Zajęcie komornicze wynagrodzenia z wynagrodzenia - tabela

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z wynagrodzenia w 2024 roku

4.7
(63)

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego z wynagrodzenia w 2024 roku. Ile komornik może zabrać z pensji, a ile musi zostawić. Tabela zajęć komorniczych 2024. A w dalszej części poradnika bonus – jak pozbyć się komornika, który zajął wynagrodzenie? Nie uwierzysz, jak prosto jest zablokować egzekucję z pensji.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z wynagrodzenia 2024, czyli ile komornik może zająć z pensji?

Ile wynosi kwota wolna od komornika w 2024 roku?
Kwota wolna od egzekucji to kwota, której komornik nie może zająć. Jest ona zależna od tego, jakich długów dotyczy prowadzona egzekucja z wynagrodzenia pracownika:

Długi niealimentacyjne:

kwota wolna to 3222 zł w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2024

kwota wolna to 3261 zł w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2024

Długi alimentacyjne:

Bez kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Pracodawca potrąci z wynagrodzenia i premii przysługujących dłużnikowi 60% w celu przekazania w ręce komornika prowadzącego egzekucję długów alimentacyjnych.

Uwaga: kwota przelewana po zajęciu wynagrodzenia na konto również może podlegać dodatkowemu zajęciu komorniczemu. Dlatego też warto znać zasady dotyczące zajęć komorniczych na koncie  i kwotę wolną od komornika na rachunku bankowym.

Tabela zajęć – ile zabierze komornik, jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego z wynagrodzenia

W związku z wejściem w życie Nowego Ładu i PPK, zajęcie komornicze pensji może różnić się nieznacznie (do 1 zł) od prezentowanego w tabeli. W tej wersji prezentujemy wyliczenia dla pracownika, który do PPK nie przystąpił, gdyż są oni grupą znacznie liczniejszą. Dla pracujących na niepełny etat przygotowaliśmy specjalne tabele zajęć komorniczych z niższych wymiarów etatów.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z wynagrodzenia

– ile może zająć komornik z wynagrodzenia w I połowie 2024 roku?

Wynagrodzenie netto z umowy o pracę na cały etat (w złotówkach)Wysokość zajęcia w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach)Zajęcie  w przypadku alimentów (w złotówkach)
3222 (płaca minimalna)0 (minimalne wynagrodzenie nie podlega zajęciu)1933
3300781980
34001782040
35002782100
36003782160
37004782220
38005782280
39006782340
40007782400
41008782460
42009782520
430010782580
440011782640
450012782700
460013782760
470014782820
480015782880
490016782940
500017783000
556823463340
575025283450
590026783540
600027783600
6444 (granica wynagrodzenia, od której komornik zabiera 50% pensji)32223866
700035004200
800040004800
900045005400
1000050006000

Zajęcie wynagrodzenia za pracę na etacie

Egzekucja wynagrodzenia  z umowy o pracę opiera się prostych i łatwych do zapamiętania zasadach. Maksymalnie komornik może zająć połowę pensji (nie dotyczy egzekucji mającej na celu zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Z wynagrodzenia pracownika i premii przysługujących mu komornik może zająć równowartość połowy wysokości wynagrodzenia, o ile wynagrodzenie netto wynosi minimum 5568 zł. Jeśli jest niższe niż 5568 zł, kwota zajęcia będzie również niższa niż połowa wynagrodzenia..

Jak wyliczyć, ile w 2024 roku zabierze komornik z wynagrodzenia za pracę etatową niższego niż 6444 zł netto?

Od kwoty wynagrodzenia pracownika, którego wysokość zajęcia chcemy wyliczyć, odejmujemy wolną od egzekucji kwotę 3222 zł. W ten sposób dostajemy dokładny wynik w postaci zajętego wynagrodzenia.

