Cesja wierzytelności – czym jest sprzedaż długu

4
(1)

Cesja wierzytelności to inaczej sprzedanie długu. Dzieje się w następstwie braku spłaty wierzycielowi pierwotnemu (np. bank, firma pożyczkowa), który dokonuje cesji długu na rzecz nowego wierzyciela. Jest to najczęściej firma windykacyjna. Cesja długu oznacza ogromne i wymierne korzyści dla każdego dłużnika. I pozwala na:

  • spłatę sprzedanego długu w nowych, niższych ratach
  • częściowe umorzenie długu u nowego wierzyciela
  • całkowite pozbycie się długu sprzedanego

Jak wykorzystać fakt dokonania cesji wierzytelności dla swoich korzyści? Pokażę Ci na realnych przykładach. Zarówno w przypadku cesji długów bankowych jak i chwilówek.

Cesja wierzytelności – czy można legalnie sprzedać dług?

Dług jest towarem. I w związku z tym można nim handlować jak każdym innym. Cesja wierzytelności w przypadku niespłaconego zobowiązania pozwala na odzyskanie pieniędzy i jednoczesne pozbycie się problemu.

Sprzedaż długów w Polsce jest regulowana kodeksem cywilnym, a dokładnie artykułem 509 kc:

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią

Zatem dłużnik nie jest stroną cesji, nie ma na nią wpływu i nie może jej zabronić. Przedmiotem cesji jest bowiem jego dług.

Bank sprzedał dług na mocy cesji wierzytelności – co to dla mnie oznacza?

Banki masowo sprzedają wierzytelności po wypowiedzeniu umów kredytu. Mają świadomość, że dochodzenie roszczenia to proces skomplikowany i w polskich realiach długi.

Dłużnik bankowy w praktyce od momentu zaprzestania spłaty rat do momentu pojawienia się w jego życiu komornika ma ok. 2.5 roku bezkarności pod warunkiem aktywnej obrony w EPU, rejonie i złożeniu apelacji po wyroku sądu rejonowego

Dlatego też cesja wierzytelności dokonana przez bank jest czymś normalnym i naturalnym. A co oznacza dla dłużnika? Szereg możliwości.

Dłużnik może bowiem sprzedany przez bank dług rozłożyć u nowego wierzyciela na atrakcyjne raty:Ugoda z Ultimo w sprawie sprzedanego długu w Smartney

Powyższa ugoda obrazuje los długu po cesji wierzytelności z mBanku do Ultimo. Układ ratalny sprawia, że dłużnik spłaca nowemu wierzycielowi zobowiązanie w 96 ratach bez odsetek. Unika w ten sposób sądów i egzekucji komorniczej, które groziły mu zanim bank nie dokonał cesji wierzytelności.

Niekoniecznie jednak musi układać się z nowym wierzycielem na raty. Jeśli ma taką możliwość finansową (lub posiada opiekuna procesu oddłużania, który mu to poprowadzi) może wynegocjować

umorzenie części długu sprzedanego przez bank

Dług zostaje wówczas zredukowany o umorzoną część. Firma, która na mocy cesji wierzytelności kupiła dług od banku, otrzymuje część zadłużenia, a pozostałą umarza. Dłużnik finalnie pozbywa się kredytu spłacają 30-70 procent tego, co pożyczył od banku, który w następstwie braku spłaty dług sprzedał:

Ugoda z firmą Intrum po cesji długu - umorzenie połowy zobowiazania

Dług bankowy został przez PKO BP na mocy cesji wierzytelności sprzedany do Intrum. Tutaj nastąpiło porozumienia z nowym wierzycielem, w wyniku którego dłużnik otrzymał propozycję umorzenia spłacenia tylko połowy zadłużenia. I umorzenie pozostałej części długu.

Cesja wierzytelności chwilówek drogą do pozbycia się ich bez spłacania

Każda cesja wierzytelności niesie ze sobą szansę na umorzenie całego długu bez konieczności spłacania go. Dotyczy to szczególnie tych dłużników, którzy posiadają długi w parabankach i chwilówkach.

]Czy wiesz, że spośród wszystkich sprzedanych przez firmy pożyczkowe długów aż 50% z nich w ogóle nie musisz spłacać? Oczywiście wówczas, gdy wiesz, których.

Martwisz się tym, że Twoje długi zostały sprzedane na mocy cesji wierzytelności? Zobacz, co daje dłużnikowi sprzedaż długu i jeśli uznasz, że chcesz to wykorzystać, skontaktuj się z nami.

Pozabankowe karty kredytowe sprzedane po wypowiedzeniu umowy

Największymi szczęściarzami są dłużnicy posiadający w swoim portelu pozabankowe karty kredytowe (Netcredit, AXI Card, Provident, Zefin, Cardina). Firmy oferujące te karty nie próbują dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, gdyż wiedzą, jakie jest podejście sądów do tych produktów. Dlatego też cesje wierzytelności mnożą się jak grzyby po deszczu jesienią.

Dłużnik, który posiada zadłużone karty wydane przez parabanki, może uznać dzień dokonania cesji wierzytelności za swój dzień spłaty długu. Oczywiście o ile o tym wie i nie popełni błędu poprzez uznanie sprzedanego długu.

