Wysokość kosztów komorniczych i ich obniżenie – wzór pisma

5
(3)

Wysokość kosztów komorniczych czasem budzi u osób poddanych egzekucji wątpliwości. Oczywiście wątpliwości co do ich wysokości.

Wiele kontrowersji może rodzić się szczególnie w okresach zmian przepisów prawa regulujących te kwestie. Zatem rok 2019 nie będzie pod tym względem wyjątkowy i wiele osób podda wątpliwość taksę komornika. Powód? Niezrozumienie przepisów dotyczących wysokości kosztów komorniczych.

Za wysoka opłata na rzecz komornika? Niekoniecznie.

Jak zwykle zacznijmy od pytania:

„Dzień dobry. W dniu wczorajszym otrzymałam postanowienie komornika o zakończeniu sprawy. W tym postanowieniu komornik przyznał sobie ponad 5000 zł opłaty, mimo że wszystkie pieniądze ściągnął jednorazowo z mojego konta. Czy mogę zaskarżyć takie postanowienie?”

Zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań, należy przypomnieć, że z nowym rokiem utraciła moc dotychczasowa ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. W jej miejsce weszły w życie dwa nowe akty prawne tj. ustawa o komornikach oraz o kosztach komorniczych. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Wobec powyższego w pierwszej kolejności należy zadać pytanie o datę wszczęcia postępowania, które ma Pani zamiar zaskarżyć.

Opłaty komornicze na starych zasadach

Jeżeli egzekucja została wszczęta przed powyższą datą, to wniosek o obniżenie opłaty podlegać będzie reżimowi starej ustawy tj. o komornikach sądowych i egzekucji (art. 49.7). Pomimo że ratio legis przyjętych w przeszłości rozwiązań, niewątpliwie związane było z chęcią ulżenia finansowo zadłużonym szpitalom, to na szczęście bardzo szybko sądy zaczęły używać tego instrumentu do ucinania horrendalnych i niczym nieuzasadnionych opłat. Zgodnie z ówczesnym stanem prawnym, dłużnik mógł zaskarżyć wysokość opłat stosunkowych należnych egzekutorowi z tytułu wyegzekwowania kwot bądź też umorzenia postępowania egzekucyjnego (tj. art. 49.1 i 2). Termin na złożenie stosownego wniosku wynosił 7 dni od dnia ściągnięcia opłaty lub ustalenia jej w postanowieniu.

Wniosek składa się do komornika, który wraz z aktami sprawy przekazuje wniosek do sądu rejonowego. Ten zaś po rozpoznaniu sprawy może opłatę obniżyć bądź też pozostawić na tym samym poziomie. Postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie miarkowania opłat, podlega zaskarżeniu do sądu okręgowego. Przesłankami do obniżenia opłaty jest niewielki nakład pracy komornika, bądź też wyjątkowo trudna sytuacja finansowa dłużnika. Wniosek ten nie podlega opłacie sądowej (patrz Uchwała SN sygn. III CZP 63/16). Co warto nadmienić, w starej ustawie nie wskazano żadnych widełek co do zakresu miarkowania opłaty. Sąd był de facto związany wyłącznie tzw. opłatą minimalną, której obniżyć już nie mógł.

Wysokość kosztów komorniczych od 2019 roku

Jeżeli zaś postępowanie w którym została ustalona opłata zostało wszczęte po 1 stycznia 2019 roku, to podstawą prawną do obniżenia opłat będzie art. 48.1 ustawy o kosztach komorniczych. W nowym stanie prawnym przesłankami do obniżenia opłat również będzie nakład pracy komornika. Ale także nasza sytuacja majątkowa oraz wysokości dochodów. Stosowny wniosek składa się do właściwego komornika. Komornik, po ustosunkowaniu się do naszego żądania, przedkłada akta sądowi rejonowemu celem rozpoznania. Opłata zmiarkowana przez sąd nie może być niższa niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie ustawy. Zaś opłata minimalna, której wartości przekroczyć nie można, wynosi 200 złotych. Nowa ustawa stanowi wprost, że przedmiotowy wniosek nie podlega opłacie. Nie podlega opłacie również zaskarżenie decyzji sądu w pierwszej instancji.

Wysokość kosztów komorniczych

Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej?

Odpowiedź wydaje się prosta: odpowiednio uzasadnić skarżone postanowienie. Przede wszystkim należy wykazać niewielki nakład pracy komornika. Będzie to szczególnie łatwe, gdy np. całość kwoty zostanie ściągnięta jednorazowo. Przykładowo w wyniku zajęcia rachunku bankowego lub w wyniku zajęcia wierzytelności. Bardzo ważna w tym przedmiocie będzie lektura akt komorniczych. Często sama ich (niewielka) objętość, wystarczy aby przekonać sąd o lenistwie egzekutora. Często decydującą przesłanką dla sądu będzie informacja, czy w toku postępowania były przeprowadzone czynności terenowe. W niedalekiej przeszłości, gdy nie było jeszcze obowiązku rejestrowania za pomocą kamery czynności poza kancelarią, w przypadku wniosku o obniżenie opłaty bądź też skargi na przewlekłość postępowania, komornik mógł po cichu, we własnym zakresie „dorobić” kilka protokołów z czynności. W końcu papier jest cierpliwy, a dłużnika lub innych domowników mógł po prostu nie zastać. No taki pech. Ale komornik starał się jak mógł….

Pismo do komornika o obniżenie kosztów – pobierz wzór pisma

Ponadto ważne będzie w tej materii uzasadnienie naszej trudnej sytuacji finansowej (a jeżeli się da, to osobistej). W uzasadnieniu powinniśmy wskazać obligatoryjnie:

  • wysokość naszych dochodów,
  • ilość członków w gospodarstwie domowym.

Dodatkowo wskazujemy np.:

  • przebyte choroby,
  • fakt zalania mieszkania z uwagi na nieszczelny dach (na którego remont nie ma pieniędzy),
  • wydatki związane wysłaniem dzieci do szkoły.
  • itp.

W tym przypadku ogranicza nas tylko nasza inwencja i warto we własnym interesie przytoczyć jak najwięcej argumentów za obniżeniem opłaty zmieniającej realnie wysokość kosztów komorniczych. Oczywiście merytorycznych i zasadnych, aby nie popaść w skrajność. Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej, czyli wzór pisma do komornika pobierzesz bezpłatnie tutaj:

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy chcesz, aby wysokość kosztów komorniczych przestała Cię dotyczyć?

Być może Twoje problemy z komornikiem mogą za moment przestać istnieć. Wiele osób nie ma pojęcia, że może łatwo i prosto pożegnać komornika. Ze wszystkimi tego pozytywnymi konsekwencjami. W postaci odcięcia wierzycieli od źródła zaspokajania i tym samym zmuszenia do szukania rozwiązań. A są nimi zawsze dobrowolna ugoda z Tobą lub sprzedaż długów. To są jedyne sytuacje, które sprawiają, że możesz zarobić na swoich długach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...