|

Alimenty na dzieci legalnym sposobem na komornika

5
(1)

Czy alimenty na dzieci mogą być użyte do zablokowania egzekucji komorniczej? Jeśli może to być legalne, a przy tym skuteczne rozwiązanie, to czemu nie? Zajmijmy się zatem dylematem, z jakim boryka się jedna z naszych czytelniczek.

Dzień dobry, mam do Państwa następujące pytanie. Jestem 44 letnią rozwódką, na co dzień utrzymuje się z pracy zarobkowej w budżetówce. Posiadam dwójkę uczących się dzieci (córka 17 lat mieszka z ojcem i syn 19 lat, mieszka ze mną). Z uwagi na narastające zaległości w płaceniu kredytów, grozi mi postępowanie komornicze. Czy jest możliwość zablokowania egzekucji, do czasu aż nie będę w stanie zebrać potrzebnej sumy? Niestety egzekucja komornicza całkowicie mnie pogrąży i nie będę w stanie z minimalnego wynagrodzenia utrzymać domu. Z uwagi na wiek syna, nie przysługuje mi świadczenie 500+. Uprzejmie proszę o pomoc.

W wielu przypadkach alimenty są skuteczną bronią przed komornikiem. I to bronią legalną.

Po dogłębnej analizie sytuacji, w której się Pani znalazła, stoimy na stanowisku, że najpewniejszym sposobem ochrony majątku przed wierzycielami będzie skorzystanie z możliwości, jakie daje egzekucja świadczeń alimentacyjnych na dzieci. W Pani przypadku jest ona możliwa do zastosowania w dwóch wariantach. Zanim jednak przejdziemy do omówienia każdego z nich, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 1025 § 1 k.p.c. egzekucja świadczeń alimentacyjnych (po zaspokojeniu koszów postępowania), korzysta z pierwszeństwa zaspokajania przed każdą inną egzekucją. Wobec powyższego, gdy w kancelarii komornika znajduje się tytuł zasądzający alimenty na dzieci, to dopiero po jego całkowitym zaspokojeniu, organ egzekucyjny może przystąpić do spłaty pozostałych wierzycieli.

Pisząc jeszcze prościej: jeśli ktoś ma zajęcie wynagrodzenie z tytuły alimentów i po potrąceniu mu alimentów zostaje do wypłaty kwota równa wynagrodzeniu minimalnemu (lub niższa) to żaden inny komornik nie dostanie z jego pensji ani złotówki. Patrz tabela zajęć: komornik za alimenty.

Alimenty na dzieci – na nieletnią córkę i pełnoletniego syna

Przechodząc do meritum sprawy, informujemy, że w pierwszym wariancie istnieje możliwość zawarcia umowy alimentacyjnej u notariusza. W tej sytuacji, bez uruchamiania skomplikowanej i mocno sformalizowanej procedury sądowej, jesteśmy w stanie uzyskać tytuł egzekucyjny. Który następnie po zatwierdzeniu przez sąd (nadaniu klauzuli wykonalności), może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jest to również sposób, który w pierwszej kolejności rekomendujemy naszym klientom szukającym skutecznego oddłużania.

Umowę taką można zawrzeć:

 1. Ze starszym synem (gdyż aktualnie tylko on posiada pełną zdolność do czynności prawnych).
 2. Z małoletnią córką, reprezentowaną przez przedstawiciela ustawowego (tj. byłego męża).

Pamiętaj o tym, że alimenty na nieletnie dzieci to pewne ryzyko, choć w normalnych rodzinach raczej tylko teoretyczne.

UWAGA! W tej konkretnej sytuacji, z poddaniem się egzekucji na rzecz małoletniej córki wiąże się hipotetyczne, ale w teorii możliwe niebezpieczeństwo. Otóż po skierowaniu sprawy do egzekucji były mąż, a następnie po uzyskaniu pełnoletności córka, w każdej chwili będą mogli samodzielnie dysponować wyegzekwowaną kwotą. Jeżeli nie jest Pani z nimi w na tyle dobrych relacjach, żeby zaufać im w tej kwestii, to zalecamy tego typu umowy nie podpisywać.

W tego typu umowie, oprócz daty i miejsca jej zawarcia oraz oznaczenia stron, należy oznaczyć:

 • jej przedmiot (umowa alimentacyjna),
 • wysokość świadczenia alimentacyjnego (np. 800 zł miesięcznie),
 • termin i sposób zapłaty (np. do 5-go każdego miesiąca począwszy od września 2019 r. na rachunek bankowy nr ……………………………………………..),
 • wzmiankę o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
UWAGA! Chociaż nie jest to warunek bezwzględny, to mimo wszystko z przezorności zalecamy, aby w akcie notarialnym wskazać końcową datę płatności alimentów (np. do ukończenia przez syna 26 roku życia) oraz zastrzec możliwości wprowadzenia zmian w umowie, w przypadku zmiany Pani możliwości zarobkowych.

W następnej kolejności należy udać się do sądu, by ten nadał tej umowie klauzulę wykonalności.
Następnego dnia po upływie daty płatności pierwszej raty, uprawnieni będą mogli udać się do komornika. Po to, by ten z Pani wynagrodzenia, na wskazane konto, ściągnął zaległe świadczenie, czyli alimenty na dziecko czy dzieci.

