Blokada konta bankowego przez komornika

Jak wygląda blokada konta bankowego przez komornika?

5
(1)

Komornik zajął Ci konto w banku? Szukasz wiedzy o tym, jak wygląda w praktyce blokada konta przez komornika – w tym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania o zajęcie konta bankowego. Kompendium wiedzy, której osoby z zajętym przez komornika kontem, szukają w Internecie. U nas wiedza ta zebrana jest w jednym miejscu.

Jak wygląda blokada konta bankowego przez komornika?

Egzekucja komornicza polegająca na blokadzie kont bankowych w pełni zautomatyzowana i odbywa się zdalnie. Komornik wysyła, poprzez aplikację systemu Ognivo, zapytanie o dłużnika, którego rachunków bankowym poszukuje. System Ognivo, za pomocą aplikacji, łączy się z bankami i pobiera od nich odpowiedź na zapytanie komornika:

Czy osoba x ma w tym banku rachunek?

Kilka chwil później komornik ma już odpowiedzi zwrotne z każdego polskiego banku i SKOK-u. I listę wszystkich rachunków bankowych poszukiwanego dłużnika. Pozostaje mu tylko zająć konta dłużnika. Komornik wysyła więc zdalnie do każdego z banków, prowadzącego konto dłużnika, informacje o zajęciu rachunku. System Ognivo sprawia, że zajęcie rachunku bankowego jest dla komornika bardzo proste i szybkie.

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od zajęcia konta dłużnika bez ostrzeżenia. Komornik dopiero zajęciu konta bankowego wysyła do dłużnika informacje o wszczęciu egzekucji. Dzięki temu zabiegowi komornik może zabrać z konta osoby zadłużonej wszystkie pieniądze poza kwoty wolne od egzekucji z rachunku bankowego. Jednym słowem – wyczyścić konto dłużnika prawie całkowicie.

Do systemu Ognivo należą wszystkie banki i SKOK-i prowadzące w Polsce działalność. W związku z tym nie ma możliwości założenia rachunku, którego nie będzie widział komornik korzystający z Ognivo. Jednakże egzekucja komornicza z rachunku może być dla komornika niemożliwa, jeśli dłużnik będzie sprytniejszy od niego. Zatem, jeśli komornik zajął Ci konto w banku, przechytrz go.

Ile komornik sądowy może zająć z konta bankowego – najczęściej zadawane pytania

Te pytania pojawiają się przez cały rok w mailach dłużników. Są to najczęściej zadawane pytania dotyczące tematyki egzekucji z konta w banku. Zebraliśmy je w jednym miejscu, aby zainteresowania tym, jak wygląda egzekucja komornicza z rachunków bankowych, mogli znaleźć wiele odpowiedzi na swoje pytania o działania komornika w bankach. Artykuł ma charakter informacyjny i nie jest poradą prawną.

Czy jeśli mam już zajęcie wynagrodzenia to komornik może zająć mi konto w banku?

Jak najbardziej. Zajęcie wynagrodzenia nie jest przeszkodą w zajęciu konta. Rolą komornika jest odzyskanie pieniędzy i temu służy egzekucja komornicza. Ale, co ważne, przy skutecznym zajęciu wynagrodzenia można wnioskować o wyłączenie konta bankowego spod zajęcia.

Egzekucja komornicza, choć w teorii odbywa się z całego majątku dłużnika, w przypadku znalezienia przez prowadzącego postępowanie egzekucyjne, źródła zaspokojenia roszczeń, może ograniczyć się wyłącznie do niego.

Ograniczenie egzekucji do np. wynagrodzenia za pracę następuje na wniosek dłużnika o wyłączenie np. rachunku bankowego spod egzekucji.

Założę sobie 10 kont i będę mieć 10 kwot wolnych od zajęcia w banku. Na forach internetowych piszą, że tak się da.

Na forach często można spotkać informacje nieprawdziwe. Tak jest i w tym przypadku. Kwota wyłączona od egzekucji komorniczej jest jedna, niezależnie od ilości posiadanych kont. Osoby, które wierzą w jej wielokrotność mogą przekonać się same, że zjawisko takie nie występuje. Tylko po co tracić czas i  pieniądze na testy czegoś, co jest z góry skazane na niepowodzenie?

Wiele kont bankowych jedna, kwota wolna od zajęcia

Mam konto z zagranicznym banku. Czy komornik sądowy może zająć mi to konto?

