Zajęcie komornicze wynagrodzenia z wynagrodzenia - tabela

Kwota wolna od zajęcia – ile może zabrać komornik w 2024 roku

5
(4)

Ile może zabrać komornik w roku 2024, czyli jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego z konta i wynagrodzenia. Ile komornik Ci zajmie, a ile musi zostawić. Jakie kwoty nie podlegają w 2024 roku egzekucji komornika sądowego, stanowiąc tzw. kwoty wolne od zajęcia.

Uwaga: sprawdź, czy Twoją egzekucję komorniczą można umorzyć

Pamiętaj, że nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty skutkuje umorzeniem egzekucji komorniczej i samego zadłużenia – w całości. Wykorzystaj swoją szansę na pozbycie się komornik i długu – jeśli nie odebrałeś nakazu zapłaty osobiście – umożliwiamy bezpłatną weryfikację przez adwokata możliwości umorzenia długu.

Kwota wolna od zajęcia z wynagrodzenia – ile może zabrać komornik z wypłaty w 2024 roku

Egzekucja z wynagrodzenia w 2024 roku odbywać się będzie na zasadach powszechnie znanych z lat poprzednich. Komornika ogranicza tzw. kwota wolna od zajęcia, która równa się kwocie wynagrodzenia minimalnego. W roku 2024 kwota wolna od komornika to 3222 zł. I jest to kwota, której nie może w 2024 roku zabrać komornik (z wyjątkiem egzekucji za alimenty)

Zatem każdy pracownik, mający zajęcie niealimentacyjne, ma zagwarantowaną tę kwotę jako wolną od zajęcia z wynagrodzenia. A zakład pracy przeleje komornikowi nadwyżkę, jeśli pracownik zarabia więcej.

Choć w piśmie do pracodawcy, informującym o zajęciu wynagrodzenia zaznaczone jest, że komornik blokuje połowę wynagrodzenia, to zabranie 50% Twoich zarobków możliwe jest dopiero w sytuacji, gdy zarabiasz 6444 zł netto lub więcej. Jeśli zarabiasz mniej, Twoje zajęcie nie będzie wynosiło połowy wynagrodzenia, a różnicę pomiędzy pensją netto i kwotą wolną od egzekucji wynoszącą 3222 zł.

Zajęcia komornicze z wynagrodzenia w roku 2024 - tabela kwoty wolnej od zajęcia

Dokładną kwotę, jaką może zająć komornik z Twojej pensji, sprawdzisz w naszych szczegółowych tabelach:

Zajęcie pensji za alimenty, czyli kwota wolna od zajęcia w przypadku długów alimentacyjnych

Zajęcie wynagrodzenia za alimenty w 2024 wynosi 60% wynagrodzenia. Bez jakichkolwiek kwot wolnych od komornika. Dłużnik alimentacyjny nie jest chroniony prawnie przed egzekucją z pensji. Oznacza to, że mający komornika za alimenty i zarabiający najniższa krajową oddać będzie musiał komornikowi sądowemu aż 1933 zł. I analogicznie, im wyższe zarobki, tym coraz więcej za alimenty zabierze komornik. Zarabiający 5000 zł netto odda komornikowi równe 3000 zł.

Kwota wolna od zajęcia w przypadku długów alimentacyjnych nie istnieje.

Umowa zlecenia a komornik w roku 2024

W przypadku zajęcia komorniczego umowy zlecenia egzekutor zażąda od pracodawcy całości Twojego wynagrodzenia. Jest to jednak możliwe do uniknięcia, jeśli Twoja umowa zlecenie ma charakter świadczenia stałego i jest po prostu zamiennikiem umowy o pracę.

Aby tak było, musi być:

 • świadczeniem cyklicznym, powtarzającym się regularnie
 • z dochodami w miarę równymi w poszczególnych miesiącach
 • Twoim jedynym dochodem
Jeśli Twoja umowa zlecenia spełnia powyższe warunki, wystarczy złożyć u komornika wniosek o potraktowanie jej jak umowy o pracę i dostosowanie warunków egzekucji do przepisów zarezerwowanych dla zajęcia wynagrodzenia z umowy o pracę właśnie.

Jeśli komornik wyrazi zgodę, wówczas pracodawca otrzyma zmienione warunki zajęcia z Twojej umowy zlecenia i pracodawca będzie mógł potrącać Ci wynagrodzenie jak z umowy o pracę. Wówczas komornik z Twojej umowy zlecenia weźmie maksymalnie połowę zarobku. Ale jeśli zarabiasz na umowę zlecenie niewiele więcej niż wynosi płaca minimalna, to komornik może zająć wyłącznie różnicę pomiędzy Twoim wynagrodzeniem a kwotą 3222 zł. Czyli minimalną pensją w 2024 i jednocześnie kwotą wolną od zajęcia, którą egzekutor musi zostawić pracownikowi.

Wzór pisma do komornika o zwolnienie umowy zlecenia z egzekucji komorniczej

Pismo do komornika możesz skopiować z wzoru poniżej prezentowanego i uzupełnić swoimi danymi.

