Opinie o Intrum - prześwietlenie działań firmy

Zajęcie komornicze, gdy długu nie ma

0
(0)

Długu nie ma, a komornik „puka do drzwi”. Chociaż taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, to w praktyce może się zdarzyć. Czy komornik może dokonać zajęcia za spłacone długi? Co robić, gdy komornik chce odzyskać dług, którego już nie ma?

Przede wszystkim stanowczo należy powiedzieć, że wierzyciel, żądając u komornika egzekucji zapłaconego już długu, postąpił wbrew zasadom współżycia społecznego i dobrym obyczajom. Niestety powyższa sytuacja grozi uszczupleniem majątku przez komornika, dlatego należy wykonać następujące czynności, które pozwolą nam na obronę naszego mienia.

Powiadom komornika, że długu nie ma, gdyż jest spłacony

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z kancelarią komorniczą i poinformować egzekutora o zaistniałej sytuacji. Jeżeli komornik ma siedzibę w miejscowości zamieszkania dłużnika lub pobliżu, można udać się do kancelarii bezpośrednio. W sytuacji, gdy siedziba organu egzekucyjnego znajduje się w dalszej odległości, sugerujemy kontakt telefoniczny oraz przesłanie stosownych dokumentów mailem, oraz drogą pocztową.

Pamiętać należy, że:

„Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił.”

art. 822 k.p.c.

Wobec powyższego należy komornikowi przekazać wniosek o wstrzymanie się z czynnościami (plik w załączeniu) oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy wierzyciela. Ponadto, żądając wstrzymania egzekucji, można zawnioskować do komornika o obciążenie wierzyciela kosztami z tytułu niecelowego wszczęcia postępowania oraz zażądać od komornika zwrotu już wyegzekwowanych kwot.

Co zrobi wierzyciel ze spłaconym długiem?

W odpowiedzi na tak sformułowany wniosek, komornik ma obowiązek skontaktowania się z wierzycielem i przedstawienia mu nadesłanych dokumentów. W tej sytuacji wierzyciel ma dwa wyjścia. Albo przyzna się do popełnionego błędu i zażąda umorzenia postępowania egzekucyjnego, albo odmówi podjęcia działań/zignoruje wniosek.

Jeżeli przyzna się do popełnionego uchybienia, postępowanie zostanie umorzone przez komornika i de facto będzie po sprawie. W drugiej zaś sytuacji będziemy musieli przejść do bardziej radykalnych rozwiązań.

Żądaj od wierzyciela umorzenia egzekucji długu, którego nie ma

Czas na kolejny krok. Wraz ze złożeniem wniosku do komornika, należy również skontaktować się z wierzycielem (zarówno listownie, jak i telefonicznie) i stanowczo zażądać umorzenia postępowania egzekucyjnego, powołując się przy tym na spłatę zadłużenia.

W piśmie skierowanym do wierzyciela należy zażądać m.in.:

  • wystosowania wniosku do komornika o natychmiastowe umorzenie postępowania egzekucyjnego,
  • zwrotu niesłusznie uzyskanych korzyści (jeżeli takowe były),
  • a także listownego przeproszenia za zaistniałą sytuację.

Również i w tym przypadku najważniejsze będzie zachowanie wierzyciela. Jeżeli nasze działania nie przyniosą pożądanego skutku, należy przejść do punktu następnego, czyli złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 k.p.c.).

Długu nie ma, ale jest komornik

Wierzyciel nie reaguje, komornik egzekwuje, dłużnik kontratakuje

Jak wspomniałem wyżej, czasami wcześniej opisane działania nie pomogą. Czyli wierzyciel schowa głowę w piasek, a komornik w dalszym ciągu spokojnie będzie prowadził egzekucje z majątku dłużnika. Co wówczas czynić ma niewinny „dłużnik”? Musi wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym (art. 840 k.p.c.).

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.

„dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.”

W opisywanej sytuacji zdarzeniem takim była spłata całości zadłużenia po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Zgodnie z art. 843 § 1 k.p.c. powództwo należy wnieść do sądu, rzeczowo właściwego, w którym toczy się egzekucja. Prawdopodobnie w niniejszej sprawie właściwy będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania. Przy powództwie przeciwegzekucyjnym należy zapłacić opłatę od pozwu, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (czyli kwoty, której domaga się wierzyciel). Co istotne – wartość przedmiotu sporu powinna być określona na powództwie. Jednocześnie pamiętać należy, że powództwo winno zawierać wszystkie elementy właściwe pismu procesowemu. Oraz wskazanie kancelarii komornika, w której toczy się postępowanie z jego sygnaturą sprawy (sąd będzie wzywał komornika o akta).

Do niniejszego powództwa należy dołączyć wszelkie dokumenty związane z dochodzonym przez wierzyciela roszczeniem. W szczególności tytuł wykonawczy (jeżeli wnioskodawca posiada jego odpis) oraz potwierdzenie spłaty zaległości.

Pomoc w sytuacji, gdy długu nie ma, a jest komornik

Potrzebujesz skorzystać z pomocy prawnika przy swojej sprawie? Nic prostszego: napisz na adres prawnicy@mamdlugi.pl

Gwarantujemy skuteczną pomoc prawnika z doświadczeniem zdobytym po tzw. drugiej stronie. Czyli w kancelariach komorniczych. Jego liczne artykuły znajdziesz w kategorii Komornik – pomoc zadłużonym z komornikiem. Kliknij w link, aby przenieść się do świata wiedzy o tym, kim jest komornik i jak możesz się przed nim bronić.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...