Zajęcie komornicze wynagrodzenia z wynagrodzenia - tabela

Zajęcie komornicze wynagrodzenia w 2023 roku

4.4
(54)

Ile wyniesie zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę w 2023 roku, a ile kwota wolna od komornika? Tabela zajęć komorniczych 2023. A w dalszej części poradnika bonus – jak pozbyć się komornika, który zajął wynagrodzenie? Nie uwierzysz, jak prosto jest zablokować egzekucję z pensji.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z wynagrodzenia 2023, czyli ile komornik może zająć z pensji?

Ile wynosi kwota wolna od komornika w 2023 roku?
Kwota wolna od egzekucji to kwota, której komornik nie może zająć. Jest ona zależna od tego, jakich długów dotyczy prowadzona egzekucja z wynagrodzenia pracownika:

Długi niealimentacyjne:

kwota wolna to 2709 zł w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2023

kwota wolna to 2784 zł w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2023

Długi alimentacyjne:

Bez kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Pracodawca potrąci z wynagrodzenia i premii przysługujących dłużnikowi 60% w celu przekazania w ręce komornika prowadzącego egzekucję długów alimentacyjnych.

Uwaga: kwota przelewana po zajęciu wynagrodzenia na konto również może podlegać dodatkowemu zajęciu komorniczemu. Dlatego też warto znać zasady dotyczące zajęć komorniczych na koncie  i kwotę wolną od komornika na rachunku bankowym.

Tabela zajęć – ile zabierze komornik, jaka jest kwota wolna od zajęcia

W związku z wejściem w życie Nowego Ładu i PPK, zajęcie komornicze pensji może różnić się nieznacznie (do 1 zł) od prezentowanego w tabeli. W tej wersji prezentujemy wyliczenia dla pracownika, który do PPK nie przystąpił, gdyż są oni grupą znacznie liczniejszą. Dla pracujących na niepełny etat przygotowaliśmy specjalne tabele zajęć komorniczych z niższych wymiarów etatów.

Komornicze zajęcia z umów o pracę

– ile może zająć komornik z wynagrodzenia w II połowie 2023 roku?

Wynagrodzenie netto z umowy o pracę na cały etat (w złotówkach)Wysokość zajęcia w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach)Zajęcie  w przypadku alimentów (w złotówkach)
2784 (płaca minimalna)01670
2800161680
29001161740
3000216

1800

31003161860
32004161920
33005161980
34006162040
35007162100
36008162160
37009162220
380010162280
390011162340
400012162400
410013162460
420014162520
430015162580
440016162640
450017162700
460018162760
470019162820
480020162880
490021162940
500022163000
556827843340
Każde wynagrodzenie powyżej tej kwoty oznacza zajęcie 50% wynagrodzenia pracownika
Granica zajęcia komorniczego 50% wynagrodzenia
W przypadku alimentów bez zmian – 60% wysokości wynagrodzenia
575028753450
590029503540
600030003600
700035004200
800040004800
900045005400
1000050006000

Zajęcie wynagrodzenia za pracę na etacie

Egzekucja wynagrodzenia  z umowy o pracę opiera się prostych i łatwych do zapamiętania zasadach. Maksymalnie komornik może zająć połowę pensji (nie dotyczy egzekucji mającej na celu zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Z wynagrodzenia pracownika i premii przysługujących mu komornik może zająć równowartość połowy wysokości wynagrodzenia, o ile wynagrodzenie netto wynosi minimum 5568 zł. Jeśli jest niższe niż 5568 zł, kwota zajęcia będzie również niższa niż połowa wynagrodzenia..

Jak wyliczyć, ile zabierze komornik z wynagrodzenia za pracę etatową niższego niż 5568 zł netto?

Od kwoty wynagrodzenia pracownika, którego wysokość zajęcia chcemy wyliczyć, odejmujemy wolną od egzekucji kwotę 2784 zł. W ten sposób dostajemy dokładny wynik w postaci zajętego wynagrodzenia.

