Oddłużanie - kilka metod pozwaljących wyjsć z długów

Oddłużanie osób fizycznych – pomoc w oddłużeniu

4.6
(20)

Oddłużanie to nasza codzienność. Jeśli wpadłeś w długi i potrzebujesz pomocy w oddłużaniu – zapoznaj się z możliwościami, jakie daje Ci pomoc kancelarii znanej z niespotykanie efektywnego oddłużania osób fizycznych.

 • Jak rozpocząć oddłużanie?
 • Czy każdy może się oddłużyć?
 • Czy oddłużanie pozwoli mi na umorzenie długów?

Co to jest oddłużanie?

Oddłużanie to proces, którego celem jest doprowadzenie do odzyskania płynności finansowej osoby zadłużonej poprzez przerwanie pętli długów i redukcja jak największej części jej zadłużenia.

Oddłużania potrzebują najczęściej osoby w spirali zadłużenia pozabankowego, dłużnicy mające kłopot ze spłatą kredytów bankowych oraz ci, którzy mają już egzekucję komorniczą.

Oddłużanie chwilówek – pomoc zadłużonym w parabankach

Największą zmorą współczesnych dłużników są długi pozabankowe. Oddłużanie  chwilówek to proces na szczęście łatwy, jeśli przeprowadzony jest przy wsparciu prawnika i specjalisty ds. oddłużania. Nasza kancelaria od lat skutecznie oddłuża z chwilówek na terenie całego kraju, wykorzystując przy tym autorski program skutecznego wyprowadzania z pętli zadłużenia w parabankach.

Na czym polega oddłużanie długów pozabankowych?

Program oddłużania z chwilówek zakłada natychmiastowe przerwanie jakichkolwiek refinansowań i odkładanie pieniędzy na stopniową spłatę długów, która rozpoczyna się dopiero po 9-12 miesiącach. Dłużnik po tym okresie ma już ustabilizowaną sytuację materialną.

A co dzieje się z jego długami?

 • wszystkie długi zostają przez wierzycieli sprzedane
 • 30% – 50% długów jest całkowicie umarzanych
 • 30% -40% zadłużenia jest spłacane po upływie roku w ratach
 • 20% – 30% długów spłacane jest poprzez długie ugody na okres spłaty nawet do 10 lat
Przez cały okres oddłużania z chwilówek dłużnik posiada osobistego opiekuna, z którym ma codzienny kontakt. Oraz dedykowanego adwokata, który dba o ochronę dłużnika przed nakazami zapłaty w e-sądzie

Klucz do oddłużania - dłużnik idący w kierunku światła

Dlaczego oddłużanie osób fizycznych jest efektywne?

Niezwykłym walorem programu oddłużania jest, że można przystąpić do niego od razu. I od razu poczuć jego efekty. Za co nasz program oddłużania jest ceniony przez klientów?

 • pozwala na wakacje w spłacie trwające nawet rok, a więc odbudowę swoich finansów i stabilność finansową
 • zapewnia spokój psychiczny – świadomość posiadania opiekuna daje poczucie bezpieczeństwa
 • z życia dłużnika w jeden dzień znika namolna windykacja; dłużnik przestaje być zastraszany
 • osoba zadłużona przestaje bać się wizji komornika, bo ma świadomość 100% umorzeń w e-sądzie i tego, że zagrożenie egzekucją komorniczą jej nie dotknie.
W ciągu kilku dni dłużnik zmienia o 180 stopni swoje życie. Przestaje bać się windykacji i straszenia komornikiem. Staje się dłużnikiem świadomym, który zna plan na oddłużenie.

Ile kosztuje oddłużanie osób fizycznych?

Pierwszy krok, który pozwala na oddłużanie, to zamówienie analizy sytuacji finansowej. Analiza pozwoli na ocenę stanu zadłużenia i przygotowanie 2-3 wariantów oddłużania.

Koszt oddłużania (w postaci wstępnej analizy sytuacji finansowej) zależy od rodzaju wybranej analizy:

Analiza zadłużenia
97 zł 37 zł
Poradnik
24,97 zł
Pismo
24,97 zł
Pakiet 3 w jednym – kupuj taniej
146,94 zł 67,00 zł
Więcej o oddłużaniu osób fizycznych z pętli długów pozabankowych dowiesz się przechodząc do dedykowanej oferty dla szukających tej właśnie pomocy zadłużonym.

