||

Firma windykacyjna okleja drzwi

4.5
(11)

Firma windykacyjna okleja drzwi dłużników. Jeśli brzmi to dla Ciebie jak ponury żart, oznacza to jedno: mało wiesz o realiach windykacji. I koniecznie musisz zapoznać się z tym artykułem. Dowiesz się co może windykacja, jakie prawa przysługują dłużnikowi i czy w sytuacji gdy firma windykacyjna okleja drzwi łamane jest prawo.

Wezwanie do zapłaty na drzwiach dłużnika

Jest wieczór, wracasz do domu. Po drodze mijasz sąsiadów, którzy puszczają Ci porozumiewawcze uśmieszki. Zastanawiasz się, czy po drodze ptak narobił Ci na czapkę czy też niesiona w ręku reklamówka z Biedronki wzbudza w nich taką dziwną wesołość. Wdrapujesz się na swoje piętro i od razu widzisz, że korytarz wygląda inaczej. Rzut oka, zeskanowanie obrazu lewym okiem i już wiesz, że różnicę stanowią drzwi. Twoje drzwi. Podchodzisz do nich i zamierasz. Nogi robią jak z waty. Serce bije jak oszalałe. Tego, co widzisz na drzwiach, nie spodziewałaś się w najgorszych snach: Firma windykacyjna okleiła Twoje drzwi…..

Firma windykacyjna okleja drzwiNie możesz uwierzyć w to, co się stało. Zadajesz sobie pytanie: jak to możliwe, aby w cywilizowanym kraju, gdzie tyle słyszy się o ochronie danych osobowych, ktoś publicznie ujawnił Twe dane.

Oklejanie drzwi dłużnika a polskie prawo

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych narzędzi nacisku na dłużnika, stosowanym przede wszystkim przez firmy windykacyjne, choć także i przez wierzycieli, są informacje zamieszczane w widocznym miejscu na nieruchomości dłużnika lub w jego miejscu zamieszkania, najczęściej na drzwiach. Takie treści mogą zawierać również dane osobowe dłużnika.

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) „za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.” Wierzyciel lub firma windykacyjna posiadają dane osobowe dłużnika i w myśl ww. Ustawy przetwarzają je. Rozumie się przez to „jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych”.

Ochrona danych osobowych dłużnika

Przetwarzanie danych osobowych dłużnika może odbywać się wyłącznie w zakresie i na zasadach zgodnych z aktualną treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jest ona realizacją zapisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej {2010/C 83/02}, Dz. Urz. UE Nr C83/389 z 30.3.2010 r., a dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Jednym z prawnie usprawiedliwionych celów przetwarzania danych jest np. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku zlecenia windykacji, firma realizująca dochodzenie roszczeń wierzyciela na etapie polubownym lub sam wierzyciel są w myśl ww. Ustawy administratorami danych osobowych. Podmioty owe administrują danymi osobowymi oraz są zobowiązane do ochrony danych osobowych poprzez np. uniemożliwienie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Podstawowym obowiązkiem administratorów danych osobowych jest przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem. Odbywa się to pod groźbą norm karnych określonych w ww.Ustawie. Katalog danych osobowych wskazany wprost przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (jest to administracyjny organ powołany do spraw ochrony danych osobowych w Polsce) obejmuje m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, adres e-mail (ale również wysokość zadłużenia w zestawieniu z nr lokalu dłużnika). Każda dana osobowa oraz jej przetwarzanie podlega ochronie prawa. Ponadto zbieranie danych osobowych powinno być dokonywane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Firma windykacyjna okleja drzwi – windykator może dostać 2 lata

W sytuacji, gdy na nieruchomości dłużnika lub na drzwiach lokalu znajdzie się informacja zawierająca dane osobowe dłużnika (zamieszczone tamże bez jego dobrowolnej i wyrażonej w postaci jawnej zgody), mamy do czynienia wypełnieniem przesłanek występku (przestępstwo umyślne i nieumyślne) z art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), czyli „udostępnienie lub umożliwienie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Osobami nieupoważnionymi są tu osoby trzecie w postaci np. sąsiadów lub gości dłużnika, acz musi to być więcej niż jedna osoba. Działanie takie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (lub w przypadku działania nieumyślnego grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

Zgodnie z ww. Ustawą prawem dłużnika jest w przedmiotowym przypadku złożenie pisemnej, udokumentowanej skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (celem przywrócenia sytuacji zgodnej z prawem) oraz zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Czytaj kolejny artykuł z serii, aby dowiedzieć się , co zrobić gdy Firma windykacyjna okleja drzwi – Twoje drzwi.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 11

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...