Przykład wyliczania kwoty zajęcia: wynagrodzenie netto 3700 zł. Od tej kwoty odejmujemy wolne od zajęcia 2784 zł i otrzymujemy 916 zł – tyle z wynagrodzenia pracownika otrzyma komornik. Wynik ten pokrywa się z tabelą zajęć. Ale jeśli potrzebujemy precyzyjnie sprawdzić, ile egzekucja z umowy o pracę zabierze z pensji, możemy użyć tej metody do każdej kwoty. Np. zarabiający 4444 zł szybko będzie mógł wyliczyć sobie, że jeśli od swojego wynagrodzenia netto odejmie kwotę wolną od egzekucji, otrzyma wynik 1660 zł. Będący kwotą zajęcia.

Czy komornik może zająć minimalne wynagrodzenie za pracę?

Komornik nie może zająć kwoty ustalonej w danym roku jako minimalne wynagrodzenie za pracę. Najniższa krajowa, potocznie zwana minimalką, jest jednocześnie zawsze kwotą wolną od zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Zatem wynagrodzenia za pracę osób zarabiających najniższą krajową nie podlegają egzekucji komorniczej.

Kwota wolna od zajęcia i stanowiąca minimalne wynagrodzenie za pracę, ogłaszana jest co roku w dzienniku ustaw:

Dziennik ustaw - rozporządzenie określające wysokość kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

Rozporządzenie Rady Ministrów ustala kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na kolejny rok.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie 1.01.2023 – 30.06.2023 brutto 3490 zł,  netto wyniesie ok. 2709 zł

W tym okresie kwota 2709 zł jest kwotą wolną od egzekucji z wynagrodzenia. Zatem osoby zarabiające w okresie od stycznia do czerwca 2709 zł netto nie podlegają egzekucji z wynagrodzenia za pracę. W minimalnego wynagrodzenia za pracę komornik może zająć równe 0 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie 1.07.2023 – 31.12.2023 brutto 3600 zł – netto wyniesie ok. 2784 zł

W tym okresie kwota 2784 zł będzie kwotą określoną jako minimalne wynagrodzenie za pracę i osoby zarabiające taką kwotę mają gwarancję wypłacenia wynagrodzenia w pełnej wysokości, bez potrąceń z tytułu egzekucji.

Gdyż kwota minimalnego wynagrodzenia egzekucji komorniczej nie podlega. Oczywiście w sytuacji, gdy zajęcie wynagrodzenia nie jest związane z długami alimentacyjnymi.

Ile z wynagrodzenia za pracę może zająć komornik za alimenty?

Komornik sądowy, prowadzący postępowanie za alimenty, dokona potrącenia 60% wynagrodzenia bez zachowania kwoty wolnej. Pracodawca zobowiązany jest do potrącania zaliczek pieniężnych bez względu na wysokość wynagrodzenia pracownika – dłużnika alimentacyjnego.

60% , czyli 3/5 wynagrodzenia to wysokość zajęcia komorniczego za alimenty. Ale to nie wszystko, co może spotkać w zakładzie pracy dłużnika alimentacyjnego.

Jeśli otrzyma on nagrodę pracowniczą, dodatkowe wynagrodzenie roczne lub dodatkową premię z tytułu udziału w zysku przedsiębiorstwa, to dodatki te podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej ich wysokości.

Praca w przypadku dłużników alimentacyjnych to praca na spłatę długu alimentacyjnego. Dlatego też wielu, z powodu alimentów, porzuca legalną pracę i ucieka w szarą strefę. Gdzie nie ma zajęć komorniczych. Jest też druga grupa, która z chęcią pracuje na spłatę zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Wielu dłużników alimentacyjnych nie ukrywa się przed komornikiem i świadomie oddaje do dyspozycji organu egzekucyjnego kwotę w wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Ma w tym bowiem ukryty cel – szansę na umorzenie długów alimentacyjnych. Nawet w całości, przy odpowiednim okresie spłaty komornika sądowego.

Ile może zabrać komornik z pensji, gdy zarabiam….

Najczęściej zadawane pytanie, jakie słyszy nasza infolinia. Pytający przez telefon

niech mi pani powie, ile zabierze mi komornik z wypłaty

otrzymuje link do tabeli zajęć komorniczych, po czym (najczęściej) dzwoni ponownie i twierdzi, że nic nie rozumie z tabeli. Dlatego też śpieszymy z pomocą.

