Jak zostać komornikiem?

0
(0)

Jak zostać komornikiem ? – zastanawia się wielu, którzy mieli pierwszy kontakt z instytucją komornika. To, kto może wykonywać obowiązki komornika zostało określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.Przeczytajcie zatem jak zostać komornikiem.

Jak zostać komornikiem ?

Artykuł 10 ustawy o komornikach sądowych stanowi, iż komornikiem, czyli funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym i zajmującym egzekwowaniem rozstrzygnięć w zakresie roszczeń cywilnych przy użyciu przymusu, może zostać osoba, posiadająca obywatelstwo polskie, oraz pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca pochwalić się nieposzlakowaną opinią, niekarana za przestępstwo (w tym również przestępstwo skarbowe), nie będąca osobą podejrzaną o przestępstwo ścigane w trybie publicznym, lub przestępstwo skarbowe, posiadająca dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych ukończonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, lub zagranicznych studiów w zakresie prawa uznawanych w Polsce, jak również posiadająca pełną zdolność fizyczną, oraz psychiczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komorniczych.

Zdolność tę ustala lekarz specjalista w zakresie medycyny pracy. Ponadto koniecznym wymogiem jest również odbycie aplikacji komorniczej, oraz złożenie aplikacji komorniczej. Do tego konieczna jest również przynajmniej dwuletnia praktyka na stanowisku asesora komorniczego. Kandydat musi mieć ponadto ukończone 26 lat. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że niespełnienie jednego z nich z miejsca dyskwalifikuje kandydata.

Jak zatem widać, nie każdy może zostać komornikiem, zaś droga dla kandydatów na przyszłych komorników nie jest bynajmniej usłana różami. Deregulacja zawodów nie dosięgła ( i zapewne nieprędko dosięgnie, o ile w ogóle) zawodu komornika. Jest to, podobnie, jak większość zawodów prawniczych, zawód cieszący się społecznym prestiżem.

Ile zarabia komornik?

Jak donosi portal Bankier.pl zarobki komornika są porównywalne z przeciętnymi zarobkami sędziego. Te zaś szacuje się na 6,5 – 11 tys. zł brutto. Studenci i absolwenci prawa myślący o karierze na stanowisku komornika mają zatem o co walczyć. Szczególnie, że zarobki komorników mających lepsze rewiry niż koledzy są wielokrotnością podanych kwot.

O ile zarobki komorników mogą wydawać się kuszące, o tyle należy też pamiętać, iż zawód ten wiąże się ze stresem. Dlatego też komornik powinien być kimś, kto może się pochwalić wysoką odpornością na czynniki stresogenne, z jakimi bez wątpienia może być związane wykonywanie obowiązków komorniczych. Bezpośredni kontakt z dłużnikami, z reguły niezadowolonymi z decyzji sądu może wiązać się z ryzykiem wystąpienia agresji słownej i/lub fizycznej wymierzonej przeciwko wykonującemu swe służbowe obowiązki komornikowi. O tym osoby widzące siebie w przyszłości na stanowisku komornika również powinny pamiętać.

Aplikacja komornicza – czyli jak zostać komornikiem po studiach

Podobnie jak w przypadku pozostałych aplikacji prawniczych wymogiem dostania się na aplikację komorniczą jest pomyślne zdanie egzaminu testowego. Konieczne do tego jest uzyskanie 90 z 150 pkt. Warto tutaj wspomnieć iż kandydaci na aplikację komorniczą opisują ten egzamin jako łatwiejszy, a przy tym krótszy w porównaniu z innymi egzaminami wstępnymi na aplikacje prawnicze. Dodajmy też, że w zestawieniu z aplikacją radcowską, czy też sądową aplikacja komornicza jawi się wręcz niemal jako „niszowa”, a to ze względu na mniejszą liczbę chętnych. Stąd też i perspektywy zatrudnienia w zawodzie w przypadku aplikantów komorniczych wyglądają zdecydowanie lepiej.

Kandydaci, który pomyślnie przeszli egzamin aplikacyjny są kierowani przez poszczególne izby komornicze do pracy. Aplikacja komornicza może być bowiem wykonywana wyłącznie poprzez zatrudnienie. Podczas jej odbywania aplikant zapoznaje się z codziennymi obowiązkami komornika. Opłaty za aplikację uiszcza patron (choć nie jest to dla niego obowiązek obligatoryjny). Zarobki aplikantów komorniczych sytuują się w przedziale 2 – 4,5 tys. zł brutto. Należy mieć przy tym na uwadze, iż ze względu na fakt, iż aplikacja komornicza nie jest uznawana za równorzędną wobec pozostałych aplikacji, osoby które ją odbyły nie mogą przejść do innych zawodów prawniczych.

Cech odróżniających aplikację komorniczą od innych jest zresztą więcej. Aplikant sporą część czasu poświęcanego spędza w terenie, nie zaś w biurze, czy sądzie. Odbywanie aplikacji komorniczej może być prawdziwą „szkołą życia” dla absolwentów studiów prawniczych, a to ze względu na niekiedy wysoki poziom stresu związany z codziennym kontaktem z dłużnikami, oporem przez nich stawianym z jednej, oraz presją ze strony wierzycieli z drugiej strony. Stresogenne może tez często okazywać się stanowisko opinii publicznej, solidaryzującej się często z dłużnikiem. Powyższe czynniki sprawiają, że zawód komornika jest profesją przeznaczoną dla osób do bólu opanowanych, pewnych siebie i wytrzymałych psychicznie.

 

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...