Przykład wyliczania kwoty zajęcia: wynagrodzenie netto 3700 zł. Od tej kwoty odejmujemy wolne od zajęcia 3222 zł i otrzymujemy 478 zł – tyle z wynagrodzenia pracownika otrzyma komornik. Wynik ten pokrywa się z tabelą zajęć. Ale jeśli potrzebujemy precyzyjnie sprawdzić, ile egzekucja z umowy o pracę zabierze z pensji, możemy użyć tej metody do każdej kwoty. Np. zarabiający 4444 zł szybko będzie mógł wyliczyć sobie, że jeśli od swojego wynagrodzenia netto odejmie kwotę wolną od egzekucji, otrzyma wynik 1222 zł. Będący kwotą zajęcia.

Czy komornik może zająć minimalne wynagrodzenie za pracę?

Komornik nie może zająć kwoty ustalonej w danym roku jako minimalne wynagrodzenie za pracę. Najniższa krajowa, potocznie zwana minimalką, jest jednocześnie zawsze kwotą wolną od zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Zatem wynagrodzenia za pracę osób zarabiających najniższą krajową nie podlegają egzekucji komorniczej.

Kwota wolna od zajęcia i stanowiąca minimalne wynagrodzenie za pracę, ogłaszana jest co roku w dzienniku ustaw:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów ustala kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na kolejny rok:

Wynagrodzenie minimalne w roku 2024 Dziennik Ustaw

Minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie 1.01.2024 – 30.06.2024 brutto 4242 zł,  netto wyniesie ok. 3222 zł

W tym okresie kwota 2709 zł jest kwotą wolną od egzekucji z wynagrodzenia. Zatem osoby zarabiające w okresie od stycznia do czerwca 2709 zł netto nie podlegają egzekucji z wynagrodzenia za pracę. W minimalnego wynagrodzenia za pracę komornik może zająć równe 0 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie 1.07.2024 – 31.12.2024 brutto 4300 zł – netto wyniesie ok. 3261,50 zł

W tym okresie kwota 3261,50 zł będzie kwotą określoną jako minimalne wynagrodzenie za pracę i osoby zarabiające taką kwotę mają gwarancję wypłacenia wynagrodzenia w pełnej wysokości, bez potrąceń z tytułu egzekucji.

Gdyż kwota minimalnego wynagrodzenia egzekucji komorniczej nie podlega. Oczywiście w sytuacji, gdy zajęcie wynagrodzenia nie jest związane z długami alimentacyjnymi.

Ile z wynagrodzenia za pracę może zająć komornik za alimenty?

Komornik sądowy, prowadzący postępowanie za alimenty, dokona potrącenia 60% wynagrodzenia bez zachowania kwoty wolnej. Pracodawca zobowiązany jest do potrącania zaliczek pieniężnych bez względu na wysokość wynagrodzenia pracownika – dłużnika alimentacyjnego.

60% , czyli 3/5 wynagrodzenia to wysokość zajęcia komorniczego za alimenty. Ale to nie wszystko, co może spotkać w zakładzie pracy dłużnika alimentacyjnego.

Jeśli otrzyma on nagrodę pracowniczą, dodatkowe wynagrodzenie roczne lub dodatkową premię z tytułu udziału w zysku przedsiębiorstwa, to dodatki te podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej ich wysokości.

Praca w przypadku dłużników alimentacyjnych to praca na spłatę długu alimentacyjnego. Dlatego też wielu, z powodu alimentów, porzuca legalną pracę i ucieka w szarą strefę. Gdzie nie ma zajęć komorniczych. Jest też druga grupa, która z chęcią pracuje na spłatę zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Wielu dłużników alimentacyjnych nie ukrywa się przed komornikiem i świadomie oddaje do dyspozycji organu egzekucyjnego kwotę w wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Ma w tym bowiem ukryty cel – szansę na umorzenie długów alimentacyjnych. Nawet w całości, przy odpowiednim okresie spłaty komornika sądowego.

Ile może zabrać komornik z pensji, gdy zarabiam….