Jak sprawdzić, ile zabierze komornik w 2023 roku z wynagrodzenia
Krótka instrukcja odczytywania kwoty zajęcia komorniczego:

Aby sprawdzić wysokość zajęcia, należy sprawdzić kwotę netto swojego wynagrodzenia

 • sprawdzasz tabelę zawsze dla kwoty netto, nie brutto
 • w pierwszej kolumnie odnajdujesz żądaną kwotę
 • kolumna po prawej pokazuje ile przy danym zarobku z Twojego wynagrodzenia za pracę może zająć  komornik
 • osobne wyniki prezentowane są dla zajęcia alimentacyjnego (to kolejna tabela)

Uwaga: częstym wynikiem błędnego odczytu jest badanie dla kwoty otrzymywanej na konto. Nie zawsze jest to kwota Twojego wynagrodzenia. Często pomniejszana jest ona o składki ubezpieczenia, spłatę pożyczek pracowniczych czy dopłaty do benefitów pracodawcy. Przykładowo: Jerzy zarabia 3300 zł na rękę. I tyle ma w umowie. Ale spłaca ratę pożyczki pracowniczej (230 zł miesięcznie), ubezpieczenie grupowe (60 zł) i dopłaca do pakietu prywatnej opieki medycznej dla żony i dwójki dzieci (110 ). Zatem pomimo tego, że zarabia – zgodnie z umową 3300 zł, pracodawca przelewa mu 2900 zł. gdyż odlicza od pensji zobowiązania Jerzego.

Połowa Jerzych w tym kraju pobiegnie do tabeli sprawdzić zajęcie dla kwoty 2900 zł (bo w ich mniemaniu to jest ich wynagrodzenie) i z przerażeniem odkryją, że komornik zabiera im 516 zł, gdy z tabeli wynika zajęcie komornicze w kwocie 116 zł.

Nie, wynagrodzenie to 3300 zł. Tyle, ile zapisano w umowie. Od tej kwoty realizowane jest zajęcie komornicze. A nie od kwoty otrzymywanej przez Jerzego na konto bankowe – po potrąceniach wewnętrznych w zakładzie pracy. Dlatego zajęcie komornicze z wynagrodzenia za pracę u Jerzego wyniesie – zgodnie z tabelą – 516 zł.

Ile może zająć komornik z umowy zlecenia 2023?

Od kilku lat umowa zlecenie nie jest śmieciówką pozbawioną ochrony przed komornikiem. Który wcześniej z tytułu umowy zlecenia zabierał 100% wynagrodzenia za pracę.

W wieku przypadkach wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest traktowane jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i podlega tym samym przepisom w kwestii zajęcia komorniczego.

Warunkiem koniecznym do tego, aby wynagrodzenie osiągane z tytułu umowy zlecenia było chronione przed komornikiem, jest wystąpienie dwóch przesłanek:

Umowa zlecenia musi być jedynym źródłem dochodu dłużnika lub/i zapewniać mu utrzymanie, a świadczenie musi być świadczeniem cyklicznym w ujęciu periodycznym. Przekładając na język polski: umowa zlecenie musi być realizowana stale, nie dorywczo, a wynagrodzenie musi być wypłacane regularnie w cyklach miesięcznych i na zbliżonym poziomie.

To stanowi podstawę do tego, aby wnioskować do komornika o egzekucję z umowy zlecenie jak z umowy o pracę. Wnioskować, gdyż komornik nie zrobi tego samodzielnie.

Wzór wniosku do komornika jest dostępny dla naszych czytelników za darmo w naszych zasobach pism.

Osoby pracujące w ramach umowy zlecenia mają więc możliwość bycia potraktowanymi na równi z etatowcami. Jeśli chodzi o wysokość zajęcia komorniczego.

Oczywiście pod warunkiem, że spełnione są podane kryteria, które wcześniej wyjaśniliśmy, a które znaleźć można w kodeksie cywilnym:

Dziennik ustaw - przepisy regulujące ile może zabrać komornik z umowy zlecenia
Kodeks postępowania cywilnego określa jasno zasady działania komornika przy umowach innych niż o pracę

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z umowy o dzieło

Ustawodawca nie przewidział w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, jakichkolwiek kwot wolnych od zajęcia komorniczego dla otrzymujących wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło.

