Zajęcie komornicze rachunku firmowego

5
(2)

Co się stanie gdy komornik zajmie konto bankowe przedsiębiorcy, czyli nastąpi zajęcie komornicze rachunku firmowego? Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mają kwotę wolną od zajęcia?

Dzisiaj zajmiemy się odpowiedzią na problem trapiący kolejnego naszego czytelnika. Napisał on do nas tak:

„Jako przedsiębiorca prowadzę mały punkt gastronomiczny, w którym zatrudniam dwie osoby na umowę o pracę. Z uwagi na problemy finansowe komornik zajął mój rachunek bankowy, co nie dość, że w znacznym stopniu utrudnia mi prowadzenie działalności, a ponadto uniemożliwia mi wypłatę wynagrodzenia pracownikom. Czy komornik może mi zabrać wszystko? Co z kwotą wolną od potrąceń? Pomocy!”

W wyżej przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z dwoma zagadnieniami. Choć w gruncie rzeczy dotyczą one tego samego – tj. zakresu egzekucji z rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Zasady egzekucji z rachunku bankowego przedsiębiorcy

Po pierwsze, co do zasady komornik może dokonać egzekucji z rachunku bankowego przedsiębiorcy w pełnej kwocie, aż do pokrycia długu. Ustawa Prawo Bankowe przewiduje kwotę wolną od potrąceń w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie, (co w 2019 roku stanowi kwotę 1 687, 50 zł), jednakże przywilej ten został ograniczony wyłącznie do kwot znajdujących się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych. Biorąc pod uwagę powyższe, kwoty znajdujące się na rachunku firmowym nie są zgodnie z przepisami prawa chronione przed egzekucją w ten sposób, jak środki tzw. „zwykłego Kowalskiego”.

Komornik zwolni środki na wypłatę pensji pracowników

Po drugie, od wyżej wskazanej zasady istnieją wyjątki, z których jedna w Pana sytuacji jest kluczowa. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, zajęcie środków z rachunku bankowego nie obejmuje sum przeznaczonych na bieżące wypłaty wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi. Przy czym istnieje ograniczenie tego zwolnienia -do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS za poprzedni kwartał. Zwolnienie tych kwot wymaga złożenia przez pracodawcę komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dokumentu poświadczającego wysokość wynagrodzenia. Zgodnie z powyższym ustawodawca przyjął możliwość zwolnienia części środków spod egzekucji, by umożliwić pracodawcy realizację obowiązku ustawowego, jakim jest wypłata wynagrodzeń. Jednak, by przeciwdziałać takim działaniom pracodawcy, które w sposób oczywisty prowadziłyby do uniemożliwienia przeprowadzenia skutecznej egzekucji, wprowadzono limit tej kwoty na jednego pracownika.

Przykład
Pan Jan zatrudnia dwóch pracowników, z czego jedna osoba zarabia 2 500,00 zł, a druga 5 000,00 zł brutto. W trzecim kwartale 2018 roku (wyniki za czwarty kwartał nie zostały jeszcze ogłoszone), przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 580,20 zł brutto. Biorąc pod uwagę powyższe, na rzecz pierwszego pracownika komornik zwolni kwotę 3 012,00 zł (tj. wynagrodzenie brutto + koszty leżące po stronie pracodawcy jak np. składka na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). W drugim zaś przypadku komornik zwolni kwotę 4 580,20 zł, co powoduje, że wynagrodzenie takiego pracownika będzie pomniejszone.

Zajęcie komornicze rachunku firmowego – porada praktyczna

Co istotne, listę płac należy przekazywać komornikowi, co miesiąc i jednocześnie należy pamiętać, że zwolnienie dotyczy tylko bieżących wypłat. Wobec czego organ egzekucyjny może odmówić zwolnienia sum, jeżeli wniosek o zwolnienie za miesiąc poprzedni wpłynie po 10 dniu miesiąca następnego. Ponadto, wypłata wynagrodzenia w kwocie mniejszej niż wynika z umowy daje pracownikowi możliwość wystąpienia przeciwko Panu do Sądu Pracy. Wobec czego należy mieć na uwadze, aby niewypłaconą część wynagrodzenia jak najszybciej uzupełnić (szczególnie, że od niewypłaconych kwot pracownikowi przysługują odsetki).

Podstawa prawna:

Art. 54. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2018.0.2187 t.j.)

Art. 890. §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.0.1360 t.j.)

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...