Najczęściej zadawane pytanie, jakie słyszy nasza infolinia. Pytający przez telefon

niech mi pani powie, ile zabierze mi komornik z wypłaty

otrzymuje link do tabeli zajęć komorniczych, po czym (najczęściej) dzwoni ponownie i twierdzi, że nic nie rozumie z tabeli. Dlatego też śpieszymy z pomocą.

Jak sprawdzić, ile zabierze komornik w 2023 roku z wynagrodzenia
Krótka instrukcja odczytywania kwoty zajęcia komorniczego:

Aby sprawdzić wysokość zajęcia, należy sprawdzić kwotę netto swojego wynagrodzenia

 • sprawdzasz tabelę zawsze dla kwoty netto, nie brutto
 • w pierwszej kolumnie odnajdujesz żądaną kwotę
 • kolumna po prawej pokazuje ile przy danym zarobku z Twojego wynagrodzenia za pracę może zająć  komornik
 • osobne wyniki prezentowane są dla zajęcia alimentacyjnego (to kolejna kolumna)

Uwaga: częstym wynikiem błędnego odczytu jest badanie dla kwoty otrzymywanej na konto. Nie zawsze jest to kwota Twojego wynagrodzenia. Często pomniejszana jest ona o składki ubezpieczenia, spłatę pożyczek pracowniczych czy dopłaty do benefitów pracodawcy. Przykładowo: Jerzy zarabia 4000 zł na rękę. I tyle ma w umowie. Ale spłaca ratę pożyczki pracowniczej (230 zł miesięcznie), ubezpieczenie grupowe (60 zł) i dopłaca do pakietu prywatnej opieki medycznej dla żony i dwójki dzieci (110 ). Zatem pomimo tego, że zarabia – zgodnie z umową 4000 zł, pracodawca przelewa mu 3600 zł. gdyż odlicza od pensji zobowiązania Jerzego.

Połowa Jerzych w tym kraju pobiegnie do tabeli sprawdzić zajęcie dla kwoty 3600 zł (bo w ich mniemaniu to jest ich wynagrodzenie) i z przerażeniem odkryją, że komornik zabiera im 778 zł, gdy z tabeli wynika zajęcie komornicze w kwocie 378 zł.

Nie, wynagrodzenie to 4000 zł. Tyle, ile zapisano w umowie. Od tej kwoty realizowane jest zajęcie komornicze. A nie od kwoty otrzymywanej przez Jerzego na konto bankowe – po potrąceniach wewnętrznych w zakładzie pracy. Dlatego zajęcie komornicze z wynagrodzenia za pracę u Jerzego wyniesie – zgodnie z tabelą – 778 zł.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z umowy zlecenia w 2024 roku?

Od kilku lat umowa zlecenie nie jest już umową śmieciową, pozbawioną ochrony przed komornikiem. Który wcześniej z tytułu umowy zlecenia zabierał 100% wynagrodzenia za pracę.

W wieku przypadkach wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest traktowane jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i podlega tym samym przepisom w kwestii zajęcia komorniczego.

Warunkiem koniecznym do tego, aby wynagrodzenie osiągane z tytułu umowy zlecenia było chronione przed komornikiem, jest wystąpienie dwóch przesłanek:

Umowa zlecenia musi być jedynym źródłem dochodu dłużnika lub/i zapewniać mu utrzymanie, a świadczenie musi być świadczeniem cyklicznym w ujęciu periodycznym. Przekładając na język polski: umowa zlecenie musi być realizowana stale, nie dorywczo, a wynagrodzenie musi być wypłacane regularnie w cyklach miesięcznych i na zbliżonym poziomie.

To stanowi podstawę do tego, aby wnioskować do komornika o egzekucję z umowy zlecenie jak z umowy o pracę. Wnioskować, gdyż komornik nie zrobi tego samodzielnie. Dodatkowo można wnioskować o zwrot już pobranych środków.

Wzór wniosku do komornika jest dostępny dla naszych czytelników za darmo w naszych zasobach pism.