Oznacza to, że osoba mająca zajęcie komornicze, a pracująca w oparciu o taki właśnie wariant umowy, będzie miała potrącane 100% swoich dochodów.

 • Wysokość osiąganych przychodów z tytułu umowy o dzieło nie ma znaczenia przy egzekucji komorniczej – komornik może zająć zawsze 100% zarobionej kwoty do wysokości zajęcia.
 • Komornik zabierze 100% wynagrodzenia niezależnie od rodzaju zajęcia.
 • Osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło nie podlegają żadnej ochronie i w ich przypadku nie jest stosowana żadna kwota wolna od zajęcia.

Podstawowe pytania o dotyczące zajęć egzekucyjnych wynagrodzeń w 2023 roku

Kilka pytań, które pojawiają się zawsze, a na które warto znać odpowiedzi. Łatwiej wówczas zrozumieć istotę zajęcia komorniczego z wynagrodzenia.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku?

Kwota wolna w przypadku pracowników etatowych to zawsze równowartość minimalnego wynagrodzenia. W 2023 (od lipca) roku pensja minimalna to 2784 zł dla większości pracowników zatrudnionych w wymiarze całego etatu i mających powyżej 26 lat.

Czy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku podlega ochronie przed komornikiem?

Tak, w tym względzie nie zmieniło się nic. Choć istnieje realne zagrożenie, że tak się stanie. Jednak w chwili obecnej kwota najniższego wynagrodzenia to kwota, której nie może zabrać żaden komornik, prowadzący egzekucję inną niż alimentacyjną z pensji pracownika etatowego.

Czyli, jeśli zarabiam najniższą krajową, to komornik nie może zająć mi ani złotówki?

Jeśli zarabiasz najniższą krajową i nie masz zajęć z tytułu alimentów, pracodawca musi wypłacić Ci kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pod warunkiem, że Twoje zadłużenie nie jest zadłużeniem alimentacyjnym. W przypadku długów za alimenty pracodawcy potrąci kwotę stanowiącą równowartość trzech piątych minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zarabiam minimalną krajową, nie mam alimentów, a komornik zabiera mi więcej niż może. Co może być przyczyną?

Zacznijmy od tego, że potrąceń dokonuje pracodawca. Nie komornik. To jest główna przyczyna tego, że pracownik zarabiający najniższą krajową, otrzymuje mniej niż wynosi minimalna pensja. Po prostu pensja jest wyliczana błędnie. Pozostałe najczęstsze powody, to spłacanie pożyczki w pracy, zobowiązań wobec pracodawcy czy regulaminowych kar.

Czy komornik może zabrać trzynastą pensję (tzw. trzynastkę)?

Komornik ma prawo zająć trzynastkę. Ale nie jest to bezpośrednie zajęcie trzynastej pensji – zasady egzekucji komorniczej z trzynastego wynagrodzenia opisaliśmy bardzo dokładnie w artykule poświęconym analizie tego, czy i dlaczego komornik może zająć dodatkowe świadczenie roczne – trzynastkę.

Ubezpieczenie grupowe, Multisport i prywatna opieka medyczna od pracodawcy a zajęcie komornicze pensji – jak to się ma do siebie?

Zasada jest prosta. Pracodawca, gdy posiadasz zajęcie komornicze, najpierw wylicza kwotę wynagrodzenia netto, a potem kwotę zajęcia komorniczego. Gdy zna już kwotę, jaką z Twej pensji przeleje do komornika, od kwoty pozostałej po zajęciu (czyli Twojego wynagrodzenia) odlicza koszty benefitów, jeśli w nich finansowo partycypujesz.

Co może sprawić, że Twoje wynagrodzenie będzie niższe niż ustawowa minimalna pensja w 2023 roku. Bo ustawowo więcej niż minimalne wynagrodzenie komornik nie może zająć.

Co zrobić, gdy komornik zabrał mi za dużo z wynagrodzenia?

