się drzwi do ugody z wierzycielem i spokojnej spłaty długów, często okraszonej sporym umorzeniem zadłużenia. Ci których dług wyniknął z nie regulowaniem alimentów na takie rzeczy liczyć nie mogą. Wróćmy raz jeszcze do Art. 1083. KPC:

„§ 4. Dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie.”

Dłużnik alimentacyjny nie zna dnia ani godziny

Zatem chcąc się pozbyć komornika nie można się ułożyć. Nie można powoli spłacać zaszłości i na bieżąco regulować zobowiązań by móc jakoś funkcjonować. Aby komornik raczył zniknąć z konta z miejsca musisz:

  • spłacić cały dług,
  • wpłacić zabezpieczenie na pół roku do przodu.

A zwłoka w spłacie to komornik na głowie. Oczywiście zawieszenie takiego postępowania nie oznacza z automatu, że komornik nie może w przyszłości prowadzić egzekucji.

„§ 5. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku, o którym mowa w § 4, nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, w tym zajęcia majątku dłużnika. Sąd na wniosek dłużnika może, po wysłuchaniu stron, uchylić dokonane zajęcia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.”

Zatem jeśli komornik uzna, że ma podstawy do działania to zajmie majątek. Dłużnik może wówczas pisać odwołania i szukać ratunku przed sądem.

Dlatego warto czasem zastanowić się czy nie istnieje jakiś sposób na komornika egzekwującego alimenty łagodzący uciążliwość zajęcia.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...