Osoby pracujące w ramach umowy zlecenia mają więc możliwość bycia potraktowanymi na równi z etatowcami. Jeśli chodzi o wysokość zajęcia komorniczego.

Oczywiście pod warunkiem, że spełnione są podane kryteria, które wcześniej wyjaśniliśmy, a które znaleźć można w kodeksie cywilnym:

Dziennik ustaw - przepisy regulujące ile może zabrać komornik z umowy zlecenia
Kodeks postępowania cywilnego określa jasno zasady działania komornika przy umowach innych niż o pracę

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z umowy o dzieło

Ustawodawca nie przewidział w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, jakichkolwiek kwot wolnych od zajęcia komorniczego dla otrzymujących wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło.

Oznacza to, że osoba mająca zajęcie komornicze, a pracująca w oparciu o taki właśnie wariant umowy, będzie miała potrącane 100% swoich dochodów.

 • Wysokość osiąganych przychodów z tytułu umowy o dzieło nie ma znaczenia przy egzekucji komorniczej – komornik może zająć zawsze 100% zarobionej kwoty do wysokości zajęcia.
 • Komornik zabierze 100% wynagrodzenia niezależnie od rodzaju zajęcia.
 • Osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło nie podlegają żadnej ochronie i w ich przypadku nie jest stosowana żadna kwota wolna od zajęcia.

Podstawowe pytania wysokość zajęć komorniczych z wynagrodzenia w 2024 roku

Kilka pytań, które pojawiają się zawsze, a na które warto znać odpowiedzi. Łatwiej wówczas zrozumieć istotę zajęcia komorniczego z wynagrodzenia.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku?

Kwota wolna w przypadku pracowników etatowych to zawsze równowartość minimalnego wynagrodzenia. W 2024 (do lipca) roku pensja minimalna to 3222 zł dla większości pracowników zatrudnionych w wymiarze całego etatu i mających powyżej 26 lat.

Czy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku podlega ochronie przed komornikiem?

Tak, w tym względzie nie zmieniło się nic. Choć istnieje realne zagrożenie, że tak się stanie. Jednak w chwili obecnej kwota najniższego wynagrodzenia to kwota, której nie może zabrać żaden komornik, prowadzący egzekucję inną niż alimentacyjną z pensji pracownika etatowego.

Czyli, jeśli zarabiam najniższą krajową, to komornik nie może zająć mi ani złotówki?

Jeśli zarabiasz najniższą krajową i nie masz zajęć z tytułu alimentów, pracodawca musi wypłacić Ci kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pod warunkiem, że Twoje zadłużenie nie jest zadłużeniem alimentacyjnym. W przypadku długów za alimenty pracodawcy potrąci kwotę stanowiącą równowartość trzech piątych minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zarabiam minimalną krajową, nie mam alimentów, a komornik zabiera mi więcej niż może. Co może być przyczyną?

Zacznijmy od tego, że potrąceń dokonuje pracodawca. Nie komornik. To jest główna przyczyna tego, że pracownik zarabiający najniższą krajową, otrzymuje mniej niż wynosi minimalna pensja. Po prostu pensja jest wyliczana błędnie. Pozostałe najczęstsze powody, to wewnętrzne odliczenia z Twojej pensji – na spłatę pożyczki zakładowej, kartę Multisport czy ubezpieczenie grupowe.

Czy komornik może zabrać trzynastą pensję (tzw. trzynastkę)?

Komornik ma prawo zająć trzynastkę. Ale nie jest to bezpośrednie zajęcie trzynastej pensji – zasady egzekucji komorniczej z trzynastego wynagrodzenia opisaliśmy bardzo dokładnie w artykule poświęconym analizie tego, czy i dlaczego komornik może zająć dodatkowe świadczenie roczne – trzynastkę.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • 12 lat na rynku o zasięgu ogólnopolskim.
 • Wcześniej działaliśmy pod nazwą Windykowani.pl
 • Jesteśmy polecani przez pracowników większości banków!
 • Mówią i piszą o nas: Newsweek, Onet, Polskie Radio, Telewizja Polska i inne.
 • Posiadamy wiarygodne i rozpoznawalne certyfikaty takie jak raport BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).
 • Setki pozytywnych opinii i wygranych spraw popartych case study.