Pamiętaj, że nie komornik zarządza kwotą przeznaczoną na zaspokojenie potrzeb egzekucji, a pracodawca. I to nie on samodzielnie, a jego księgowa / kadrowa lub biuro rachunkowe. Jeśli kwota zajętego wynagrodzenia wydaje Ci się za wysoka, w pierwszej kolejności sprawdź to u osób, które faktycznie dokonują potrąceń z pensji. Nie robi tego komornik, a pracodawca.

Jak dochodzi do zajęcia wynagrodzenia przez komornika i jaką rolę pełni pracodawca?

Wiesz już, ile komornik może zająć z wynagrodzenia, a jaka kwota nie podlega egzekucji. Czas poznać pewne, ciekawiące dłużników, ale nie zawsze dobrze poznane elementy egzekucji komorniczej wynagrodzenia i premii pracowniczych.

Na początku jest nakaz zapłaty wydany przez sąd

Nie ma znaczenia, czy został wydany przez sąd okręgowy, rejonowy, czy tylko przez e-sąd w Lublinie. Nakaz zapłaty to podstawa do tego, aby wierzyciel mógł wystąpić o wydanie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Który pozwala mu złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

W wielu przypadkach zajęcie wynagrodzenia jest wynikiem niedbalstwa samego dłużnika, który zignorował pismo z e-sądu i w ten sposób pozbawił się szans na umorzenie postępowania poprzez złożenie sprzeciwu do e-sądu.

Skutkiem tego jest rozpoczęcie egzekucji komorniczej, na początku której

komornik prowadzący postępowanie ustala miejsce pracy dłużnika

Nie ma z tym, w dobie cyfryzacji, oczywiście żadnych problemów. Kilka klików w komorniczy system wyszukiwania pracowników i znajduje pełne dane pracodawcy. Ten wszak musi zarejestrować pracownika z ZUS i US, więc dane te są komornikowi podane na talerzu.

Mając zatem wiedzę, gdzie pracuje dłużnik, egzekutor wysyła do zakładu pracy

zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Przykładowe zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia wygląda tak:

Zajęcie wynagrodzenie za pracę - pismo od komornika do zakładu pracy dłużnika

z chwilą odebrania takiego pisma przez pracodawcę, wynagrodzenie pracownika uznaje się za zajęte przez komornika.

Obowiązki pracodawcy po zajęciu wynagrodzenia pracownika

Odebranie przez pracodawcę pisma oznacza nałożenie przez komornika na niego obowiązku. W ciągu tygodnia, pod groźbą grzywny pieniężnej w wysokości 5 tys. zł, musi wysłać do komornika następujące dane:

 1. wysokość wynagrodzenia dłużnika brutto, ze wszystkimi dodatkowymi dochodami, za okres 3 miesięcy, ale oddzielnie za każdy miesiąc
 2. w jakiej kwocie zajęte wynagrodzenie będzie przesyłane oraz w jakim będzie to terminie
 3. czy istnieją przeszkody do realizacji zajęcia z wynagrodzenia, a jeśli tak, to jakie

Pracodawca samodzielnie wylicza zajęcie wynagrodzenia

Punkt 2 wyraźnie mówi o tym, że to pracodawca informuje komornika o tym, jaka kwota zajętego wynagrodzenia trafiać będzie na konto egzekutora. Jest to jedna z rzeczy, o których warto pamiętać w kontekście rozważania, czy komornik nie zajmuje za dużo z pensji.

Komornik nigdy nie przekazuje zakładowi pracy, jaką część zajętego wynagrodzenia będzie zabierał pracownikom. Rolą pracodawcy jest dokonać wysokości zajęcia komorniczego i właściwą kwotę przekazywać komornikowi. A należności przysługujące pracownikom – po potrąceniu komorniczym – na ich konto.

Komornik zawiadamia dłużnika, że nie wolno mu pobierać wynagrodzenia poza częścią wolną

Nie tylko pracodawca ma narzucone obowiązki i ograniczenia związane z egzekucją z wynagrodzenia. Również i sam dłużnik. Zgodnie bowiem z art. 881. – [Zajęcie wynagrodzenia] – Kodeks postępowania cywilnego,

Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Czy można uniknąć zajęcia wynagrodzenia za pracę gdy pensja jest zajęta przez komornika?

