Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP) – czym jest?

5
(1)

Krajowa Instytucja Płatnicza to forma prowadzenia działalności na rynku usług płatniczych. W zasadzie każda firma, która chce mieć możliwość obrotu pieniądzem, ubiega się wpis do rejestru KIP prowadzonego przez KNF.

KIP-y są różne, była nim przez pewien czas np. Żabka (chociażby z racji przyjmowania opłat za telefon itp.). Jeśli jakaś firma wydaje karty płatnicze, a nie jest bankiem, zazwyczaj będzie właśnie Krajową Instytucją Płatniczą.

Jakie firmy mogą działać jako Krajowa Instytucja Płatnicza?

Działalność KIP jest działalnością koncesjonowaną, co jest równoznaczne z tym, że podstawowym wymogiem do rozpoczęcia działalności jako KIP jest otrzymanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wydanie takiego zezwolenia wiąże się z uzyskaniem wpisu do rejestru. Rejestr ten dostępny w Komisji Nadzoru Finansowego KIP zawiera dane:

 • krajowych instytucji płatniczych,
 • biur usług płatniczych,
 • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK),
 • Krajowych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
 • krajowych instytucji pieniądza elektronicznego,
 • oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego.

Oczywiście rejestr KNF jest jawny i ogólnodostępny. Znaleźć go można na stronie https://erup.knf.gov.pl/View/

Ponadto firma musi posiadać odpowiedni minimalny kapitał zakładowy. Jego wysokość zależy również od zakresu świadczonych usług.
Działalność ta musi być prowadzona jako osoba prawna (np. spółka kapitałowa taka jak sp. z o.o.). Osoba zarządzająca spółką nie może być karana oraz mieć odpowiednie kompetencje – doświadczenie i wykształcenie w zakresie zarządzania instytucją płatniczą.

Co może Krajowa Instytucja Płatnicza?

Procedura uzyskiwania wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych jest dość skomplikowana. Już samo przygotowanie wniosku może pochłonąć kilka miesięcy. Dzięki temu klient KIP ma podstawową pewność, że powierza swoje pieniądze firmie, która nie wyskoczyła z kapelusza. Z kolei dla firmy prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej daje sporo możliwości. Uzyskanie licencji pozwala takiemu podmiotowi świadczyć wszystkie lub wybrane usługi płatnicze, a nawet wydawać własny pieniądz elektroniczny.

Co konkretnie może KIP? Przede wszystkim:

 • prowadzić rachunki płatnicze,
 • dokonywać transakcji płatniczych (np. przelewy),
 • świadczyć usługi przekazu pieniężnego,
 • inicjować transakcje płatnicze (PIS),
 • uzyskiwać dostęp do informacji do rachunku (AIS),
 • wydawać pieniądz elektroniczny.

To, które z usług będzie świadczyć KIP, zależy również od wniesionego kapitału zakładowego (pieniędzy, które zostały wyłożone na działalność spółki). Np. wydawanie własnej waluty elektronicznej wymaga co najmniej 125 tys. EURO kapitału zakładowego.

Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP) - czym jest?

Gdzie działają KIP-y?

Jak już wspomniałem Krajowa instytucja płatnicza to osoba prawna. Powinna mieć siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić działalność:

 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na terytorium innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wówczas musi posiadać na terenie danego Państwa: oddział, pośredniczącego agenta lub świadczyć usługi w ramach działalności transgranicznej.

KIP a Biuro Usług Płatniczych

Biuro Usług Płatniczych to firma świadcząca jedynie usługę przekazu pieniężnego i nie planująca dokonywać transakcji płatniczych w wysokości przekraczających równowartość 500 tys. euro. Taki wpis uzyskać prościej jednak w porównaniu do KIP biuro usług płatniczych może prowadzić działalność wyłącznie na terytorium RP.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...