Nie. Komornik ograniczony jest w swoich kompetencjach do zajmowania rachunków widocznych w systemie OGNIVO. I tylko tych. Zatem konta bankowego w instytucji zagranicznej nie znajdzie, o ile wierzyciel nie zleci egzekucji komornikowi z kraju, w którym to konto zostało utworzone. Ale to nie występuje w przypadku egzekucji  komorniczych masowych, czyli wówczas, gdy mamy długi w bankach, parabankach itp. A te – posiadając tytuł wykonawczy – rozpoczęły windykację komorniczą.

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Zajęciu konta towarzyszy cisza. Egzekucja komornicza rozpoczyna się od zajęcia konta, ale nie bez powiadomienia dłużnika. Bo dłużnik musi zostać powiadomiony o zajęciu rachunku. Komornik wykorzystuje tutaj pewien trick. Powiadamia dłużnika o zajęciu konto niezwłocznie po nałożonej na konto blokadzie egzekucyjnej.  Jest to działanie komornika sądowego z zaskoczenia, co pozwala na zajęcie rachunku bankowego i wszystkich środków na nim, zanim dłużnik dowie o prowadzonej egzekucji. Dzięki takiemu manewrowi taktycznemu zajęcie komornicze jest efektywne, gdyż dłużnik nie zdąży ukryć przez egzekutorem pieniędzy. A dłużnikowi ze wszystkich środków, zgromadzonych na koncie, zostanie jedynie wolna od zajęcia komorniczego.

Zgodnie z prawem komornik nie może zająć konta bez powiadomienia dłużnika. Samo jednak powiadomienia zostaje zawsze wysłanej już po fakcie dokonania blokady na koncie. Dłużnik nie może z tego powodu złożyć skutecznej skargi na komornika.

Czy komornik może zająć konto członka rodziny?

Nie, nie jest to możliwe. Jeśli zatem obawiasz się, że Twój mąż ma długi, a komornik sądowy za długi męża zajmie Twoje konto w banku – nie musisz się już martwić. Egzekucja komornicza, prowadzona  z rachunku dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, jednoznacznie wskazuje osobę oznaczoną  w tym tytule z imienia i nazwiska, dodatkowo identyfikowaną numerem PESEL. Zajęcie rachunku bankowego innej osoby, której nie dotyczy tytuł wykonawczy, jest prawnie niemożliwe. I nie ma znaczenia, że jest to osoba dłużnikowi bliska. Zatem zajęcie rachunku bankowego np. żony za długi męża nigdy nie nastąpi. W tytule wykonawczym są bowiem dane wyłącznie męża. I dlatego też komornik może zająć wyłącznie konto dłużnika, czyli męża. A konto bankowe żony pozostanie bezpieczne od potrąceń komorniczych. Jego egzekucja komornicza nie dotyczy.

Czy komornik może zając konto i wynagrodzenie za pracę jednocześnie?

Egzekucja komornicza oznacza, że komornik może zająć wierzytelności zarówno z wynagrodzenia jak z konta dłużnika. Jedyne, co go ogranicza, to limit zajęcia komorniczego, czyli maksymalne kwoty zajęć. W przypadku zajętej pensji dłużnika jest to 50% jej wysokości. Przy zajęciu konta bankowego kwota wolna od egzekucji, a więc równowartość 3/4 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, jakie obowiązuje w okresie egzekucji komorniczej.

Osoba, której komornik sądowy zajął wynagrodzenie za pracę i jednocześnie zajął konto, może starać się o wyłączenie tegoż konta spod zajęcia. Starania te wymagają wysłania do komornika wniosku o zwolnienie konta bankowego spod egzekucji.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku spowoduje, że zwolnione spod egzekucji konto dłużnika stanie się wolne od potrąceń komorniczych. W tym części otrzymywanego wynagrodzenia dłużnika.

Czy bank może przelać pieniądze komornikowi?

Sam z siebie nie zrobi tego. Ale gdy nastąpi zajęcie konta bankowego, na wniosek komornika bank zablokuje dłużnikowi dostęp do jego pieniędzy powyżej kwoty wolnej od egzekucji z rachunku bankowego. Konto dłużnika będzie wciąż czynne, jednakże każdy wpływ powyżej kwoty wolnej od komornika, będzie przelewany przez bank na konto egzekutora. Będzie to działo się do momentu, aż postępowanie egzekucyjne z konta dłużnika nie zostanie zakończone.