Ponad połowa dłużników, których dotknęło zajęcie wynagrodzenia, może bez trudu obejść egzekucję z wypłaty. Mowa o tych dłużnikach, którzy posiadają dzieci. Ten sposób na komornika – z gruntu prawa całkiem legalny – pozwala w ciągu kilku tygodni skutecznie pozbyć się komornika z wynagrodzenia.

Choć może nie do końca pozbyć. Właściwsze słowo to: zamienić. Na takiego komornika, który co prawda zabiera wypłatę, ale zwraca ją małżonkowi czy partnerowi.

Umowa alimentacyjna – sposób na uratowanie zajętego przez komornika wynagrodzenia

Ten sposób na komornika praktykowany jest zazwyczaj przy dużych długach. Gdy pracownik wie, że zajęcie wynagrodzenia i premii przysługujących dłużnikowi będzie trwało latami, gdyż do pełnego pokrycia długu droga jest bardzo daleka.

A zabieranie połowy wynagrodzenia za pracę i wszystkich premii przysługujących dłużnikowi nie jest miłą perspektywą dla niego samego. W sukurs dłużnikom przychodzą wtedy przepisy prawne, które pozwalają na zawarcie pomiędzy rodzicami dziecka umowy alimentacyjnej.

 • Umowę alimentacyjną zawiera się u dowolnego notariusza
 • Umowa alimentacyjna nie wymaga separacji ani rozwodu – może ją zawrzeć również szczęśliwe  małżeństwo
 • Koszt zawarcia umowy alimentacyjnej nie przekracza 1500 zł (opłata za sporządzenie + opłata notarialna)
 • Przygotowanie indywidualnej umowy „pod potrzeby klienta” można zlecić adwokatowi pisząc na adres prawnicy@mamdlugi.pl
 • Ze względu na zróżnicowane koszty notariusza dobrze jest sprawdzić 10-15 kancelarii i wybrać najtańszą
 • Notariusz nie ma wpływu na kształt i zapisy umowy – jego rolą jest tylko poświadczenie podpisów na umowie

Przykładowa umowa alimentacyjna wygląda tak (fragment z zasobów naszej kancelarii):

Umowa alimentacyjna pomiędzy małżonkami na dobrowolne alimenty
Te kilka stron i podpis notariusza mogą zatrzymać egzekucję komorniczą w wynagrodzenia na długie lata

Jeśli potrzebujesz indywidualnej umowy alimentacyjnej, zamówisz ją u nas. W cenie samej umowy otrzymasz małżeńskie konsultacje z adwokatem, który wyjaśni wszystkie niezrozumiałe kwestie i rozwieje wątpliwości.

Dlaczego umowa alimentacyjna powoduje umorzenie zajęcia komorniczego z wynagrodzenia?

Dzieje się tak dlatego, że zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zajęciami komorniczymi. I w przypadku dłużników alimentacyjnych, przy zbiegu zajęć z powodu alimentów i innych tytułów, dług alimentacyjny ma pierwszeństwo w egzekucji.

Pierwszeństwo zajęć z tytułu świadczeń alimentacyjnych nad innymi zajęciami
Przykład obrazujący zajęcie wynagrodzenia w przypadku dłużników alimentacyjnych mających dodatkowo zajęcia komornicze z innych tytułów:

Paweł ma 41 lat, trójkę dzieci i nakaz zapłaty w wysokości 124 tysięcy złotych z powodu niespłaconych kredytów bankowych, sprzedanych do Kruka, Intrum i Ultimo. Wynagrodzenie netto Pawła to 5150 zł, a zajęcie komornicze z wynagrodzenia za pracę wynosi dokładnie 2441 zł. W związku z czym Paweł przynosi do domu równowartość minimalnego wynagrodzenia, czyli kwotę wolną od komornika. 2709 zł miesięcznie.

Przy takim zadłużeniu, poddając się egzekucji, Paweł spłacałby komornika do emerytury. Dlatego też, nie widząc sensu dalszego płacenia komornikowi, Paweł wraz z małżonką podpisał umowę alimentacyjną, deklarując alimenty na każde dziecko w wysokości 900 zł. W sumie 2700 zł.

