Procedura bez znaczenia dla dłużnika
|

Zawezwanie do próby ugodowej już nie przerwie już biegu przedawnienia

4.3
(3)

Zawezwanie do próby ugodowej, można by rzec, nadaje się do kosza lub jak kto woli niszczarki. Albowiem po zmianach w prawie zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu przedawnienia.  

Zmiany w prawie bywają korzystne dla dłużnika, zwłaszcza działającego konsekwentnie i z uporem usiłującego wyjść z długów na własnych warunkach. 

Zawezwanie do próby ugodowej nie ma już znaczenia

30 czerwca 2020 r. w życie weszła kolejna zmiana w kodeksie cywilnym, która z pewnością utrudni wierzycielom dochodzenie roszczeń, a co za tym idzie pomoże nam uniknąć spotkania z komornikiem. Mowa oczywiście o nowelizacji art. 121 k.p.c., która zakłada, że od ww. dnia złożenie wniosku o zawezwanie próby ugodowej nie przerywa biegu przedawnienia, a jedynie zawiesza jego bieg.

Terminy przedawnienia

Zanim przejdę do omówienia praktycznego, naszym czytelnikom należy się kawałek wstępu, który wyjaśni jak do tej pory działał wskazany mechanizm. Jak zapewne Państwu wiadomo, okres w którym wierzyciel może wnieść sprawę do sądu celem dochodzenia należności nie jest dowolny i zależy on od tego, z jakiego tytułu powstał dług. Zasadniczo wyróżniamy tutaj dwa terminy przedawnienia:

  • 6 lat (okres podstawowy),
  • 3 lata dla świadczeń okresowych oraz długów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co warto zaznaczyć, termin przedawnienia upływa z ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym przypada ww. termin.

Przykład:
  1. Jeżeli 30 stycznia 2020 r. Sąsiad pożyczył Państwu 500,00 zł z terminem zapłaty mija 30 czerwca 2020 r., to 6 letni termin upłynie 31 grudnia 2026 roku.;
  2. Jeżeli umowa kredytu bankowego/leasingu/z siecią komórkową itd. została wypowiedziana 30 marca 2019 r., to termin przedawnienia upływa 31 grudnia 2022 r. (3 lata).

Zawezwanie do ugody i kolejka w sądzie

Instytucja zawezwania do próby ugodowej pozwalała w prosty sposób i za niewielkie pieniądze ten termin wydłużyć. Pomocny w tym był art. 123 k.p.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywał się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą w celu dochodzenia roszczenia. Po złożeniu takiego wniosku bank/firma pożyczkowa czy leasingodawca zyskiwał nowe trzy lata na złożenie pozwu. Do masowego składania wniosków o zawezwanie do próby ugodowej skłaniała wierzycieli również niska opłata, która do dnia 21 sierpnia 2019 r. wynosiła:

  • 40,00 zł w sprawach gdzie roszczenie wynosiło do 10.000,00 zł,
  • 300,00 zł w sprawach gdzie roszczenie wynosiło powyżej 10.000,00 zł.

Zawezwanie do próby ugodowej czyli walka z czasemSkutek był mniej więcej taki, że w ostatnich dniach grudnia sądy masowo były zapychane wnioskami, których wierzyciele (jak i dłużnicy) i tak nie mieli zamiaru realizować. Żeby ukrócić powyższą praktykę i ulżyć władzy sądowniczej, w pierwszej kolejności podwyższono opłaty za zawezwania, które od tego dnia wynosiły 1/5 opłaty należnej od pozwu w sprawie objętej zawezwaniem.

Przykład:

Zawezwanie do próby ugodowej w sprawie gdzie roszczenie wynosi 200 000,00 zł do dnia 21 sierpnia 2019 r. kosztowało wierzyciela bagatela 300,00 zł, a po tym dniu aż 2 000,00 zł (wzrost o ponad 600%!). Znacząca zmiana, w szczególności gdy wierzyciel ma w portfelu kilka tysięcy spraw, które za chwilę się przedawnią.

Od 30 czerwca 2022 r. (na szczęście dla dłużników) zawezwania stały się de facto instytucją martwą. Nie dość, że nie przerywają (a jedynie zawieszają termin przedawnienia na czas trwania postępowania), to stanowią znaczące obciążenie dla budżety wierzyciela.

Porada praktyczna: Co więc należy zrobić, gdy otrzymamy z sądu wezwanie na rozprawę celem ugody z wierzycielem? Wystarczy że przyjdziemy do sądu i oświadczymy, że nie jesteśmy zainteresowani żadną ugodą z wierzycielem. W tej sytuacji ten drugi traci opłatę i a termin przedawnienia sobie upłynie.

Zdaniem piszącego, wskazana nowelizacja oznacza większą ochronę interesów dłużnika, gdyż zmusi to wierzyciela do występowania do sądu w możliwie najkrótszym czasie (bez wielokrotnego przedłużania terminu, przez co w międzyczasie mogliśmy np. utracić dokumenty, które pomogą nam w skutecznej obronie lub umrzeć mógł świadek, którego zeznania pomogłyby nam w obronie przed wierzycielem).

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 3

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...