Pomoc dla zadłużonego rolnika

5
(3)

KOWR i pomoc dla zadłużonego rolnika – słyszałeś jak wygląda i na czym polega? Rolnicy to grupa zawodowa, która otaczana jest szczególną opieką, o czym dobitnie świadczy troska o oddłużanie rolników gwarantowana przez Państwo. Jak to dokładnie jest w kwestii rolników i ich długów? Pomoc dla zadłużonego rolnika przybiera często formy niedostępne dla innych grup zawodowych.

Większość prowadzących działalność zazdrości rolnikom KRUS-u. Większość dłużników, mających własne firmy, może również zazdrośnie patrzeć na ofertę państwowej pomocy dla zadłużonych rolników. Co najważniejsze wciąż pojawiają się nowe pomysły i projekty mające wyciągać rolników z długów. Na dodatek wsparcie takie przychodzi wprost ze strony Państwa Polskiego.

Pomoc dla zadłużonego rolnika regulowana ustawą

Przechodząc od razu do rzeczy. W dniu 8 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33). Dzięki rozwiązaniom zawartym w tym akcie prawnym, indywidualny rolnik posiada możliwość ubiegania się o spłatę swojego zadłużenia przez Państwo. Instytucją odpowiedzialną za wykonanie powyższej ustawy, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR).

Zadania KOWR to: gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sprzedaż i dzierżawa), nieodpłatne przekazywanie gruntów i bezzwrotna pomoc finansowa, nadzór nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, wydawanie decyzji dotyczących zgody na prywatny obrót ziemią (tzw. UKUR), promocja polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i zagranicą, opracowywanie oraz upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Oddłużanie rolników – pomoc KOWR

Na tę chwilę KOWR oferuje konkretną pomoc w oddłużaniu przez tzw. przejmowanie własności ziemi na rzecz KWOR, w zamian za spłatę długów gospodarstwa. Zarówno procedura, jak i warunki skorzystania z pomocy, są dość skomplikowane. Ujmując je jednak jak najprościej, procedurę spłaty długów rolnika indywidualnego można zamknąć w kilku punktach:

 1. O wsparcie w spłacie zobowiązań może ubiegać się osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terenie RP i która jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne takiej osoby nie może być postawione w stan likwidacji bądź upadłości. KOWR może przejąć zadłużenie, jeżeli dług powstał w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, a jego wysokość nie przekracza wartości nieruchomości, pomniejszonej o wysokości sumy hipotek. Co zaś istotne, przejęciu nie podlegają zaległości publiczno-prawne (np. podatek rolny).
 2. Przejęcie długu odbywa się za zgodą wierzycieli (co nie powinno stanowić problemu), jednakże pod warunkiem przeniesienia przez rolnika na rzecz Skarbu Państwa całości lub części nieruchomości rolnej, wchodzącej w skład gospodarstwa.
 3. KOWR odmówi przejęcia długu, jeżeli jego wysokość przekracza wartość nieruchomości.
 4. Do wszystkich niezbędnych dokumentów, dołączany jest operat szacunkowy, wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.
 5. Po przeniesieniu własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa, w związku z przejęciem długu, gospodarz jako dotychczasowy właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa do:
  1. dzierżawy tej nieruchomości;
  2. dzierżawy tej nieruchomości z zapewnieniem dzierżawcy prawa kupna przedmiotu dzierżawy najpóźniej z upływem okresu, na jaki została zawarta umowa dzierżawy;
  3. nabycia tej nieruchomości po upływie co najmniej pięciu lat od dnia przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności tej nieruchomości rolnej.
Nieruchomość rolna, której własność została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa w związku z przejęciem długu, nie może zostać zbyta przed upływem 20 lat od dnia przeniesienia jej własności, z wyłączeniem zbycia na rzecz dotychczasowego właściciela na jego wniosek. W związku z tym, rolnik będzie miał 20 lat na wykup ziemi, która była jego własnością, bez obaw że inna osoba wyprzedzi go w wykupie.

W jakiej dokładnie postaci KOWR realizuje pomoc dla zadłużonego rolnika?

Reasumując, jeżeli rolnik zdecyduje się na to rozwiązanie, a wartość jego długów nie przekroczy wartości ziemi, której jest właścicielem, to możliwa jest:

 1. Spłata długów przez KOWR.
 2. Dzierżawa przejętej przez KORW ziemi.
 3. Wykup gruntów po kilku latach, gdy sytuacja materialna rolnika się poprawi.

Na tym jednak nie koniec…

Pomoc dla zadłużonego rolnika przez KOWR

KOWR planuje inne formy pomocy dla zadłużonych rolników

KOWR przewiduje stosowanie innych form pomocy dla rolników. Niestety ze względów proceduralnych (brak zgody Komisji Europejskiej), aktualnie nie ma możliwości skorzystania z trzech form wsparcia tj.

 • dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia,
 • pożyczek na spłatę zadłużenia,
 • gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia.

Pomoc dla zadłużonego rolnika

Jak widać rolnicy są grupą zawodową, która traktowana jest na zupełnie innych warunkach niż wykonujący inne zawody. Zadłużony rolnik nie musi martwić się o to, że bank zajmie mu maszyny, pole i w końcu dom. Wystarczy, ze odda swój majątek w postaci nieruchomości jako gwarancję spłaty długów pod zarząd KOWR, a ten spłaci wszystkie jego długi i rozłoży zadłużenie na dogodne raty.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...