Nie ma miesięcznego limitu kwoty pieniędzy, jaką bank może przelać komornikowi z konta zajętego w ramach egzekucji komorniczej

Bank przeleje do komornika każdą kwotę, która przekroczy próg kwoty wolnej od zajęcia, która jest równa 3/4 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.

Tak wygląda egzekucja komornicza z konta dłużnika.

Jak odblokować konto bankowe zablokowane przez komornika?

Zajęcie konta bankowego, z którego komornik może zabrać wszystko, co przekracza  wolną od egzekucji kwotę, jest bardzo frustrujące dla osób, które pracują i których wynagrodzenie jest podwójnie zajmowane. Nawet jeśli ich wypłata jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia, to i tak po przelaniu na konto bankowe przekracza granicę wolnej od zajęcia kwoty, a w efekcie lekką nadwyżkę w świetle prawa może zabrać komornik. Konto bankowe zablokowane przez komornika można starać się uwolnić spod egzekucji. Poprzez złożenie specjalnego wniosku. Uniknięcie zajęcia komorniczego wynagrodzenia i rachunku jest możliwe, gdy dłużnik:

  • ma zajęte wynagrodzenie za pracę etatową lub z umowy zlecenia,
  • jest to jedyne źródło dochodu dłużnika pozwalające na zapewnienie utrzymania,
  • zajęcie wynagrodzenia równa się skutecznemu potrąceniu z niego i zaspokojeniu egzekucji,
  • postępowanie egzekucyjne ma na celu pokrycie należności niealimentacyjnych.
Większe szanse na odblokowanie konta zajętego przez komornika konta ma dłużnik, którego wynagrodzenie jest potrącane. Dużo mniejsze ma ten, którego pensja jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia i komornik, pomimo zajęcia wynagrodzenia, nie dokonuje potrąceń, gdyż dłużnika chroni przepis o kwocie wolnej od egzekucji z wynagrodzenia równej wysokości minimalnej pensji netto z tytułu umowy o pracę.

Czy mogę wypłacić pieniądze z konta zajętego przez komornika?

Egzekucja komornicza z konta dłużnika nie oznacza, że traci on dostęp do pieniędzy na rachunku czy też konta jako takiego. Zajęcie konta w banku oznacza tak naprawdę zajęcie każdej kwoty, ponad tę, która jest wolną od egzekucji i stanowi limit zajęcia komorniczego. Kwoty, którą komornik musi zostawić dłużnikowi w jego dyspozycji. Co oznacza, że dłużnik może nią swobodnie dysponować. A więc bezproblemowo wypłacić z konta zajętego przez komornika.

Dłużnik, posiadający konto w banku, które jest przez komornika zajęte, ma prawo do wypłaty swoich pieniędzy pozostawionych przez egzekutora w ramach wolnej od zajęcia kwoty odnawianej co miesiąc. Przykładowo: jeśli pierwszego dnia miesiąca właściciel konta otrzyma przelew, którego wysokość nie przekroczy ustalonej wolnej od zajęcia kwoty, może ją w całości wypłacić z konta.

Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe?

Zajęcie rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) i klasycznych kont oszczędnościowych nie różni się technicznie niczym. Komornik może zająć bowiem każdy rodzaj konta bankowego, który należy do dłużnika wskazanego w tytule wykonawczym. Na podstawie którego prowadzona jest egzekucja komornicza. Komornik ma prawo zająć każdy rachunek (w tym oczywiście konto oszczędnościowe) i każdą lokatę należące do dłużnika. Wyjątkiem jest konto socjalne w dowolnym banku, które z racji swojej swojej specyfiki jest wyłączone z egzekucji. Jeśli więc dłużnik posiada konto socjalne, które traktuje jako oszczędnościowe, komornik nie może zająć pieniędzy na tym koncie zgromadzonych.

Przykład
Teresa ma komornika. Więc jej konta bankowe są zajęte. Ale posiada również dwójkę dzieci, na które pobiera 500+. W związku z tym wpływem natury socjalnej, Teresa założyła specjalne konto socjalne wolne od zajęcie komorniczego, na które przyjmuje pieniądze przeznaczone dla dzieci. Pieniędzy tych nie rusza, gdyż są przeznaczone na studia potomstwa. Konto socjalne pełni więc rolę oszczędnościowego konta. I choć nalezy formalnie do Teresy, to komornik nie może zająć jej tego konta i zgromadzonych na nim kilkudziesięciu tysięcy złotych, gdyż konta socjalne nie podlegają egzekucji komorniczej.

Czy konto Dipocket jest w pełni bezpieczne od komornika?

