Zajęcie i uchylenie zajęć w postępowaniu egzekucyjnym

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego dokonuje się z chwilą złożenia przez wierzyciela stosownego wniosku w siedzibie kancelarii. Od tego momentu komornik z urzędu uprawniony jest do stosowania wszelkich dozwolonych prawem środków egzekucyjnych. 0.0 00

Opis i oszacowanie nieruchomości (1/3)

Egzekucja komornicza – opis i oszacowanie nieruchomości – kiedy są możliwe? Na wstępie należy wskazać, że opis i oszacowanie nieruchomości regulowane są w dwóch aktach prawnych 0.0 00

Czy komornik sprawdza długi – art. 804 k.p.c.?

Czy komornik sprawdza długi? Ustala czy zostały spłacone? Często dłużnicy mają właśnie taką nadzieję, a w praktyce należy wciąż pamiętać, że nie do tego została stworzona instytucja komornika. 0.0 00

Klauzula wykonalności – co to jest, kto ją wystawia

Czym właściwie jest klauzula wykonalności i dlaczego jej brak uniemożliwia wierzycielowi dochodzenia zasądzonej należności? Otóż klauzula wykonalności stanowi urzędowe zezwolenie sądu, które jest niezbędne, by konkretne orzeczenie mogło zostać skierowane do egzekucji komorniczej. 5.0 01

Rozdzielność majątkowa, czyli „intercyza” jako sposób na ratowanie majątku

Rozdzielność majątkowa , czyli tak zwana intercyza, jest instytucją prawa rodzinnego zawieraną przez małżonków oraz przez osoby, które w związek małżeński zamierzają dopiero wstąpić. Jej coraz większa popularność wynika z niewątpliwych korzyści, jakie może przynieść, gdy przyjdzie konieczność obrony majątku. Bez wątpienia minęły już czasy, w których samo wspominanie o intercyzie wzbudzało wśród rodziny nieufność. […]

Zajęcie komornicze z emerytury – skorzystaj z art. 320 k.p.c

Zajęcie komornicze  z emerytury bywa szczególnie dotkliwe, zwłaszcza ze względu na niską z reguły wysokość świadczeń emerytalnych. Czy w sprawach gdy dług jest oczywisty, można się jeszcze ratować przed zabraniem 25% emerytury? Tak. Z pomocą przychodzą sądy. 5.0 02

Egzekucja komornicza z osoby niepełnosprawnej

Egzekucja komornicza z osoby niepełnosprawnej pozornie wydaje się najłatwiejszą z możliwych. Ale osoby niepełnosprawne mają swoje prawa. Zwłaszcza w obliczu egzekucji komorniczej mogą liczyć na oparcie w przepisach prawa. Chociaż nie było tak zawsze. 0.0 00

Alimenty na dzieci legalnym sposobem na komornika

Czy alimenty na dzieci mogą być użyte do zablokowania egzekucji komorniczej? Jeśli może to być legalne, a przy tym skuteczne rozwiązanie, to czemu nie? Zajmijmy się zatem dylematem, z jakim boryka się jedna z naszych czytelniczek. 0.0 00

Alimenty chronią przed zajęciem komorniczym

Komornik za alimenty przy kilku egzekucjach

Komornik za alimenty – tabela pokazująca, ile zabierze Ci komornik w sytuacji, gdy masz  alimenty i dodatkowo inne zobowiązania. Na przykład niespłacone chwilówki, pożyczki pozabankowe czy kredyty bankowe. 5.0 02