Zajęcie komornicze z umowy zlecenia

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia

3.6
(8)

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia jest tematem bardzo żywym i nieustannie powracającym. Szczególnie, że nie wszyscy liczący wypłaty wiedzą, jak zrobić to prawidłowo. A różnice są spore, o czym Państwu w niniejszym artykule opowiem.

kredyt windykowani

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia – ile zajmie komornik

Aby wgłębić się w zagadnienie zajęcia przez komornika wypłaty z tytułu umowy zlecenia, trzeba najpierw ustalić podstawy prawne, które takie zajęcie regulują.

Zasada podstawowa jest taka, że każda umowa – zlecenie podlega zajęciu komorniczemu w całości. Czyli jeśli zarabiasz 2000 zł, to pracodawca ma obowiązek przelać komornikowi właśnie tyle. A Tobie z wypłaty nie zostanie nic.

I taka interpretacja obowiązuje w sytuacji, gdy pójdziesz na przykład sezonowo zbierać truskawki. Podpiszesz umowę – zlecenie na powiedzmy 3 tygodnie i wszystkie zarobione przez Ciebie pieniądze zostaną zabrane przez komornika.

Sytuacja zmienia się, gdy Twoja umowa zlecenie ma charakter umowy o pracę. Jest stała, powtarzająca się (wypłaty regularnie w tych samych odstępach czasu) i celem świadczenia jest utrzymanie się (stanowi główne źródło dochodu), a nie dorobienie do głównego źródła utrzymania (na przykład praca dorywcza po godzinach pracy głównej).

W takim przypadku pracodawca ma obowiązek zastosować inne kryteria przy dokonywaniu na zlecenia komornika zajęcia wynagrodzenia. Identycznie takie same jak przy umowie o pracę: 50% wynagrodzenia z zachowaniem kwoty wolnej od zajęcia. Sprawdź dokładnie, ile zabierze Ci komornik – odczytaj to z tabeli zajęć komorniczych wynagrodzenia.

Umowa – zlecenie, komornik i błędy kadrowych

W teorii wszystko wygląda prosto i można zawszeć to w jednym zdaniu, które powtórzę, gdyż wielokrotnie jestem pytana o to, czy komornik może zająć całą wypłatę w umowy zlecenia czy tylko część:

Zapamiętaj!
Jeśli umowa zlecenia ma charakter stały, powtarzający się regularnie i stanowi jedyne źródło dochodu służące utrzymaniu się – wówczas pracodawca nie odda komornikowi całości wynagrodzenia, a jedynie część, maksymalnie połowę, dokładnie na takich samych zasadach jakie stosuje się przy umowach o pracę.

Niby wszystko proste. Ale tutaj zaczynają się schody. A jak schody, to i błędy. W ich wyniku wielu pracowników dostaje mniejsze wynagrodzenia niż powinni. Winę ponoszą osoby naliczające wynagrodzenia, gdyż w wielu przypadkach robią to po prostu źle.

Zajęcie komornicze umowy zlecenia – kwota wolna od zajęcia

Mamy dwie szkoły wyliczania kwoty wolnej od zajęcia z tytułu umowy zlecenia. Ministerstwo Sprawiedliwości opowiedziało się za stosowaniem minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracownika, ustalonego proporcjonalnie do ilości godzin wykonywanego zlecenia w danym miesiącu. Jest to ważne, gdyż każdy miesiąc ma inną liczbę godzin pracy. Dla przykładu: w czerwcu i listopadzie 2019 liczba godzin pracy to 152 godziny. Ale za to w październiku aż 184 godziny!

Jak zmienia się kwota wolna od zajęcia z umowy zlecenia w zależności od przyjętych zasad liczenia

Na potrzeby poniższego przykładu załóżmy, że zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym (również chorobowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu) oraz że zastosowano 20% kosztów uzyskania przychodu.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy w wysokości 2.500 zł miesięcznie zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Ma ono charakter powtarzający się i stanowi jedyne źródło utrzymania zleceniobiorcy, stąd w zajęciu umieszczono adnotację, iż stosuje się do niego zakres ochrony wynagrodzenia z Kodeksu pracy. W sierpniu br. zleceniobiorca przepracował 100 godzin.

Kwota wolna od potrąceń ustalona według stawki minimalnej ze zlecenia (na podstawie opinii resortu pracy) wynosi 975 zł, tj.:

  • minimalna stawka godzinowa po odliczeniach składkowo-podatkowych: 13,70 zł – 1,89 zł – 1,06 zł – 1 zł = 9,75 zł,
  • kwota wolna: 100 godz. x 9,75 zł = 975 zł.

Z kolei przyjmując stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości kwota wolna wynosi 870,92 zł, zgodnie z wyliczeniem:

  • wymiar czasu pracy: 100 godz./176 godz. (wymiar czasu pracy w sierpniu br. dla pełnego etatu) = 0,57 etatu,
  • minimalna płaca: 2.100 zł x 0,57 etatu = 1.197 zł,
  • kwota wolna: 1.197 zł – 164,12 zł – 92,96 zł – 69 zł = 870,92 zł.

źródło: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o

Pismo do komornika

Jeśli Twój pracodawca ma kłopoty z określeniem wysokości zajęcia lub po prostu boi się “podpaść” komornikowi – możesz pomóc mu w wyjściu ze strachu. W bardzo prosty sposób – pisząc do komornika pismo, w którym informujesz go, że spełniasz wszystkie kryteria pozwalające na zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia jak z umowy o pracę.

Wzór pisma do komornika poniżej:

Dane dłużnika:
Imiona, nazwisko
Adres zamieszkania
Numer PESEL

Dane komornika:
Nazwa komornika
Adres komornika

OŚWIADCZENIE

Sygnatura akt: odczytaj z pisma, które otrzymałeś od komornika

Oświadczam, że jedynym źródłem mojego utrzymania jest umowa zlecenia zawarta w dniu (podać datę) z firmą (pełna nazwa pracodawcy wraz z adresem). Świadczenie ma charakter powtarzalny i wypłacane jest w regularnych odstępach czasu – raz w miesiącu. Umowa zlecenia zawarta jest na dłuższy okres (tu wskazać daty od do) lub Umowa zlecenia zawierana jest na okresy miesięczne w oparciu o deklarację stałej współpracy.* Z tytułu zawartej umowy osiągam miesięczny przychód brutto w kwocie (proszę podać kwotę).

W związku z powyższym proszę o zakwalifikowanie mojego przychodu z tytułu zawartej umowy zlecenia, jako świadczenie powtarzające się, którego celem jest zapewnienie utrzymania, zgodnie z artykułem 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Z poważaniem

………………………
(imię i nazwisko)

*Wybierz właściwa opcję bądź dostosuj do własnych potrzeb.

Czy Twoje zajęcie komornicze z umowy zlecenia jest prawidłowo naliczone?

Masz wątpliwości, czy Twoje zajęcie komornicze z umowy zlecenia jest naliczane prawidłowo? Masz wrażenie, że pracodawca – na przykład nie chcąc podpaść komornikowi – na wszelki wypadek przelewa mu więcej niż powinien. A Ty dostajesz zbyt niską pensję?

Przyjdź po pomoc. Wyliczę Ci prawidłowe wynagrodzenie z umowy zlecenia przy zajęciu komorniczym wg obowiązujących przepisów. Zapraszam na www.pomockadrowa.pl

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 3.6 / 5. Liczba głosów: 8

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...