Wzór

Dane dłużnika:
Imiona, nazwisko
Adres zamieszkania
Numer PESEL

Dane komornika:
Nazwa komornika
Adres komornika

OŚWIADCZENIE

Sygnatura akt: odczytaj z pisma, które otrzymałeś od komornika

Oświadczam, że jedynym źródłem mojego utrzymania jest umowa zlecenia zawarta w dniu (podać datę) z firmą (pełna nazwa pracodawcy wraz z adresem). Świadczenie ma charakter powtarzalny i wypłacane jest w regularnych odstępach czasu – raz w miesiącu. Umowa zlecenia zawarta jest na dłuższy okres (tu wskazać daty od do) lub Umowa zlecenia zawierana jest na okresy miesięczne w oparciu o deklarację stałej współpracy.* Z tytułu zawartej umowy osiągam miesięczny przychód brutto w kwocie (proszę podać kwotę).

W związku z powyższym proszę o zakwalifikowanie mojego przychodu z tytułu zawartej umowy zlecenia, jako świadczenie powtarzające się, którego celem jest zapewnienie utrzymania, zgodnie z artykułem 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Z poważaniem

………………………

(imię i nazwisko)

*Wybierz właściwa opcję bądź dostosuj do własnych potrzeb.

Kwota wolna od zajęcia na koncie bankowym – ile wynosi w 2024 roku?

To, ile komornik może zabrać Ci z konta bankowego, a ile musi zostawić, określa wysokość pensji minimalnej brutto obowiązującej w 2024 roku. Kwota wolna od zajęcia w banku to zawsze 75% wynagrodzenia minimalnego brutto, które w 2024 roku wynosi 4242 zł. Jak łatwo wyliczyć, 75% od tej kwoty to 3181,50 zł.

Kwota wolna od komornika na rachunku bankowym oznacza kwotę, którą możesz swobodnie dysponować pomimo zajęcia komorniczego. Kwotę tę umniejsza każdy wpływ na konto. W 2024 roku zwolnione z zajęcia komorniczego na koncie bankowym jest 3185,50 zł. To jest właśnie wspomniana kwota wolna od zajęcia na rachunkach bankowych. Więcej o zajęciu komorniczym konta bankowego po kliknięciu w link.

Kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje w przypadku egzekucji komorniczych świadczeń alimentacyjncyh. W przypadku takiego zajęcia komornik ma prawo do zajęcia wszystkich wpływów na konto bez pozostawiania kwoty wolnej od zajęcia do dyspozycji dłużnika.

Skuteczne tricki przy zajęciu komorniczego konta bankowego

Komornik na rachunku bankowym to oczywiście wielka niedogodność, ale istnieją możliwości, aby ułatwić sobie życie z komornikiem na koncie. Warto je znać i skutecznie wykorzystywać. A są to możliwości, o których niewiele osób wie. A każdy chciałby, aby jego kwota wolna od zajęcia  była wyższa.

Kwota wolna od zajęcia w banku – licznik kwoty pozostałej do wykorzystania

Aby dowiedzieć się, jaką kwotę wolną od zajęcia bankowego wykorzystałeś w danym miesiącu, sprawdź czy Twój bank oferuje licznik. Pokazujący w czasie rzeczywistym, ile możesz w danym miesiącu wykorzystać z kwoty wolnej, aby nie narazić się na jej przekroczenia i utratę pieniędzy z konta.

Jeśli posiadasz konto w banku, który nie oferuje licznika kwoty wolnej od zajęcia, po prostu zmień go dla swojego bezpieczeństwa na taki, który zapewnia Ci precyzyjny licznik kwoty wolnej od zajęcia pozostałej do wykorzystania.

Jakie banki posiadają liczniki kwot wolnych od komornika? Opisujemy to dokładnie w artykule o najlepszych kontach bankowych dla dłużnika z zajętym kontem bankowym.

Konto bezpieczne od zajęcia przez komornika

Jeśli chcesz, aby Twoje pieniądze były daleko od komornika, prowadzącego egzekucję, możesz skorzystać z rozwiązania, jakim jest konto bankowe, którego nie zajmie komornik. Czy takie konto istnieje? Tak, istnieje od lat i Ty również możesz je mieć.

Posiadając takie konto przestajesz przejmować się szybkim wykorzystaniem kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w banku.

Wniosek o odblokowanie przez komornika konta bankowego

Jeśli komornik regularnie zabiera Ci część wynagrodzenia lub też masz z egzekutorem „układ”, czyli wpłacasz mu dobrowolnie ustaloną kwotę, możesz wystąpić do komornika z wnioskiem o odblokowanie zajętego konta w banku. Jak to zrobić? Wniosek o odblokowanie konta bankowego znajdziesz poniżej.