Firma, która kupiła wierzytelność wynikającą z karty pozabankowej nie ma dużych szans w sądzie. Szczególnie, gdy jesteś reprezentowany przez adwokata, który w pokonywaniu firm kupujących tego rodzaju wierzytelności jest wyspecjalizowany (zobacz: abonament prawny i indywidualna pomoc adwokata od długów)

Wygrana z firmą SVEA wyrok sądu rejonowego

Taki koniec długu w Netcredit następuje po cesji wierzytelności do SVEA Ekonomi Cyprus. Adwokat dopełnia formalności w sądzie i dług oficjalnie przestaje istnieć.

Pożyczki lichwiarskie, czyli te najdroższe z największymi ratami

Supergrosz, Kredyt OK, Aasa oraz kilka innych najdroższych pożyczek również woli sprzedać dług niż iść na stracenie do sądu z dłużnikiem.

Zawiadomienie o cesji wierzytelności do Alektum

Cesja wierzytelności pożyczki lichwiarskiej oznacza dla Ciebie jedno – nie musisz spłacać tego zobowiązania, jeśli nie popełnisz błędu.

Błędem jest podpisanie ugody z nowym wierzycielem, który kupił dług w postaci pożyczki lichwiarskiej. I uznanie długu. Jeśli tego nie zrobisz, cesjonariusz (czyli firma windykacyjna nabywająca wierzytelność) najprawdopodobniej ograniczy się do próby uzyskania nakazu zapłaty w e-sądzie:

Pozew o zapłatę pożyczka Supergrosz

Jeśli zadziałasz prawidłowo, czyli po wydaniu nakazu zapłaty złożysz sprzeciw do e-sadu, profesjonalny – napisany przez adwokata – z argumentami niedającymi złudzeń co do szans nowego wierzyciela w sądzie rejonowym, dług najprawdopodobniej po prostu rozpłynie się w powietrzu.

A jeśli nowy wierzyciel zdecyduje się ryzykować pozew do sądu rejonowego, wówczas adwokat dopełni formalności i umorzenia długu.

Kto jest kim przy cesji wierzytelności?

Pojęcia, które występują podczas cesji wierzytelności to cedent i cesjonariusz. Cedentem jest firma zbywająca dług, a cesjonariuszem ta, która sprzedawaną wierzytelność kupuje.

Gdy Smartney sprzedaje wypowiedzianą pożyczkę do Ultimo wg terminologi używanej podczas cesji wierzytelności to firma pożyczkowa Smartney jest cedentem (zbywającym dług) a firma windykacyjna Ultimo jest cesjonariuszem (kupującym sprzedany dług).

Czy można dokonać cesji długu bez zgody dłużnika?

Jak najbardziej. Zgoda dłużnika nie jest wymagana do sprzedaży wierzytelności. Co więcej, dłużnik nie ma świadomości tego, że jego dług jest sprzedawany. Dowiaduje się o tym po fakcie. Ale i to nie zawsze.

Czy cesja wierzytelności bez informowania o niej dłużnika jest ważna?

Wg przepisów, które regulują sprzedaż długu, o sprzedaży wierzytelności dłużnik powinien być powiadomiony, ale nie ma przepisu, który wprost to nakazuje. Brak powiadomienia o cesji nie powoduje, że jest ona nieważna.

Czy cesja wierzytelności jest czymś negatywnym dla dłużnika?

Zdecydowanie jest to niezwykle korzystne dla dłużnika i otwiera przed nim możliwości niedostępne w przypadku wierzyciela pierwotnego.

Przykładowo zobowiązanie z tytułu chwilówki Lendon dłużnik musi spłacić w ciągu 30 dni. Po sprzedaży długu do KRUKA jego czas na spłatę z 30 dni wzrasta do….prawie pięciu lat:

Ugoda z firmą Kruk długu sprzedanego.

Wierzyciel pierwotny jednakże stara się w dłużniku wywołać poczucie lęku przed cesją wierzytelności. Sugerując, co oddaje poniższe pismo – straszak windykacyjny – że sprzedaż długu jest niemiłą konsekwencją. Gdy w praktyce jest okolicznością dającą dłużnikowi możliwość uwolnienia się od długu:

Informacja kierowana do dłużnika o zamiarze sprzedaży długu

Czy sprzedanie długu odbywa się poprzez giełdy długów?

Giełdy długów nie mają nic wspólnego ze sprzedażą wierzytelności. Są to twory sztucznie wykreowane w celu budowaniu w nieświadomym dłużniku poczucia strachu i wstydu przed wystawieniem jego danych na „giełdzie”.

Informacja o wystawieniu pożyczki Lendon na giełdzie długów

Ta informacja dotyczy długu w Lendon. Tego samego, którego rozłożenie na 56 rat prezentowałem w poprzednim akapicie. Prezentowany fragment ugody sprzedanej wierzytelności wyraźnie pokazał drogę tego długu: Lendon sprzedał do Innovatio Risk Solutions, a następnie nastąpiła cesja wierzytelności do Kruka.

Nie ma zatem po drodze żadnych giełd długów. Bo te – choć może być to szokujące – nie zajmują się sprzedażą długów. I są tylko narzędziem wywierania presji na dłużniku. Jeśli martwi Cię ewentualność sprzedaży długu na giełdzie wierzytelności – opisaliśmy to zjawisko bardzo dokładnie w artykule Giełda Długów – co zrobić, gdy na nią trafisz.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...