Zadzwoń do nas bezpłatnie – pomożemy Ci zlikwidować dług!

(71) 725 41 24

Jak wyjść z długów w parabankach
zadłużenia

 • Nie posługujemy się kupionymi zaświadczeniami o rzetelności i wiarygodności. Na pewno widziałeś takie certyfikaty:

najpopularniejsze certyfikaty wydawane firmom

 • Możesz im wierzyć, ale czy masz pewność dobrej weryfikacji? My idziemy krok dalej, dając Ci do ręki raport z BIG. Sprawdź nas klikając poniżej. Raport otworzy się automatycznie.

Zadzwoń do nas bezpłatnie – pomożemy Ci zlikwidować dług!

(71) 725 41 24

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 63

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

10 komentujący “Kwota wolna od zajęcia komorniczego z wynagrodzenia w 2024 roku”

 1. Witam, pracuję w firmie na um. zlecenie ze stawką 30 PLN/godz. brutto W kontrakcie mam możliwość wypracowania 150 godzin, ale zawsze jest to 75 godzin. W kadrach powiedziano mi że z tytułu zlecenia dostanę tylko 50% pensji (tj. ok. 850 PLN.) bo tyle zajmie mi komornik z tyt. umowy zlecenia. Poinformowałem go że to moje jedyne źródło dochodu. również w kadrach powiedzieli mi, że połowę tylko dostanę Czy mogą tak postąpić?

 2. Spoko, ale dlaczego nikt nigdy nie wspomina, że to BANK BLOKUJE PIENIĄDZE. Masz wypłatę, połowę (czy kwotę w/w) zabiera komornik, więc ta kwota dla Ciebie, powinna Ci się zwrócić, ale… Nie. Dlaczego? Bo Bank blokuje pieniądze i nie masz NIC. Co jest cudowne! Masz 1300 na rękę, powiedzmy, komornik Cię nie rusza, ale Bank wie, że jesteś dłużnikiem i Ci pieniędzy nie da!

  1. Zasiłek chorobowy 100% (ciąża) zajęcie bieżące alimenty 440.50 plus zajęcie niealimentacyjne . Jaka kolejność potrącenia?? . W styczniu zasiłek 3370.32zl po potrąceniu najpierw niealimentacyjnego (25% ) a potem alimentów wychodzi kwota 2087.24 .przy potrąceniu najpierw alimentów potem niealimentacyjnego wychodzi 2197.36 zł. Który wariant powinien pracodawca wybrać ?

  1. witam mam stare zadłużenie alimęntacyine, bieżących alimentów nie mam czy komornik może mi zabierać 60% z wypłaty?

   1. Nie istnieje coś takiego jak podział na stare i bieżące zadłużenie. Jest po prostu zadłużenie, które komornik obsługuje.

  1. Witam pare dni temu wyszedlem z Zakladu karnego udalem sie do Opieki spolecznej w ramach pomocy finansowej po przeprowadzonym wywiadzie uznano mi pomoc finansowa na okres 3 miesiecy w kwocie nie przekraczajacej 400zl na miesiac. Dowiedzialem sie ze mam komornika po rozmowie z nim powiedzial ze zalegam 500zl czy te pieniazki pomoc z opieki ktore przeleja mi na moje konto bankowe to czy komornik ma prawo z tych pieniazkow cos zabrac? To nie sa alimenty.

   1. Nie, pieniądze te są bezpieczne, gdyż nie przekraczają kwoty wolnej od komornika za rachunku bankowym. Więc nikt ich Panu nie zabierze. Może Pan spokojnie organizować sobie życie po nowemu na wolności.

Zostaw swój komentarz...