specjalistka objaśnia kiedy komornik może zająć trzynastą pensję

Czy komornik może zająć trzynastą pensję z wynagrodzenia dłużnika?

3.8
(4)

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane w wielu zakładach pracy. Beneficjenci tego świadczenia, przysługującego pracownikom zatrudnionym np. w budżetówce (co reguluje kodeks pracy) drżą o to, aby komornik nie zajął im trzynastej pensji. Co roku wszak świadczenie otrzymają osoby mający zajęcie komornicze.

Komornik może zająć trzynastkę

Nie mamy dla nich dobrej wiadomości. Ustalone prawo traktuje trzynastą pensję inaczej niż trzynastą emeryturę i pozwala na jej zajęcie. Trzynastka podlega więc egzekucji komorniczej. Jednak to nie oznacza, że pracownik upoważniony do pobierania trzynastej pensji straci ją w całości. Pokażemy wiele przykładów, które jasno pokażą, w jaki sposób rozliczane jest to jednorazowe świadczenie, gdy wynagrodzenia pracownika objęte są potrąceniami komorniczymi.

Zasady zajmowanie trzynastej pensji – poznaj je, aby przygotować się na cios

Dodatkowe wynagrodzenie roczne czyli trzynastka, jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które wchodzi w składniki wynagrodzenia w miesiącu, w którym jest wypłacana.

Oznacza to dla osoby zadłużonej jedno: zwiększenie w miesiącu wypłaty trzynastki to zwiększenie łącznej kwoty wynagrodzenia, uwzględniającej zarówno wynagrodzenie zasadnicze jak również trzynastkę.

Wypłacenie trzynastki znacząco zwiększa poziom wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu. I jednocześnie znacząco zwiększa kwotę, o jaką zajęcie komornicze uszczupli pensję.

Trzynastka a komornik – przykłady zajęć z życia pracownika urzędu

Bartosz ma niespłacone kredyty i komornika na karku. Jego praca w urzędzie miasta nie jest ciekawa, to typowe przekładanie papierów. Płaca zasadnicza netto to 3000 zł, z czego komornik zabiera niecałe 300 zł. Ponieważ zajęcie nie dotyczy egzekucji świadczeń alimentacyjnych, Bartoszowi taki komornik specjalnie nie przeszkadza.

Zajęcie trzynastej pensji dotyka każdego pracownika mającego komornika

Poza jednym miesiącem i trzynastce – jednorazowym świadczeniu pieniężnym, pracownikom zatrudnionym w urzędzie wypłacanym każdego roku. W miesiącu tym wypłacane składniki wynagrodzenia się podwajają. A to oznacza, że wynagrodzenie Bartosza będzie wynosiło aż 6000 zł. I zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego komornik może dokonać potrąceń należności w wysokości połowy wynagrodzenia. Kwota zajęcia komorniczego wyniesie aż 3000 zł. Dlaczego – wyjaśni tabela zajęcia komorniczego z wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i niealimentacyjnych.

Sprzątaczka w szkole i los jej trzynastki

Ula wesoło bimbała sobie z komornikiem. Chwilówki lubiła, więc brała. Ale ze spłatą było gorzej. Jednak jej pensja, w wysokości minimalnego wynagrodzenia, całkowicie chroniła ją przez jakąkolwiek egzekucją komorniczą. Ula polowała więc na nowe chwilówki, uważając, że działa jak Robin Hood – zabiera bogatym lichwiarzom i daje biednym. To znaczy sobie.

Tylko raz w roku Ula biadoliła nad swoim losem i niesprawiedliwością społeczną. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie zwane trzynastką, podnosiło jej wynagrodzenie (które wszak nie jest tylko płacą zasadniczą w wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale składową różnych dodatków, jeśli przysługują pracownikom zatrudnionym w sektorze budżetowym) do poziomu dwukrotności najniższej krajowej. A taka wysokość pensji nie chroni już od zajęcia komorniczego. I organ egzekucyjny skwapliwie z tego korzystał, zabierając Uli trzynastkę w całości. W takich chwilach zazdrościła drugiej sprzątaczce, Baśce, która była na emeryturze. Jej trzynasta emerytura przed komornikiem jest chroniona na podstawie odrębnych przepisów. A zakaz potrąceń z trzynastki jak dotąd nie został uchwalony.

Pracownica budżetówki zarabiająca najniższą krajową straci całą trzynastkę.

