Dom i mieszkanie zabezpieczone przed komornikiem

Jak uchronić mieszkanie przed komornikiem?

Zajęcie przez egzekutora nieruchomości i późniejsza jej licytacja to najgorszy scenariusz dla każdego dłużnika, z których wielu zadaje sobie tytułowe pytanie: jak uchronić mieszkanie przed komornikiem i licytacją?

Czy współwłasność auta utrudnia egzekucję komorniczą?

Zastanawiasz się czy ustanowiona współwłasność auta utrudnia egzekucję komorniczą? Ludzie ustalają współwłasność pojazdu z różnych względów, najbardziej oczywistym jest ten, że wspólnie wykładają na niego pieniądze. Innym często spotykanym powodem jest chęć skorzystania ze zniżek w ubezpieczeniu komunikacyjnym, jakie nabył już jeden współwłaściciel. Nasz czytelnik ma pewne dylematy związane właśnie z zajęciem komorniczym samochodu, chęci […]

Ognivo - komornik zajmuje rachunek bankowy

OGNIVO – tutaj komornik zajmuje rachunek bankowy

Jak prosto komornik zajmuje rachunek bankowy? Od 8 września 2016 r. komornicy zobowiązani są do wysyłania zajęć rachunków bankowych drogą elektroniczną. Obowiązek ten istnieje w stosunku do tych banków, które uczestniczą w systemie OGNIVO. 4 / 5 ( 1 vote )

Zajęcie komornicze, gdy długu nie ma

Długu nie ma, a komornik „puka do drzwi”. Chociaż taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, to w praktyce może się zdarzyć. Czy komornik może dokonać zajęcia za spłacone długi? Co robić, gdy komornik chce odzyskać dług, którego już nie ma? 

Zajęcie i uchylenie zajęć w postępowaniu egzekucyjnym

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego dokonuje się z chwilą złożenia przez wierzyciela stosownego wniosku w siedzibie kancelarii. Od tego momentu komornik z urzędu uprawniony jest do stosowania wszelkich dozwolonych prawem środków egzekucyjnych. 5 / 5 ( 1 vote )

Opis i oszacowanie nieruchomości (1/3)

Egzekucja komornicza – opis i oszacowanie nieruchomości – kiedy są możliwe? Na wstępie należy wskazać, że opis i oszacowanie nieruchomości regulowane są w dwóch aktach prawnych

Czy komornik sprawdza długi – art. 804 k.p.c.?

Czy komornik sprawdza długi? Ustala czy zostały spłacone? Często dłużnicy mają właśnie taką nadzieję, a w praktyce należy wciąż pamiętać, że nie do tego została stworzona instytucja komornika.