Ugoda z komornikiem

3.5
(2)

Ugoda z komornikiem , którą nie tak dawno zawarłeś, z niewiadomych przyczyn nie jest przez niego realizowana? Zastanawiasz się co może być powodem tego stanu rzeczy?

Na naszą skrzynkę mailową otrzymaliśmy następującą wiadomość:

„Witam. Moj problem polega na tym że komornik zajął mi konto bankowe oraz wynagrodzenie. Wcześniej nie dostałam żadnej informacji o toczącym sie przeciwko mnie postępowaniu. Dopiero pracodawca mnie o tym powiadomił,tego samego dnia dostałam pismo z wezwaniem do zapłaty. Na spotkaniu z komornikiem podpisałam ugodę na kwotę 500zł. Dzięki niej miałam mieć zdjętą blokadę konta. Okazało się dziś ze nie dość że potracił mi z wynagrodzenia ponad 2 tysiące zł to jeszcze pobrał z konta dodatkowe 500 zł z ugody. Kwota jaka została mi na koncie to równe 1000 zł. Czy ma prawo pobrać więcej niż kwota wolna od potracen? Umawiałam sie z komornikiem na zdjęcie blokady konta oraz ze kwotę 500 zł sama będę wpłacać. Czuję sie oszukana. Proszę o informację czy miał prawo tak postąpić oraz co ja mogę zrobić”.

Ugoda z komornikiem – czy może jednak deklaracja?

Odpowiadając na Pani wątpliwości, przede wszystkim należy pamiętać, że wszelkie prawa majątkowe związane z długiem przysługują tylko i wyłącznie wierzycielowi. To wierzyciel może zwolnić Panią całkowicie ze zobowiązania, umorzyć odsetki czy nawet większą cześć zadłużenia, ale też pójść z niezapłaconym długiem do sądu lub ten niezapłacony dług rozłożyć na raty. Złożenie przez wierzyciela sprawy do komornika nie powoduje przejścia na tego drugiego jakichkolwiek uprawnień związanych z istniejącym zadłużeniem. Wobec powyższego komornik nie jest w żadnym wypadku uprawniony do podpisywania ugody, lub też rozkładania należności na raty. Naturalnie bardzo często zdarzają się sytuacje, że dłużnicy przychodzą do kancelarii i deklarują, że istniejący dług zostanie spłacony w określonym terminie w systemie ratalnym. Natomiast przyjęcie przez komornika w jakiejkolwiek formie tego typu deklaracji, nie jest dla niego w jakimkolwiek stopniu wiążące. Co więcej, należy pamiętać że roszczenie objęte tytułem wykonawczym, to dług wymagalny w całości, którego to spełnienia wierzyciel może żądać bezzwłocznie. Ponadto komornik sam, bez wniosku wierzyciela, de facto nie powinien dokonywać żadnych uchyleń. Na marginesie dodam, że komornicy przyjmują od stron różnego typu deklaracje, ale dzieje się to głównie wtedy, gdy osoba taka:

  • nie posiada stałego źródła utrzymania,
  • zarabia minimalne wynagrodzenie lub
  • jej dochody są już zajęte przez innego egzekutora.

W tej sytuacji dla komornika (jak i dla wierzyciela) korzystniejszą opcją będzie zgoda na spłatę zadłużenia w ratach, bez podejmowania innych czynności egzekucyjnych. Będzie to tak zwana ugoda z komornikiem.

Dlaczego komornik nie dotrzymał warunków ugody?

Dlaczego więc komornik postąpił w ten sposób? Tutaj odpowiedzi szukałbym bezpośrednio u źródła, chociaż mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że do dokonania zajęcia skłoniła go wysokość Pani wynagrodzenia. Należy Pamiętać, że komornicy utrzymują się z opłat egzekucyjnych, a w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2019 r., jej wysokość (w przypadku skierowania egzekucji do wynagrodzenia za pracę oraz rachunku bankowego), wynosi niemało, bo aż 10%. Egzekutor przekalkulował więc, czy bardziej opłaca mu się trzymać niepewnej deklaracji i zarobić 50 zł (niestety większość deklaracji nie jest przez dłużników realizowana), czy też dokonać zajęcia i w miesiąc zarobić 5x więcej. Ponadto o Pani dochodach mógł się dowiedzieć (chociażby drogą telefoniczną) wierzyciel i żądać od egzekutora stosownego zajęcia – a takiego żądania komornik zignorować nie mógł. Nawet, gdy wiązała go nieformalna ugoda z komornikiem przez Panią zawarta.

Ugoda z komornikiem

Komornik wprowadził dłużnika w błąd?

Co można więc z tym zrobić? Jeżeli komornik przyjmujący strony posiada monitoring wizualny i głosowy, można rozważyć skargę na czynności komornika, argumentując że została Pani wprowadzona w błąd. Uzasadniając skargę, może Pani poinformować sąd, że działania komornika, który fałszywie zapewniał Panią, że dokona uchylenia zajęcia rachunku bankowego, stanowi rażące naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa. Jednocześnie należy poinformować sąd, że nagranie z wizyty w kancelarii komorniczej znajdują się w kancelarii. Komornik do którego w aktualnym stanie prawnym kierowana jest skarga, winien taki zapis z monitoringu przesłać wraz z uzasadnieniem zaskarżonej czynności wprost do sądu.

Co zaś się tyczy wysokości dokonanego potrącenia, to należy przypomnieć, że zgodnie z art. 87 § 3 Kodeksu Pracy Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

„(…) 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia. Zgodnie zaś z art. 871 KP § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (…).”

Aktualnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2 250 zł brutto, czyli około 1 634 zł netto. Jeżeli zarabia Pani 3 268,00 zł lub mniej, to taka kwota winna w każdy miesiącu 2019 roku pozostać do Pani dyspozycji. W przypadku wyższych zarobków będzie to zawsze 50% wynagrodzenia (przykładowo: pensja 5 000,00 zł – potrącenie będzie wynosiło 2 500,00 zł).

Jeżeli jednak reszta wynagrodzenia wpływa na rachunek bankowy, którego zajęcie nie zostało ograniczone przez komornika, to bank dokona przelewu na rachunek bankowy egzekutora dodatkowej kwoty. Obecnie zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Bankowe, kwota wolna na rachunku bankowym wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto miesięcznie, czyli 2 250 * 75% = 1 687,50 zł. Jeżeli egzekutor takiego ograniczenia nie wystosował (obecnie odbywa się to drogą elektroniczną), to każda złotówka która wpadnie na Pani rachunek, a która przewyższa kwotę 1 687,50 zł, zostanie przekazana przez bank na konto komornika.

Co zrobić, aby komornik oddał pieniądze zabrane pomimo gentlemańskiej umowy?

Reasumując, w powyższej sytuacji winna się Pani raz jeszcze udać do kancelarii i żądać natychmiastowego ograniczenia zajęcia rachunku bankowego o kwoty, które wpływają z Pani wynagrodzenia na rachunek bankowy. Jednocześnie może się Pani zwrócić do komornika o zwrot części wynagrodzenia, która nie podlega egzekucji (wzór pisma znajdzie Pani tutaj).

I zapamiętać, że ugoda z komornikiem nie niesie ze sobą skutków prawnych, gdyż komornik jest tylko wykonawcą woli wierzyciela.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 3.5 / 5. Liczba głosów: 2

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...