Oddłużanie kredytów bankowych

Oddłużanie długów bankowych to operacja polegająca na podpisaniu z bankiem porozumienia restrukturyzacyjnego zmieniającego zasady umowy (obniżenie rat, wydłużenie terminu spłaty).

Ten rodzaj oddłużania realizowany jest poprzez złożenie wniosku o restrukturyzację. Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne można znaleźć na stronie internetowej każdego banku.

Jak oddłużyć kredyt bankowy, który został wypowiedziany?

Oddłużanie, które polecane jest osobom prywatnym w trudnej sytuacji, to tzw. oddłużanie poprzez wykup długów. Jest to operacja, której celem jest przeniesienie długu z banku do funduszu (najprościej rzecz biorąc – firmy windykacyjnej, która kupuje długi od banków).

Po zmianie wierzyciela (gdy bank przestaje nim być) oddłużanie z długów po banku jest znacznie prostsze. I przynosi konkretne profity.

Oddłużanie to można zrealizować poprzez ugodę ratalną, czyli rozbicie długu kupionego od banku na atrakcyjne raty:

Oddłużanie długów bankowych - ugoda ratalna

 

 

Skuteczne oddłużanie w tym przypadku to stworzenie dłużnikowi możliwości spłaty w ratach dostosowanych do jego dochodów. Dużo rat bez odsetek pozwoli na wyjście z długów bez wyrzeczeń, sądów i egzekucji komorniczej.

Prawdziwe oddłużanie długów bankowych ma miejsce wówczas, gdy długi te są skutecznie umarzane w znacznej części.

To najbardziej uwielbiana przez naszych klientów forma oddłużenia. Bo nie ma dla dłużnika nic piękniejszego, niż moment, w którym jego zadłużenie kurczy się do takich rozmiarów:

Efektywne oddłużanie z maksymalną redukcją długu jest dostępne dla każdej osoby fizycznej poszukującej oddłużenia. Więcej o tej najkorzystniejszej formie oddłużania kredytów bankowych, pozwalającej na skuteczne negocjacje z wierzycielami, przeczytasz w zakładce Negocjacje z firmą windykacyjną.

Ile trwa oddłużanie kredytów bankowych?

W większości przypadków proces oddłużania zamykamy w ciągu 2 tygodni. Tyle mija od przekazania dłużnikowi pełnomocnictwa do przekazania ugody, której realizacja oznacza dla niego wyjście z długów.

Oddłużanie komornicze

W sytuacji, gdy wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty i skierował sprawę do egzekucji komorniczej, oddłużanie jest co prawda trudne, ale nie niemożliwe.

Oddłużanie komornicze realizujemy na 3 sposoby, zależne od sytuacji, w jakiej znalazł się dłużnik.

Oddłużanie z komornikiem po nakazie sądowym wysłanym na nieaktualny adres

Bardzo często zdarza się, że dłużnik zmienia miejsce zamieszkania, a dług „zostaje” na starym adresie. Wówczas wierzyciel przeprowadza postępowanie sądowe bez świadomości dłużnika o toczącym się postępowaniu i bez możliwości obrony z jego strony.

Dłużnik o istnieniu tytułu wykonawczego dowiaduje się dopiero wówczas, gdy komornik zajmuje mu konto bankowe. Polskie prawo daje mu w tej sytuacji możliwość obrony poprzez złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę prowadzonej przez komornika egzekucji Co to daje i jaki ma wpływ na oddłużanie z komornikiem?

 • decyzją sądu egzekucja zostanie wstrzymana
 • sprawa wraca do sądu, który wydał nakaz zapłaty
 • dłużnik ma możliwość obrony, np. poprzez złożenie sprzeciwu
Nasza kancelaria świadczy usługę oddłużania komorniczego w przypadku wystawienia przez sąd nakazu zapłaty na nieaktualny adres dla wszystkich osób fizycznych na terenie całego kraju. Usługa świadczona jest przez adwokata i realizowana bez udziału i zaangażowania dłużnika.

Oddłużanie komornicze – negocjacje z wierzycielem

Bardzo wielu dłużników nie wie, że w ich przypadku istnieje możliwość oddłużania komorniczego poprzez zawarcie ugody z wierzycielem.

