Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP) – czym jest?

Krajowa Instytucja Płatnicza to forma prowadzenia działalności na rynku usług płatniczych. W zasadzie każda firma, która chce mieć możliwość obrotu pieniądzem, ubiega się wpis do rejestru KIP prowadzonego przez KNF.

Oddłużanie mieszkań

Oddłużanie mieszkań to temat dosyć złożony. Zwłaszcza, że pojęcie jest, jak to się mawia potocznie, bardzo „pojemne”. Co to oznacza? To, że oferta oddłużenia mieszkania może w praktyce mieć wiele znaczeń.

Czy współwłasność auta utrudnia egzekucję komorniczą?

Zastanawiasz się czy ustanowiona współwłasność auta utrudnia egzekucję komorniczą? Ludzie ustalają współwłasność pojazdu z różnych względów, najbardziej oczywistym jest ten, że wspólnie wykładają na niego pieniądze. Innym często spotykanym powodem jest chęć skorzystania ze zniżek w ubezpieczeniu komunikacyjnym, jakie nabył już jeden współwłaściciel. Nasz czytelnik ma pewne dylematy związane właśnie z zajęciem komorniczym samochodu, chęci […]

Potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit

Potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit to temat, który często bulwersuje dłużników. Zwłaszcza tych, którzy nie bardzo wiedzą, co począć, gdy do pracodawcy dociera pismo z Profi Credit. A jeszcze bardziej tych, których pracodawcy nie wiedzą, co się robi z pismem o potrącenie rat pożyczki z wynagrodzenia na rzecz wierzyciela.

Ognivo - komornik zajmuje rachunek bankowy

OGNIVO – tutaj komornik zajmuje rachunek bankowy

Jak prosto komornik zajmuje rachunek bankowy? Od 8 września 2016 r. komornicy zobowiązani są do wysyłania zajęć rachunków bankowych drogą elektroniczną. Obowiązek ten istnieje w stosunku do tych banków, które uczestniczą w systemie OGNIVO. 4 / 5 ( 1 vote )