Ponieważ Paweł nie wypełnił swoich świadczeń  alimentacyjnych zgodnie z umową, automatycznie powstał dług alimentacyjny, który – na wniosek małżonki – trafił do komornika. Ten, zgodnie z procedurą, przesłał do zakładu pracy informację o zajęciu wynagrodzenia Pawła. Ponieważ zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych ma pierwszeństwo bezwzględne przed każdą inną egzekucją, zakład pracy poinformował „poprzedniego” komornika o zbiegu egzekucji, a następnie zaprzestał przesyłania mu wynagrodzenia z pensji Pawła.

Zajął je bowiem komornik alimentacyjny. Od tej pory, miesiąc w miesiąc, komornik ten przekazywać będzie do domu Pawła, a dokładnie na konto żony, 2700 zł zaspokajać w ten sposób dług alimentacyjny. Komornik sądowy, prowadzący egzekucję na rzecz wcześniejszych wierzycieli czyli Kruka, Intrum, Ultimo, umorzy postępowanie egzekucyjne z powodu braku możliwości jej przeprowadzenia.

Będzie to moment, abstrahując od całej sytuacji, w którym Paweł będzie miał możliwość rozpoczęcia odkładania pieniędzy na spłatę swoich starych zobowiązań bankowych. Dzięki temu, że egzekucja okazała się nieskuteczna, a kolejna będzie możliwa za x lat, gdy jego dzieci się usamodzielnią, kupione przez Intrum, Kruka i Ultimo wierzytelności Paweł będzie mógł wykupić za 30-50 procent ich wartości całkowicie wyjść z długów. W jaki sposób? Wykorzystując możliwość negocjacji z firmami windykacyjnymi i wykup długów po umorzeniu. W ten sposób wyjdzie z długów, co do niedawna wydawało mu się nierealne – jak można bowiem myśleć o odkładaniu pieniędzy na wykup długów mając zajętą połowę pieniędzy z wynagrodzenia za pracę.

Niepłacenie świadczeń alimentacyjnych, wynikających z umowy o takie świadczenia, jest – jak widać na przykładzie – nie tylko sposobem na komornika, ale też i wyjścia z długów. Dzięki wykorzystaniu przepisów prawnych stanowiących, że zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych ma pierwszeństwo w stosunku do długów o innym charakterze niż te związane ze świadczeniami na dzieci.

Egzekucję komorniczą z wynagrodzenia można skutecznie zablokować

Podany przykład to jeden z kilku sposobów na pozbycie się komornika z wynagrodzenia za pracę. Niestety, wielu dłużników wraz z otrzymaniem pisma o zajęciu wynagrodzenia, popada w marazm i godzi się z losem. Nierzadko latami wegetując za minimalną krajową, wolną  od zajęcia, resztę pieniędzy oddając komornikowi. Pół biedy, gdy w ten sposób spłacają swoje długi. Ale w wielu przypadkach egzekucja komornicza z wynagrodzenia nie pokrywa narastających odsetek i kosztów komorniczych.

Jeśli masz wśród znajomych i rodziny kogoś takiego, pogodzonego z losem i zajęciem komorniczym połowy pensji, przekaż mu dobre wieści. Że mają szansę na odmianę swojego losu.

Pomoc zadłużonym – wykorzystaj przepisy prawa i skorzystaj z pomocy prawników, którzy potrafią Ci w tym skutecznie pomóc

Doprowadzenie do zajęcia komorniczego na wynagrodzeniu to wynik braku odpowiednich działań oddłużeniowych. Ale nigdy nie jest na nie za późno. Pierwszym krokiem jest blokada komornika i doprowadzenia do umorzenia egzekucji z wynagrodzenia. To otwiera drogę do negocjacji z wierzycielami i uzyskania świetnych ofert ugodowych, pozwalających na spłacenie długów w sposób do tej pory dla dłużnika niedostępny. Np. z dużymi umorzeniami.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę oznacza tylko to, że wierzyciel wykorzystał przysługujące mu przepisy prawa. Ale dłużnik też ma swoje prawa. I ten sam kodeks postępowania cywilnego, w którym jest sporo przepisów, dzięki którym egzekucję komorniczą z pensji może skutecznie i szybko zakończyć. Oczywiście nie samodzielnie – ale od czego są prawnicy, którzy już 12 lat pomagają Polakom w wychodzeniu z długów? Zapraszamy po pomoc w oddłużaniu – również komorniczym.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • 12 lat na rynku o zasięgu ogólnopolskim.
 • Wcześniej działaliśmy pod nazwą Windykowani.pl
 • Jesteśmy polecani przez pracowników większości banków!
 • Mówią i piszą o nas: Newsweek, Onet, Polskie Radio, Telewizja Polska i inne.
 • Posiadamy wiarygodne i rozpoznawalne certyfikaty takie jak raport BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).
 • Setki pozytywnych opinii i wygranych spraw popartych case study.