Wysokość alimentów na dzieci musi być realna. Na przykład połowa wynagrodzenia na dwójkę – w sam raz

Chociaż co do zasady strony mogą swobodnie kształtować wzajemne stosunki i nie istnieją ustawowe „widełki” określające maksymalną wysokość alimentów, nie mniej jednak pragniemy Panią uczulić, by wysokość alimentów u notariusza ustalać w sposób „realny”. Alimenty na dzieci, których wysokość została w sposób sztuczny zawyżona, mogą zostać zakwestionowane przez sąd. Przypomnieć w tym zakresie należy orzeczenie Sądu Najwyższego:

Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych; sąd może oddalić wniosek o nadanie takiemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, jeżeli z jego treści oraz oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w sposób oczywisty wynika, że zostało złożone w celu obejścia prawa.

(III CZP 85/13)

Reasumując, by skorzystać z powyższej drogi należy:

 • udać się wraz z osobą uprawnioną (ewentualnie wraz z jej reprezentantem) do notariusza,
 • spisać stosowną umowę o poddaniu się obowiązku alimentacyjnego,
 • zapłacić taksę notarialną, której wysokość uzależniona jest od wysokości alimentów,
 • złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (można zamówić go u nas),
 • po upływie płatności pierwszej raty złożyć wniosek egzekucyjny u komornika.

Dorosły syn występuje o alimenty od matki

W drugim wariancie istnieje możliwość wystąpienia przez syna do sądu o alimenty. Dopuszczalność takiego wniosku jest usankcjonowana spełnieniem następujących przesłanek:

 • wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać,
 • żądanie alimentów od rodziców nie powoduje dla nich nadmiernego uszczerbku,
 • wnioskodawca dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Wynika więc z tego, że możliwość ubiegania się przez syna alimentów, nie jest obwarowana obowiązkiem kontynuowania nauki, a jedynie obiektywnym brakiem możliwości samodzielnego utrzymania się. Nie znaczy to jednak, że pobieranie nauki nie zwiększa prawdopodobieństwa przyznania alimentów oraz nie wpływa na ich wysokość!

Jeżeli syn zamieszkuje z Panią, to we wniosku winien on podkreślić, że mimo uczęszczania do szkoły (na studia) nie łoży Pani na jego utrzymanie, nie są zaspokajane jego podstawowe potrzeby, nie są mu zapewniane pomoce szkolne (w tym niezbędne podręczniki) oraz koszty podróży do placówki.

Dlaczego alimenty na dorosłe dziecko nie muszą być powodem do wstydu?

I nie jest to – jakby się wielu wydawało – grubymi nićmi szyty fortel w celu uniknięcia komornika. Proszę wyobrazić sobie pensję minimalną z której utrzymują się dwie dorosłe osoby i ich wspólne gospodarstwo. Ile zostanie na życie po opłaceniu mieszkania i mediów?

Siłą rzeczy dorosły syn nie będzie miał możliwości kontynuowania nauki w takich okolicznościach, tylko dlatego, że połowa pensji matki trafi do rąk parabanków poprzez komornika.

W tej materii chłopak musi być egoistą. Nie przerwie wszak nauki tylko dlatego, że matka ma komornika z powodu pętli długów lichwiarskich. To, co jest mu potrzebne na życie i pokrycie kosztów nauki wyegzekwuje „swoim komornikiem alimentacyjnym”. Który wszak zawsze będzie miał pierwszeństwo nad komornikiem parabanków. Dlatego właśnie alimenty na dzieci, z którymi się mieszka, choć stereotypowo brzmią jak odgłos patologii, mogą być i są zjawiskiem normalnym. I rozwiązaniem problemów z komornikiem, które w każdej rodzinie przytrafić się mogą.

Rodzice płacą dziecku alimenty

Alimenty nie wygasną same po zakończeniu nauki przez dzieci

Co do zasady alimenty na dzieci mogą być przyznane przez sąd na czas kontynuowania nauki. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 804 k.p.c. organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Wobec czego nie będzie on prowadził dochodzenia w celu ustalenia, czy syn kontynuuje naukę. W tej sytuacji, gdy syn rozpocznie samodzielne życie, to decyzja czy sprawę należy wycofać z egzekucji zostanie podjęta przez syna.

Rzecz jasna po uzyskaniu pełnoletności przez córkę, ona również będzie mogła złożyć w sądzie stosowny wniosek.

Minusem takiego rozwiązania jest fakt, że po złożeniu wniosku u komornika, to syn staje się niejako „gospodarzem” postępowania egzekucyjnego. I to on będzie decydował o jego przebiegu i zakresie. W przypadku zmiany relacji rodzinnych, on również będzie mógł samodzielnie korzystać z wyegzekwowanych środków. A w razie braku kontynuacji nauki i niepowiadomienia o tym fakcie komornika (tj. złożenia wniosku o umorzenie postępowania), to na Pani będzie spoczywał obowiązek zawnioskowania do sądu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Kontrolowane alimenty na dzieci w programie oddłużeniowym

Jeśli borykasz się z długami, nawet bardzo dużymi i Twoja nadzieja na wyjście z długów umarła – przywróć swą wiarę. W programie wykupu długów otrzymasz swoją szansę na drugie życie bez długów. Wystarczy, że wykorzystasz możliwości blokady egzekucji komorniczej, a Twoi wierzyciele spanikują. Co otworzy przed Tobą bramę z napisem „Oddłużenie, czyli wyjście z długów”. Finalnie, co gwarantujemy, spłacisz znacznie mniej, niż wynosi Twój dług na papierze. I w efekcie całkowicie wyjdziesz z długów.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...