Wzór

Dane dłużnika:
Imiona, nazwisko
Adres zamieszkania
Numer PESEL

Dane komornika:
Nazwa komornika
Adres komornika

WNIOSEK O ZWOLNIENIE SPOD ZAJĘCIA RACHUNKU BANKOWEGO

Sygnatura akt: odczytaj z pisma, które otrzymałeś od komornika

Niniejszym wnoszę o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego prowadzonego przez bank (podać nazwę banku) wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przeze mnie od (podać nazwę pracodawcy)

Wskazuję, iż Komornik prowadzi skuteczną egzekucję z otrzymywanego przeze mnie wynagrodzenia, natomiast bank dokonuje kolejnego potrącenia z reszty wynagrodzenia wpływającego na mój rachunek bankowy. Wpływające na rachunek bankowy wynagrodzenie stanowi moje jedyne źródło dochodu.
W celu zapewnienia środków koniecznych do utrzymania siebie i rodziny oraz pozostawienia środków zapewniających minimum egzystencji, wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem

………………………

(imię i nazwisko)

Kwota wolna od zajęcia jest dla Ciebie problemem w funkcjonowaniu? Poznaj skuteczne tricki pozwalające obejść komornika

Zarówno kwota wolna od zajęcia z wynagrodzenia jak i na rachunku bankowym pozwalają w miarę normalnie żyć. Jednak tylko tym dłużnikom, którzy zarabiają najniższą krajową lub ciut powyżej. Dla osób, które zarabiają np. średnią krajową kwota wolna od zajęcia jest stanowczo zbyt niska.

Osoby takie poszukują tzw. sposobu na komornika, aby zablokować egzekucję komorniczą, a w rezultacie doprowadzić do jej umorzenia.

Istnieje kilka legalnych sposobów na uczynienie egzekucji komorniczej nieskuteczną.

Osoby posiadające długi komornicze i potomstwo mogą do zablokowania egzekucji użyć umowy alimentacyjnej. Pozwoli im ona zmienić obieg pieniędzy zajmowanych przez komornika. Zamiast do wierzycieli, pieniądze z zajęcia trafiać będą z powrotem do domu osoby zadłużonej.

Dłużnicy, którzy nie posiadają potomstwa, mogą pozbyć się komornika wykorzystując zmianę formy zatrudnienia. Opisaliśmy to bardzo dokładnie w artykule pokazującym, jak drobna zmiana umowy z pracowniczej na b2b może uratować przed egzekucją.

Dlaczego pozbycie się komornika jest takie ważne?

Zajęcie komornicze to nie tylko problem ograniczeń w funkcjonowaniu, definiowany przez wysokość kwoty wolnej od zajęcia, ale też wstyd i stres. Co gorsza, długi spłacane przez komornika wciąż rosną, gdyż są powiększane o narastające odsetki.

Co sprawia, że osoba mająca duże długi i zajęcie komornicze zwyczajnie nie ma szans na oddłużenie. Wszystko zmienia się wówczas, gdy następuje blokada (długotrwała) możliwości egzekucji komorniczej. Wierzyciele, odcięci od źródła pieniędzy, wpadają w panikę. Co sprawia, że wykorzystując możliwość oddłużania z umorzeniem w wyniku negocjacji możesz spłacić wreszcie swoje długi, regulując niewielką ich część.

Tak jak na załączonym fragmencie ugody z umorzeniem. Gdzie duży dług bankowy, po nieskutecznej egzekucji prowadzonej przez KRUKA, został przez dłużnika wykupiony za 27.100 zł. A kwota 63.000 zł została umorzona.

To umorzenie nie byłoby możliwe, gdyby egzekucja komornicza była skuteczna. Ale zablokowanie jej skłoniło wierzyciela do zaoferowania możliwości spłaty długu po takim umorzeniu. Takie umorzenia, jak opisane lub prezentowane poniżej, są podstawą do oddłużenia pomimo komornika. Pod warunkiem skutecznego zablokowania egzekucji komorniczej.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • 12 lat na rynku o zasięgu ogólnopolskim.
 • Wcześniej działaliśmy pod nazwą Windykowani.pl
 • Jesteśmy polecani przez pracowników większości banków!
 • Mówią i piszą o nas: Newsweek, Onet, Polskie Radio, Telewizja Polska i inne.
 • Posiadamy wiarygodne i rozpoznawalne certyfikaty takie jak raport BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).
 • Setki pozytywnych opinii i wygranych spraw popartych case study.

Zadzwoń do nas bezpłatnie – pomożemy Ci zlikwidować dług!

(71) 725 41 24

Jak wyjść z długów w parabankach
zadłużenia

 • Nie posługujemy się kupionymi zaświadczeniami o rzetelności i wiarygodności. Na pewno widziałeś takie certyfikaty:

najpopularniejsze certyfikaty wydawane firmom

 • Możesz im wierzyć, ale czy masz pewność dobrej weryfikacji? My idziemy krok dalej, dając Ci do ręki raport z BIG. Sprawdź nas klikając poniżej. Raport otworzy się automatycznie.

Zadzwoń do nas bezpłatnie – pomożemy Ci zlikwidować dług!

(71) 725 41 24

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Jeden komentarz

Zostaw swój komentarz...