Skuteczne negocjacje z wierzycielem mogą zdziałać cuda – wierzyciel wstrzymuje egzekucję komorniczą, a dłużnik spłaca zadłużenie na warunkach ustalonych w toku negocjacji w formie dobrowolnej.

Ze względu na fakt, iż są to negocjacje specjalistyczne, efektywne oddłużanie z komornikiem prowadzącym egzekucję warto powierzyć doświadczonemu negocjatorowi.

Który w imieniu dłużnika przeprowadzi negocjacje z wierzycielami zmierzające do odstąpienia od prowadzenia egzekucji na rzecz spłaty polubownej.

Oddłużanie komornicze przy dużych długach i wielu czynnych egzekucjach

Ta forma oddłużania jest niezwykle skuteczna i przynosi niemałe profity osobom zadłużonym. Jeśli przeprowadzi ją wytrawny specjalista, może przynieść redukcję zadłużenia o 50-70 procent.

Oddłużanie komornicze przy dużych zadłużeniach i rozlicznych egzekucjach pozwala na powrót do normalnego życia już w ciągu miesiąca od rozpoczęcia oddłużania.

Oddłużanie realizowane jest w kilku etapach. Rozpoczyna się od zablokowania wszystkich egzekucji komorniczych, następnie doprowadzenia do ich umorzenia przez prowadzących je komorników z powodu braku możliwości wyegzekwowania od dłużnika jakichkolwiek wpłat.

Kolejnym etapem oddłużania komorniczego jest doprowadzenie wierzycieli, pozbawionych dopływu środków, do podjęcia decyzji o umorzeniu znacznej części długu – podpisanie ugody pozwalającej na spłatę zadłużenia pomniejszonego o umorzoną część bez udziału komornika i wyjście z długów.

Umorzenie komornicze na przykładzie jednej ze spraw naszego klienta:

Prawidłowo przeprowadzone umorzenie komornicze pozwoli również na uniknięcie opłat egzekucyjnych, gdyż te bierze na siebie wierzyciel.

Likwidacja wszystkich długów – upadłość konsumencka

Dobrze przeprowadzone oddłużanie ze wszystkich długów w procesie ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej pozwala na likwidację wszystkich zadłużeń i rozpoczęcie nowego życia z czystą kartą.

Wielu dłużników niestety nie ma świadomości, że upadłość konsumencka nie zawsze oznacza umorzenie całości zadłużenia. Choć wmawiają im to sugestywnie nieuczciwe kancelarie prawne, które stawiają na ilość, a nie jakość przeprowadzonych postępowań upadłości konsumenckich.

Na czym polega oddłużanie poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jest to złożenie do odpowiedniego sądu wniosku o upadłość z wykazem wszystkich długów, które ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma objąć. Całkowite oddłużenie w wyniku bankructwa, ogłaszanego przez osobę fizyczną, jest możliwe, gdy długi powstały w wyniku dobrze udokumentowanych

 • zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków
 • długotrwałej choroby
 • szczególnych przypadków niezaradności losowej
 • uzależnień

Każdy dłużnik ma szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale warunki upadłości i poziom umorzenia zależeć będzie od sądu i sugestii syndyka.

Dlatego też ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako sposób na całkowite oddłużenie wymaga, dla osób nieodpowiedzialnie zadłużających się przez długi czas, konsultacji z doświadczonym prawnikiem od upadłości.

Konsultacje wstępne, przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, możesz przeprowadzić w naszej kancelarii całkowicie bezpłatnie. Prawnik prowadzący konsultacje oszacuje Twoje realne szanse na całkowite oddłużenie i likwidację wszystkich długów.

Ile kosztuje oddłużanie poprzez upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką osób fizycznych cechuje duża rozbieżność cen. Najczęściej spotykane ceny oscylują w granicach 4-10 tysięcy złotych. Choć są kancelarie, które wyceniają upadłość na 20 tysięcy.

Nasza kancelaria przeprowadza proces oddłużania poprzez upadłość konsumencką w cenie równej wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu podpisania umowy z adwokatem, prowadzącym postępowanie upadłościowe. Wszystkie czynności wykonywane są online, dlatego z oferty może skorzystać każda zadłużona osoba fizyczna bez względu na miejsce pobytu.

Jak pomóc osobie, która jest zadłużona?