Konto w fintechu Dipocket nie podlega zajęciu komorniczemu. Zajęciu podlegają bowiem tylko te konta bankowe, które komornik może znaleźć poprzez system Ognivo. A konta w Dipocket komornik nie znajdzie w tym systemie z prostego powodu:

Właścicielem rachunku w polskim banku jest Dipocket. Nie dłużnik. Więc komornik nie zajmie konta, które nie należy do dłużnika, a do fintechu. Dipocket w ramach usługi daje swoim klientom dostęp do rachunków (swoich) w celu umożliwienia klientom korzystania z ich usług. Co oznacza, że osoba zadłużona i z komornikiem na karku korzysta z polskiego konta zupełnie bezpiecznie. Gdyż konto formalnie nie jest jej, a fintechu Dipocket. Na identycznych zasadach funkcjonują inne fintechy, które oferują Polakom konta wolne od komornika: Revolut i Paysera.

Konto walutowe a komornik – czy może je zająć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik sądowy może dokonać zajęcia środków finansowych zdeponowanych na koncie walutowym dłużnika. Rachunek bankowy prowadzony w obcej walucie, czyli konto walutowe dłużnika, jest traktowany identycznie złotówkowe konta. A zatem komornik zajmuje konto walutowe jak każdy inny rachunek. Czyli wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika i pozostawił znajdujące się na rachunku środki do dyspozycji komornika.

Czy konto Dipocket jest w pełni bezpieczne od komornika?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego konta bankowego walutowego jest taka sama jak dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych. I wynosi 75% tego, ile minimalna krajowa brutto w danym roku.

Zgodnie z prawem komornik może zabrać z konta walutowego wszystko powyżej kwoty od egzekucji wolnej. W przypadku konta walutowego przeliczenia na złotówki bank dokonuje na podstawie kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Kurs obowiązuje na dzień przekazania przez bank pieniędzy z konta walutowego komornikowi.

Konto walutowe nie chroni przed komornikiem. O ile jest to rachunek prowadzony na terenie Polski. Konto walutowe prowadzone za granicą jest bezpieczne od polskiego komornika.

Czy komornik może zająć pieniądze z konta oszczędnościowego dłużnika?

Komornik w toku prowadzonej egzekucji nie odróżnia kont oszczędnościowo rozliczeniowych a typowo oszczędnościowych. Rodzaj rachunku ma bowiem wyłącznie charakter informacyjny. Dokonując zajęcia w banku, komornik automatycznie zajmuje wszystkie rachunki dłużnika: ROR, konto oszczędnościowe czy walutowe.

Niezależnie od tego, ile rodzajów kont prowadzi dłużnik w danym banku. Blokada konta bankowego o charakterze oszczędnościowym następuje wg takich samych przepisów jak każdego innego rachunku bankowego. Zgodnie z prawem komornik musi zostawić na koncie kwoty wolne od egzekucji, czyli 75 proc. pensji minimalnej brutto. Kwota ta jest wspólna dla wszystkich rachunków, a nie osobna dla każdego. 

Przykład
Dłużnik posiada kwotę 5500 zł na ROR, równowartość 7000 zł na koncie walutowym i 9000 zł na koncie oszczędnościowym. Ale posiada też długi. Jeśli jego wierzyciel, posługujący się tytułem wykonawczym na 20.000 zł, zleci egzekucje, komornik w pierwszej kolejności zajmie wszystkie rachunki bankowe dłużnika. Suma znalezionych na kontach dłużnika aktywów to 21.500 zł, gdyż zajęciu podlegają wszystkie konta dłużnika. Kwoty wolne nie sumują się. Dlatego też komornik może zabrać wszystko, co na rachunkach się znajduje, z obowiązkiem pozostawienia do dyspozycji dłużnika kwoty od egzekucji wolnej.

Czy komornik może zająć konto żony za długi alimentacyjne męża?

Egzekucja komornicza odbywa się wyłącznie z rachunku dłużnika. Odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności dla wskazanego w niej dłużnika. Identyfikowanego imieniem, nazwiskiem i nr PESEL. Zatem nawet za długi alimentacyjne komornik może zająć wyłącznie konto tego dłużnika, którego dane są identyczne z tytułem wykonawczym.

Żona dłużnika ma inne dane i inny PESEL. A więc jej konta komornik nie może zająć. Czy to za długi alimentacyjne męża, czy gdy egzekucja komornicza ma na celu  pokrycie należności niealimentacyjnych.