Zadzwoń do nas bezpłatnie – pomożemy Ci zlikwidować dług!

(71) 725 41 24

Jak wyjść z długów w parabankach
zadłużenia

 • Nie posługujemy się kupionymi zaświadczeniami o rzetelności i wiarygodności. Na pewno widziałeś takie certyfikaty:

najpopularniejsze certyfikaty wydawane firmom

 • Możesz im wierzyć, ale czy masz pewność dobrej weryfikacji? My idziemy krok dalej, dając Ci do ręki raport z BIG. Sprawdź nas klikając poniżej. Raport otworzy się automatycznie.

Zadzwoń do nas bezpłatnie – pomożemy Ci zlikwidować dług!

(71) 725 41 24

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.4 / 5. Liczba głosów: 54

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

 1. Witam, pracuję w firmie na um. zlecenie ze stawką 30 PLN/godz. brutto W kontrakcie mam możliwość wypracowania 150 godzin, ale zawsze jest to 75 godzin. W kadrach powiedziano mi że z tytułu zlecenia dostanę tylko 50% pensji (tj. ok. 850 PLN.) bo tyle zajmie mi komornik z tyt. umowy zlecenia. Poinformowałem go że to moje jedyne źródło dochodu. również w kadrach powiedzieli mi, że połowę tylko dostanę Czy mogą tak postąpić?

 2. Spoko, ale dlaczego nikt nigdy nie wspomina, że to BANK BLOKUJE PIENIĄDZE. Masz wypłatę, połowę (czy kwotę w/w) zabiera komornik, więc ta kwota dla Ciebie, powinna Ci się zwrócić, ale… Nie. Dlaczego? Bo Bank blokuje pieniądze i nie masz NIC. Co jest cudowne! Masz 1300 na rękę, powiedzmy, komornik Cię nie rusza, ale Bank wie, że jesteś dłużnikiem i Ci pieniędzy nie da!

  1. Zasiłek chorobowy 100% (ciąża) zajęcie bieżące alimenty 440.50 plus zajęcie niealimentacyjne . Jaka kolejność potrącenia?? . W styczniu zasiłek 3370.32zl po potrąceniu najpierw niealimentacyjnego (25% ) a potem alimentów wychodzi kwota 2087.24 .przy potrąceniu najpierw alimentów potem niealimentacyjnego wychodzi 2197.36 zł. Który wariant powinien pracodawca wybrać ?

  1. witam mam stare zadłużenie alimęntacyine, bieżących alimentów nie mam czy komornik może mi zabierać 60% z wypłaty?

   1. Nie istnieje coś takiego jak podział na stare i bieżące zadłużenie. Jest po prostu zadłużenie, które komornik obsługuje.

  1. Witam pare dni temu wyszedlem z Zakladu karnego udalem sie do Opieki spolecznej w ramach pomocy finansowej po przeprowadzonym wywiadzie uznano mi pomoc finansowa na okres 3 miesiecy w kwocie nie przekraczajacej 400zl na miesiac. Dowiedzialem sie ze mam komornika po rozmowie z nim powiedzial ze zalegam 500zl czy te pieniazki pomoc z opieki ktore przeleja mi na moje konto bankowe to czy komornik ma prawo z tych pieniazkow cos zabrac? To nie sa alimenty.

   1. Nie, pieniądze te są bezpieczne, gdyż nie przekraczają kwoty wolnej od komornika za rachunku bankowym. Więc nikt ich Panu nie zabierze. Może Pan spokojnie organizować sobie życie po nowemu na wolności.

Zostaw swój komentarz...