Zadłużenie, szczególnie długotrwałe, rujnuje psychikę. Osoba, która wpadła w spiralę zadłużenia nie wierzy, że może wyjść z długów. Każda próba spłaty zadłużenia wynikającego z zobowiązań finansowych kończy się fiaskiem, gdyż procesu oddłużania nie sposób przeprowadzić bez wsparcia doświadczonego specjalisty i skutecznego prawnika od długów.

Jeśli masz w otoczeniu osobę zadłużoną, której chcesz pomóc, najlepszą formą pomocy będzie przebudzenie jej do działania poprzez kontakt ze specjalistą od oddłużania.

Już jedna rozmowa zaowocuje przedstawieniem osobie potrzebującej pomocy planu działania (procesu oddłużania), który sprawie, że spojrzy inaczej na swoje zobowiązania finansowe.

Nie oczami zastraszanego przez windykację dłużnika, ale doświadczonego specjalisty od oddłużania, który bez emocji spojrzy na spiralę zadłużenia  i opowie, jak w danej sytuacji wyjść z długów.

Zamówienie rozmowy, która może odmienić życie osoby potrzebującej pomocy z oddłużenia zamówisz tutaj:

Porozmawiajmy o Twoich długach (187,00 zł)

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia oraz korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Gdzie uzyskać pomoc dla zadłużonych – kto pomaga w oddłużaniu?

Nasza kancelaria od ponad dekady niezwykle skutecznie realizuje oddłużanie osób prywatnych w trudnej sytuacji finansowej. Jako jedyna w Polsce kancelaria prawna ze specjalizacją w oddłużaniu realizujemy umorzenia długów kupionych przez firmy windykacyjne w toku indywidualnych negocjacji.

Pomagamy w spłacie zobowiązań poprzez wdrażanie planu oddłużenia dostosowanego nie tylko do indywidualnej sytuacji dłużnika, ale również jego psychiki.

Mający problem z uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań finansowych, czyli szukający wiedzy jak wyjść z długów, już na poziomie kontaktu z infolinią natrafi na niezwykle kompetentną i bardzo doświadczoną osobę, która udzieli wsparcia nie tylko merytorycznego, ale również psychologicznego.

Rozumiemy dłużników jak mało kto. Przekonaj się sam, jak wygląda profesjonalna pomoc zadłużonym. Pomożemy Ci z każdym problemem związanym z zadłużeniem. Poza jednym. Nie odpowiemy na jedno pytanie

jak uzyskać kredyt oddłużeniowy?

nie rekomendujemy bowiem oddłużania poprzez dalsze zadłużanie. A kredyt oddłużeniowy pozwala wyjść z długów tylko pozornie. Tak naprawdę nakręca spiralę zadłużenia.

Dlatego też, jeśli naprawdę chcesz wyjść z długów, zacznij od uświadomienia sobie, że pożyczanie na ich spłatę to odwrotność oddłużania.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • 12 lat na rynku o zasięgu ogólnopolskim.
 • Wcześniej działaliśmy pod nazwą Windykowani.pl
 • Jesteśmy polecani przez pracowników większości banków!
 • Mówią i piszą o nas: Newsweek, Onet, Polskie Radio, Telewizja Polska i inne.
 • Posiadamy wiarygodne i rozpoznawalne certyfikaty takie jak raport BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).
 • Setki pozytywnych opinii i wygranych spraw popartych case study.

Zadzwoń do nas bezpłatnie – pomożemy Ci zlikwidować dług!

(71) 725 41 24

Jak wyjść z długów w parabankach
zadłużenia

 • Nie posługujemy się kupionymi zaświadczeniami o rzetelności i wiarygodności. Na pewno widziałeś takie certyfikaty:

najpopularniejsze certyfikaty wydawane firmom

 • Możesz im wierzyć, ale czy masz pewność dobrej weryfikacji? My idziemy krok dalej, dając Ci do ręki raport z BIG. Sprawdź nas klikając poniżej. Raport otworzy się automatycznie.

Zadzwoń do nas bezpłatnie – pomożemy Ci zlikwidować dług!

(71) 725 41 24

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 20

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

3 komentarze

 1. Prosze o pomoc w moim zadluzeniu ma na 15000 a ma na utrzymaniu dwoch synow w tym jeden niepelnosprawny nie daje rady wiaza c koniec z koncem

Zostaw swój komentarz...