Zajęcie delegacji przez komornika

5
(1)

Co zrobić jeśli komornik zajmuje „delegacje”, które wpłynęły na konto bankowe. Czy ten dodatek do pensji należny z tytułu przebywania w delegacji podlega ochronie przed zajęciem komorniczym?

Sprawa wydaje się być oczywista, jednak jeden z naszych czytelników ma problem. Ponieważ

rozliczenie delegacji wypłacane na konto

jest natychmiast zajmowane przez komornika:

„Na moje konto wraz z wypłata sa wysyłane rozliczenie delegacji. Informowałem bank o tym i otrzymałem odpowiedz ze musi to napisać komornik a bank dalej będzie mu przesyłał pieniądze aż otrzyma wiadomość. Niestety komornik nie reaguje. Co mogę zrobić i czy bank musi tak robić choć wie ze są przepisy mówiące o nie przekazywaniu delegacji”

W opisanej sytuacji należy przyznać rację bankowi.

Zarówno przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jak i prawa bankowego w sposób wyraźny regulują zarówno procedurę zajęcia rachunku bankowego, jak i jego zakres. Co zrobi komornik w zgodzie z obowiązującymi przepisami? W chwili dokonywania zajęcia konta komornik wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez jego zgody, do wysokości zajętej wierzytelności. Literalnie rzecz ujmując, przepis ten nie pozwala bankowi na wypłatę jakichkolwiek środków bez zgody egzekutora. Ten jako jedyny (poza sądem) uprawniony jest dokonania ewentualnego zwolnienia. Co więcej, żaden przepis nie wymaga od banku, aby ten, przed przelaniem zajętych kwot. weryfikował źródło ich pochodzenia.

Jednym słowem komornik może zająć delegacje, jeśli te wpłyną na konto

Jest to niewątpliwie ukłon ustawodawcy w stronę instytucji finansowych. Przy odmiennym brzmieniu przepisów, prawdopodobnie nagle zostałyby zawalone tysiącami wniosków o zwolnienie środków. Mogło by to generować po ich stronie mnóstwo pracy. Ponadto przerzucałoby odpowiedzialność z komornika na bank, który odpowiadałby finansowo za nieuzasadnione zwolnienie zajętych pieniędzy.

Zajęcie delegacji przez komornika

Delegacja to nie 500+

Należy jednak w tym miejscu wskazać na chlubny wyjątek, jakim jest ustawa z 10 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Nakazuje ona bankom i SKOK-om badanie źródła pochodzenia środków w odniesieniu m.in. do świadczenia 500+. W tym przypadku instytucje finansowe zobowiązane są do uprzedniej kontroli, która uniemożliwiłaby przekazanie tych środków na rachunek bankowy zarówno komorników sądowych, jak i skarbowych. Jednakże tutaj istnieje dla banku ułatwienie, w postaci tego, że nadawcą przekazywanych pieniędzy, jest zawsze Ośrodek Pomocy Społecznej. To znacznie upraszcza nadzór. Co do pozostałych przypadków – tutaj nic nie jest w stanie zmusić banku do nieprzekazywania zajętych pieniędzy.

Dla świadczeń socjalnych warto jednak zastosować pewien zabieg (utworzyć tzw. konto socjalne) i upewnić się, że komornik będzie miał świadomość socjalnego charakteru wpływów.

Czyli poinformować go specjalnym pismem o tym, że konto to nie podlega zajęciu komorniczemu (pobierz pismo do komornika o posiadaniu konta socjalnego)

Przechodząc do meritum: sugerujemy dalszą próbę kontaktu z kancelarią (w szczególności, jeżeli to możliwe – kontakt osobisty). Wobec tego, że obecnie wszelkie operacje dokonywane są drogą elektroniczną, wygenerowanie odpowiedniego zwolnienia zajmie komornikowi kilka minut. W przypadku braku reakcji ze strony prowadzącego postępowanie egzekutora należałoby rozważyć złożenie:

  1. Skargi na czynność komornika.
  2. Powództwa do sądu w trybie art. 841 k.p.c. o zwolnienie zajętych środków.

Obydwa pisma w wersji indywidualnej zamówisz w naszym serwisie.

Zobacz również:

Ile czasu potrzebuje komornik na znalezienie majątku dłużnika?

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...