specjalistka objaśnia kiedy komornik może zająć trzynastą pensję
|

Czy komornik może zająć trzynastą pensję z wynagrodzenia dłużnika w 2024 r?

4.8
(84)

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane w wielu zakładach pracy. Beneficjenci tego świadczenia, przysługującego pracownikom zatrudnionym np. w budżetówce (co reguluje kodeks pracy) drżą o to, aby komornik nie zajął im trzynastej pensji. Co roku wszak świadczenie otrzymają osoby mający zajęcie komornicze.

Uwaga: sprawdź, czy Twoją egzekucję komorniczą można umorzyć

Pamiętaj, że nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty skutkuje umorzeniem egzekucji komorniczej i samego zadłużenia – w całości. Wykorzystaj swoją szansę na pozbycie się komornik i długu – jeśli nie odebrałeś nakazu zapłaty osobiście – umożliwiamy bezpłatną weryfikację przez adwokata możliwości umorzenia długu.

Komornik może zająć trzynastkę

Nie mamy dla nich dobrej wiadomości. Ustalone prawo traktuje trzynastą pensję inaczej niż trzynastą emeryturę i pozwala na jej zajęcie. Trzynastka podlega więc egzekucji komorniczej. Jednak to nie oznacza, że pracownik upoważniony do pobierania trzynastej pensji straci ją w całości. Pokażemy wiele przykładów, które jasno pokażą, w jaki sposób rozliczane jest to jednorazowe świadczenie, gdy wynagrodzenia pracownika objęte są potrąceniami komorniczymi.

Zasady zajmowanie trzynastej pensji – poznaj je, aby przygotować się na cios

Dodatkowe wynagrodzenie roczne czyli trzynastka, jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które wchodzi w składniki wynagrodzenia w miesiącu, w którym jest wypłacana.

Oznacza to dla osoby zadłużonej jedno: zwiększenie w miesiącu wypłaty trzynastki to zwiększenie łącznej kwoty wynagrodzenia, uwzględniającej zarówno wynagrodzenie zasadnicze jak również trzynastkę.

Wypłacenie trzynastki znacząco zwiększa poziom wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu. I jednocześnie znacząco zwiększa kwotę, o jaką zajęcie komornicze uszczupli pensję.

Zajęcie komornicze trzynastej pensji w roku 2024 w złotówkach

– ile może zająć komornik z trzynastki, gdy wyniesie ona równowartość miesięcznej pensji

Wynagrodzenie netto z umowy o pracęWypłacona trzynasta pensja nettoWysokość zajęcia komorniczego w miesiącu wypłacania trzynastki
322232223222
350035003500
360036003600
370037003700
380038003800
390039003900
400040004000
500050005000
100001000010000

Trzynastka a komornik – przykłady zajęć z życia pracownika urzędu

Bartosz ma niespłacone kredyty i komornika na karku. Jego praca w urzędzie miasta nie jest ciekawa, to typowe przekładanie papierów. Płaca zasadnicza netto to 295 zł powyżej płacy minimalnej, a zatem komornik zabiera niecałe 300 zł. Ponieważ zajęcie nie dotyczy egzekucji świadczeń alimentacyjnych, Bartoszowi taki komornik specjalnie nie przeszkadza.

Zajęcie trzynastej pensji dotyka każdego pracownika mającego komornika

Poza jednym miesiącem i trzynastce – jednorazowym świadczeniu pieniężnym, pracownikom zatrudnionym w urzędzie wypłacanym każdego roku. W miesiącu tym wypłacane składniki wynagrodzenia się podwajają. A to oznacza, że wynagrodzenie Bartosza będzie wynosiło aż 7000 zł. I zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego komornik może dokonać potrąceń należności w wysokości połowy wynagrodzenia. Kwota zajęcia komorniczego wyniesie aż 3500 zł. Dlaczego – wyjaśni tabela zajęcia komorniczego z wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i niealimentacyjnych.

Sprzątaczka w szkole i los jej trzynastej pensji

Ula wesoło bimbała sobie z komornikiem. Chwilówki lubiła, więc brała. Ale ze spłatą było gorzej. Jednak jej pensja, w wysokości minimalnego wynagrodzenia, całkowicie chroniła ją przez jakąkolwiek egzekucją komorniczą. Ula polowała więc na nowe chwilówki, uważając, że działa jak Robin Hood – zabiera bogatym lichwiarzom i daje biednym. To znaczy sobie.

Tylko raz w roku Ula biadoliła nad swoim losem i niesprawiedliwością społeczną. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie zwane trzynastką, podnosiło jej wynagrodzenie (które wszak nie jest tylko płacą zasadniczą w wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale składową różnych dodatków, jeśli przysługują pracownikom zatrudnionym w sektorze budżetowym) do poziomu dwukrotności najniższej krajowej. A taka wysokość pensji nie chroni już od zajęcia komorniczego. I organ egzekucyjny skwapliwie z tego korzystał, zabierając Uli trzynastkę w całości. W takich chwilach zazdrościła drugiej sprzątaczce, Baśce, która była na emeryturze. Jej trzynasta emerytura przed komornikiem jest chroniona na podstawie odrębnych przepisów. A zakaz potrąceń z trzynastki jak dotąd nie został uchwalony.