Trzynastka dłużnika alimentacyjnego

Jerzy ma komornika, który zabiera mu 60% wynagrodzenia na pokrycie należności alimentacyjnych. Przy potrącaniu sum egzekwowanych za niepłacone alimenty egzekucja komornicza nie uwzględnia kwot wolnych od zajęcia. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych oznacza zajmowanie co miesiąc części wynagrodzenie w wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Zatem Jerzy, w przypadku trzynastej pensji, straci 60% wypłaty składającej się z pensji zasadniczej i dodatku w postaci trzynastki. Jeśli zarabia 3500 zł, to w jakiej wysokości będzie miał zajęcie wynagrodzenia w miesiącu wypłaty trzynastki? Łatwo policzyć. Pensja zasadnicza wraz z trzynastką wyniesie 7000 zł. Możliwe zajęcie, w pełnej wysokości, wyniesie aż 4200 zł. A wypłata 2800 zł. Dla Jerzego, który pokutuje za niespłacone świadczenia alimentacyjne, to i tak będzie wypłata rekordowa w skali roku. W wyniku egzekucji komorniczej na pokrycie długów alimentacyjnych, co miesiąc na jego konto spływa bowiem tylko 1400 zł. Zatem trzynastka w jego przypadku oznacza podwojenie wynagrodzenia.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia – przepisy dla zajęć komorniczych na pokrycie należności innych iż alimenty

Przepisy dotyczące sum podlegających zajęciu z wynagrodzenia dzielą rodzaj zajęcia komorniczego na alimentacyjne i niealimentacyjne.

Zadłużenia egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne pozwalają na ograniczenie egzekucji komorniczej w związku z istnieniem kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Najprościej rzecz ujmując, przepisy prawa nie pozwalają pracownikowi zabrać więcej niż wynosi pensja minimalna po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy. Czyli kwota wynagrodzenia minimalnego netto.

Powoduje to, że osoby najmniej zarabiające nie mają potrąceń komorniczych wcale. Lub są to potrącenia bardzo niewielkie. Przepisy mówią wyraźnie, że w razie egzekucji innych należności niż na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych lub potrącania zaliczek pieniężnych, egzekucja komornicza może dotyczyć połowy wynagrodzenia.

Ale z ograniczeniem takim, że pracownikowi musi pozostać przynajmniej kwota równa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady zajęć wynagrodzeń dla osób fizycznych – dłużników alimentacyjnych

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik zajmuje zarobione przez pracownika pieniądze do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Bez zachowania obowiązku wypłaty pracownikowi środków pieniężnych równych choćby minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

60% wynagrodzenia pracownika, na mocy tytułów wykonawczych nakazujących zapłatę zaległych alimentów, jest potrącanych przez zakład pracy bez względu na wysokość zarobków dłużnika alimentacyjnego. Oczywiście mowa o zarobkach netto, czyli po odliczeniu składek takich jak podatek dochodowy czy ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowe, drugie zajęcie wynagrodzenia spływającego na konto bankowe

Dłużnik mający zajęcie wynagrodzenia powinien, w swoim własnym interesie, zadbać o wyłączenie konta bankowego spod egzekucji komorniczej.

W innym przypadku, wynagrodzenie osób fizycznych po potrąceniu dokonanym przez zakład pracy, zostanie raz jeszcze potrącone przez bank. W momencie, gdy wpłynie na konto bankowe zajęte przez komornika w toku egzekucji komorniczej. O zajęciu kont bankowych przez komornika napisaliśmy w obszernym artykule. Nasza kancelaria udostępnia również wszystkim potrzebującym wzór wniosku o zwolnienie konta dłużnika spod egzekucji. Konto bankowe z reguły jest wyłączane z kręgu zainteresowania komornika wówczas, gdy potrącenia z wynagrodzenia są skuteczne.

Uwolnienie konta bankowego z komorniczej egzekucji

istotne jest nie tylko dla dłużników otrzymujących wynagrodzenia za pracę. Ale również tych dłużników komorniczych, którzy na konto bankowe przyjmują świadczenia takie jak:

  • trzynasta emerytura

  • renta z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej czy rent szkoleniowych

  • beneficjentów rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub

  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

  • konsumentów zasiłków przedemerytalnych lub świadczenia emerytalnego

Konto wolne od komornika jest gwarancją uniknięcia podwójnego zajęcia, a więc gwarancją nienaruszalności budżetu, który i tak jest poważnie nadszarpnięty toczącą się egzekucją komorniczą.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 3.8 / 5. Liczba głosów: 4

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...