Zajęcie komornicze w spółce cywilnej

0
(0)

„Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki” – czyli o tym, jak wygląda zajęcie komornicze w spółce cywilnej?

Kto i za jakie długi odpowiada w spółce cywilnej?

Pytanie o długi w spółce cywilnej

„Dzień dobry. Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą w branży budowlanej i wraz z moim współpracownikiem zamierzamy założyć spółkę cywilną. Moje pytanie brzmi, czy podpisanie takiej umowy ochroni mnie przed długami, czy wręcz przeciwnie wprowadzi w jeszcze większe? Proszę o szybką odpowiedź.”

Zanim wskażemy korzyści jak i zagrożenia, jakie płyną z faktu uczestnictwa w spółce cywilnej, na początku krótko wyjaśnimy naszym czytelnikom, czym jest owa konstrukcja prawna.

Czym jest spółka cywilna

Kodeks cywilny definiuje spółkę cywilną (s.c.) jako stosunek prawny zawarty w formie pisemnej, w którym co najmniej dwóch wspólników zobowiązuje się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Spółka taka nie podlega wpisowi do KRS czy CEIDG, jednakże jej poszczególni członkowie są zobowiązani do wpisu we właściwym rejestrze. Majątkiem „s.c.” są zarówno te aktywa, które zostały wniesione przez jej wspólników jako wkład do spółki, jak i te które zostały nabyte w toku jej działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej pod wskazaną formą prawną rodzi zarówno zalety, jak i niebezpieczeństwa w przedmiocie prawa egzekucyjnego. Omówmy najważniejsze aspekty każdej z nich.

Spółka cywilna i długi wspólników

Możliwość ochrony swojego majątku jest jedną z głównych zalet uczestnictwa w spółce cywilnej. Należy tutaj podkreślić, że w celu przeprowadzenia egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej, niezbędny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim stronom umowy. W ten bardzo prosty sposób możemy rozłożyć parasol ochronny nad naszymi najcenniejszymi aktywami (np. nad samochodem). Wystarczy bowiem wnieść taki pojazd do majątku spółki i automatycznie odpada możliwość zajęcia takiej rzeczy przez egzekutora na poczet tzw. „długów osobistych”. Co warto podkreślić, wkładem wspólnika mogą być nie tylko rzeczy materialne jak np. ruchomości, ale także prawa, co również pozwoli nam uniknąć egzekucji z innych praw majątkowych. Na marginesie należy zaznaczyć, że w czasie trwania umowy spółki, wierzyciel jednego ze wspólników, nie ma prawa żądać zaspokojenia swoich roszczeń zarówno z udziału dłużnika we wspólnym majątku wspólników, jak i z jego poszczególnych części.

Przykład
Do spółki cywilnej, którą prowadzi dwóch właścicieli, zostały wniesione dwa samochody Toyota Avensis rok prod. 2005. Wierzyciel jednego z nich nie może żądać, aby komornik zajął na poczet zobowiązań jeden z pojazdów, twierdząc że stanowi to jego (50%) udział. Dzięki tej konstrukcji prawnej majątek współnika – dłużnika pozostaje nietykalny dla komornika. Wystarczy, że zostanie oficjalnie wniosiony do spółki.

Zajęcie komornicze w spółce cywilnej

Wspólnicy i długi spółki cywilnej

Główną wadą figurowania jako wspólnik spółki cywilnej jest kwestia odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, długi spółki są uważane za zobowiązania solidarne, za które wspólnicy odpowiadają wspólnie do pełnej wysokości, całym swoim majątkiem.

Może się więc okazać, że za błąd partnera, będzie Pan odpowiadał majątkiem osobistym.

Jednocześnie pragniemy zasygnalizować Panu pewien aspekt, który zazwyczaj umyka wspólnikom spółki w momencie podpisywania umowy. Zgodnie bowiem z poglądami literatury prawniczej oraz judykatury, za zobowiązania powstałe wewnątrz spółki nie jest możliwe zaspokojenie się z majątku osobistego drugiego wspólnika. Jedyną możliwością odzyskania swoich pieniędzy pozostaje egzekucja z majątku wspólnego spółki. Uwzględniając powyższe, trzeba szczególnie zwracać uwagę na osobę ewentualnego wspólnika. By była to osoba jak najbardziej rzetelna i zaufana. Powiem Panu już zupełnie na marginesie, a wiem to z pierwszej ręki, bo od naszych specjalistów, którzy prowadzą działania oddłużeniowe dla spółek, że długi w spółce zmieniają wszystko. Wieloletni przyjaciele – wspólnicy stają się wrogami. Bracia zaczynają się nienawidzić,. Nawet ojciec z synem potrafią zerwać kontakty. Wszystko to dzieje się wówczas, gdy pajawiają sie długi i zajęcie komornicze w spółce cywilnej. Dlatego raz jeszcze apeluje o szczególną rozwagę przy doborze partnera.

Zajęcie komornicze w spółce cywilnej – co zrobić?

Chwila, w której dochodzi do zajęcia komorniczego majątku spółki cywilnej , oznacza najczęściej najwyższy możliwy alert. Wówczas jedynym sensownym ratunkiem jest wezwanie specjalisty, który dzięki swojemu doświadczeniu być może jeszcze spółkę uratuje. Jest taka szansa, gdyż właściciele zadłużonej spółki cywilnej nie mają zazwyczaj podstawoej wiedzy na temat wychodzenia z długów. Specjalista, patrzący z boku i chłodnym, fachowym okiem, podpowie co można uczynić, aby wyciągnąć spółke z długów komorrniczych. O ile jest to w ogóle możliwe.

Zamowienie pomocy w oddłużeniiu spółki jest niezwykle proste. Wystarczy umówić się na konsultacje oddłużeniowe, co czyni się za pomocą jednego przycisju na podanej stronie.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...