Posiadanie męża, który w ramach posagu wniósł ze sobą długi alimentacyjne, nie wywołuje zagrożenia zajęciem konta żony za zobowiązania męża. I nawet, gdy są to długi szczególnego rodzaju, a do takich należą wszak długi za alimenty, komornik nie może zająć konta żony. A także konta dziecka czy jakiegokolwiek innego członka rodziny.

Ile trwa blokada środków na koncie w banku zajętym przez komornika?

W świetle prawa nie ma przepisów, które wskazują, ile trwa blokada środków na koncie bankowym. I nie ma tutaj  znaczenia, czy chodzi o długi alimentacyjne czy pokrycie należności niealimentacyjnych. Blokada środków na koncie trwa tak długo, jak długo trwa egzekucja komornicza. Czyli do jej zakończenia z powodu spłaty zadłużenia przez dłużnika. Lub umorzenia przez komornika z powodu nieściągalności.

Blokadę środków na koncie można zakończyć również na wniosek dłużnika. Pod warunkiem, że zostanie od przez komornika pozytywnie rozpatrzony, a do tego musi być spełnionych kilka warunków. Z których najważniejszym jest to, że komornik skutecznie odzyskuje długi na poziomie pracodawcy dłużnika. A dokonywane potrącenia satysfakcjonują go. Wówczas egzekutor może skoncentrować się na zajęciu komorniczym z wynagrodzenia i dokonywać potrąceń wyłącznie z pensji dłużnika. A odpuścić zajęcie konta osoby zadłużonej. W takiej sytuacji komornik może zwolnić blokadę konta bankowego i wyłączyć to konto spod egzekucji komorniczej.

Czy komornik może zabrać całą wypłatę z konta?

Gdy egzekucja komornicza sprowadza się do potrąceń realizowanych za pośrednictwem pracodawcy dłużnika, zajęcie wynagrodzenia odbywa się nie na koncie bankowym, a w zakładzie pracy. Zatem komornik nie może zająć całej wypłaty z konta bankowego, gdyż potrąceń z wynagrodzenia dokonał już na poziomie pracodawcy. Jedyna sytuacja, w której komornik może zająć całą wypłatę z konta, jest możliwa w wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności. Lub błędu pracodawcy.

Przykład
Dłużnik za zajęcie komornicze wynagrodzenia. Pracodawca przesyła na konto (na którym jest prowadzona egzekucja komornicza) wolną od zajęcia kwotę wynagrodzenia – równą płacy minimalnej – do 3. dnia każdego miesiąca. Każdy wpływ tego wynagrodzenia na konto wyczerpuje kwotę od egzekucji wolną. Co oznacza, że komornik może zająć każdą dodatkową złotówkę w danym miejscu na konto przelaną. Gdy pracodawca z dobroci serca uzna, że np. w grudniu przyśpieszy realizację wypłat, aby pracownicy mieli wypłatę przed sylwestrem, dojdzie do nieszczęścia. Dłużnik otrzyma bowiem na konto dwa wpływy wynagrodzenia. O ile pierwszy wpływ będzie bezpieczny od zajęcia z powodu kwoty wolnej od zajęcia, o tyle drugi – zrealizowany w tym samym miesiącu – komornik zajmie natychmiast. W takiej sytuacji komornik może bowiem zająć całą wypłatę z konta. Gdyż konto ma już przekroczony limit ochronny.

Dlatego też w przypadku dłużników, którzy mają zajęcie wynagrodzenia i konta bankowego, ważne jest, aby konto wyłączyć spod egzekucji komorniczej.

Czy można zamknąć konto zajęte przez komornika?

Wielu klientów instytucji bankowych, mających problem zajęcia komorniczego rachunku dłużnika, zastanawia się na tym, czy aktywna egzekucja komornicza jest przeszkodą w zamknięciu konta. A konta używać nie chcą, gdyż boją się, że komornik może zająć wszystkie pieniądze ponad tę kwotę, która jest wyłączona z zajęcia rachunku dłużnika. I na czas, gdy trwa egzekucja komornicza, wolą korzystać wyłącznie z gotówki.

Czy zatem zajęcie przez komornika konta w banku jest przeszkodą w jego zamknięciu? Kodeks postępowania cywilnego nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.

W związku z tym dłużnik, z którego rachunku bankowego prowadzona jest czynna egzekucja komornicza, może w dowolnym momencie konto w banku zamknąć. A bank nie ma prawa odmówić mu tego.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...