Pracownica budżetówki zarabiająca najniższą krajową straci całą trzynastkę.

Trzynastka dłużnika alimentacyjnego

Jerzy ma komornika, który zabiera mu 60% wynagrodzenia na pokrycie należności alimentacyjnych. Przy potrącaniu sum egzekwowanych za niepłacone alimenty egzekucja komornicza nie uwzględnia kwot wolnych od zajęcia. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych oznacza zajmowanie co miesiąc części wynagrodzenie w wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Zatem Jerzy, w przypadku trzynastej pensji, straci 60% wypłaty składającej się z pensji zasadniczej i dodatku w postaci trzynastki. Jeśli zarabia 3500 zł, to w jakiej wysokości będzie miał zajęcie wynagrodzenia w miesiącu wypłaty trzynastki? Łatwo policzyć. Pensja zasadnicza wraz z trzynastką wyniesie 7000 zł. Możliwe zajęcie, w pełnej wysokości, wyniesie aż 4200 zł. A wypłata 2800 zł. Dla Jerzego, który pokutuje za niespłacone świadczenia alimentacyjne, to i tak będzie wypłata rekordowa w skali roku. W wyniku egzekucji komorniczej na pokrycie długów alimentacyjnych, co miesiąc na jego konto spływa bowiem tylko 1400 zł. Zatem trzynastka w jego przypadku oznacza podwojenie wynagrodzenia.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia – przepisy dla zajęć komorniczych na pokrycie należności innych iż alimenty

Przepisy dotyczące sum podlegających zajęciu z wynagrodzenia dzielą rodzaj zajęcia komorniczego na alimentacyjne i niealimentacyjne.

Zadłużenia egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne pozwalają na ograniczenie egzekucji komorniczej w związku z istnieniem kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Najprościej rzecz ujmując, przepisy prawa nie pozwalają pracownikowi zabrać więcej niż wynosi pensja minimalna po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy. Czyli kwota wynagrodzenia minimalnego netto.

Powoduje to, że osoby najmniej zarabiające nie mają potrąceń komorniczych wcale. Lub są to potrącenia bardzo niewielkie. Przepisy mówią wyraźnie, że w razie egzekucji innych należności niż na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych lub potrącania zaliczek pieniężnych, egzekucja komornicza może dotyczyć połowy wynagrodzenia.

Ale z ograniczeniem takim, że pracownikowi musi pozostać przynajmniej kwota równa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady zajęć wynagrodzeń dla osób fizycznych – dłużników alimentacyjnych

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik zajmuje zarobione przez pracownika pieniądze do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Bez zachowania obowiązku wypłaty pracownikowi środków pieniężnych równych choćby minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

60% wynagrodzenia pracownika, na mocy tytułów wykonawczych nakazujących zapłatę zaległych alimentów, jest potrącanych przez zakład pracy bez względu na wysokość zarobków dłużnika alimentacyjnego. Oczywiście mowa o zarobkach netto, czyli po odliczeniu składek takich jak podatek dochodowy czy ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowe, drugie zajęcie wynagrodzenia spływającego na konto bankowe

Dłużnik mający zajęcie wynagrodzenia powinien, w swoim własnym interesie, zadbać o wyłączenie konta bankowego spod egzekucji komorniczej.

W innym przypadku, wynagrodzenie osób fizycznych po potrąceniu dokonanym przez zakład pracy, zostanie raz jeszcze potrącone przez bank. W momencie, gdy wpłynie na konto bankowe zajęte przez komornika w toku egzekucji komorniczej. O zajęciu kont bankowych przez komornika napisaliśmy w obszernym artykule. Nasza kancelaria udostępnia również wszystkim potrzebującym wzór wniosku o zwolnienie konta dłużnika spod egzekucji. Konto bankowe z reguły jest wyłączane z kręgu zainteresowania komornika wówczas, gdy potrącenia z wynagrodzenia są skuteczne.

Uwolnienie konta bankowego z komorniczej egzekucji

istotne jest nie tylko dla dłużników otrzymujących wynagrodzenia za pracę. Ale również tych dłużników komorniczych, którzy na konto bankowe przyjmują świadczenia takie jak:

  • trzynasta emerytura

  • renta z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej czy rent szkoleniowych

  • beneficjentów rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub

  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

  • konsumentów zasiłków przedemerytalnych lub świadczenia emerytalnego

Konto wolne od komornika jest gwarancją uniknięcia podwójnego zajęcia, a więc gwarancją nienaruszalności budżetu, który i tak jest poważnie nadszarpnięty toczącą się egzekucją komorniczą.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 84

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...